Tag Archives: Peeterskasteel

Vluchteling uit Peeterskasteel toont talent met muziek van Helmut Lotti

Vanaf 5 november stuurt Fedasil opnieuw asielzoekers naar het opvangcentrum Peeterskasteel in Scherpenheuvel. De opvangcapaciteit van het centrum werd tijdens de zomermaanden afgebouwd en het grootste deel van het personeel moest afvloeien. De mensen die er verbleven moesten verkassen naar andere centra.

Heropening centrum moet stijgende instroom helpen kanaliseren

Amper een paar maanden later herziet staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zijn beslissing. De instroom van asielzoekers in België stijgt opnieuw en het centrum van Scherpenheuvel gaat weer open. In principe zal die heropening tien maanden duren. Technische ploegen van Caritas knappen de infrastructuur op en vier kamers krijgen aangepaste voorzieningen voor minder mobiele mensen en rolstoelgebruikers. Centrumexploitant Caritas werft een aantal nieuwe personeelsleden aan om het centrum te runnen. De maximumcapaciteit van het Peeterskasteel wordt vastgesteld op 150 plaatsen.

Investeren in talent

Die heropening doet ook de discussie over het centrum en over de vluchtelingenproblematiek in het algemeen weer oplaaien. Precies op dit moment hadden wij een gesprek met een ex-bewoner van het Peeterskasteel. Mae Kizito vluchtte in 2015 uit de Centraal-Afrikaanse Republiek. Tijdens de oorlog in dat land werden massaal mensen op wreedaardige wijze afgemaakt. Kizito meldde zich bij Fedasil in  Brussel die hem naar Scherpenheuvel stuurden. De man bleek over heel wat muzikaal talent te beschikken. Hij was ook niet te beroerd om dat te tonen. Hij speelde onder meer tijdens Retro Jardin in Diest en op Monmartre in Scherpenheuvel. Kizito werd echter al snel uitgewezen op basis van het Dublinverdrag. Dat bepaalt dat je asiel moet vragen in het eerste land waar je aankomt in Europa. Voor Kizito was dat Frankrijk. Hij plooide zich naar die maatregel en kwam in een centrum in Aix-Marseille terecht. Daar viel zijn muzikaal talent opnieuw op. Hij kreeg de kans om aan de universiteit van Marseille een opleiding voor muziekleraar te volgen. Ondertussen zit hij in het voorlaatste jaar. Kizito werkt aan een project waarin hij Afrikaanse muziek brengt die door een artiest uit Europa werd geïnterpreteerd. Hij opteerde voor de cd Out of Africa van Helmut Lotti. De onderhandelingen met het management van Lotti lopen momenteel.

Kizito mag in principe 10 jaar in Frankrijk blijven. Hij kan ook vrij door Europa reizen. Na zijn opleiding wil hij een job als muziekleraar combineren met een carrière als artiest.

DSC_6446

Peeterskasteel opnieuw naar maximale opvangcapaciteit

Einde maart 2018 besliste het staatssecretariaat voor Asiel en Migratie om alle tijdelijke opvangcentra voor vluchtelingen in België af te bouwen. De instroom van asielzoekers was sterk gedaald. Onder meer het Peeterskasteel moest voor einde 2019 de deuren sluiten. In het opvangcentrum van Scherpenheuvel zaten hoofdzakelijk jonge gezinnen en dat versnelde de procedure voor de afbouw. Gezinnen met schoolgaande kinderen werden voor het begin van het schooljaar naar andere centra gebracht. Omdat ook de doorverwijzing naar Scherpenheuvel stopte, zakte het aantal bewoners terug naar amper 15 mensen.

Centrum blijft een jaar langer open 

Caritas, dat het centrum uitbaat, reageerde op de aangekondigde sluiting met de opzegging van de tijdelijke contracten van hun personeel.

Vorige week kwam dan plots de melding dat het centrum nog een jaar langer zal open blijven. “We hebben een paar maanden geleden beslist om de collectieve opvang af te bouwen”, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). “Door de toegenomen instroom moet die afbouw gedeeltelijk worden opgeschort. Het Peeterskasteel blijft dus gewoon langer open, in principe tot juni volgend jaar.”

Opnieuw naar maximumcapaciteit

Francken bevestigt ook dat de de opvangcapaciteit opnieuw naar het maximum van 174 plaatsen zal worden opgetrokken. In principe zal Caritas het centrum ook verder beheren. De vraag is hoeveel mensen van het oorspronkelijke team nog vrij zijn en opnieuw bereid zijn om zich een jaar langer te engageren in een project dat alleszins zal worden stopgezet.

Een andere belangrijke vraag is of Fedasil opnieuw dezelfde doorverwijzingsstrategie zal toepassen en vooral gezinnen met kinderen zal selecteren voor een verblijf in Scherpenheuvel.

Lokale Opvang Initiatieven (LOI) wordt wel verder afgebouwd

De tijdelijke heropbouw van de collectieve opvang staat haaks op de verdere afbouw van de individuele opvang via de zogenaamde LOI’s (Lokaal Opvang Initiatief). Scherpenheuvel-Zichem heeft een heel specifiek LOI waar enkel alleenstaande vrouwen en kinderen terecht kunnen.

Aandacht voor problematiek vluchtelingen in Belevingscentrum Tildonk

De sluiting van het opvangcentrum Peeterskasteel zal voor het einde van het jaar afgerond zijn. Gezinnen met schoolplichtige kinderen zullen echter al eerder vertrekken. Op die manier kunnen ze het nieuwe schooljaar aanvatten in de buurt van het opvangcentrum waar ze naartoe gaan. Op vrijdag 22 juni plant Caritas een afscheidsfeest. Van 16.00 uur tot 22.00 uur zijn er kook- en dansworkshops , rondleidingen en een barbecue.

Andere perceptie

Er waren voor- en tegenstanders van het opvangcentrum maar de aanwezigheid ervan heeft alleszins een impact gehad op de perceptie die inwoners in de regio hebben over vluchtelingen en op het debat over de problematiek. Onder meer na de weigering van Italië om nog langer schepen van reddingsorganisaties te laten aanmeren, scherpt dat debat op federaal en Europees niveau aan.

Uitbreiding Belevingscentrum ’14-’18

Wie meer wil weten over de problematiek van vluchtelingen kan een bezoek brengen aan het Belevingscentrum ’14-’18 in Tildonk. Sinds de Eerste Wereldoorlog zijn er onophoudelijk miljoenen mensen op de vlucht. Weg van het geweld en de oorlog, op zoek naar veiligheid en een nieuwe thuis. Kinderen, mannen en vrouwen, jong en oud. Vandaag zijn ze met 66 miljoen. ‘In de ogen van een vluchteling’ vertelt in 4 modules en 1 workshop hun verhalen. Een installatie van koffers duidt de verhalen van de miljoenen vluchtelingen, van toen en van nu.

  • Vlucht-weg

Sinds de Eerste Wereldoorlog volgen de oorlogen elkaar op. De Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog, Vietnam, de Balkan, Syrië …

  • Ora Mundi

Vandaag zijn er 66 miljoen vluchtelingen. Ze verlieten hun thuis, hun streek of land op zoek naar een toekomst voor zichzelf en hun gezin. Een licht- en geluidsspel neemt de bezoeker mee onderweg, van hun geboorteland naar hun nieuwe thuisland. Een emotionele beleving.

  • Tabula rasa

In de module Tabula rasa wordt stilgestaan bij het gevoel dat men zijn huis moet verlaten maar niet weet of men er nog ooit zal kunnen terugkeren en, indien wel, in welke toestand het huis zich bevindt.

  • Onomwonden

Men kan de chatconversatie van vijf doodgewone kinderen, elk met een ander hoofddeksel, over hun vluchttraject, hun leven in een nieuw land, hun toekomstdromen volgen.

  • Nomadlab

Naar aanleiding van ‘In de ogen van een vluchteling’ ontwikkelde de jonge productdesigner Emma Ribbens het project Nomadlab, waarin kinderen met bouwpakketten uit ‘afvalmaterialen’ als doeken en karton hun eigen, veilige speelruimtes knutselen. Een workshop voor kinderen van de lagere school.

“Oorlog is de wereld nog lang niet uit”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Toerisme. “Mensen die het geweld in hun land ontvlucht zijn, maken de oorlog hier bij ons heel tastbaar. Met deze uitbreiding van het Belevingscentrum leggen we de link tussen WOI en oorlog en vrede vandaag. Want jammer genoeg is oorlog voor heel wat mensen ook vandaag nog bittere realiteit.”

De 4 modules en de workshop maken sinds 19 juni permanent deel uit van het Belevingscentrum ’14-’18 in Tildonk. De toegangsprijs blijft ongewijzigd: 3 euro voor personen vanaf 26 jaar. Gratis voor -12 jaar. 12-25 jaar: 1 euro.

Opvangcentrum Peeterskasteel sluit definitief in september

Het was al een paar dagen bekend maar vandaag is het ook officieel meegedeeld. Het opvangcentrum Peeterskasteel sluit definitief in september. De ministerraad nam die beslissing al eerder maar gaf toen aan dat de sluiting alleszins voor het einde van het jaar moest plaats vinden. De timing is nu concreter.
Lees verder