Tag Archives: Langenberg

Straffe combinatie van zware machines en handmatige afwerking op werf Langenberg

De werken aan de Langenberg blijven goed op schema. Freddy Ector laat geen week voorbij gaan om de situatie in beeld te brengen. Deze week zien we een verbazende combinatie van zware machines maar ook centimetergevoelig paswerk en zelfs een handmatige afwerking van de wegbedekking.

Film | Werf Langenberg blijft op schema ondanks corona

Filmpje gemaakt door Freddy Ector

Bouwbedrijven die erin slagen om hun werknemers te laten werken op minimaal 1,5 meter afstand mochten hun activiteiten ook tijdens de lockdown gewoon verder zetten.

Onder meer op de Langenberg heeft aannemer Besix de werken nooit onderbroken. Dat is goed nieuws voor al wie zich in de omgeving van Diest moet verplaatsen. De werf loopt voorlopig geen vertraging op.

Besix startte midden februari met het opbreken van het oude wegdek. Dat ging vlot en de aanleg van het nieuwe tracé vordert ondertussen stevig. Een van de belangrijkste redenen om de heraanleg in te plannen was de omvorming van de twee scherpe bochten naar één meer vloeiende bocht. Dat gedeelte van het traject wordt momenteel aangelegd.

Zo’n historisch moment wil Freddy Ector uiteraard niet missen. Hij trok zijn stevige stappers en trok te voet naar de Langenberg. Dat leverde uniek beeldmateriaal op over de aanleg van het tracé.

Lees verder na de film

Naast een veel groter comfort voor het autoverkeer komen aan beide zijden van de rijbaan losliggende fietspaden van 1,75 meter breed. Aan de binnenzijde van de weg wordt dat fietspad afgeschermd met een groene rand. Aan de buitenzijde komen ribbelstroken die bestuurders waarschuwen als ze van de baan afwijken maar in de bocht komen ook beschermingswanden tussen de rijbaan en het fietspad.

10.000 bomen en planten

Om de werf van de Langenberg te kunnen realiseren zijn duizenden bomen gesneuveld. Daar is nogal wat protest tegen gekomen. Wat er rest nog rest dreigt ook te sneuvelen omdat die bomen plots veel harder bloot gesteld worden aan de wind. Er wordt nu overwogen om de heuvels opnieuw in te groenen. Onderaan tegen de rijbaan zou een grasstrook komen om het onderhoud te garanderen. Naar de bovenkant van de heuvel zouden dan zo’n 10.000 bomen en struiken worden ingeplant. Dat cijfer is echter niet absoluut bevestigd.

Afronding van de werf voorzien in maart 2021

Aannemer Besix heeft er bewust voor gekozen om de werfzone verkeersvrij te houden tot het einde van de werken. Op die manier wint men tijd. Het onderste gedeelte van de aanleg van de Langenberg, tot aan de bocht, zal midden dit jaar al klaar zijn maar de wegomlegging blijft behouden. De volledige afronding en de openstelling van de weg is voorlopig nog steeds voorzien in maart 2021.

Infographic – werf Langenberg in kerncijfers

Over de werken op de Langenberg, de citadellaan en de Turnhoutsebaan is zijn al heel wat schermen vol getypt. Naast de aanleg van een nieuw wegdek, komen  langs de gewestweg vrijliggende fietspaden en comfortabelere bushaltes. Aquafin en de stad Diest zorgen ondergronds voor een gescheiden riolering. Aan het talud van de zogenaamde Langenberg verlegt Wegen en Verkeer de rijbaan. De bocht zal hierdoor niet enkel minder scherp maar ook overzichtelijker worden, wat de veiligheid van alle weggebruikers ten goede komt. Om plaats te maken voor de nieuwe ligging van de rijbaan werd 50.000 m³ grond en zandsteen in de bocht afgegraven. Het talud wordt achteraf opnieuw vergroend. Het einde van de werken is gepland voor de zomer 2021.

Het Agentschap Wegen en verkeer publiceert vandaag een erg overzichtelijke infographic met alle kerncijfers over de werf en die willen we u niet onthouden.

Photocredits AWV

Aannemer Besix start met aanleg Langenberg – einde werken voorzien in maart 2021

Het team van het Natuureducatiecentrum Webbekoms Broek organiseerde op zondag 26 januari een wandeling naar de werf op de Langenberg. Het parcours ging over de stadswallen en langs de Lazarijberg. Op de werf was een werfleider van Besix aanwezig om op vragen van de deelnemers te antwoorden. Ook schepen van Openbare Werken Bart Stals was aanwezig.

De werken startten een paar maanden geleden met een verrassing. Er bleek namelijk een imposante hoeveelheid ijzerzandsteen in de grond te zitten. Onroerend Erfgoed verplichtte de aannemer om die Diestiaen te ontginnen zodat de stenen kunnen gebruikt worden voor het herstel van monumenten in ijzerzandsteen. Volgens natuurgids Luc Cieters is de ijzerzandsteen die men hier bovenspit niet van al te hoge kwaliteit. Bovendien kan enkel het bovenste gedeelte van de steenlaag gebruikt worden. Cieters schat dat ongeveer dertig procent van de ijzerzandsteen op de werf kan gerecupereerd worden voor het herstel van monumenten.

Aanleg van weg kan starten

Die ontginning is ondertussen grotendeels afgerond. De afgravingen van de heuvel zijn ook gebeurd en deze week zijn ook alle nutsleidingen klaar. Dat betekent dat aannemer Besix vanaf midden februari kan beginnen met het opbreken van het oude wegdek. Daarna kan de aanleg van het nieuwe tracé beginnen.

De weg wordt breder zodat vrachtwagens zonder al te veel moeite mekaar kunnen kruisen. De twee vreemd ingeplande bochten die er vroeger lagen, worden omgevormd tot één zogenaamde vloeiende bocht.

Veiligheid van de fietsers

Bij de aanleg van het nieuwe traject is vooral veel aandacht besteed aan de veiligheid van de fietsers. Aan beide zijden van de rijbaan komen losliggende fietspaden van 1,75 meter breed. Aan de binnenzijde van de weg wordt dat fietspad afgeschermd met een groene rand. Aan de buitenzijde komen ribbelstroken die bestuurders waarschuwen als ze van de baan afwijken maar in de bocht komen ook beschermingswanden tussen de rijbaan en het fietspad.

10.000 bomen en planten

Om de werf van de Langenberg te kunnen realiseren zijn duizenden bomen gesneuveld. Daar is nogal wat protest tegen gekomen. Wat er rest nog rest dreigt ook te sneuvelen omdat die bomen plots veel harder bloot gesteld worden aan de wind. Er wordt nu overwogen om de heuvels opnieuw in te groenen. Onderaan tegen de rijbaan zou een grasstrook komen om het onderhoud te garanderen. Naar de bovenkant van de heuvel zouden dan zo’n 10.000 bomen en struiken worden ingeplant. Dat cijfer is echter niet absoluut bevestigd.

Afronding van de werf voorzien in maart 2021

Aannemer Besix heeft er bewust voor gekozen om de werfzone verkeersvrij te houden tot het einde van de werken. Op die manier wint men tijd. Het onderste gedeelte van de aanleg van de Langenberg, tot aan de bocht, zal midden dit jaar al klaar zijn maar de wegomlegging blijft behouden. De volledige afronding en de openstelling van de weg is voorlopig nog steeds voorzien in maart 2021.

Unieke kans om ontginning ijzerzandsteen te bekijken op werf Langenberg Diest

Bij de start van de werken aan de Langenberg kwam een stevige verrassing te voorschijn. Dat er ijzerzandsteen in de bodem zou zitten was geen geheim maar dat de voorraad zo groot zou zijn was toch enigszins onverwacht.

Dat heeft voor- en nadelen. Het nadeel is dat de werken al vanaf dag één vertraging opliepen. Onroerend Erfgoed verplichtte de collega’s bij Wegen en Verkeer om de aanwezige Diestiaan-ijzerzandsteen zo te ontginnen dat hij kon gebruikt worden voor de restauratie van historische gebouwen. Wegen en Verkeer nam deze voorwaarde op in zijn bestek. Aannemer Besix moet dus eerst die ontginning doen en pas daarna kan de heraanleg van de infrastructuur beginnen.

Daarmee is meteen ook het voordeel duidelijk. Er is weer hoop voor de tientallen monumenten in onze regio, die dringend een restauratie nodig hebben. Het gebrek aan ijzerzandsteen maakte dat vaak moeilijk. De voorraad die in Diest boven gespit wordt is echter vrij imposant.

Bij het Natuurhulpcentrum Webbekoms Broek zagen ze een knappe opportuniteit. De ziel van de regio wordt momenteel op de werf aan de Langenberg blootgelegd. Dat is voldoende reden om een geleide wandeling naar de plaats van ontginning in te richten. Aannemer Besix was snel akkoord om het terrein open te stellen.

Volgende zondag 26 januari om 14 uur worden geïnteresseerden verwacht aan de ingang van het Ecocentrum aan de Omer Vanaudenhovelaan. De wandeling gaat langs de trage wegen via de Lazarijberg en Fort Leopold. Je steekt dus niet enkel iets op over de ontginning van de zeldzame stenen, er is nog meer fraais te bekijken op het parcours. Deelnemen kan gratis en je krijgt er nog een hoop nuttige weetjes bovenop. De wandeling is ongeveer 5 kilometer lang. Een unieke kans om fraaie foto’s te maken alleszins. Iets wat we bij Hola Hageland niet laten liggen.

Neem je zelf ook foto’s tijdens de wandeling? Stuur ze ons door! Best via We Transfer naar dit emailadres. We zullen ze met veel liefde een plaatsje geven.

Actievoerders tegen kappingen met rodondendron wandelen gestuurd

Op maandag 4 maart sneuvelt een mooi stukje ecologisch erfgoed in Diest. Meer dan 40 mooie inlandse eiken die ongeveer 100 jaar oud zouden zijn worden dan gekapt. Ze moeten letterlijk plaats maken voor fietspaden en een nieuw tracé voor de Langenberg met minder gevaarlijke bochten.

Het zijn echter niet alleen de opvallende eiken die sneuvelen. De helling aan de bovenzijde van de bochten wordt afgeschuind en ook daar verdwijnen tientallen boompjes.

Actievoerders vragen om werken tijdelijk op te schorten

Laetitia Tilliet en Sophia Govaerts riepen vorige week op om alsnog te proberen de kapping tegen te houden. Donderdag werden de twee jongedames ontvangen bij burgemeester Christophe De Graef. Die was overigens niet alleen.  Schepen van Milieu Rick Brans, afgevaardigden van Agentschap Wegen en Verkeer, het ABN, de politie en de milieu- en preventiedienst stonden klaar om Laetitia en Sophia meer duiding te geven. Hun eis is simpel. Hou die werken nog even tegen tot alle opties afgewogen zijn. Niet meer, niet minder. De beslissing om het tracé te hertekenen  is jaren geleden genomen en ondertussen zijn de opvattingen en de gevoeligheden in de maatschappij toch stevig geëvolueerd.

Er werd naar de twee actievoerders geluisterd maar daar bleef het bij. “Er is nog veel werk aan de winkel om een open mind, een  frisse wind en creatieve geest in zo’n stadsbestuur binnen te brengen”, zegt Sophia. “We hebben geijverd voor véle zaken en hebben écht ons best gedaan! Toen we  vertrokken gaf men ons een rododendron cadeau met de woorden, hier, een beetje extra groen. Ik had eerlijk gezegd moeite om het te aanvaarden. Alsof die 2 rododendrons de meer dan 44 eeuwenoude bomen kunnen vervangen of hun dood zullen verzachten.”

Vrijdag ging een groepje van een vijftiental actievoerders naar een site vlakbij de beruchte bochten. De politie kwam even poolshoogte nemen en begeleidde de groep langs de dukke baan naar de site. Daarna gingen ze weg, alsof ze de serene sfeer niet wilden hinderen. Er was een korte plechtigheid, er waren bloemen en er werd een dansje gedaan.

Petitie krijgt 500 handtekeningen

De twee klimaatactivisten startten ook een petitie tegen de kappingen. Daar zijn op enkele dagen bijna 500 handtekeningen op geplaatst. “Er waren enkele buurtbewoners die zeiden dat ze al tién jaar proberen om deze kapping en de wegenwerken te voorkomen”, zegt Sophia. “ En dit terwijl de burgemeester ons zei dat nooit één haan ernaar gekraaid heeft.”
Er zijn enkel vage beloftes om eventueel compensatieplantingen van bomen te doen.

De bomen worden dus volgende week gekapt. Op de sluipwegen in de buurt zijn tijdelijke verkeersremmers geplaatst. De werken voor de aanleg van het tracé zelf zijn pas gepland in de tweede helft van het jaar en die zullen maandenlang aanslepen. Tegelijkertijd zullen ook de fietspaden op de ring worden aangepakt. Het is niet alleen een ecologische nederlaag voor de Demerstad, het wordt een lastig jaar voor het autoverkeer dat Diest wil bereiken.

Verkeersremmers op sluipwegen voor werken Langenberg blijven slechts tijdelijk

Volgende maandag 4 maart starten de voorbereidende werken voor de herinrichting van de Langenberg in Molenstede. De monumentale eiken langs de weg worden gezaagd en daarvoor wordt een wegomleiding ingesteld. Die loopt aan de ene kant langs Engsbergen, aan de andere kant langs Zichem.

Allicht zullen de mensen uit de regio die de buurt beter kennen, opteren voor een kortere oplossing. Er zijn twee alternatieven maar het gaat in beide gevallen ook om smalle straten die niet geschikt zijn voor een grotere verkeersstroom. Je kan via de Diesterestraat naar de Klappijstraat of verder door naar de Asdonkstraat. De tweede optie is via de Fabriekstraat en het Grasbos. De technische uitvoeringsdiensten van de stad hebben op dat alternatieve parcours verkeersvertragers aangebracht. Burgemeester Christophe De Graef bevestigde ook dat de politie maandagochtend op beide alternatieve routes aanwezig zal zijn om snel te kunnen ingrijpen als er zich problemen zouden voordoen. Het gaat in beide gevallen ook om wegen waar veel fietsers rijden, wat toch een belangrijk aandachtspunt moet zijn.

De verkeersremmers dwarsen de volledige rijbaan en zijn dus ook een obstakel voor die fietsers. Dat is meteen ook de reden waarom ze tijdelijk zijn. Na de voorbereidende werf worden ook de verkeersremmers weer afgebroken. Het parcours van de Sinksenkoers en Dwars door het Hageland maar ook van een reeks andere jeugdwedstrijden loopt over het Grasbos. Dat zou niet mogelijk zijn met de verkeersremmers.

Actievoerders roepen bevolking op voor protestactie tegen kappingen Langenberg

Volgende week maandag starten de voorbereidende werken voor de heraanleg van de zogenaamde gevaarlijke bochten op de Langenberg en de aanleg van losliggende fietspaden langs twee kanten van de weg. Er komen ook nieuwe bushaltes en, zoals gebruikelijk bij dergelijke werven, wordt de riolering vernieuwd.

De voorbereidende werken houden eigenlijk gewoon in dat de monumentale bomen langs de weg massaal gekapt worden. In de sociale media lijkt het onbegrip voor die ingreep snel toe te nemen. Dat onbegrip is gebaseerd op twee belangrijke overwegingen.

Gevaarlijke bochten werken snelheidsremmend

Allereerst vragen veel mensen zich af waarom men de bochten eigenlijk wil recht trekken. Precies doordat ze scherp afdraaien moet het autoverkeer er traag rijden. Dat is duidelijk aangegeven en als bestuurder heb je voldoende tijd om te anticiperen op de bochten. Het is al langer duidelijk dat snelheid vooral geremd wordt door de infrastructuur aan te passen. Hier is de snelheidsremmende infrastructuur de facto aanwezig en het is dan ook onbegrijpelijk dat men precies dat wil veranderen.

Geen zware ongevallen

Het zou nog een argument kunnen zijn als er op deze plaats veel ongevallen zouden gebeuren. Het tegendeel is echter waar. Een consultatie van de persdatabanken leert ons dat er de laatste decennia nauwelijks opvallende ongevallen gebeurd zijn. De twee meest markante incidenten waren een bende fietsendieven die op de vlucht waren en uit de bocht vlogen en een motorrijder die jammerlijk over de reling ging. De kans dat de situatie precies gevaarlijker wordt door de remmende bochten weg te halen is dan ook reëel.

Veel betere alternatieven voor fietsers mogelijk

De tweede reden voor het onbegrip over de kappingen heeft te maken met de snelgroeiende gevoeligheid voor het klimaat. Over de klimaatbetogingen zijn de meningen verdeeld maar wij denken dat er maar weinig mensen te vinden zijn die de kapping van monumentale inlandse boomsoorten zullen verdedigen. De kappingen gebeuren niet enkel omdat het tracé van de weg verlegd wordt maar ook omdat er losliggende fietspaden komen waardoor de breedte van het tracé breder moet worden. Dat laatste is echter een loos argument van ontwerpers die de plaatselijke context niet kennen. Er zijn veel betere en zelfs veel veiliger alternatieven voor fietsers die overigens nu al door veel mensen gebruikt worden. Het zou dus beter zijn om daar in te investeren en de bomen te laten staan.

Actiegroep organiseert protestactie aan stadhuis en op de Langenberg

Het onbegrip voor de kappingen wordt donderdag en vrijdag effectief omgezet in daden. Een klein groepje actievoerders wil donderdagvoormiddag om 10.30 uur aan het stadhuis van Diest samen komen om te protesteren. Maar ze hopen erop dat al wie niet akkoord is met de kappingen, ook komt opdagen. Ze protesteren vanuit een positieve sfeer en proberen om samen met het stadsbestuur een vuist te maken tegen de kapbeslissing. Ze roepen ook op om het stadhuis te bellen en duidelijk te maken dat je niet akkoord bent met de ingreep. Ondertussen is bekend geworden dat de twee dames die de actie opzetten, om 11 uur een onderhoud zullen hebben met burgemeester Christophe De Graef.

Diezelfde actievoerders roepen ook op om volgende vrijdag om 15.45 uur samen te komen op de plaats waar de bomen zullen gekapt worden. Het is de bedoeling om daar tekeningen en teksten te verzamelen en die op de bomen aan te brengen.

Bestuur moet concreet worden

Het huidig bestuur van Open Diest en DDS is uiteraard niet verantwoordelijk voor dit dossier. De beslissing is al veel langer geleden genomen. Het gaat ook over een gewestweg en die valt niet onder voogdij van de stad. Schepen van Milieu Rick Brans heeft ondertussen op de regionale zender ROB al aangegeven dat hij de piste van compenserende herbebossing bekijkt. Brans geeft daarmee aan dat hij de kappingen als een voldongen feit beschouwt. Juridisch is het dossier ook niet meer tegen te houden omdat de termijnen voor bezwaar voorbij zijn.

De coalitie van Open Diest en DDS is nog maar twee maanden aan zet. Er zijn in die twee maanden al veel plannen en beloftes op tafel gekomen en dat geeft hoop voor de toekomst. Het wordt echter tijd om op al die plannen ook een concrete datum te plakken, anders blijft het beleid verder dobberen op goede intenties. In dit dossier wordt geschermd met boomplantingen aan de Omer Vanaudenhovelaan en een samenwerking met het Regionaal Landschap. Wij hebben er begrip voor dat dergelijke maatregelen tijd nodig hebben. Maar het zou de daadkracht van het bestuur accentueren, als ze morgen aan de actievoerders een concrete datum mee geven wanneer ze klaar zijn met hun plan van aanpak om de compenserende herbebossing effectief uit te voeren en waar dat zal gebeuren. Met minder mogen de actievoerders niet tevreden zijn. Net zoals de organisatoren van de klimaatmars in Diest niet mogen tevreden zijn als er geen concreet antwoord komt op hun eisenpakket.

Wegenwerken bemoeilijken bereikbaarheid Diest

Tijdens de eerste twee weken van maart voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uit op de N127 Langenberg te Diest en de R26 ring rond Diest tussen de Schaffensepoort en de Hasseltsepoort. Het zijn slechts voorbereidende ingrepen (o.a. rooien van bomen) om vanaf de lente te starten met de vernieuwingswerken op de R26 en op het einde van de zomer met de herinrichting van de N127 Langenberg tussen de Citadellaan en de splitsing aan de Turnhoutsebaan. De werken hebben tijdens de rest van het jaar 2019 een belangrijke impact op de bereikbaarheid van de demerstad.

Bomen worden gekapt

De beruchte scherpe bocht van de Langenberg krijgt straks een meer geleidelijke curve en er komen aan beide kanten van de weg vrijliggende fietspaden. Daraom zal men heel wat bomen rooien. Een bosbouwbedrijf zal deze rooiwerken in opdracht van AWV uitvoeren tijdens de krokusvakantie van maandag 4 maart tot en met zaterdag 9 maart. De week nadien graaft een aannemer de vrijgekomen teelaarde af en zullen nog enkele kapwerken op de heuvelrug gebeuren. Om deze werken zowel praktisch als veilig te kunnen uitvoeren sluit AWV de Langenberg vanaf circa 500m voorbij de Klappijstraat (vanuit Okselaar) tot vlak voor de Citadellaan volledig af van maandag 4 tot uiterlijk zaterdag 16 maart. Tussen Diest en Okselaar/Geel rijdt het verkeer dan twee weken via omleidingsroutes die zowel ten oosten (over Engsbergen en Schaffen) als ten westen (over Zichem) lopen.

Het rooien van bomen is vergunningsplichtig. De omgevingsvergunning werd hiervoor al eerder aangevraagd en is afgeleverd. Het agentschap heeft dus de toelating om de bomen te kappen en doet dit voordat de sapstroom terug op gang komt en het broedseizoen (15 maart – 30 juni) start. Daarbij is de krokusperiode gezien de lagere verkeersintensiteit de best mogelijke timing.

Snelheid dreigt omhoog te gaan na werken

Niet iedereen lijkt het overigens met de kappingen eens te zijn. Burgemeester De Graef publiceerde een overzicht van de werken op zijn persoonlijk Facebookprofiel. Een aantal mensen merken op dat er de laatste decennia eigenlijk nauwelijks ongevallen gebeurd zijn in die zogenaamde gevaarlijke bochten. Als die nu minder gevaarlijk worden gemaakt bestaat de kans dat de snelheid omhoog gaat en dat het tegenovergestelde gebeurt.

Voor fietsers is het er wel onveilig en daarom komen er losliggende fietspaden. Veel scholieren nemen nu al een alternatieve trage weg en de vraag kan gesteld worden of het niet zinvoller was geweest om te investeren in die alternatieven.

Lange omleiding verhoogt allicht druk op sluipwegen

Tijdens de voorbereidende werken moeten de mensen die uit de richting van Molenstede komen een wel erg lange omleiding volgen. Ervaring leert dat men al snel sluipwegen gaat zoeken. De voordehandliggende doortocht achter het vliegveld van Schaffen naar Molenstede is echter ook dicht door wegenwerken. De passage via de gevaarlijke helling van het Grasbos en de Fabrieksstraat dreigt dus erg druk te worden tijdens de laatste twee weken van maart.

Heraanleg na de zomer van 2019

Met een grondige herinrichting van de Langenberg en de Turnhoutsebaan investeert AWV in veiligere gewestwegen voor wie er fietst, de bus neemt of er met de auto rijdt.  Zowel de boven- als onderbouw van de Langenberg wordt dan ook volledig aangepakt en vernieuwd:

  • De scherpe bocht wordt heraangelegd zodat hij minder gevaarlijk wordt.
  • Er komen veilige, vrijliggende fietspaden (afgescheiden van de weg) langs beide kanten van de weg. 
  • Nieuwe bushaltes aan het kruispunt met de Citadellaan (R26 – kant Diest) en aan de splitsing met de Turnhoutsebaan (N127 – kant Molenstede) zorgen voor een veiligere situatie voor busgebruikers.
  • De stad Diest vernieuwt de riolering langs het volledige traject van de herinrichting. 

De herstellingswerken aan de Turnhoutsebaan bestaan uit het wegwerken van oneffenheden tussen de betonplaten van het wegdek. De oneffenheden veroorzaken geluidshinder voor de buren en omwonenden. AWV zal de betonplaten “fijnfrezen”. Dat betekent dat ze het bovenste laagje beton eraf schrapen, waardoor de oneffenheden tussen de betonplaten (ter hoogte van de voegen) verdwijnen. AWV zal ook de verzakte waterslikkers (die ook geluidsoverlast veroorzaken) in het wegdek vernieuwen en verstevigen.

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel door Aquafin

Van de werken op de Langenberg wordt gebruik gemaakt om ook nieuwe riolering aan te leggen. Aquafin zal in opdracht van de stad Diest een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen over het hele traject van de werken. Zo wordt regen- en afvalwater gescheiden, wat bijdraagt tot een beter leefmilieu. Tijdens de uitvoering van de werken is om veiligheidsredenen geen doorgaand verkeer mogelijk. Hoe de omleidingen zullen verlopen, is op dit moment nog niet geweten. Zodra hier meer informatie over bekend is, brengt AWV de bewoners op de hoogte.

Ook zware hinder op de ring rond Diest

Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 maart is er verkeershinder op de ring rond Diest ter hoogte van De Halve Maan en het begijnhof. Tussen de Schaffensepoort en het Sint-Jansplein voert AWV namelijk voorbereidende werken uit om op maandag 1 april 2019 te kunnen starten met de vernieuwing van de fietspaden en het wegdek. In de tweede week van maart schuift een werkzone stelselmatig op langs de binnenring (kant Diest centrum) over de R26 Omer Vanaudenhovenlaan. Ter hoogte van de werken neemt de aannemer telkens circa 100m van de rijhelft richting de Hasseltsepoort in en geldt er beurtelings verkeer via een tijdelijke lichtenregeling. Hierdoor wordt sterke verkeershinder verwacht en adviseert AWV om via de westzijde (Citadellaan) de ring rond Diest te nemen.

Omleiding via Citadellaan voor alle noord-zuid verkeer vanaf maandag 1 april

Op maandag 1 april start AWV vervolgens met de aanleg van nieuwe en bredere fietspaden tussen de Schaffensestraat en het kruispunt met de Vervoortstraat. Ook het wegdek krijgt er tegelijk een grondige opknapbeurt. Vanaf dat moment zal tot in de zomer slechts één rijstrook beschikbaar zijn vanaf de Schaffensepoort tot de Hasseltsepoort. Verkeer kan dan enkel van noord naar zuid de werken passeren (vanuit station Diest richting provinciedomein De Halve Maan). Wagens die uit de andere richting komen, volgen een omleiding via de Citadellaan.

De Lijn stelt enkele bushaltes op de ring tijdens de werken buiten dienst

Bij de voorbereidende werken in de tweede week van maart zullen de haltes ‘Euro Shoe’ en ‘Stadion’ niet kunnen worden bediend door De Lijn. Gedurende de hoofdwerken, vanaf 1 april, gaan de haltes ‘Atheneum’, ‘Euro Shoe’, ‘Stadion’ en ‘Sint-Jansplein’ tot het einde van de werken buiten dienst. In die periode worden reizigers doorverwezen naar de haltes aan het station van Diest en de haltes aan de Hasseltsepoort en de Leuvensepoort.

Provinciedomein De Halve Maan blijft bereikbaar, ook te voet en met de fiets

Terwijl men met de wagen enkel vanuit Schaffen richting Webbekom via de ring het provinciedomein kan bereiken, zijn er voor voetganger en fietser andere alternatieven. Fietsers en voetgangers kunnen wel niet langs de ring voorbij de werken. Fietsers kunnen vanaf het station door het centrum langs de Schaffensestraat naar de Veemarkt. Via de Pesthuizenstraat kan je vervolgens naar De Halve Maan en via de Sint-Janstraat terug naar de ring. Kom je vanuit richting Webbekom, dan rijd je langs de Vervoortstraat naar het provinciedomein en via het centrum richting station. De voetgangers kunnen bijkomend nog langs de Saspoort wandelen. Tussen de Schaffensepoort en de Saspoort blijft het dubbelrichtingsfietspad namelijk beschikbaar. Het voetbalstation en het stedelijk zwembad (site De Warande) ZIJN via dezelfde omleidingen bereikbaar.

Heraanleg Langenberg en vernieuwing Omer Vanaudenhovenlaan gekoppeld

Zowel de werken ‘N127 Langenberg’ als de werken ‘R26 Omer Vanaudenhovenlaan’ maken deel uit van één globaal dossier en zullen in opdracht van AWV en de stad Diest door dezelfde aannemer worden uitgevoerd. Omdat deze twee zones sterk van mekaar afhangen inzake tijdelijke verkeersmaatregelen heeft AWV beide projecten aan elkaar gekoppeld. Door slim te plannen hoopt men de bereikbaarheid van Diest te vrijwaren en het doorgaand verkeer tussen Geel en Diest mogelijk te maken via tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen.

Ring rond Diest krijgt stevige opknapbeurt

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert in de lente en de zomer van 2019 werken uit op de ring rond Diest (R26). In een eerste fase zal AWV de fietspaden op het 1,3 km lange stuk tussen de Schaffensestraat en het kruispunt met de Vervoortstraat verbreden en volledig heraanleggen.  In een volgende fase geeft AWV tussen de Leuvensepoort en de ingang van het provinciedomein Halve Maan (een stuk van 1,6 km lang) de asfaltverharding van de rijweg een onderhoud. Al die werken zullen volgens de huidige planning starten in maart 2019 en zullen duren tot september 2019. Die planning kan mogelijk nog wijzigen. Aansluitend op de werken aan de ring start AWV met de grote herinrichting van de Langenberg (N127). Die gewestweg krijgt een volledige transformatie.

Schaffensestraat – Vervoortstraat: tijdelijke verharding na werken Infrax

Op het stuk van de ring tussen de Schaffensestraat en de Vervoortstraat start Infrax op 15 oktober al met het vernieuwen van het electriciteitsnetwerk. Daarbij worden de fietspaden aan beide kanten van de weg opgebroken. Na die werken krijgen deze fietspaden een tijdelijke asfaltverharding waar fietsers gebruik van kunnen maken tot AWV start met de verbreding en heraanleg van de fietspaden. In maart 2019 begint AWV dan met de definitieve vernieuwing en verbreding van de fietspaden. De werken zullen duren tot in de loop van de zomermaanden. Aansluitend op de werken aan de fietspaden zullen fietsers van een breder, comfortabeler fietspad kunnen genieten tussen het kruispunt van de Schaffensestraat en dat van de Vervoortstraat.

Leuvensepoort – ingang Halve Maan: onderhoud rijweg

Na de werken tussen de Schaffensestraat en de Vervoortstraat, geeft AWV een onderhoud aan de rijweg van de ring tussen de Leuvensepoort en de ingang van het provinciaal domein Halve Maan. Die werken starten kort na de heraanleg van de fietspaden tussen de Schaffensestraat en de Vervoortstraat en zullen volgens de huidige planning een maand duren (tot in de loop van september).

Grote herinrichting Langenberg (N127) en Turnhoutsebaan (N127)

Een heel omvangrijk dossier in 2019 is dat van de heraanleg van de Langenberg. Dat traject maakt deel uit van de verbinding van Diest met Geel. AWV zal werken tussen het kruispunt met de Citadellaan en het punt waar de Turnhoutsebaan aansluit op de Langenberg. Er komen grondige aanpassingen om het traject veiliger te maken. Een eerste aanpassing is het wegwerken van de scherpe bocht, zodat die minder verraderlijk wordt. Bovendien krijgt het traject een fietspad aan elke kant van de weg, telkens duidelijk gescheiden van de rijbaan.  Er komen ook twee nieuwe bushaltes, de eerste op het kruispunt met de Citadellaan en de tweede op het punt waar de Langenberg overgaat in de Turnhoutsebaan. AWV gaat bovendien de Turnhoutsebaan een grondige opknapbeurt geven tot op de grens met Scherpenheuvel-Zichem.

Gescheiden riolering

De stad maakt van de werken op de Langenberg gebruik om nieuwe riolering aan te leggen. Het gaat om een gescheiden afvoer voor afval- en hemelwater. Tijdens de uitvoering van de werken is om veiligheidsredenen geen doorgaand verkeer mogelijk. Hoe de omleidingen zullen verlopen zal later gecommuniceerd worden.

Faseringen en omleidingen

Tijdens de werken aan de fietspaden tussen de Schaffensestraat en de Vervoortstraat, en ook tijdens de onderhoudswerken tussen de Leuvensepoort en de ingang van de Halve Maan en de herinrichting van de Langenberg, zullen er omleidingen zijn voor het verkeer. Hoe die omleidingen zullen verlopen, is vandaag nog niet bekend. Dat zal AWV samen met de aannemer en het stadsbestuur van Diest bespreken zodra de planning verder uitgewerkt is. Het onderhoud van de rijweg tussen de Leuvensepoort en de ingang van de Halve Maan zal hoe dan ook ‘s avonds en ‘s nachts gebeuren, om de hinder voor het verkeer te beperken. AWV zal de omwonenden voor de start van de werken inlichten via een huis-aan-huis brief.  Langs de weg zullen voor de start van de werken borden met aankondigingen staan, zodat ook zoveel mogelijk weggebruikers op voorhand op de hoogte zijn van de werken.

Langeberg Turnhoutsebaan

Werken stationsomgeving starten in 2019. Pendelparking niet ondergronds.

In 2008 leverde het studiebureau BUUR een masterplan af waarin de stationsomgeving in Diest volledig herdacht wordt. Een nieuw station voor De Lijn, een grotere en op dat moment nog ondergrondse pendelparking en een stevige herinrichting van de faciliteiten voor de reizigers. In een adem zouden ook de Langeberg en de Turnhoutsebaan aangepakt worden.

Er wordt ondertussen al meer dan een decennium over gedebatteerd, gemeten, onderhandeld en gebudgetteerd maar de kogel lijkt nu eindelijk door de kerk. “In de loop van 2019 start de bouw van een nieuw busstation voor De Lijn”, bevestigt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Stals (DDS). “Het ontwerp is klaar en De Lijn heeft de budgetten voorzien.”

Nieuwe fietsenstalling, aangepaste perrons en een voetgangersbrug

In 2020 investeert Infrabel in een nieuwe fietsenstalling. Er komt ook een voetgangersbrug die vanop de perrons bereikbaar is. Daardoor is het niet langer nodig dat alle reizigers zich door de smalle tunnel wurmen bij de aankomst van de treinen. Reizigers zijn met deze brug ook sneller op de pendelparking en op de nieuwe en aangepaste perrons.  De budgetten voor deze investering zijn vastgelegd.

Pendelparking dan toch niet ondergronds

De nieuwe pendelparking zou oorspronkelijk ondergronds gebouwd worden. “Na de recente mobiliteitsstudie worden die plannen zeer waarschijnlijk bijgestuurd”, zegt schepen Stals. “Er is een compromisvoorstel om een bovengronds parkeerhuis met minimaal 1000 parkeerplaatsen te bouwen op de zogenaamde strip, dat is de site naast de sporen richting Citadellaan. Het voorstel wordt nog besproken door de raden van Bestuur van De Lijn, Infrabel, de NMBS en het provinciebestuur. Als zij het compromis valideren, kunnen de concrete uitvoeringsplannen voor de bouw opgemaakt worden. De NMBS heeft alleszins bevestigd dat de budgetten voor de bouw van de nieuwe pendelparking voorzien zijn maar de bouw start pas ten vroegste in 2020.”

Knip op de Turnhoutsebaan

Samen met deze parking zal de heraanleg van de Turnhoutsebaan uitgewerkt worden. Schepen Stals bevestigt dat er op die belangrijke toegangsweg een knip komt zodat niet al het verkeer via de Antwerpsepoort over het Stationsplein moet. Waar die knip dan wel komt, is tot op heden niet vastgelegd.

Langeberg wordt ingrijpend aangepakt

Op de Langenberg worden de twee scherpe bochten verlegd zodat ze veel minder gevaarlijke situaties opleveren. Er komen vrijliggende fietspaden aan beide kanten van de weg. Aan de kruising met de Citadellaan komt een nieuwe bushalte en aan de splitsing met de Turnhoutsebaan komen nieuwe bushaltes. Aquafin legt op het ganse traject gescheiden rioleringen aan.

Op de Turnhoutsebaan vanaf de overgang met de Langenberg tot aan de grens met Okselaar worden de betonplaten fijngefreesd om geluidshinder te beperken. De verzakte afvoerputten en boordstenen worden aangepast en vernieuwd. Tijdens de vorige gemeenteraad in Diest vroeg raadslid Mario Versavel om een snelheidsbeperking in te voeren op de Turnhoutsebaan. Schepen Stals en burgemeester Laurys bevestigden dat ze daar ook voorstander van zijn. Aangezien het om een gewestweg gaat kan het stadsbestuur enkel de vraag nadrukkelijk stellen bij de bevoegde overheid.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bevestigt ondertussen dat de werken aan de Langenberg en de Turnhoutsebaan in de gunningsfase zitten. Op basis daarvan wordt een aannemer aangesteld die de herinrichtingswerken vanaf het najaar 2019 uitvoert.

Langeberg Turnhoutsebaan