Tag Archives: SP.a

Een man met een verhaal dat hij niet mocht vertellen

De Vilvoordse schepen Moad El Boudaati stond vorige zondag tijdens de receptie van sp.a in Diest, wat onopvallend in de buurt van Marc Florquin en volksvertegenwoordiger Karin Jiroflée. Aan het einde van de speeches werd hij kort even voorgesteld maar veel mensen vroegen zich allicht af wat een jonge politicus uit Vilvoorde in Diest te zoeken heeft. Het is een gemiste kans. Op nieuwjaarsrecepties worden traditioneel de partijbonzen opgevoerd om de nodige peptalk te produceren. El Boudaati is een man met een bijzonder verhaal  en dat verhaal verdient om verteld te worden. Omdat het aantoont dat we radicalisering kunnen keren. Te meer omdat El Boudaati ook een van de initiatiefnemers is achter het nieuwe pensioenvoorstel van sp.a. Een voorstel dat allicht een van de strijdpunten zal worden in de federale verkiezingen.

Universitair diploma via Middenjury

Moad El Boudaati struikelde, net zoals veel van zijn vrienden, over de verwachtingen van ons onderwijssysteem. Op zijn achttiende verliet hij de school zonder diploma en hij werd marktkramer. El Boudaati groeide op in een gezin met acht kinderen. Een aantal van zijn vrienden gingen effectief radicaliseren en enkelen trokken zelfs naar Syrië om er te gaan vechten aan de zijde van IS. In een omgeving waar de prikkels naar radicalisering niet ver af zijn koos hij toch voor een andere weg. De jongen met Marokkaanse roots vond in de vrijheid een uitdaging om te gaan studeren. Op eigen initiatief. Hij zou uiteindelijk via de Middenjury een universitair diploma Politieke en Sociale Wetenschappen halen aan de VUB. Ook professioneel koos hij voor structuur. Hij werd deradicaliseringsambtenaar in Vilvoorde en engageerde zich politiek bij sp.a. Met 1181 voorkeurstemmen werd hij een van de toppers van de partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. Dat aantal volstaat om hem een schepenambt te geven. Moad El Boudaati  is de nieuwe schepen van Jeugd, Cultuur, Sport en Feestelijkheden in Vilvoorde. Hij kiest ook consequent om daar volledig op in te zetten en geeft zijn job als deradicaliseringsambtenaar op. In mei staat hij op de lijst voor de federale verkiezingen.

Minimumpensioen van 1500 euro

Ondertussen profileert de Vilvoordse schepen zich als een van de initiatiefnemers voor het nieuwe pensioensysteem waar sp.a mee uitpakt. De partij stelt een minimumpensioen van 1500 euro per maand voor, voor wie minimaal 65. 520 uur gewerkt heeft. Dat voorstel kost 2,4 miljard euro maar het is ook concreet onderbouwd met een financieringsmechanisme. Het pensioenvoorstel houdt rekening met een arbeidsduurvermindering naar 30 uur per week.

Moad El Boudaati had dus een mooi verhaal te vertellen vorige zondag. De sprekers stelden een paar keer dat de partij het moeilijk heeft maar ze toonden ook weerbaarheid en strijdlust. Het is alleen jammer dat sp.a de opportuniteit heeft laten liggen om het deradicaliseringsverhaal van El Boudaati te vertellen. En om zijn pensioenvoorstel uit te leggen.

sp.a hengelt nadrukkelijk naar kandidatuur Marc Florquin voor federale verkiezingen

Dat het oorlog is tussen DDS en sp.a in Diest was al een paar weken duidelijk maar vorige zondag werd het ook publiek en manifest gezegd door de kopstukken van de partij.

Voorzitster en gemeenteraadslid voor sp.a Diest, Carina Jankowski, had het in haar openingsspeech van de nieuwjaarsreceptie over woordbreuk. Ze herhaalde de woorden die eerder door raadslid Murat Celik gebruikt werden dat sp.a de meerderheid slapeloze nachten zal bezorgen. Maar het was vooral volksvertegenwoordigster Karin Jiroflée die snoeihard uithaalde. Zij kwam Bruno Tobback vervangen die opteerde om mee te lopen in de klimaatbetoging.

Karin Jiroflée haalt zwaar uit naar DDS en charmeert Marc Florquin

“Er zijn hier bijzonder onfraaie zaken gebeurd”, zei Jiroflée. Ze verwees daarmee impliciet naar het opbreken van het bestuursakkoord tussen DDS en sp.a. Jiroflée schakelde na haar tirade echter snel over naar de komende regionale en federale verkiezingen. Ze vernoemde een aantal lokale kandidaten die een plaats krijgen op de lijsten. Onder meer Carina Jankowski maar ook Christini Gounakis uit Scherpenheuvel-Zichem zijn in dat geval. Ze werd enigszins mysterieus toen ze vermeldde dat er nog mensen in de zaal waren die de partij graag als kandidaat zou willen presenteren. Uiteraard hintte ze op gemeenteraadslid Marc Florquin. Die bevestigde ons dat hij door de partij gevraagd werd om zich kandidaat te stellen maar hij wil nog wachten om een beslissing te nemen.

Bestuursakkoord DDS -sp.a struikelde over mandaat van burgemeester

Florquin bevestigde ook dat sp.a en DDS een akkoord hadden om samen de stad verder te besturen. In de laatste week voor de verkiezingen werd dat akkoord opgeblazen omdat DDS absoluut het ambt van burgemeester opeiste voor Geert Cluckers, aldus Marc Florquin. De liberale verruimingslijst Open Diest heeft van die breuk geprofiteerd om zich vast te ankeren aan DDS maar uiteindelijk draaide dat alsnog verkeerd uit voor DDS. De kiezer maakte van Open Diest de grootste partij en Christophe De Graef kon zich meteen opmaken voor het mandaat van burgemeester.

Marc Florquin speelt het spel allicht slim

Dat Marc Florquin nog wacht met zijn beslissing om zich publiek kandidaat te stellen lijkt logisch. Hij is voor zijn partij een stemmenmagneet in de regio en zal allicht zijn positie duur verkopen en een vlot verkiesbare plaats opeisen. Florquin was eerder eerste schepen in Diest en hij zette daarna een flinke stap hogerop als gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant. Omdat sp.a zowel provinciaal als in Diest geen deel uitmaakt van de nieuwe coalitie, verliest Florquin zijn mandaat als gedeputeerde en kan hij ook zijn ambitie om burgemeester van Diest te worden, niet waar maken. Een mandaat in het Vlaams of federaal parlement zou dan een logisch alternatief zijn.

sp.a Scherpenheuvel-Zichem verschrompelt – voorzitster blijft strijdvaardig

De nieuwjaarsreceptie in de Hallezaal was een initiatief van de afdelingen in Diest en Scherpenheuvel-Zichem. Voorzitster Christini Gounakis van de afdeling Scherpenheuvel-Zichem toonde zich strijdvaardig. Ze stelde het bijna als een overwinning voor dat de partij een, weliswaar beperkte lijst op poten kreeg voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met amper twee gemeenteraadsleden is sp.a in Scherpenheuvel-Zichem ondertussen de kleinste partij geworden.

Uitgebreid takenpakket voor burgemeester Rutten.

Toekomstig burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten (Open VLD) heefthaar bestuursploeg en hun specifieke bevoegdheden voorgesteld.

Topondernemer Bert Van der Auwera (Open VLD) wordt eersteschepen met een pak cruciale bevoegdheden. De bedrijfsleider van Best, eenbedrijf dat hoogtechnologische sorteermachines bouwt, krijgt met economie, ruimtelijkeordening, stadsvernieuwing, AGB, sociale en lokale investeringen, patrimonium,kerkfabrieken , monumenten, wonen, energie en wijk een wel zeer stevige portefeuillebevoegdheden.

Geert Schellens (sp.a) wordt tweede schepen. Hij krijgt sport, welzijn en jeugd maar ook welzijn, naschools onderwijs en kunst. Die laatste bevoegdheden zijn relatief onbekend terrein voor Schellens. De schepen wil onder meer dat het zwembad op zondag opent. Hij alludeerde ook op de uitbreiding van de sportinfrastructuur in Rillaar. Dat zou gebeuren op de site van de huidige voetbalterreinen.

Annick Geyskens (NVA) krijgt mobiliteit, toerisme, verkeersveiligheid, modern bestuur en burgerzaken in portefeuille.

Bij de voorstelling van de nieuwe ploeg poneerde zij meteen een straffe belofte. “We gaan zo snel mogelijk het circulatieplan omdraaien”, zei ze. Geyskens wil de Martelarenstraat omvormen tot een fietsstraat. Geyskens werkt als deskundige bij Ecowerf en HR is dus helemaal haar ding. Ze wil de aanwervingen van de stad laten gebeuren met een extern bureau.

Gerry Vranken behaalde een opmerkelijk sterk resultaat inde verkiezingen en de sympathieke buschauffeur van Scala wordt daarvoor beloondmet openbare werken, landbouw en waterbeheersing. Gerry kondigt alvast deplaatsing van meer vuilnisbakken aan in de publieke ruimte. Met waterbeheersingheeft hij een bevoegdheid, die zeker in deelgemeente Rillaar erg gevoelig ligtbij de burgers.

Nicole Van Emelen (sp.a) wordt bevoegd voor sociale zaken, gelijke kansen en armoedebestrijding. Zij kan meteen aan de slag met de inkanteling van het OCMW in de stadsdiensten, een oefening waar sommige steden zoals Diest al grotendeels mee klaar zijn. Nicole Van Emelen wordt na drie jaar afgelost door haar partijgenoot Kurt Lemmens.

Isabelle Dehond is professioneel actief in ICT en het is dus logisch dat zij de bevoegdheid voor digitale agenda krijgt. Verder heeft ze ook participatie, dierenwelzijn en klimaat in portefeuille. Isabelle poneerde de installatie van slimme vuilnisbakken en de uitrusting van monumenten en bezienswaardigheden met slimme RFID-tags als praktische voorbeelden van haar beleid. De automatisering van het evenementenloket wordt allicht haar prioriteit. Isabelle Dehond wordt na drie jaar afgelost door Stef Van Calster (N-VA).

Gwendolyn Rutten start ook als voorzitter van de gemeenteraad. Dat moet ze doen omdat ze niet meteen kan starten als burgemeester. Samen met het voorakkoord dat CD&V, sp.a en Groen sloten, werd ook een voordrachtsakte voor André Peeters als burgemeester getekend. Die coalitie bleek achteraf niet mogelijk en de voordracht zal dus niet voldoende handtekeningen krijgen. Dat moet officieel worden vastgesteld en daarna kan Rutten pas als burgemeester worden voorgedragen. Allicht zal ze na haar in de plaats stelling de rol als voorzitter doorschuiven. 

Gwendolyn Rutten beloofde dat ze zes jaar lang burgemeester zal blijven. Ze heeft een opmerkelijk pakket bevoegdheden in portefeuille. Rutten gaat zelf de communicatie sturen maar ze wordt ook bevoegd voor cultuur en voorfinanciën. Dat zijn twee zware departementen die tijdsintensief zijn maar ook naar de burgers toe zeer veel visibiliteit geven. Daarnaast houdt ze ook veiligheid en externe relaties in haar takenpakket.

De nieuwe bestuursploeg schreef een uitgebreide visietekst neer. Die kan je hier nalezen.

Verslag | Gemeenteraad Diest – 22.10.2018

De eerste gemeenteraad na de verkiezingen kreeg een bizar verloop in Diest. De impact van de nieuwe coalitievorming woog duidelijk op de debatten. Vreemd genoeg slaagde de oppositie er in om voor de eerste keer tijdens deze legislatuur, de meerderheid te breken in het stemgedrag.

Open Diest zwijgt

Winnaar van de verkiezingen Open Diest kwam op geen enkel moment tussen tijdens de vergadering, op een korte technische interventie van toekomstig burgemeester Christophe De Graef na. De raadsleden van Open Diest leken zich op die manier al te plooien naar hun nieuwe coalitiepartners van DDS.

Mak DDS

De raadsleden van DDS gaven een eerder makke indruk. Burgemeester Jan Laurys startte de vergadering enigszins onzeker maar viel snel in zijn gewone routine. Enkel schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Stals kwam met een inhoudelijk sterke tussenkomst. Schepen van Financiën Erwin Jennes, meestal een voorbeeld van visueel sterk onderbouwde inhoud, maakte snel komaf met zijn uitleg over een begrotingswijziging.

Sterk verdeeld sp.a breekt toch meerderheid

Raadsleden Rob Colin en Marc Florquin van sp.a leken hun rol van toekomstige oppositie nu al op te nemen. Dat zou later in de vergadering leiden naar het doorbreken van de huidige meerderheid. Het werd ook pijnlijk duidelijk dat sp.a een diep verdeelde partij is in Diest. Marc Florquin viel openlijk zijn fractievertegenwoordiger in het schepencollege aan.

N-VA verteert verlies verkiezingen slecht

Bij N-VA namen enkel Renaat Rijnders en Lydia Mertens hun actieve rol in de oppositie op. De partij sleept de zware afstraffing van de verkiezingen duidelijk mee.

De vertegenwoordiger van Vlaams-Belang kwam op geen enkel moment tussen en bleef zich ook na zes jaar wentelen in kleurloos stemgedrag door zich te onthouden voor inhoudelijk belangrijke punten.

Besperking van de agenda

 1. Goedkeuring lijst erkende jeugdwerkinitiatieven 2018-2019

De lijst dient als basis voor de toewijzing van de subsidies en werd met 27/27 stemmen goedgekeurd

 1. Goedkeuring van statutenwijziging Projectvereniging de Merode

Het gaat om een formele goedkeuring waarin onder meer de uittreding van de provincies Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen uit de projectvereniging werd bevestigd.

Goedkeuring met 27/27 stemmen

 1. Principiële goedkeuring voor plaatsing van een ANPR-camera in de Nieuwe Dijkstraat als onderdeel van het ANPR-cameranetwerk van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo

De provincie Limburg plaatst een ANPR-cameranetwerk in alle gemeenten. Een van de camera’s  van de politiezone Beringen staat echter op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant. De locatie is erg gunstig en daarom opteren de overheden om die camera te laten staan. Het stadsbestuur van Diest moet dat formeel bevestigen.

Goedkeuring met 27/27 stemmen

 1. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint Sulpitius

Raadslid Marc Florquin merkt op dat de tussenkomst voor sommige kerkfabrieken wel zeer hoog oploopt. Het raadslid noemt expliciet Sint-Sulpitius en Sint-Engelbertus in Deurne.

De kerkfabriek van Molenstede vraagt geen tussenkomst en blijkt over veel eigen middelen te beschikken. Ze kopen zelfs drie appartementen aan.

Raadslid Florquin stelt voor om alle kerkfabrieken te clusteren in een enkele kerkfabriek. Op die manier kunnen alle eigen middelen worden samengevoegd. Het raadslid erkent echter zelf dat dit geen bevoegdheid van de stad is en dat zijn tussenkomst enkel toekomstgericht is.

Raadslid Renaat Rijnders (N-VA) beklemtoont dat het voorstel van Florquin geen bevoegdheid van het gemeentebestuur is. Hij voegt nog toe dat de kerkfabriek zich wettelijk niet mag verarmen.

Alle kennisnames (agendapunten 4 tot en met 12) werden met 27/27 stemmen goedgekeurd.

 1. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek Heilige Familie
 2. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Jozef
 3. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek SintHubertus
 4. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Trudo
 5. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek SintEngelbertus
 6. Goedkeuring van het budget 2019 van de kerkfabriek Heilig Kind Jezus
 7. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Jan Berchmans
 8. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw
 1. Goedkeuring van de onderhandse verkoop aan Ginco Properties nv van een perceel grond langsheen de Michel Theysstraat

Raadslid Rob Colin (sp.a) legt uit dat hij zal tegenstemmen. Hij wil daarmee aanklagen dat de verkoop van eigendommen van de stad of het OCMW altijd aan een privépartner toekomt. Diest Uitbreiding is echter ook geïnteresseerd. Colin wijst erop dat meer dan 1000 gezinnen in Diest wachten op een sociale woning. Dit perceel was uitstekend geschikt voor de bouw van sociale woningen in het centrum.

Raadslid Florquin sluit zich aan bij de stelling van zijn collega Colin. Hij wijst er ook op dat door het project, meer dan dertig parkeerplaatsen zullen verdwijnen. Florquin sneert naar Open Diest die de slogans “Iedereen mee” en “Open communicatie” hebben gebruikt in hun kiescampagne. In dat kader vraagt Florquin zich af of de handelaars van de Koning Albertstraat gevraagd zijn naar hun mening over het verdwijnen van de parkeerplaatsen. Hij stelt voor om het agendapunt te verdagen tot die bevraging gebeurd is. Florquin vraagt over dit punt een hoofdelijke stemming.

Raadslid Lydia Mertens (N-VA) vraagt zich af of de huidige doorgang naar de Koning Albertstraat behouden blijft op de site. Ze heeft ook bedenkingen bij de verkoopprijs.

Schepen van Middenstand Erwin Jennes bevestigt in zijn antwoord dat er geen consultatie van de handelaars is gebeurd.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Stals verduidelijkt dat het project ook een oplossing biedt voor de geklasseerde maar zeer bouwvallige panden The Lord en het Cellenbroedersklooster. Stals legt uit dat het perceel geschat is maar de biedprijs van Ginco Projects is hoger dan die schatting. Hij laat navragen of de doorgang naar de Koning Albertstraat behouden blijft.

De hoofdelijke stemming om het  agendapunt uit te stellen tot er een consultatie van de handelaars geweest is, breekt voor de eerste keer de meerderheid maar bevestigt (in haar huidige stemmenverhouding) de nieuwe meerderheid. De raadsleden van sp.a, NV-A, Vlaams Belang en onafhankelijk raadslid Rudi Putseys stemmen voor het uitstel. DDS en Open Diest stemmen tegen het uitstel. De huidige meerderheid is daarmee gebroken.

 1. Goedkeuring van de ontwerpakte betreffende de onderhandse verkoop van Domus Flandria Molenstede aan Diest Uitbreiding

Het patrimonium van Domus Flandria Molenstede wordt verkocht aan Diest Uitbreiding. Dat levert 282.000 euro op voor de stad.

Goedkeuring met 27/27 stemmen

 1. Goedkeuring van de budgetwijziging nr. 1 2018 van de stad Diest

De opvallendste post is de terugvordering door de stad van een kortlopende renteloze lening van 663.000 euro aan het OCMW. De lening is niet meer nodig, onder meer door de opbrengst van de verkoop genoemd in agendapunt 14.

De autofinancieringsmarge, die aangeeft dat de stad voldoende eigen middelen heeft om haar uitstaande verplichtingen te voldoen, stijgt licht.

Goedkeuring met 19 voor en 8 onthoudingen

 1. Goedkeuring wijziging leningsovereenkomst transactiekredieten investeringsportefeuille 2017 AGB Cultuurcentrum Diest

Geen bespreking. Goedkeuring met 26 voor en  1 onthouding

 1. Goedkeuring leningsovereenkomst transactiekredieten investeringsportefeuille 2018 AGB Cultuurcentrum Diest

Geen bespreking. Goedkeuring met 26 voor en 1 onthouding

 1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Cultuurcentrum Diest

Geen bespreking. Goedkeuring met 26 voor en 1 onthouding

 1. Goedkeuring wijziging prijssubsidiereglement 2018 AGB Cultuurcentrum Diest

Geen bespreking. Goedkeuring met 26 voor en 1 onthouding

 1. Goedkeuring van het retributiereglement veranderen voornaam

De verandering van een voornaam was federale bevoegdheid maar wordt nu gemeentelijke materie. Het bestuur stelt voor om die verandering de eerste keer gratis toe te laten. Vanaf de tweede verandering wordt dat 490 euro (dat is de prijs die momenteel federaal wordt aangerekend, ook voor de eerste aanpassing.)

Goedkeuring met 26 voor en 1 onthouding

 1. Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van Limburg.net op 28 november 2018 en de agenda van de daarop aansluitende bijzondere algemene vergadering (met inbegrip van de statutenwijziging) en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad

Het aantal mandaten in Limburg.net wordt verminderd naar 15. Vertegenwoordiger is Monique Dedobbeleer, vervanger is Irene Gijbels.

Goedkeuring met 26 voor en 1 onthouding

 1. Goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van PBE op 23 november 2018 en vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger van de stad

Vertegenwoordiger is Rudi Putseys.

Goedkeuring met 24 voor, 2 onthouding en 1 tegen

 1. Goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, van de dienstverlenende vereniging CIPAL (met inbegrip van de statutenwijzing), op 14 december 2018 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiging van de stad

Vertegenwoordiger is Monique Dedobbeleer

Goedkeuring met 26 voor en 1 onthouding

 1. Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek van 14 december 2018 en vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger van de stad

Vertegenwoordiger is Koen Hensen, vervanger is Marc  Florquin

Goedkeuring met 26 voor en 1 onthouding

 1. Kennisname verslagen adviesraden september 2018

Goedkeuring 27/27

 1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de gemeenteraad van 24 september 2018

Goedkeuring 27/27

Mondelinge vragen

Museumpas

Raadslid Bosmans stelde vorige zitting een vraag over de museumpas. De kwestie wordt doorgeschoven naar de nieuwe conservator.

Bakfiets op parkeerplaats

Raadslid Geert Nijs stelde vorige zitting de vraag of een bakfiets op een parkeerplaats voor auto’s mag staan.

Burgemeester Laurys verklaart dat de wegcode niet duidelijk is. Navraag bij de politie leert dat zij een bakfiets als rijwiel klasseren. Die mogen niet op de parkeerplaatsen staan.

Nieuwe mondelinge vragen

 1. Raadslid Rudi Putseys klaagt opnieuw aan dat de bladopvangbak in de Fabiolalaan nog steeds een dumpplaats voor sluikafval is. Het bestuurbeloofde volgens hem dat de bak begin oktober zou weg zijn. Putseys vraagt een update van de situatie.
 2. Raadslid Rudi Putseys vraagt of de “antiparkeerplaatjes” in de Bevrijdingsstraat kunnen verwijderd worden. Die zijn volgens hem geplaatst op vraag van 1 persoon
 3. Raadslid Rudi Putseys wil weten wanneer er een buitenbaan voor petanque wordt aangelegd.
 4. Raadslid Rudi Putseys verwijst naar de situatie van de concessie van de cafetaria in het zwembad. Naar aanleiding daarvan vraagt hij of de concessie van de- cafetaria in het Molenhuis kan herbekeken worden.

Verslag gemeenteraadszitting Diest |24.09.2018

De laatste zitting van de gemeenteraad van Diest voor de verkiezingen is een feit. Het werd een vreemde raadszitting die burgemeester Jan Laurys (DDS) zelfs de opmerking ontlokte dat het leven niet altijd eenvoudig is. Jan Laurys werd aan het einde van de zitting ook opmerkelijk emotioneel toen hij waarnemend algemeen directeur Hilde De Wilde uitzwaaide. Zij vertrekt naar Genk om er effectief algemeen directeur te worden.

Het vertrek van Hilde De Wilde zou overigens voor een bizar verloop van de vergadering zorgen. We vatten het chronologisch samen.

Aanstelling van een algemeen directeur 

Burgemeester Laurys begon de zitting met de toevoeging van drie hoogdringende agendapunten. Dat is ongebruikelijk maar het was duidelijk afgestemd met de oppositie want niemand had er opmerkingen over. De bijkomende agendapunten gingen over de aanwerving van een algemeen directeur.

De algemeen directeur van de stad Diest is langdurig afwezig. Hilde De Wilde is momenteel waarnemend algemeen directeur. Zij wordt echter effectief algemeen directeur in Genk. Het bestuur probeerde om een andere waarnemend algemeen directeur aan te werven maar het is redelijk logisch dat de beste kandidaten niet inhaken voor een job die momenteel tijdelijk is. Dat verplicht het bestuur om een beslissing te nemen over de positie van de langdurig afwezige algemeen directeur. Die beslissing mag enkel in geheime zitting genomen worden. Afhankelijk van die beslissing moest ook de openstelling van een vacature voor een nieuwe algemeen directeur worden gestemd. Dat moet dan weer in een openbare zitting gebeuren.

Kortom, het bestuur werkte de voorziene agenda af, ging daarna kort in geheime zitting om de positie tegenover de langdurig afwezige algemeen directeur te bepalen, en stemde daarna in publieke zitting in met de aanwerving van een nieuwe algemeen directeur.

Sarah Bergmans vervangt waarnemend directeur bij diens afwezigheid. 

In de marge van deze discussie stelde het bestuur Sarah Bergmans aan als waarnemend waarnemend directeur (en dit is geen schrijffout) Na het vertrek van Hilde De Wilde en tot de aanstelling van een nieuwe algemeen directeur wordt Peter Verlinden waarnemend directeur. Als hij afwezig is moet er een vervanger zijn. Dat wordt Sara Bergmans. Kafka was manifest aanwezig bij de behandeling van het dossier van de algemeen directeur.

De andere agendapunten

Goedkeuring van de verdeling van de toelagen ontwikkelingssamenwerking 2018

Het bestuur verdeelt jaarlijks 63.000 euro over een aantal projecten voor ontwikkelingssamenwerking. Die verdeling gebeurt op advies van de Diestse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (DROS). DROS hanteert een vaste verdeelsleutel: 10% gaat naar 11.11.11, 10% gaat naar een noodfonds om tussen te komen bij hoogdringende problemen, 20% gaat naar lokale ontwikkelingsinitiatieven en 60% gaat naar internationale projecten waar Diestenaars bij betrokken zijn.

Raadslid Andy Bonnyns (Vlaams Belang) vindt dat de 63.000 euro beter zouden gebruikt worden om de armoede in eigen stad aan te pakken. Hij stemde tegen.

Raadslid Renaat Rijnders (N-VA) haalde zwaar uit naar 11.11.11. “De organisatie speelt politieke spelletjes”, zei hij. Rijnders illustreerde zijn argument met een advertentie van 11.11.11 in De Standaard. Ze maken daar de koppeling tussen de 140.000 vacatures voor knelpuntberoepen in België en de bootvluchtelingen die de vacatures zouden kunnen opvullen. N-VA keurde stemde uiteindelijk in met het agendapunt.

Goedkeuring stopzetting huidige concessie en goedkeuring concessievoorwaarden van de cafetaria van het stedelijk zwembad/sportzaal De Warande

De uitbater van de cafetaria in het zwembad heeft de concessie opgezegd. Raadslid Mario Versavel (Open Diest) vroeg verduidelijking over de huurprijs.

Schepen van Sport Murat Celik (sp.a)  legde uit dat het bestuur voor de vorige concessie een minimumdrempel hanteerde van 2500 euro. De huidige uitbater deed een bod van 3000  euro. Door de index liep dat op tot momenteel 3385 euro.

Celik zei te beseffen dat die huurprijs te hoog is. Daarom is de nieuwe minimumdrempel vastgelegd op 2000 euro.

Advies betreffende de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s Warandestadion

Burgemeester Jan Laurys kondigt aan dat er acht bewakingscamera’s komen rond het Warandestadion.

Volgens raadslid Christophe De Graef (Open Diest) heeft het bestuur altijd ontkend dat er problemen waren. Hij verweet de meerderheid dat ze nooit zijn ingegaan op de suggesties van Open-VLD om camera’s te installeren. Net voor de verkiezingen gebeurt dat dan toch.

Ook raadslid Boone (N-VA) sneerde dat zijn partij al jarenlang suggereert om camera’s te installeren. Boone was wel blij met de plaatsing van het systeem.

Murat Celik verduidelijkt dat de beslissing om het bewakingssysteem te installeren al een jaar geleden werd genomen. De aankoopprijs is op dat moment in het budget opgenomen.

Raadslid Renaat Rijnders (N-VA) vroeg zich af waarom er enkel camera’s komen aan de buitenkant van het stadion. Volgens hem zijn er ook groepjes jongeren die in het stadion verzamelen.

Jan Laurys gaf nog mee dat er vooral in 2017 een vijftal inbraakpogingen zijn geweest. In 2018 waren er enkel een paar meldingen van hangjongeren.

Aanvaarding schenking 19de-eeuws harmonium aan de stad Diest

De schenking werd goedgekeurd. Na restauratie gaat het harmonium naar de Hagelandse Academie.

Goedkeuring schenking Jan Camps

Ook deze schenking werd goedgekeurd.

Goedkeuring rooilijnplan in het kader van de omgevingsaanvraag tot het verkavelen van gronden “Diest Demer 2” ter hoogte van de Turnhoutsebaan in Diest

Raadslid Geert Nijs (N-VA) verbaasde zich over het feit dat er aanvankelijk 19 woningen werden voorzien. Het zijn er momenteel 129. Nijs vroeg zich ook af waarom er zo weinig informatie wordt gegeven aan de huidige bewoners in de buurt van het project. Volgens Nijs was er initieel sparke van laagbouw terwijl het nu stapelbouwwoningen zijn.

Raadslid Rijnders merkte op dat het project de parkeergelegenheid in de buurt van het station opnieuw extra zal belasten. De verkeerdruk in de stationsbuurt is nu al erg hoog.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Stals (DDS) weerlegde dat er slechts 19 woningen gepland waren. Oorspronkelijk zouden er 121 woonunits komen en het zijn er uiteindelijk  129.

Stals verduidelijkte verder dat bezwaren behandeld worden in het schepencollege. Hij laat uitschijnen dat een aantal bezwaren terecht zijn en zeker worden meegenomen in de uiteindelijke realisatie.

Stals beklemtoonde dat iedereen voordeel haalt uit de aanpassing van een klassieke verkaveling naar de oplossing met stapelbouw. De nieuwe wijk zal veel groener worden aangelegd en de huidige bewoners krijgen een extra toegang aan de achterkant van hun perceel. De afstand tussen de nieuwbouw en de bestaande woningen zal ook veel groter zijn.

De nieuwe woonunits hebben ondergrondse parkeerplaatsen en zullen dus geen extra belasting veroorzaken. De toegangsweg die tussen de Demer en de woonunits ligt, wordt uitgevoerd als een zachte verbinding. Er komt dus geen klassieke straat.

Vernieuwen dakbedekking ontmoetingscentrum Scafnis – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Het punt werd goedgekeurd

Reconversie en ruimtelijk-economische ontwikkeling van de stationsomgeving – goedkeuring ontwerpakte verwerving gronden NMBS voor realisatie residentieel woonwagenpark

Het punt werd goedgekeurd

Restauratie van de gevels en daken van het stadhuis te Diest – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Raadslid Renaat Rijnders vroeg een verduidelijking omdat er eerder al dringende  onderhoudswerken werden goedgekeurd.

Schepen van Onroerend Erfgoed Geert Cluckers (DDS) bevestigde dat er twee dossiers lopen. De dringende onderhoudswerken worden zeer binnenkort opgestart. Deze bespreking gaat over de feitelijke restauratie van het stadhuis. Het studiebureau schat de kostprijs van de werken in op 1.800.000 euro. Na de goedkeuring door de gemeenteraad wordt het dossier in aanbesteding gegeven.

Goedkeuring voorlopige vaststelling nieuwe straatnaam te Diest

Bpost wil geen post meer bedelen aan het station en de ernaast gelegen handelszaak. Beide vestigingen hebben namelijk geen postbus aan de Turnhoutsebaan. De gemeenteraad neemt de beslissing om het Stationsplein officieel ook Stationsplein te noemen. Het station en de handelszaak kunnen daardoor een huisnummer krijgen op dat plein waardoor dat Bpost weer post kan bezorgen.

Agendapunten die zonder veel discussie werden goedgekeurd:

 • Definitieve goedkeuring van het voorstel aan de deputatie tot wijziging van buurtweg nr. 63 van de voormalige gemeente Kaggevinne en het daarbij horende wijzigingsplan en rooilijnplan 12
 • Definitieve goedkeuring van het voorstel aan de deputatie tot wijziging van buurtweg nr. 10 van de voormalige gemeente Deurne en het daarbij horende wijzigingsplan en rooilijnplan
 • Kennisname van de jaarrekening over het boekjaar 2017 van het OCMW van Diest
 • Goedkeuring van het overnamebod aandelen Demer en Dijle NV
 • Goedkeuring wijziging van het functieprofiel voor de functie van algemeen directeur
 • Kennisname verslagen adviesraden april – mei – juni – augustus 2018
 • Goedkeuring beheersovereenkomst samenwerking stad en OCMW
 • Goedkeuring van het pv van de gemeenteraad van 18.06.2018

Interpellaties

Voortgang aanleg wegen Begijnhof

Raadslid Renaat Rijnders wilde weten wat de onderhandelingen met de firma SIGNA hebben opgeleverd. Wij schreven eerder een artikel over deze zaak.

Schepen Stals zei tevreden te zijn over het werk dat Signa heeft geleverd. Er zijn een aantal technische opmerkingen gemaakt en die worden verwerkt  voor een vergadering die op 25.10 plaats vindt. Daar zullen ook de nutsmaatschappijen aan tafel zitten.

Stals verduidelijkte nog dat de comfortzone waar minder mobiele mensen gebruik van kunnen maken allicht naast de huizen zal komen. Er is een voorstel om die strook voldoende breed te maken omdat er allicht een aantal hindernissen (fietsen, bloembakken,…) tegen de gevels kunnen staan.

Bezetting Kliekske en de Kliek

Raadslid Danielle Gheyskens (Open Diest) vroeg de cijfers van de bezetting van de buitenschoolse opvang op. Ze wilde ook de situatie van de wachtlijsten voor kinderopvang kennen.

Geert Cluckers verduidelijkte alle cijfers omstandig. Cluckers merkte op dat de stad meer dan 3 miljoen euro heeft geïnvesteerd in het ophogen van de opvangcapaciteit. Dat resulteert in 100 extra opvangplaatsen. Geert Cluckers vindt die kost erg hoog en ging op zoek naar alternatieven.Een van die alternatieven is het zogenaamde scholenproject. Kinderen die maximaal twee uur opvang nodig hebben na de schooltijd, kunnen op school blijven. De scholen zorgen zelf voor opvang en krijgen een vergoeding van 2000 euro.  In Diest zijn 9 op 10 scholen in het project gestapt. Enkel Deurne doet niet mee omdat er geen nood aan is.

Geert Cluckers gaf ook een overzicht van de wachtlijsten voor kinderopvang. De schepen beklemtoonde dat die cijfers niet altijd de reële toestand aangeven. Een aantal kinderen staan op meerdere plaatsen op de lijst. Veel kinderen worden vanaf hun geboorte aangemeld en zijn dus nog te jong voor de kinderopvang.

Een kort overzicht:

Deelgemeente Wachtlijst Niet in aanmerking
Diest 335 141
Molenstede 87 14
Schaffen 54 34
Vleugt 12 8
Deurne 27 20

Toestand kerkhoven

Raadslid Pascale Vanaudenhove (Open Diest) klaagt opnieuw de toestand op de kerkhoven aan. Na haar eerdere interpellatie op 19.06.2017 was er een verbetering maar ondertussen is de situatie opnieuw sterk verslechterd.

Schepen Gaby Feyaerts legde uit dat het verbod om pesticides te gebruiken de oorzaak is van het probleem. De schepen laat de kiezelpaden vervangen door grindgazon. De graven worden korter bij mekaar gelegd na een ontgraving en er komen bodembedekkers die het onkruid moeten verdringen.

De begraafplaatsen zullen opgeruimd worden tegen einde oktober. De begraafplaats van Diest wordt in 2019 volledig omgevormd.

In Schaffen gebeurt het onderhoud ondertussen deels met vrijwilligers.

Pascale Vanaudenhove wou nog weten of het bestuur op 1 november personeel inzet om minder mobiele mensen te helpen met de bloemstukken. Dat is niet het geval. De liberale fractie zal zelf aanwezig zijn om dat wel te doen.

WIFI in stadhuis

Raadslid Vanaudenhove verbaasde er zich over dat de WIFI-code voor gasten niet mag gebruikt worden in de wachtzaal van het stadhuis.

Schepen Stals legde uit dat de GDPR-privacywetgeving verbiedt om toevallige bezoekers op het netwerk van de stad te laten surfen. De guest-account is bedoeld voor mensen van externe bedrijven die in het stadhuis werken. Stals adviseert om de Free-WIFI van de Kaai te gebruiken.

Geluidsoverlast Turnhoutsebaan

Raadslid Versavel pleit voor een aanpassing van de maximumsnelheid van 70 kilometer naar 50 kilometer op de Turnhoutsebaan.

Versavel vindt het ook logischer om de geplande werken door te trekken tot aan de Klappeistraat. Hij vraagt verder maatregelen tegen geluidsoverlast voor de bewoners.

Schepen Bart Stals legt uit dat het gedeelte van de Turnhoutsebaan vanaf het einde van de werken tot de grens met Okselaar een structureel onderhoud krijgt. De toplaag wordt afgeschraapt en de slechte vakken worden vervangen.

Stals is ook voorstander van een beperking van de maximumsnelheid. Het gaat echter over een gewestweg en de stad kan enkel druk zetten. Ook de geluidsoverlast is aangekaart. De ombudsman van het Vlaams Gewest heeft dat opgenomen.

Diest Bloeit

Raadslid Rik Brans (Open Diest) wil weten hoever het met het startersproject Diest Bloeit staat. Met dat project wilde schepen Erwin Jennes  (DDS) de leegstand opvangen en een aantal pop-ups aantrekken.

Jennes legde uit dat er slechts 2 pop-ups werden aangetrokken. Bij het einde van hun contract zijn die allebei vertrokken. Het was blijkbaar nooit de bedoeling om in Diest te blijven.

Naast een pop-up was er ook startup maar ook die is ondertussen, omwille van persoonlijke redenen, gesloten.

Het begeleidingstraject dat met een Brussels bedrijf was uitgedokterd, voldeed niet en werd stop gezet.

Raadslid Vanaudenhove voegde er nog aan toe dat de hanadelshuren in Diest veel te hoog zijn.

Alle lijsten bekend in Scherpenheuvel-Zichem| SP.A slechts met 11 kandidaten

De deadline voor het indienen van definitieve kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 tikt snel weg. Einde van deze week, op 15 september, moeten die lijsten ten laatste ingediend worden. In Scherpenheuvel-Zichem zijn ondertussen alle namen van de kandidaten bekend. Het was vooral uitkijken naar de lijst van SP.A. Vanavond bevestigde voorzitster Christini Gounakis dat de partij slecht 11 kandidaten voorstelt.

Vlaams Belang met acht kandidaten

Vlaams Belang communiceerde vorige vrijdag dat ze een lijst met acht kandidaten zullen voorleggen aan de kiezer. Suzy Wouters is lijsttrekker en Joris De Vriendt, jarenlang drijvende kracht van de partij, staat op twee. Bieke Gielen maakt de top 3 compleet. De volledige samenstelling vindt je op onze verkiezingspagina van Scherpenheuvel-Zichem.

De militanten van Vlaams Belang waren opvallend aanwezig vorig weekend. Er was een stevige groep aanwezig tijdens de Blue Lounge Night van Open VLD, er was een delegatie op de barbecue van N-VA en op de Torenfeesten was een campagneteam, unisono gekleed in hetzelfde t-shirt, duidelijk present.

Lees het nieuws over Open VLD, N-VA en SP.A na de afbeelding

Vlaams Belang fractieSZ

Veel volk op Blue Lounge Night van Open VLD

De lijst van Open VLD was al langer bekend maar de blauwe partij stelde vorige vrijdagavond haar kandidaten nog eens uitgebreid voor tijdens een bruisend feestje in gemeenschapscentrum Den Egger. De Blue Lounge Night kon heel wat inwoners mobiliseren maar ook de politici waren talrijk aanwezig. Naast het Vlaams Belang waren er delegaties van CD&V en van N-VA.

Provinciaal gedeputeerde Ann Schevenels en voorzitster van Open VLD Diest Sabine Meyssen kwamen de partijgenoten van de basiliekstad steunen.

Lees het nieuws over NV-A en sp.a na de afbeelding

DSC_7284.JPG

Barbecue bij N-VA

Ook N-VA stelde vorige zaterdag haar kandidaten officieel voor. Die lijst was een paar dagen op voorhand al bekend gemaakt maar de partij organiseerde nog een barbecue om persoonlijk met hen te kunnen babbelen. De lijst wordt getrokken door Allessia Claes. Zij bevestigde haar ambitie om de eerste vrouwelijke burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem te worden. Wij zagen een delegatie van Open VLD en een aantal mensen van Vlaams Belang die een pintje kwamen drinken.

Provinciaal lijsttrekker Bart Nevens was opvallend aanwezig.

Verneem in primeur de samenstelling van de lijst van SP.A na de foto’s

sp.a presenteert slechts 11 kandidaten

Er waren veel speculaties over de kans dat sp.a effectief een lijst zou samen krijgen en hoeveel mensen daar dan zouden op staan. Voorzitster Christini Gounakis kwam dinsdagavond met het antwoord. “De partij komt uit een zeer moeilijke periode”, zei ze. “We hebben momenteel echter vier zetels in de gemeenteraad en ik wil die zeker verdedigen. Onze lijst bestaat uit 11 mannen en vrouwen, een mix van meer ervaren en nieuwe kandidaten, allemaal met een verschillende achtergrond. Het feit dat we tegen de verwachtingen in aan de verkiezingen deelnemen is op zich al een prestatie. Maar waar het werkelijk om gaat is dat er, na meer dan 20 jaar, een wijziging van het beleid moet komen. sp.a wil van Scherpenheuvel-Zichem een bruisende, moderne plattelandsgemeente maken, waarbij duurzaamheid centraal staat.”

Christini Gounakis trekt de lijst. De andere kandidaten zijn : Marc Beddegenoodts, huidig gemeenteraadslid Sara De Kock, Ginette Allard, Rita Devos, Philip Gorts, Paul Vansweevelt, Ronny Van Diest, Steve De Blick, Veerle Peeters en huidig OCMW-raadslid Patrick Vansweevelt.

ChristiniGounakis

 

Groen Diest zet zich stevig op de kaart

Groen Diest had donderdagavond een tof alternatief feestje gepland om de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend te maken. Korte speeches, een van de meest vermaarde vegan-foodtrucks van Vlaanderen, een hip orkestje, een unieke locatie en aangenaam bijna-zomerweer. Door de opvallend grote belangstelling werd de voorstelling van de lijst van Groen in Diest ook een stevig statement.

Veel belangstelling

De gevestigde partijen die hun lijst voorstellen kunnen bij dergelijke events hun klassiek opgebouwde achterban mobiliseren. Dat kan Groen in Diest niet en dat zag je ook in de aanloop naar de verkiezingen. Er was altijd wel belangstelling maar die kon je samenvatten met het woord mondjesmaat. Donderdag was dat anders. De presentatie van de lijst van Groen lokte veel meer volk dan anders. Alternatief Diest toonde zich. Groen had allicht nog meer volk kunnen lokken als ze de kalender wat beter hadden gecheckt. De laatste Gitannekesfoor ooit startte en daar zit ongetwijfeld nog een pak volk dat Groen goedgezind is.

Calvo zet de verwachtingen op scherp

Partij-icoon Kristof Calvo kwam in principe zijn boek voorstellen maar hij begreep dat hij het beter over een andere boeg kon gooien. De sfeer tijdens de voorstelling was namelijk opmerkelijk unisono en daar had het Vlaamse boegbeeld het in zijn zeer gebalde redevoering over. Calvo verwacht dat Groen in Diest 4 tot 5 zetels kan halen.

Groen zet in op inhoud

Lijsttrekster Miet Dirix verwees in haar korte speech naar het bijzonder goed uitgewerkte programma van Groen in Diest. David Celis vatte het tijdens de afterparty perfect samen. “Wij plaatsen geen borden en we bussen geen folders”, zei hij. “We hebben daar ook geen budget voor. Maar we hebben wel inhoud en wie onze mening wil kennen over een specifiek probleem in de stad kan dat heel simpel opvragen. We hebben een duidelijke en uitgeschreven visie over de belangrijke knelpunten in de stad.”

Opvallende nieuwkomers

De lijst van Groen Diest is voorlopig niet helemaal compleet. Een vrouwelijke kandidaat uit Deurne-Diest moet nog definitief bevestigen. Het aantal vrouwen en mannen op de lijst mag maximaal 1 cijfer verschillen en daardoor houdt die toezegging ook de kandidatuur van een mannelijke kandidaat tegen die wel al aangaf dat hij wil opkomen op de lijst.

Groen zet in Diest duidelijk in op een trio jonge vrouwen met een mening. Miet Dirix had al wat politieke kilometers op de teller maar ze trekt de lijst met veel allure. Anneke Houtmeyers en Sofie Colemont zijn nieuw in de politiek maar ze worden in de campagne manifest mee uitgespeeld. De top 5 wordt compleet gemaakt door David Celis en huidig gemeenteraadslid Koen Hensen.

Op de lijst van Groen staan een paar opvallende nieuwe kandidaten die individueel wel wat kunnen toevoegen.

Onder meer Jonathan Claes die in Diest op korte tijd een beweging op gang kreeg om zwerfvuil in te perken. Jonathan startte met ploggingmomenten. Dat is een combinatie van sportief bezig zijn, zwerfvuil opruimen en sociaal contact. Aanvankelijk daagden maar een paar mensen op om mee te ploggen maar dat aantal groeit.

Ook Jan Desaer is een kandidaat die wel eens zou kunnen verrassen. Hij is het brein achter het Nonneke, een biertje dat ondertussen zijn plaats heeft gevonden bij bierminnend Hageland.

Tijdens het groene feestje kwam een delegatie van sp.a Diest even buurten. Voorzitster Carina Jankowkski, lijstduwer Pascale Bergmans en Patricia Knockaert waren aanwezig. Pascale Bergmans was na de vorige verkiezingen nog gemeenteraadslid voor Groen.

Je kan de volledige lijst van Groen checken op onze verkiezingspagina over Diest

sp.a trekt met groene accenten naar de kiezer

Vorige week bevestigde het partijbestuur van Scherpenheuvel-Zichem dat partijvoorzitster Christini Gounakis de lijst zal trekken bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.  De partij maakte geen verder details bekend over de samenstelling van de lijst. Dat maakt wel wat speculaties los. De voorbije jaren verloor sp.a heel wat belangrijke figuren in Scherpenheuvel-Zichem.

Positie huidige mandatarissen onzeker

Hola Hageland kon ondertussen toch een paar extra namen bevestigd krijgen. Patrick Vansweevelt, lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW, zal de lijst duwen.  Bij de huidige mandatarissen is enkel Sarah De Kock zeker herverkiesbaar. Paul Boschmans gaf eerder al aan dat hij stopt met politiek.  Over de positie van Peter Cras en Greta Van Meeuwen is verder geen duidelijkheid.

Die duidelijkheid is er ook niet over het profiel van de nieuwe kandidaten op de lijst. Christini Gounakis geeft aan dat de lijst momenteel nog niet volledig is maar ze blijft wel werken aan een lijst met 27 kandidaten. De huidig voorzitster laat wel verstaan dat het programma dat ze wil voorleggen aan de kiezers gedragen wordt door al die kandidaten. Dat programma heeft duidelijk een groen en een sociaal accent. De drie speerpunten zijn een inclusieve en warme samenleving, duurzaamheid en de zorg voor de natuur en meer aandacht voor de situatie van jongeren en jonge gezinnen. Christini Gounakis lijkt dus een manifeste opening te maken voor het ecologische gedachtengoed. Groen deed eerder pogingen om in Scherpenheuvel-Zichem met een eigen lijst naar de verkiezingen te trekken. Dat plan doofde echter al snel omdat er onvoldoende kandidaten konden gemotiveerd worden.

Financiële situatie opkuisen

De lijsttrekster verrast nog met een vierde klemtoon in haar partijprogramma. “We moeten de financiële situatie van de stad met alle mogelijke middelen recht trekken”, zegt ze. “Het heeft geen zin om de hoge leningslast te verdoezelen met bijkomende leningen.”

Verkiezingsslogan naast partijnaam

Bij veel lokale partijen is er een manifeste trend om met een verruimingslijst naar de kiezer te trekken. Ze koppelen dat vaak aan een andere partijnaam. Christini Gounakis bevestigt dat de partijnaam sp.a  in de campagne aanwezig zal zijn maar ze laat ook uitschijnen dat die gekoppeld wordt aan een campagnethema. Bij haar collega’s van sp.a in Diest zien we hetzelfde fenomeen. Sp.a is er duidelijk aanwezig maar de campagne drijft op de slogan #samenvoordiest

sp.a bereid om in coalitie te stappen

Christini Gounakis is ervan overtuigd dat sp.a haar positie kan behouden of versterken in Scherpenheuvel-Zichem. “We gaan vanuit een sterke overtuiging  naar de kiezer”, zegt ze. “Wij zijn het echte alternatief voor wie bewust kiest.”

Sp.a is bereid om met alle andere democratische partijen te praten over een coalitie. “De onderhandelingen op lokaal vlak lopen vaak anders dan op federaal vlak”, zegt ze. “Ik vind bijvoorbeeld bepaalde standpunten van N-VA op federaal vlak onaanvaardbaar. “Op lokaal vlak wegen die vaak minder door en zou een bestuursakkoord wel degelijk bespreekbaar kunnen zijn.”

Dat ze zelf relatief onbekend is om als lijsttrekster te fungeren ziet ze eerder als een uitdaging. “Ik ben als politicus niet anders dan als mens”, zegt ze. “Ik kan absoluut geen onrechtvaardigheid verdragen.”  Gounakis besluit nog met een Griekse wijsheid. “Je kan je niet achter je duim verschuilen”, zegt ze.

Christini Gounakis trekt lijst sp.a

Tijdens de algemene ledenvergadering van sp.a Scherpenheuvel-Zichem die vorige maandag plaats vond is Christini Gounakis unaniem aangeduid als lijsttrekker. Christini Gounakis kwam voor het eerst op met de vorige gemeenteraadsverkiezingen en kandideerde ook op federaal niveau in 2014. Sinds 2 jaar is ze voorzitter van de partijafdeling. “Ik zie de verkiezingen positief tegemoet”, zegt de lijsttrekster. “Als er één partij is die een echt alternatief kan bieden voor het huidig beleid dan is het wel sp.a. Wij willen werken aan een warme gemeente, een gemeente waarin elke inwoner meetelt, waar jongeren zich goed voelen en waar ouderen respectvol benaderd worden. Maar ons beeld van de gemeente is ook toekomstgericht en hierbij spelen een verstandige mobiliteit en herbruikbare energie een cruciale rol. Dit allemaal in een streven naar een financieel  gezonde gemeente.”

Geen verdere details over samenstelling lijst

sp.a verloor de laatste twee legislaturen heel wat sterkhouders in Scherpenheuvel-Zichem. Een aantal mensen stelden zelfs openlijk de vraag of de partij nog wel de veerkracht zou vinden om een volledige lijst te kunnen presenteren. Voorzitster Christini Gounakis heeft tegenover Hola Hageland steeds bevestigd dat dit wel degelijk het geval zou zijn. Ze hintte daarbij op een verbreding van het profiel van de kandidaten. Hoe de lijst er verder uitziet is momenteel niet extern bekend gemaakt.


Christini Gounakis woont in Testelt. Ze werd geboren in 1963 in Limburg. Haar ouders zijn afkomstig uit Kreta – Griekenland. Ze werkt als verantwoordelijke zakelijke contacten voor vervoersbewijzen bij de NMBS.


In het filmpje zie je Christini Gounakis aan het woord tijdens het debat van de jeugdraad over de komende gemeenteraadsverkiezingen. De klank is niet optimaal maar ze bevestigt in grote lijnen haar quote die je hierboven ook kan lezen. 

CD&V legt vandaag modellijst voor aan leden

De gemeenteraadsverkiezingen komen er snel aan maar voorlopig blijven de politieke partijen in Scherpenheuvel-Zichem erg karig met het bekend maken van hun kandidaten in Scherpenheuvel-Zichem. Enkel Open VLD heeft voorlopig de volledige lijst publiek gemaakt en die kan je ook nalezen op onze site. Daar komt echter verandering in. CD&V is namelijk ook rond met een modellijst en legt die vandaag voor goedkeuring voor aan de leden.

De samenstelling van die modellijst heeft afgelopen dagen wel enige discussie veroorzaakt. De positie van huidig burgemeester Manu Claes was al langer bekend. Hij trekt opnieuw de lijst en zet op die manier zijn ambitie voor een vijfde ambtstermijn duidelijk in de verf.  Op plaats twee staat huidig eerste schepen Lieve Renders. Bij de vorige verkiezingen stond huidig OCMW-voorzitster Marie-Jeanne Hendrickx nog op 2.

Gewezen Vlaams-Belanger hoog op de lijst

Op plaats drie staat Koen Vranken en dat mag misschien de grootste verrassing genoemd worden. Begin 2015 stapte Koen Vranken over van Vlaams Belang naar CD&V. In 2016 werd hij verkozen tot voorzitter van Jong-CD&V in Scherpenheuvel-Zichem. Nu krijgt hij dus een plaats op de lijst die hem bijna zeker opnieuw in de gemeenteraad brengt maar, indien CD&V in oktober mee de bestuurscoalitie kan vormen, allicht ook de toegangspoort is naar een schepenambt.

Koen Vranken laat op die manier drie huidig zetelende schepenen achter zich. Marie-Jeanne Hendrickx staat op de vierde plaats, Marleen Van Meeuwen volgt op vijf en huidig schepen van Financiën Inne Pauwels duwt opnieuw de lijst. Voor Inne is dat een vertrouwde situatie. Ook bij de vorige verkiezingen was zij lijstduwer.

Herman Weckx geeft fakkel door aan dochter Anne-Sophie

Een andere opvallende nieuwkomer die vrij hoog op de lijst staat is Anne-Sophie Weckx. Haar vader Herman Weckx nam twee maanden geleden de plaats in van Robert Jacquemyn na diens overlijden. Herman geeft nu de fakkel door aan zijn dochter die meteen plaats zeven krijgt. Bij de jongeren moet huidig gemeenteraadslid Ben Mattheus campagne voeren vanop de 9de positie. Hij stond bij de vorige verkiezingen op zeven en was toen met 20 jaar de jongste verkozene in het bestuur.

Hoofdeconoom Etion op positie 26

Ook de positie van Geert Janssens is opmerkelijk. Hij is hoofdeconoom bij ondernemersorganisatie Etion en was de eerste drie jaar van de huidige legislatuur voorzitter van de gemeenteraad. Geert Janssens werd door een aantal waarnemers verwacht als een van de speerpunten op de lijst maar hij staat uiteindelijk op plaats 26. “Het is gebruikelijk dat de cluster Averbode de lijst sluit”, zegt Geert Janssens. “Ik wil die traditie respecteren.”

Andere partijen blijven vaag

Naast CD&V en Open VLD zal allicht ook N-VA snel met een volledige lijst komen. Bronnen bij de partij bevestigen dat de lijst “zo goed als rond” is en dat ook zij de goedkeuring van de leden zullen vragen. Allessia Claes trekt de lijst en sprak eerder al de ambitie uit dat ze de eerste vrouwelijke burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem wil worden.

Vlaams Belang zet met Suzy Wouters ook een vrouw op kop. Allicht zal de partij met een onvolledige lijst naar de kiezer trekken.

Het grote vraagteken blijft SP.a. Voorzitster Christini Gounakis werkt al enkele maanden aan de verbreding van de partij en ze wil met een open lijst komen. Allicht moet die verbreding gezocht worden bij mensen met een ecologisch geïnspireerd gedachtengoed. De pogingen van Groen om in de stad een lijst op poten te krijgen strandden vorig jaar.

Opmerking: de samenstelling van de lijst van CD&V is voorlopig en moet vandaag nog worden bevestigd door de leden van de partij. 

Rudi Putseys stapt definitief uit de politiek

Gemeenteraadslid Rudi Putseys stapt definitief uit de politiek. Putseys kondigde tijdens de gemeenteraadszitting van 23 april aan dat hij de SP.a-fractie verlaat en tot oktober zetelt als onafhankelijke. De reden is onenigheid met lijsttrekker en provinciaal gedeputeerde Marc Florquin. Vooral de verbouwing van het Molenhuis in Molenstede was voor Rudi Putseys de druppel te veel. Een aantal mensen willen daar een prestigeproject van maken met een café waarvan vooral de uitstraling belangrijk is. Rudi Putseys vindt dat echter niet de beste oplossing voor het verenigingsleven.
Tijdens een gesprek met onze redactie vertelde de politicus dat hij definitief stopt met politiek. Rudi heeft nog een tijdje overwogen aan de verkiezingen deel te nemen op een andere lijst maar ondertussen zijn de lijsten van de meest evidente alternatieven, DDS en Open Diest, compleet. Ook SP.a maakte vorige vrijdag de samenstelling van de lijst bekend. Rudi Putseys gaat zich voortaan bezig houden met het organiseren van vakanties voor andersvaliden.

SP.a gaat met sterk vernieuwde lijst naar gemeenteraadsverkiezingen

Na DDS en Open Diest stelt nu ook SP.a de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 voor. Met liefst 17 nieuwe kandidaten breekt die lijst opvallend met het verleden. De vrouwen zijn met 14 op 27 kandidaten ook op bij SP.a in de meerderheid.

SP.a bouwt haar programma op in functie van vier thema’s. Die sluiten opvallend kort aan bij de speerpunten van Groen. Momenteel vormen SP.a en Groen in Diest een kartel maar dat werd opengebroken door Groen. Zij gaan in oktober met een eigen lijst naar de kiezer. De vier strijdthema’s van SP.a zijn: ruimtelijke ordening, mobiliteit, duurzaamheid en sociale cohesie.

Provinciaal gedeputeerde Marc Florquin trekt de lijst. Partijvoorzitster Carina Jankowski gooit zich mee in de campagne en staat op 2. Huidig schepen van Sport Murat Celik staat op 3. De top vijf wordt volledig gemaakt door Sara Naten en huidig OCMW-voorzitter Willy Goos. Huidig schepen van Cultuur Jos Uyttebroek staat op de voorlaatste plaats. Gemeenteraadslid Rob Collin staat op 24. Pascale Bergmans, die overkomt van Groen, is lijstduwer.

De volledige lijst staat op onze pagina over de Gemeenteraadsverkiezingen 2018

SP.a overweegt nog of ze bijkomende acties ondernemen tegen mogelijke intimidatie door schepen Van Meeuwen

Tijdens de gemeenteraad van vorige donderdag 21 juni haalde raadslid van SP.a Peter Cras zwaar uit naar schepen van CD&V Marleen Van Meeuwen. Cras verweet Van Meeuwen dat ze een van haar buurmannen die ook als vrijwilliger voor de stad werkt, had aangesproken op zijn intenties om zich kandidaat te stellen op de verkiezingslijst van SP.a. De man in kwestie houdt toezicht op gemeenschapszaal De Hemmekes en krijgt daar een vrijwilligersvergoeding voor. Volgens Peter Cras voelde hij zich geïntimideerd door de tussenkomst van schepen Van Meeuwen.  Het Laatste Nieuws schrijft zelfs dat Van Meeuwen en haar echtgenoot zouden gedreigd hebben dat de man moest vrezen voor zijn vrijwilligersjob die hij blijkbaar aan haar te danken zou hebben.

Indien dat zo is , is niet alleen de intimidatie laakbaar maar ook het feit dat een politicus iemand zou voortrekken bij de gunning van een vrijwilligersjob.

Raadslid Cras vroeg het ontslag van Van Meeuwen als schepen en als gemeenteraadslid. Marleen Van Meeuwen gaf toe dat ze de zaalwachter inderdaad had aangesproken maar ze ontkende dat ze hem ook geïntimideerd zou hebben. Ze ging niet in op de vraag om ontslag te nemen.

Volgens raadslid Joris De Vriendt (Vlaams Belang) zou ook burgemeester Manu Claes zijn schepen niet steunen. Onze redactie stelde Claes die vraag via e-mail maar die bleef tot op heden onbeantwoord. De Vriendt roept de lijsttrekkers en voorzitters van de plaatselijke partijen op, plechtig te willen verklaren zich te houden aan alle regels van fatsoen en eerlijke concurrentie en alles te doen voor een positieve campagne.

Voorzitter van SP.a Christini Gounakis zegt dat de vraag tot ontslag van Van Meeuwen een spontane reactie geweest is van Peter Cras. “Zoals wij allemaal was ook hij erg geschrokken van het voorval”, zegt de voorzitter. “Over het al dan niet verder ondernemen van actie zijn we nog in overleg.”