Tag Archives: OKAN

OKAN-klas ruimt zwerfvuil en dat levert de vreemdste zaken op

Taal is de sleutel tot integratie. Daar zijn veel experts het over eens. Dat geldt zeker voor de jongere generatie anderstalige nieuwkomers. Zij moeten zich kunnen ontplooien op school en dan is taal essentieel. Dat is meteen ook de reden waarom er OKAN-klassen worden ingericht. In zo’n klas wordt eerst intensief gewerkt aan taalkennis. Tegelijkertijd worden de jongeren geleidelijk geïntegreerd

Read more

Lola Sule uit de OKAN-klas van scholengroep KSD in Canvasprogramma Team Scheire

Taalbeheersing is een van de belangrijkste hefbomen naar integratie. Zeker voor jonge anderstalige nieuwkomers is taal cruciaal omdat ze daarmee sneller kunnen inhaken in het reguliere onderwijs. OKAN-klassen zetten daar specifiek op in. De bedoeling is om een groepje anderstalige nieuwkomers samen te brengen en snel maximaal in te zetten op de kennis van Nederlands. Als de leerlingen voldoende basis

Read more

Scholengroep KSD probeert taalklassen voor anderstalige nieuwkomers op gang te houden

Voldoende beheersing van de taal is een belangrijke voorwaarde voor een goede inburgering in een gemeenschap. Op dat vlak heeft OKAN, de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar, al erg verdienstelijk werk geleverd. Een taal leren doe je het beste door ze te spreken en precies dat is momenteel moeilijk door de lockdown. De OKAN-leerkrachten van scholengroep

Read more

Kiwanis steunt uitstap van anderstalige leerlingen KSDiest

De OKAN-klas van KSD maakt een uitstap naar Oostende. Dat wordt mogelijk gemaakt met de financiële steun van Kiwanis Diest. Het OKAN-team gebruikt de uitstap om de leerlingen extra vaardigheden mee te geven. Intensief taalbad Scholengroep KSD in Diest startte vorig jaar een zogenaamde OKAN-afdeling op. Dat is een klas waar migrantenkinderen in de eerste plaats Nederlands leren maar ook

Read more