Tag Archives: Lodewijk De Witte

Ook organisatoren van kleinere activiteiten moeten social distancing toepassen

Gouverneur Lodewijk De Witte verduidelijkt de maatregel om evenementen met meer dan 1000 deelnemers te verbieden. Uit die verduidelijking blijkt echter impliciet dat de norm van 1000 zeer relatief is. Ook organisatoren van kleinere evenementen moeten maatregelen nemen.

Social distancing

De gouverneur haalt er een duur woord bij om de maatregel te kaderen. Social distancing, noemt hij het. In goed Nederlands is dat afstand bewaren tussen besmette personen en gezonde personen. Op die manier wil men de verspreiding van het coronavirus Covid-19 vooral vertragen. Als dat niet gebeurt kan de noodzakelijke zorgverlening in het gedrag komen.

Ook aan organisatoren van indoor evenementen met minder dan 1000 deelnemers en organisatoren van outdoor evenementen wordt gevraagd om in de mate van het mogelijke het ‘social distancing’ beleid om te zetten in concrete maatregelen. Ook aan hen wordt gevraagd om de intensiteit en hoeveelheid van nauwe contacten te beperken. Ze moeten daarbij rekening houden met het aantal personen dat samenkomt, de intensiteit tussen de mensen die samenkomen, de duur van het contact, de beslotenheid van de ruimte, de mengeling van leeftijden, de haalbaarheid van de maatregelen en de noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit.

Experts willen doortastender aanpak

Als de gouverneur dezelfde communicatietactiek toepast, die eerder door hemzelf en andere betrokken politici werd gehanteerd, bouwt hij met deze paragraaf de mogelijkheid in om snel op te schalen. Professor Herman Goossens pleitte er vandaag in Terzake nadrukkelijk voor om alle evenementen een tijdje af te lassen. Hij gebruikte het woord tsunami voor de situatie waarin we dat niet zouden doen. Ook professor Van Ranst geeft aan dat hij voor een doortastender beleid is.

Risicogroepen niet naar evenementen

De risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem) moet altijd worden afgeraden om aan evenementen deel te nemen.

Gouverneur De Witte houdt het bij de reeds bekende aanbevelingen tegen corona

De federale regering in lopende zaken kwam gisteren met een reeks flauwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Door enkel een advies te geven om bepaalde maatregelen te overwegen schoof het federale niveau de beslissing door naar het provinciale en lokale niveau. Dat resulteert vandaag in een bonte lappendeken van maatregelen en organisatoren die zelf proberen om creatief te denken.

Gouverneur De Witte houdt het bij aanbevelingen

Gouverneur Lodewijk De Witte van Vlaams-Brabant lijkt zich neer te leggen bij de wolligheid van het federale niveau. Hij communiceerde zonet een reeks adviezen die we ondertussen al enkele dagen kennen. De Witte vraagt om de hygiënemaatregelen van de FOD Volksgezondheid strikt toe te passen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hij geeft verder een aantal aanbevelingen aan scholen, bedrijven en organisatoren. Veel daadkracht blijkt daar allemaal niet uit. In Brussel en Antwerpen zijn ondertussen events met meer dan 1000 aanwezigen effectief afgelast. Anderzijds mochten we vanmorgen wel vernemen bij de koepel van verzekeraars Assuralia, dat organisatoren aansprakelijk kunnen gesteld als iemand het coronavirus oploopt bij hun organisatie.

We geven hierna de aanbevelingen van gouverneur Lodewijk De Witte letterlijk mee.

Wat kan je zelf doen

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • Was regelmatig je handen met water en zeep.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
 • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)
 • Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Aanbevelingen voor scholen (van toepassing 10 t.e.m. 31 maart)

Kinderen kunnen naar school blijven gaan (als ze niet ziek zijn). Met deze tips kunnen scholen de verspreiding van het virus beperken:

 • Stel schoolfeesten, opendeurdagen of oudercontacten voorlopig uit.
 • Uitstappen naar plaatsen waar veel kwetsbare personen zijn, zijn sterk afgeraden.
 • Schooluitstappen van één dag kunnen doorgaan, zeker in openlucht. Meerdaagse schoolreizen naar het buitenland zijn af te raden.
Aanbevelingen voor bedrijven (van toepassing 10 t.e.m. 31 maart)

Bedrijven worden aangeraden om zoveel mogelijk het aantal mensen in één ruimte te beperken:

 • Geef aan werknemers de mogelijkheid om te telewerken.
 • Stel vergaderingen uit of organiseer ze vanop afstand, bv. via videoconferentie.
 • Stel personeels- of bedrijfsfeesten voorlopig uit.
 • Hou afstand op de werkvloer.
 • Indien mogelijk, sta flexibel verlof toe en breidt eventueel de flexuren uit. Zo zijn er minder personen tegelijkertijd aanwezig op de werkvloer (en op het openbaar vervoer).
 • Opleidingen in grote groepen zijn af te raden.

Aanbevelingen voor evenementen (van toepassing 10 t.e.m. 31 maart)

De regering adviseert om evenementen die binnen plaatsvinden en waar meer dan 1000 personen aanwezig zijn niet te laten plaatsvinden. Behoor je tot een risicogroep van personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongeren dan 6 maanden, zwangere vrouwen, of personen met een verzwakt immuunsysteem, vermijd dan grote evenementen. Je loopt er meer risico om besmet te geraken.

Goeverneur kondigt captatieverbod af – boeren proberen gewassen te redden

Er is de afgelopen weken nauwelijks regen gevallen en uitgezonderd op zaterdag 20 juli wordt er ook geen regen van betekenis meer voorspeld tijdens de volgende weken. In België hebben we daar commissies voor.

De Droogtecommissie adviseerde vorige donderdag om een zogenaamd captatieverbod af te kondigen. Uiteindelijk zijn het de provinciegouverneurs die dat verbod effectief moeten opleggen. In Vlaams-Brabant deed gouverneur Lodewijk De Witte dat ook meteen maar hij maakt wel een aantal uitzonderingen.

Vanaf 19 juli geldt een captatieverbod op alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve op Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde.

Je kan verder lezen na het kaartje

Volgens de Droogtecommissie is de situatie nog een nasleep van de droogte van 2018. De grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter. Er is veel te weinig neerslag gevallen en daardoor zijn peilen en debieten van de waterlopen snel gaan dalen. De toestand van verschillende, ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.

Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin Europees of Vlaams beschermde habitats en vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.

Als er een captatieverbod geldt, mogen landbouwers en bedrijven geen water onttrekken in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen. Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

De boeren in onze regio bereiden zich ondertussen voor om hun gewassen toch te redden. Luc Swinnen stapte door de velden van Kaggevinne en maakte er een mooie fotoreportage over.

40 burgemeesters leggen eed af bij gouverneur

In Vlaams-Brabant werden 40  burgemeesters, voorgedragen na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, door Vlaams minister Liesbeth Homans benoemd. Zij legden vrijdag de eed af in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Het gaat om Koenraad Van Elsen van Asse, Bert Ceulemans van Begijnendijk, Hans Vandenberg van Bekkevoort, Joël Vander Elst van Bertem, Johan Vanhulst van Bierbeek, Karin Derua van Boortmeerbeek, Chris Vervliet van Boutersem, Christophe De Graef van Diest, Wilfried Segers van Dilbeek, Patrick Decat van Galmaarden, Peter Reekmans van Glabbeek, Christiaan Selleslagh van Grimbergen, Steven Swiggers van Haacht, Marc Snoeck van Halle, Astrid Pollers van Herent, Kris Poelaert van Herne, Jean-Pierre Taverniers van Hoegaarden, Danny Vangoidtsenhoven van Huldenberg, Renaat Huysmans van Kapelle-op-den-Bos, Alexandra Thienpont van Kortenberg, Gino Debroux van Landen, Irina De Knop van Lennik, Marc Wijnants van Linter, Conny Moons van Londerzeel, Marc Grootjans van Machelen, Gerda Van den Brande van Meise, Maarten Mast van Merchtem, Albert Beerens van Opwijk, Adri Daniëls van Oud-Heverlee, Eddy Timmermans van Pepingen, Jelle Wouters van Rotselaar, Manu Claes van Scherpenheuvel-Zichem, Luc Deconinck van Sint-Pieters-Leeuw,  Michel Vanderhasselt van Ternat, Jan Spooren van Tervuren, Rudi Beeken van Tielt-Winge,  Katrien Partyka van Tienen, Bert De Wit van Tremelo, Veerle Geerinckx van Zemst en Boudewijn Herbots van Zoutleeuw

In Begijnendijk heeft de lijst Samen een coalitie gesloten met N-VA, LEEF, en S.A.F.E. Bert Ceulemans (Samen) is benoemd tot burgemeester. Bert Ceulemans werd geboren op 17 oktober 1977 in Leuven. Hij werkt als jobcoach bij het OPZ-Geel. Hij is sinds 2001 gemeenteraadslid.

In Bekkevoort heeft CD&V een coalitie gesloten met Ons Dorp. Hans Vandenberg (CD&V) is benoemd tot burgemeester. Hans Vandenberg werd geboren op 11 januari 1964 in Lubbeek. Hij is bankdirecteur. Hij is sinds 2001 gemeenteraadslid en sinds 2003 schepen. Sinds 2007 is hij burgemeester. Hans is ook voorzitter van de politieraad en IGO Leuven.

In Diest heeft de lijst Open Diest een coalitie gesloten met de lijst DDS. Christophe De Graef (Open Diest) is benoemd tot burgemeester. Christophe De Graef werd geboren op 10 maart 1971 en is zelfstandige. Hij is sinds 1995 gemeenteraadslid. Hij was van 2001 tot en met 2005 schepen.

In Scherpenheuvel-Zichem heeft CD&V een coalitie gesloten met Open Vld. Manu Claes (CD&V) is benoemd tot burgemeester. Manu Claes, geboren op 26 februari 1959 in Leuven en ambtenaar bij de Vlaamse gemeenschap, bekwam 1938 voorkeurstemmen.
Hij is sinds 1989 schepen, en sinds 1995 burgemeester.

Balletschool Josee Nicola nu ook officieel een koninklijke vereniging

Op 25 oktober reikten provinciegouverneur Lodewijk De Witte en de gedeputeerden de brevetten met de titel van koninklijke maatschappij uit aan 9 Vlaams-Brabantse organisaties. Verenigingen die hun vijftigjarig bestaan vieren, kunnen die titel van koninklijke maatschappij aanvragen.

Koninklijke “balletschool Josée Nicola”uit Diest vierde dat jublieum al in de maand mei met een recital in Den Amer. Ze kregen toen een cheque van vierduizend euro overhandigd. Sinds gisteren hebben ze dus ook het officiële brevet.

De 8 andere verenigingen die zich koninklijk mogen noemen zijn:

 • Koninklijke vzw “Keerbergen Golf Club” uit Keerbergen
 • Koninklijke vereniging vzw “Sint-Gertrudis Cultuur- en Heemkring” uit Ternat
 • Koninklijke vzw “De Moedige pedaaltrappers Leenhaag” uit Zoutleeuw
 • Koninklijke biljartclub “Vredebal Everberg” uit Kortenberg
 • Koninklijke vzw “Wielerclub Heide Sportief Linter” uit Linter
 • Koninklijke vzw “Basket Betekom” uit Begijnendijk
 • Koninklijke vereniging “Belgian Air Force Ladies Club” uit Kampenhout
 • Koninklijke vereniging “Numismatica Tienen” uit Tienen

Josee Nicola koninklijk

Extra politiecontroles op alcohol en gebruik van mobieltje

In september controleren de politiediensten in Vlaams-Brabant extra op rijden onder invloed en afleiding aan het stuur. Deze controles maken deel uit van het ‘Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur’.

Alcohol oorzaak bij 10% van zware verkeersongevallen

Hiermee wil de provincie, samen met de lokale en federale politiediensten en justitie, een verdere daling van het aantal verkeersongevallen realiseren.

‘Controles op rijden onder invloed blijven nodig om het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen. In een op tien verkeersongevallen met zwaargewonden of doden die in Vlaams-Brabant gebeurden in 2017 reed de chauffeur immers onder invloed van alcohol’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Bellen of internetten achter het stuur kan dodelijk zijn

In september controleren de politiediensten ook op afleiding aan het stuur.  Afleiding achter het stuur wordt aanzien als de nieuwe ‘doder’ in het verkeer.

‘Bedienen van gsm of tablet aan het stuur leidt tot gevaarlijke situaties in het verkeer. Wie belt tijdens het rijden, loopt tot 4 keer meer risico om in een ongeval betrokken te raken’, aldus provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Bellen, sms’en, berichten verzenden of lezen achter het stuur zijn handelingen die de aandacht op de weg verminderen. Hierdoor heeft de chauffeur minder oog voor verkeersborden, voorrang verlenen of voor andere weggebruikers. Wie afgeleid is, heeft een tragere reactiesnelheid en merkt veranderingen in verkeerssituaties later op. Zelfs handenvrij bellen is bijna even risicovol als bellen met de gsm in de hand.

Voor een veilige rit volstaat het enkele eenvoudige handelingen uit te voeren:

 • de gsm of tablet uit het gezichtsveld en buiten handbereik leggen bijvoorbeeld in het handschoenenkastje
 • de app voor veilig rijden downloaden, hiermee blokkeert men de gsm geheel of gedeeltelijk tijdens het rijden
 • ook in de file geen gsm of tablet gebruiken
 • schakel op gsm of tablet (via de specifieke app) de modus ‘auto’ in vóór het vertrek zodat men niet wordt gestoord tijdens het rijden

Boetes tot 2000 euro

Rijden met een gsm of tablet in de hand is een groot risico voor de verkeersveiligheid en daarom verboden in ons land. Wie het toch doet, riskeert een boete tot 2.000 euro. Ook kan de rechter  het verval van het recht tot sturen (rijverbod) uitspreken.

In Vlaams-Brabant gebeurden in 2017 in totaal 3.052 verkeersongevallen met lichamelijk letsel.  In totaal vielen er 3.932 slachtoffers onder wie 40 verkeersdoden.

Maatregelen waterschaarste blijven behouden

De regen die vannacht in Vlaams-Brabant viel volstaat niet om de slinkende voorraad drinkwater voldoende aan te vullen. Provinciegouverneur Lodewijk De Witte bevestigde woensdagavond dat de maatregelen tegen onnodig watergebruik worden behouden. De neerslag van afgelopen nacht was onvoldoende om de maatregelen te versoepelen.

‘Na advies hebben we besloten om de maatregelen tegen het onnodig gebruik van water te behouden’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. ‘De neerslag van de afgelopen nacht was niet voldoende om de beperkingen op het gebruik van water op te heffen. De maatregelen van 25 juli blijven nog minstens behouden tot volgende week.” Wat die maatregelen exact inhouden kan je hier lezen op de site van Hola Hageland.