Tag Archives: Marleen Van Meeuwen

Voorzitterschap gemeenteraad en -commissie opgeknipt in drie termijnen

De gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem heeft vorige donderdag de voorzitter  van de gemeenteraadscommissie aangeduid. Dat voorzitterschap is niet onbelangrijk. In veel besturen lijkt de discussie over de belangrijke thema’s te verschuiven naar een of meerdere  commissies. In Aarschot en Diest zijn meerdere commissies geïnstalleerd, opgedeeld in functie van belangrijke beleidsdomeinen. Morgen publiceren we daar een vrij uitgebreide beschouwing over. In Scherpenheuvel-Zichem is er slechts 1 gemeenteraadscommissie maar het voorzitterschap ervan is dan weer gekoppeld aan de voorzitter van de gemeenteraad. Die combineert beide functies.

Geert Janssens ook op lijst Vlaam parlement

Beide mandaten zijn geparkeerd bij CD&V en die partij gaat het voorzitterschap verkavelen over drie personen. Tijdens de eerste twee jaren van de legislatuur is voormalig schepen Marleen Van Meeuwen aan zet. Daarna komt Arlette Sannen haar vervangen. Zij was voorzitter van de gemeenteraad tijdens de vorige legislatuur. De laatste twee jaar zijn voor Geert Janssens. De hoofdeconoom van werkgeversorganisatie Etion lijkt daarmee een sleutelfiguur te worden naar de volgende verkiezingen toe. De vijftigjarige Geert Janssens staat momenteel bij CD&V Vlaams-Brabant op de negende plaats voor het Vlaams Parlement. Om verkozen te worden moet hij er in slagen om een belangrijk aantal voorkeurstemmen te scoren. Gezien zijn bekendheid in het ondernemersmilieu en ook als auteur is dat geen onmogelijke opdracht.

Openingsfeest kleuterschool Keiberg

De totaal vernieuwde kleuterschool van Keiberg werd vorige vrijdag officieel geopend. Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem opteerde ervoor de werken aan het bijna energie neutrale (BEN) gebouw in eigen beheer uit te voeren.

Werken uitgevoerd in eigen beheer

De kleuters van Keiberg startten op 3 september hun schooljaar in een gloednieuw schoolgebouw. De vorige twee jaren moesten zij lessen volgen in containerklassen omdat het aftandse gebouw een volledige remake kreeg. Die verbouwingen gebeurden door de technische uitvoeringsdienst van de stad en dat mag best wel een sterk staaltje van vakmanschap genoemd worden.

Bijna Energie Neutraal

Het oude schoolgebouw werd volledig gestript.  De constructie werd van dak tot vloer uitgebroken. De volledige school werd heringericht en voldoet zo aan de nieuwste milieunormen. Er is een regenwateropvang met recuperatie van 40.000 liter. Voor de verwarming werd gekozen om te verwarmen met warmtepomp en fotovoltaïsche panelen op het dak zorgen voor de stroomvoorziening. In ramen en deuren zit superisolerend glas. Al deze investeringen en werken, gecombineerd met een goede isolatie, zorgen ervoor dat het gebouw bijna energie neutraal (BEN) is.

De kostprijs van de werken bedraagt 692.000 euro. Dit ligt een stuk boven de oorspronkelijke raming van 550.000 euro, maar blijft, werkuren inbegrepen, ruim onder de prijs van een openbare aanbesteding. Volgens burgemeester Manu Claes (CD&V) is die meerkost te verklaren door de energiezuinige maatregelen.

Officiële opening

Daan Langie uit de eerste kleuterklas mocht vorige vrijdag, samen met een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur, het gebouw officieel openen.

“Een totaalproject als dit gaf onze mensen de kans om hun vakkundigheid te tonen. Ontwerpers, metsers, elektriciens, schilders,  groenarbeiders, allemaal droegen ze hun steentje bij. We zijn dan ook bijzonder trots op het eindresultaat!”.

Schepen van Openbare werken Marleen Van Meeuwen (CD&V)

“Met de inrichting wilden we de creativiteit en het samenspel bij de kinderen stimuleren. Alle klassen zijn dan ook voorzien van leuke speel- en werkhoekjes, waarin iedereen zijn gading kan vinden. De grote mezzanines in de tweede en derde kleuterklas zorgen voor nog meer speelruimte in de al bijzonder ruime lokalen. Er werden ook aparte lokalen voorzien voor de instappers en de eerste kleuterklas, zodat ze kunnen gesplitst worden wanneer de groep te groot wordt. Zo kunnen de kleinere kinderen in een rustigere omgeving hun eerste stappen in het onderwijs zetten.”

Schepen van Onderwijs Tony Vancauwenbergh (Open VLD)

Centrum twee weken langer dicht

De werken aan het kruispunt van de August Nihoulstraat met de Prattenborgstraat in Scherpenheuvel, gaan twee weken langer duren dan aanvankelijk gemeld. In principe zou het kruispunt op 7 september weer open gesteld worden maar op de website van de stad staat nu plots 21 september als einddatum vermeld. Aanvankelijk werd ook meegedeeld dat het beton drie weken moest uitharden. Ook dat blijkt nu langer te zijn.

Garantie kan vervallen

“De werken duren langer omdat het uitgewassen beton 28 dagen moet uitharden”, zegt schepen van Openbare Werken Marleen van Meeuwen. (CD&V). “De aannemer heeft een aantal werken op voorhand moeten uitvoeren. De steentjes moesten worden uitgebroken en er zijn nieuwe stoepen gezet. Indien we het vroeger openstellen vervalt de garantie . Ook het weer was veel te droog om beton te gieten. Vandaar dat de aannemer vertraging heeft.”

Het volk mort

Het kruispunt dat heraangelegd wordt is cruciaal voor de bereikbaarheid van een aantal handelszaken in Scherpenheuvel-Zichem. De omleiding was behoorlijk omstandig. Vorige week werd op het parcours van die omleiding gestart met een tweede werf om de ondergrondse leidingen van Eandis te vervangen. Die combinatie van werven leidde op Facebook tot stevige verwijten aan het adres van de politiek.

Volgende werf al aangekondigd

Ondertussen heeft schepen Van Meeuwen ook de volgende werf al aangekondigd. Op het kruispunt van de August Nihoulstraat met de Michel Janssensstraat, tegenover gemeenschapscentrum Den Egger, liggen ook sierkasseien die compleet verzakt en losgereden zijn. Die klinkertjes worden ook vervangen door uitgewassen beton. De omleiding voor die werf zal iets minder impact hebben op de bereikbaarheid van het centrum van de stad.

CD&V legt vandaag modellijst voor aan leden

De gemeenteraadsverkiezingen komen er snel aan maar voorlopig blijven de politieke partijen in Scherpenheuvel-Zichem erg karig met het bekend maken van hun kandidaten in Scherpenheuvel-Zichem. Enkel Open VLD heeft voorlopig de volledige lijst publiek gemaakt en die kan je ook nalezen op onze site. Daar komt echter verandering in. CD&V is namelijk ook rond met een modellijst en legt die vandaag voor goedkeuring voor aan de leden.

De samenstelling van die modellijst heeft afgelopen dagen wel enige discussie veroorzaakt. De positie van huidig burgemeester Manu Claes was al langer bekend. Hij trekt opnieuw de lijst en zet op die manier zijn ambitie voor een vijfde ambtstermijn duidelijk in de verf.  Op plaats twee staat huidig eerste schepen Lieve Renders. Bij de vorige verkiezingen stond huidig OCMW-voorzitster Marie-Jeanne Hendrickx nog op 2.

Gewezen Vlaams-Belanger hoog op de lijst

Op plaats drie staat Koen Vranken en dat mag misschien de grootste verrassing genoemd worden. Begin 2015 stapte Koen Vranken over van Vlaams Belang naar CD&V. In 2016 werd hij verkozen tot voorzitter van Jong-CD&V in Scherpenheuvel-Zichem. Nu krijgt hij dus een plaats op de lijst die hem bijna zeker opnieuw in de gemeenteraad brengt maar, indien CD&V in oktober mee de bestuurscoalitie kan vormen, allicht ook de toegangspoort is naar een schepenambt.

Koen Vranken laat op die manier drie huidig zetelende schepenen achter zich. Marie-Jeanne Hendrickx staat op de vierde plaats, Marleen Van Meeuwen volgt op vijf en huidig schepen van Financiën Inne Pauwels duwt opnieuw de lijst. Voor Inne is dat een vertrouwde situatie. Ook bij de vorige verkiezingen was zij lijstduwer.

Herman Weckx geeft fakkel door aan dochter Anne-Sophie

Een andere opvallende nieuwkomer die vrij hoog op de lijst staat is Anne-Sophie Weckx. Haar vader Herman Weckx nam twee maanden geleden de plaats in van Robert Jacquemyn na diens overlijden. Herman geeft nu de fakkel door aan zijn dochter die meteen plaats zeven krijgt. Bij de jongeren moet huidig gemeenteraadslid Ben Mattheus campagne voeren vanop de 9de positie. Hij stond bij de vorige verkiezingen op zeven en was toen met 20 jaar de jongste verkozene in het bestuur.

Hoofdeconoom Etion op positie 26

Ook de positie van Geert Janssens is opmerkelijk. Hij is hoofdeconoom bij ondernemersorganisatie Etion en was de eerste drie jaar van de huidige legislatuur voorzitter van de gemeenteraad. Geert Janssens werd door een aantal waarnemers verwacht als een van de speerpunten op de lijst maar hij staat uiteindelijk op plaats 26. “Het is gebruikelijk dat de cluster Averbode de lijst sluit”, zegt Geert Janssens. “Ik wil die traditie respecteren.”

Andere partijen blijven vaag

Naast CD&V en Open VLD zal allicht ook N-VA snel met een volledige lijst komen. Bronnen bij de partij bevestigen dat de lijst “zo goed als rond” is en dat ook zij de goedkeuring van de leden zullen vragen. Allessia Claes trekt de lijst en sprak eerder al de ambitie uit dat ze de eerste vrouwelijke burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem wil worden.

Vlaams Belang zet met Suzy Wouters ook een vrouw op kop. Allicht zal de partij met een onvolledige lijst naar de kiezer trekken.

Het grote vraagteken blijft SP.a. Voorzitster Christini Gounakis werkt al enkele maanden aan de verbreding van de partij en ze wil met een open lijst komen. Allicht moet die verbreding gezocht worden bij mensen met een ecologisch geïnspireerd gedachtengoed. De pogingen van Groen om in de stad een lijst op poten te krijgen strandden vorig jaar.

Opmerking: de samenstelling van de lijst van CD&V is voorlopig en moet vandaag nog worden bevestigd door de leden van de partij. 

Inwoners krijgen uitleg over fase 2 rioleringswerken IJsbergstraat

De inwoners uit de omgeving van de Ijsbergstraat kregen vorige woensdag meer uitleg over de tweede fase van de weg- en rioleringswerken in hun buurt. Burgemeester Manu Claes (CD&V) en schepen Marleen Van Meeuwen (CD&V) kregen ondersteuning van technici van het studiebureel Evola en van de aannemer. De werken beginnen in november 2018 en zullen, als de weersomstandigheden normaal zijn, een viertal maanden duren. De werf start aan het Leengoedhol en eindigt aan de Processieweg. In fase 1 werd het gedeelte van de Lobbensestraat tot aan het Leengoedhol afgewerkt.

De werken worden uitgevoerd door aannemer Hens. Die firma realiseerde eerder ook al fase 1 van het project. De aannemer diende een prijs in van 813.857 € en was daarmee de goedkoopste in de openbare aanbesteding. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) subsidieert de rioleringswerken. Die subsidie bedraagt ongeveer 50% van de totaalprijs. De kost van de werken is voorzien in de meerjarenbegroting van de stad.

Volgens schepen van Openbare Werken Marleen van Meeuwen (CD&V) zullen de inwoners weinig hinder ondervinden van de werf. Op de site waar de werken plaats vinden, zijn twee zijwegen die de omwonenden als alternatief kunnen gebruiken. De aannemer zal volgens de schepen in zijn planning rekening houden met die alternatieven.

Oversteekplaats Vlindertuin komt er eindelijk

De oversteekplaats met zebrapad tussen de kiss&rideparking en het bospad naar basis- en lagere school De Vlindertuin komt er nog voor 1 september. Burgemeester Manu Claes (CD&V), schepen van Ruimtelijke Ordening Nico Bergmans (Open VLD) en schepen van Openbare Werken Marleen van Meeuwen (CD&V) hebben daarover vandaag een akkoord gesloten met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Levensgevaarlijke oversteek

De Vlindertuin ligt aan de Westelsebaan, een drukke gewestweg. Aan de overzijde, ongeveer tweehonderd meter verderop, ligt een handige parkeerzone. Die is ideaal voor ouders die hun kinderen met de wagen komen brengen en ophalen. Het stadsbestuur haakte in op die opportuniteit en legde een wandelpaadje aan tussen de school en de parking. Er bleef echter een belangrijke hinderpaal. De baan oversteken kan levensgevaarlijk zijn. Omdat de Westelsebaan een gewestweg is had het stadsbestuur geen impact op die aanleg en de beslissing leek te verzanden in de tijd.

Ludieke actie

Het oudercomité van de school organiseerde vorig jaar een opgemerkte ludieke actie. Alle kinderen trokken verkleed als zebra’s naar de plaats waar het oversteekpunt moet komen maar dat leek niks uit te halen. Het AWV voerde metingen uit en de politieke druk van het stadsbestuur nam toe. Vooral schepen Bergmans en burgemeester Claes legden een stevig onderbouwd dossier op tafel. Dat heeft eindelijk tot resultaat geleid. Het stadsbestuur zal de zijbermen ter plaatse verbreden. Daarna zal AWV het zebrapad schilderen. Alle werken worden nog voor 1 september uitgevoerd.

SP.a overweegt nog of ze bijkomende acties ondernemen tegen mogelijke intimidatie door schepen Van Meeuwen

Tijdens de gemeenteraad van vorige donderdag 21 juni haalde raadslid van SP.a Peter Cras zwaar uit naar schepen van CD&V Marleen Van Meeuwen. Cras verweet Van Meeuwen dat ze een van haar buurmannen die ook als vrijwilliger voor de stad werkt, had aangesproken op zijn intenties om zich kandidaat te stellen op de verkiezingslijst van SP.a. De man in kwestie houdt toezicht op gemeenschapszaal De Hemmekes en krijgt daar een vrijwilligersvergoeding voor. Volgens Peter Cras voelde hij zich geïntimideerd door de tussenkomst van schepen Van Meeuwen.  Het Laatste Nieuws schrijft zelfs dat Van Meeuwen en haar echtgenoot zouden gedreigd hebben dat de man moest vrezen voor zijn vrijwilligersjob die hij blijkbaar aan haar te danken zou hebben.

Indien dat zo is , is niet alleen de intimidatie laakbaar maar ook het feit dat een politicus iemand zou voortrekken bij de gunning van een vrijwilligersjob.

Raadslid Cras vroeg het ontslag van Van Meeuwen als schepen en als gemeenteraadslid. Marleen Van Meeuwen gaf toe dat ze de zaalwachter inderdaad had aangesproken maar ze ontkende dat ze hem ook geïntimideerd zou hebben. Ze ging niet in op de vraag om ontslag te nemen.

Volgens raadslid Joris De Vriendt (Vlaams Belang) zou ook burgemeester Manu Claes zijn schepen niet steunen. Onze redactie stelde Claes die vraag via e-mail maar die bleef tot op heden onbeantwoord. De Vriendt roept de lijsttrekkers en voorzitters van de plaatselijke partijen op, plechtig te willen verklaren zich te houden aan alle regels van fatsoen en eerlijke concurrentie en alles te doen voor een positieve campagne.

Voorzitter van SP.a Christini Gounakis zegt dat de vraag tot ontslag van Van Meeuwen een spontane reactie geweest is van Peter Cras. “Zoals wij allemaal was ook hij erg geschrokken van het voorval”, zegt de voorzitter. “Over het al dan niet verder ondernemen van actie zijn we nog in overleg.”