Tag Archives: Optimo

Valse start voor nieuw huisvuilophaalsysteem Optimo

De start van Optimo, het nieuwe systeem voor huisvuilophaling van Limburg.net, verloopt in Diest niet zonder problemen. De bedoeling van het Optimo systeem is om met één vrachtwagen 5 aparte afvalfracties tegelijkertijd op te halen. Die fracties zitten in aparte zakken, telkens met een andere kleur. Er is een zak voor huisvuil, pmd, tuinafval keukenafval en textiel. Een hele hoop

Read more

Wekelijkse huisvuilophaling in de zomer dreigt te verdwijnen in Diest

De afvalintercommunale Limburg.net haalt tijdens de zomermaanden in Diest het huisvuil wekelijks op. Bij de 44 gemeenten waar Limburg.net actief is, is Diest de enige gemeente waar dat gebeurt. Die unieke uitzonderingspositie dreigt echter uit te doven. Limburg.net start vanaf 1 januari 2022 met het Optimo-ophalingssysteem. De vrachtwagens van de intercommunale halen dan 5 aparte afvalfracties tegelijkertijd op met dezelfde

Read more