Tag Archives: leidingstraat

Startnota leidingstraat toont volgens Zuhal Demir onvoldoende aan dat er positieve impact is op CO2 uitstoot

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir deed vandaag tijdens de vergadering van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie een paar verrassende uitspraken over het dossier van de leidingstraat. De startnota voor de leidingstraat toont volgens haar onvoldoende aan dat er een positief effect is op de uitstoot van CO2. De minister is zelf ook niet op de

Read more

Topfolkband Naragonia en rocker Guy Swinnen maken protestsong tegen aanleg leidingstraat

Het plan om een leidingstraat aan te leggen die vanuit de haven van Antwerpen vertrekt en over Geleen naar het Duitse Ruhrgebied leidt, veroorzaakt redelijk wat opschudding in onze regio. Er zijn drie potentiële trajecten en het meest zuidelijke ervan, kruist Schaffen en Deurne. Het tracé snijdt onder meer dwars door de Vallei van de Drie Beken maar er wordt

Read more

College van burgemeester en schepenen adviseert negatief over leidingstraat Antwerpen-Ruhr

Het college van burgemeester en schepenen van Diest geeft een gemotiveerd negatief advies over de startnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Leidingstraat Antwerpen-Ruhr. Het bestuur stelt voornamelijk het zuidelijk tracé in vraag als meest optimale tracé van de drie. De beslissing houdt rekening met de adviezen van de milieuraad, de GECORO en de landbouwraad. Verder werden ook de opmerkingen

Read more

Nieuwe leidingstraat voor pijpleidingen snijdt allicht doorheen het Hageland

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP Leidingstraat Antwerpen- Geleen en verder door tot in het Ruhrgebied. Een leidingstraat is een zone waarin pijpleidingen gebundeld kunnen worden aangelegd. Het plan ligt op het grondgebied van 45 gemeenten in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Er zijn drie mogelijke scenario’s. In een van

Read more