Tag Archives: PFAS

Verhoogde PFAS waarden vastgesteld op twee sites in Aarschot

In Aarschot zijn op twee locaties verhoogde PFAS waarden vast gesteld. Op een site aan de Herseltsesteenweg werd zowel in de bodem als in het grondwater te veel PFAS gemeten. Op een site in de Gaston Geenslaan is dat enkel het geval in het grondwater. De Vlaamse Regering is al een jaar bezig om alle locaties met een verhoogd risico

Read more

Verversgracht en Schaluinstraat mogelijk vervuild met PFAS, omwonenden moeten voorzorgen nemen

De sites van de Verversgracht, de Schaluinstraat en het terrein aan de Nijverheidslaan 13 in Diest, zijn allicht vervuild met PFAS. Dat is een chemische stof die je opneemt via voeding of grondwater. Bij langdurige blootstelling kan PFAS nadelige impact hebben op je gezondheid. PFAS werd in diverse producten en productieprocessen gebruikt. Onder andere bij verchroming, bij de productie van

Read more

Onderzoek naar aanwezigheid van PFOS en PFAS in Diest

Het stadsbestuur van Diest kreeg net zoals alle andere lokale besturen in Vlaanderen vanuit de Vlaamse Regering de dringende vraag om mee te werken aan de inventarisatieronde met het oog op het verder verzamelen van meetgegevens en informatie over PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) en PFAS (perfluoralkylstoffen, de ruimere groep van producten). Het stadsbestuur bezorgt alle gevraagde informatie aan OVAM en gaat zelf

Read more