Tag Archives: Open VLD

Open VLD voelt zich morele winnaar van de verkiezingen

In januari rijgen de nieuwjaarsfeestjes van politieke partijen zich aaneen als een paternoster. Vorige zondag was Open VLD Scherpenheuvel-Zichem aan de beurt. Zij nodigden hun leden en sympathisanten uit in de sporthal van Averbode. Net zoals dat in Diest het geval was de opkomst erg hoog om een glas mee klinken bij de liberale partij. Er was overigens een opvallende delegatie uit Diest aanwezig. Onder meer partijvoorzitster Sabine Meyssen en de kersverse schepen Pascale Vanaudenhove kwamen afgezakt.

Morele winnaars van de verkiezingen

Voorzitter Gerry Frederickx liet in zijn toespraak duidelijk doorschemeren dat Open VLD zich de morele winnaar van de verkiezingen voelt in Scherpenheuvel-Zichem. De blauwe partij haalde 4618 stemmen of 28,2%. In 2012 haalden ze 3224 of 19,9%. Een stevige vooruitgang dus. Dat levert twee extra gemeenteraadszetels op en ook een half schepenmandaat. Nico Bergmans, Kris Peetermans en Tony Vancauwenbergh behouden hun schepenmandaat maar ze krijgen in 2021 Jan Boeckx erbij op Openbare Werken. De voorzitter onderstreepte nogmaals het straffe resultaat van Kris Peetermans. Die haalde liefst 2538 voorkeurstemmen terwijl burgemeester Manu Claes 1938 stemmen scoorde.

Gerry Frederickx zette ook afscheidnemend mandataris Marc Decat in de bloemen. Die stond bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober niet meer op de lijst. Decat riep op om te blijven samenwerken. Hij keek al meteen zes jaar vooruit en ziet Kris Peetermans als de volgende burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem.

Uitgebreid takenpakket voor burgemeester Rutten.

Toekomstig burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten (Open VLD) heefthaar bestuursploeg en hun specifieke bevoegdheden voorgesteld.

Topondernemer Bert Van der Auwera (Open VLD) wordt eersteschepen met een pak cruciale bevoegdheden. De bedrijfsleider van Best, eenbedrijf dat hoogtechnologische sorteermachines bouwt, krijgt met economie, ruimtelijkeordening, stadsvernieuwing, AGB, sociale en lokale investeringen, patrimonium,kerkfabrieken , monumenten, wonen, energie en wijk een wel zeer stevige portefeuillebevoegdheden.

Geert Schellens (sp.a) wordt tweede schepen. Hij krijgt sport, welzijn en jeugd maar ook welzijn, naschools onderwijs en kunst. Die laatste bevoegdheden zijn relatief onbekend terrein voor Schellens. De schepen wil onder meer dat het zwembad op zondag opent. Hij alludeerde ook op de uitbreiding van de sportinfrastructuur in Rillaar. Dat zou gebeuren op de site van de huidige voetbalterreinen.

Annick Geyskens (NVA) krijgt mobiliteit, toerisme, verkeersveiligheid, modern bestuur en burgerzaken in portefeuille.

Bij de voorstelling van de nieuwe ploeg poneerde zij meteen een straffe belofte. “We gaan zo snel mogelijk het circulatieplan omdraaien”, zei ze. Geyskens wil de Martelarenstraat omvormen tot een fietsstraat. Geyskens werkt als deskundige bij Ecowerf en HR is dus helemaal haar ding. Ze wil de aanwervingen van de stad laten gebeuren met een extern bureau.

Gerry Vranken behaalde een opmerkelijk sterk resultaat inde verkiezingen en de sympathieke buschauffeur van Scala wordt daarvoor beloondmet openbare werken, landbouw en waterbeheersing. Gerry kondigt alvast deplaatsing van meer vuilnisbakken aan in de publieke ruimte. Met waterbeheersingheeft hij een bevoegdheid, die zeker in deelgemeente Rillaar erg gevoelig ligtbij de burgers.

Nicole Van Emelen (sp.a) wordt bevoegd voor sociale zaken, gelijke kansen en armoedebestrijding. Zij kan meteen aan de slag met de inkanteling van het OCMW in de stadsdiensten, een oefening waar sommige steden zoals Diest al grotendeels mee klaar zijn. Nicole Van Emelen wordt na drie jaar afgelost door haar partijgenoot Kurt Lemmens.

Isabelle Dehond is professioneel actief in ICT en het is dus logisch dat zij de bevoegdheid voor digitale agenda krijgt. Verder heeft ze ook participatie, dierenwelzijn en klimaat in portefeuille. Isabelle poneerde de installatie van slimme vuilnisbakken en de uitrusting van monumenten en bezienswaardigheden met slimme RFID-tags als praktische voorbeelden van haar beleid. De automatisering van het evenementenloket wordt allicht haar prioriteit. Isabelle Dehond wordt na drie jaar afgelost door Stef Van Calster (N-VA).

Gwendolyn Rutten start ook als voorzitter van de gemeenteraad. Dat moet ze doen omdat ze niet meteen kan starten als burgemeester. Samen met het voorakkoord dat CD&V, sp.a en Groen sloten, werd ook een voordrachtsakte voor André Peeters als burgemeester getekend. Die coalitie bleek achteraf niet mogelijk en de voordracht zal dus niet voldoende handtekeningen krijgen. Dat moet officieel worden vastgesteld en daarna kan Rutten pas als burgemeester worden voorgedragen. Allicht zal ze na haar in de plaats stelling de rol als voorzitter doorschuiven. 

Gwendolyn Rutten beloofde dat ze zes jaar lang burgemeester zal blijven. Ze heeft een opmerkelijk pakket bevoegdheden in portefeuille. Rutten gaat zelf de communicatie sturen maar ze wordt ook bevoegd voor cultuur en voorfinanciën. Dat zijn twee zware departementen die tijdsintensief zijn maar ook naar de burgers toe zeer veel visibiliteit geven. Daarnaast houdt ze ook veiligheid en externe relaties in haar takenpakket.

De nieuwe bestuursploeg schreef een uitgebreide visietekst neer. Die kan je hier nalezen.

N-VA, CD&V en Open VLD besturen provincie. Marc Florquin verliest mandaat als gedeputeerde

CD&V, N-VA en Open VLD sluiten een bestuursakkoord voor de provincie Vlaams-Brabant. De drie partijen wippen daardoor sp.a en groen uit het bestuur. Dat heeft nogal wat impact voor een paar mensen uit onze regio. Marc Florquin moet niet alleen vrede nemen met een rol in de oppositie in de gemeenteraad van Diest, hij verliest ook zijn mandaat als provinciaal gedeputeerde. En ook Monique Swinnen moet deels inleveren. Zij behoort weliswaar tot de coalitie maar de inkrimping van het takenpakket van de provincie heeft ook gevolgen voor het aantal gedeputeerden. Er blijven slechts vier voltijdse functies over. Monique Swinnen krijgt slechts een gedeelde ambtstermijn.

Vreemde situatie voor socialistische provinciegouverneur

De Zweedse coalitieploeg bestaat uit de gedeputeerden Bart Nevens (N-VA), Tom Dehaene (CD&V), Ann Schevenels (Open VLD) en Gunther Coppens en Monique Swinnen die het vierde ambt van gedeputeerde delen.  Monique Swinnen neemt de eerste twee jaar voor haar rekening, Gunther Coppens volgt haar daarna op voor de laatste vier jaar.

De bevoegdheden:

  • Bart Nevens (N-VA): leefmilieu
  • Tom Dehaene (CD&V): mobiliteit en smart region
  • Ann Schevenels (Open VLD): ruimtelijke planning en economie
  • Monique Swinnen (CD&V): landbouw, toerisme en financiën

Omdat Ann Schevenels kiest om gedeputeerde te blijven moet ze haar ambt als burgemeester van Keerbergen opgeven. Ze blijft wel titelvoerend burgemeester.

Voor provinciegouverneur Lodewijk De Witte ontstaat er in principe een vreemde situatie. De Witte is zelf van socialistische signatuur. De pensioenleeftijd voor een gouverneur is 65 en die kaap bereikt De Witte op 12 december 2019. Hij gaat het dus een jaartje moeten doen met een bestuursploeg waar zijn partij niet vertegenwoordigd is.

Alle lijsten bekend in Scherpenheuvel-Zichem| SP.A slechts met 11 kandidaten

De deadline voor het indienen van definitieve kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 tikt snel weg. Einde van deze week, op 15 september, moeten die lijsten ten laatste ingediend worden. In Scherpenheuvel-Zichem zijn ondertussen alle namen van de kandidaten bekend. Het was vooral uitkijken naar de lijst van SP.A. Vanavond bevestigde voorzitster Christini Gounakis dat de partij slecht 11 kandidaten voorstelt.

Vlaams Belang met acht kandidaten

Vlaams Belang communiceerde vorige vrijdag dat ze een lijst met acht kandidaten zullen voorleggen aan de kiezer. Suzy Wouters is lijsttrekker en Joris De Vriendt, jarenlang drijvende kracht van de partij, staat op twee. Bieke Gielen maakt de top 3 compleet. De volledige samenstelling vindt je op onze verkiezingspagina van Scherpenheuvel-Zichem.

De militanten van Vlaams Belang waren opvallend aanwezig vorig weekend. Er was een stevige groep aanwezig tijdens de Blue Lounge Night van Open VLD, er was een delegatie op de barbecue van N-VA en op de Torenfeesten was een campagneteam, unisono gekleed in hetzelfde t-shirt, duidelijk present.

Lees het nieuws over Open VLD, N-VA en SP.A na de afbeelding

Vlaams Belang fractieSZ

Veel volk op Blue Lounge Night van Open VLD

De lijst van Open VLD was al langer bekend maar de blauwe partij stelde vorige vrijdagavond haar kandidaten nog eens uitgebreid voor tijdens een bruisend feestje in gemeenschapscentrum Den Egger. De Blue Lounge Night kon heel wat inwoners mobiliseren maar ook de politici waren talrijk aanwezig. Naast het Vlaams Belang waren er delegaties van CD&V en van N-VA.

Provinciaal gedeputeerde Ann Schevenels en voorzitster van Open VLD Diest Sabine Meyssen kwamen de partijgenoten van de basiliekstad steunen.

Lees het nieuws over NV-A en sp.a na de afbeelding

DSC_7284.JPG

Barbecue bij N-VA

Ook N-VA stelde vorige zaterdag haar kandidaten officieel voor. Die lijst was een paar dagen op voorhand al bekend gemaakt maar de partij organiseerde nog een barbecue om persoonlijk met hen te kunnen babbelen. De lijst wordt getrokken door Allessia Claes. Zij bevestigde haar ambitie om de eerste vrouwelijke burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem te worden. Wij zagen een delegatie van Open VLD en een aantal mensen van Vlaams Belang die een pintje kwamen drinken.

Provinciaal lijsttrekker Bart Nevens was opvallend aanwezig.

Verneem in primeur de samenstelling van de lijst van SP.A na de foto’s

sp.a presenteert slechts 11 kandidaten

Er waren veel speculaties over de kans dat sp.a effectief een lijst zou samen krijgen en hoeveel mensen daar dan zouden op staan. Voorzitster Christini Gounakis kwam dinsdagavond met het antwoord. “De partij komt uit een zeer moeilijke periode”, zei ze. “We hebben momenteel echter vier zetels in de gemeenteraad en ik wil die zeker verdedigen. Onze lijst bestaat uit 11 mannen en vrouwen, een mix van meer ervaren en nieuwe kandidaten, allemaal met een verschillende achtergrond. Het feit dat we tegen de verwachtingen in aan de verkiezingen deelnemen is op zich al een prestatie. Maar waar het werkelijk om gaat is dat er, na meer dan 20 jaar, een wijziging van het beleid moet komen. sp.a wil van Scherpenheuvel-Zichem een bruisende, moderne plattelandsgemeente maken, waarbij duurzaamheid centraal staat.”

Christini Gounakis trekt de lijst. De andere kandidaten zijn : Marc Beddegenoodts, huidig gemeenteraadslid Sara De Kock, Ginette Allard, Rita Devos, Philip Gorts, Paul Vansweevelt, Ronny Van Diest, Steve De Blick, Veerle Peeters en huidig OCMW-raadslid Patrick Vansweevelt.

ChristiniGounakis

 

Popkoor Vocalicious extra op de affiche van de Blue Lounge Night

De politieke partijen schakelen duidelijk een versnelling hoger in hun campagne naar de verkiezing van 14 oktober 2018 toe. De campagneteams zijn manifest aanwezig op allerlei events maar ze pakken de volgende weken ook uit met eigen events waar ze hun kandidaten in een toffe context voorstellen. Niet alle partijen kiezen voor de klassieke benadering.

Popkoor Vocalicious extra op de affiche

Vorige week organiseerde Groen Diest een party in het begijnhof met een vegan-foodtruck en een liveband. Dat werd een publiekstrekker.

Volgend vrijdag 7 september opent Open VLD Scherpenheuvel-Zichem de strijd voor de sjerp. Net als zes jaar geleden bouwen ze Den Egger om voor de Blue Lounge Night. In de rode zaal stelt Sporza-commentator  Carl Berteele de 27 kandidaten voor. In die zaal wordt een gin&cocktailbar ingericht en DJ Suun speelt dansmuziek van de jaren 70, 80 en 90.

Open VLD pakte vorige week nog uit met een verrassende naam uit eigen regio. Popkoor Vocalicious startte ondertussen de voorbereidingen van het nieuwe seizoen en een try-out voor een live publiek is altijd een meerwaarde. “Voor ons is dit optreden een muzikale opportuniteit”, zegt coördinator van Vocalicious Michel Truszkowski. “Het heeft ook niks met politiek te maken. Voor ons is een democratische politieke partij een opdrachtgever als een andere. We zullen in ons repertoire wel inspelen op de specifieke context.”

Dance & technobeats

De jeugd kan uit de bol gaan in de blauwe zaal. Daar wordt een dance&technofeestje  gebouwd met gereputeerde dj’s die ook op grotere internationale festivals al achter de mengtafels stonden. Even na middernacht speelt DJ Zohra een guest-set.  Verder spelen hier ook DJ Guillaume, DJ Wonbeat en DJ Voltage.

De inkom voor de Blue Lounge Night is amper 5 euro en de partij heeft ook bewust de prijzen van de drankjes laag gehouden.

Je kan hier de trailer van Popkoor Vocalicious bekijken. Je kan onderaan onze policy in verband met politieke partijen nalezen. 

Policy politieke partijen

Hola Hageland overwaakt de redactionele objectiviteit en neutraliteit tegenover alle democratische politieke partijen. Wij besteden aandacht aan alle feiten met relevante nieuwswaarde die ons bekend zijn, onafhankelijk van welke politieke partij de organisator is. We houden ons uiteraard wel het recht voor om correct kritisch te zijn en onze bedenkingen, na voldoende afweging en bevraging bij de betrokkenen, te publiceren.

Los van de redactionele inhoud kunnen politieke partijen maar ook individuele mandatarissen en kandidaten, gebruik maken van de promoformules op onze website. Dat zal echter geen impact hebben op de inhoud van onze redactionele stukken. 


 

Open VLD stelt als eerste een volledige verkiezingslijst voor in Scherpenheuvel-Zichem

In Scherpenheuvel-Zichem is de eerste volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 bekend! De leden van Open VLD kwamen vrijdagavond massaal opdagen om de modellijst die voorlag, goed te keuren.

Het was al eerder bekend dat schepen Nico Bergmans de lijst zal trekken. Ursula Bervoets, momenteel lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, staat op de tweede plaats. Daarna volgen de huidige schepenen Kris Peetermans (3) en Tony Van Cauwenbergh (4). Lieve Van den Berghe staat op de vijfde plaats. De twee andere zetelende gemeenteraadsleden, Ronald Schuyten en Jan Boeckx, staan op plaatsen 6 en 7. Raadslid Marc Decat is geen kandidaat meer.

Vanaf plaats 8 zijn de kandidaten gebundeld per deelgemeente. In elke cluster staan de vrouwelijke kandidaten op kop.

Partij heeft hoge ambities

De ploeg van Open VLD laat duidelijk verstaan dat ze deze verkiezingen willen winnen. De huidige mandatarissen van de partij hebben tijdens de legislatuur een vlekkeloos parcours afgelegd. Zij zullen hun positie normaal gezien kunnen behouden. Lijsttrekker Nico Bergmans wordt ook door zijn collega’s uit andere partijen gewaardeerd als iemand met een stevige dossierkennis. Huidig schepen van Cultuur en Sport Kris Peetermans is door zijn manifeste aanwezigheid op activiteiten bijzonder populair in het verenigingsleven.

De twee dames in de top-5, Ursula Bervoets en Lieve Van den Berghe, hebben allebei een zeer brede achterban in de fusiegemeente. Lieve is een van de trekkers van het maagdentorencomité. De voorzitter van dat comité, Leo Lemmens staat op plaats 10. Het maagdentorencomité was de voorbije jaren erg actief en heeft het culturele leven van de stad extra pigment gegeven. Zichem zou overigens voor Open VLD wel eens een belangrijke deelgemeente kunnen worden want op  15 staat Serge Keuninckx. Hij is erg actief in die deelgemeente maar kan ook daarbuiten op veel steun rekenen. Op plaats 25 staat de voorzitter van jong-VLD Yoran Van Campfort. Hij wordt pas op 3 oktober 18 jaar. Dat is amper een week voor de verkiezingen. Yoran bewees zijn talent met de organisatie van een debatavond over het basisinkomen. Hij zal ongetwijfeld een aantal jongere kiezers kunnen overtuigen.

De volledige lijst staat op onze pagina Gemeenteraadsverkiezingen/Scherpenheuvel-Zichem