Tag Archives: Grote Trek

Een nieuw elan voor de Grote Trek | met een tweede reeks foto’s

Fotoreporter Wim Van Helmont

De Grote Trek verraste vorige zondag. Wie erbij was toen de 89ste editie van de oerbedevaart aankwam voelde dat er een nieuw elan hangt rond deze religieus gebaseerde fysieke uitdaging.

De organisatoren schakelden ook de nieuwe media in. Er was een Facebookgroep waar je de voorbereidingen kon volgen maar ook tijdens de bedevaart kwamen er updates. Tijdens het lof werden een aantal mensen in de bloemetjes gezet voor de inspanningen die ze deden. Het zet een nieuwe toon.

Alternatieven voor drukke wegen

Uiteraard blijven er aandachtspunten. De route tussen Berchem en Scherpenheuvel is niet meteen de meest veilige en aantrekkelijke. Bij de beginjaren van de Grote Trek was het autoverkeer veel minder druk. Het traject loopt bijna uitsluitend over grote verbindingsbanen. Ondertussen wordt er gewerkt aan het herstel van de oude bedevaartroutes naar het Maria-oord en de mensen achter dat project kiezen maximaal voor trage wegen. Het kan een optie zijn om die piste ook voor de Grote Trek te bekijken op haar haalbaarheid.

Meer mogelijkheden met sociale media

Ook met de sociale media zijn veel meer mogelijkheden. De pagina was een goed initiatief maar het miste de input van de deelnemers. Door er een event van te maken en de deelnemers te motiveren om daar op in te loggen kan je interactie creëren en het is mogelijk om de supporters op het thuisfront mee te betrekken.

De bedevaart is ook bij uitstek geschikt om via Story’s op Facebook en Instagram te werken. Kansen die nu niet benut werden. Beschouw het niet als kritiek maar eerder als een aanzet naar volgend jaar.

Je kan hier een tweede reeks foto’s bekijken van de aankomst van de bedevaart. De eerste reeks publiceerden we gisteren al. Volgend jaar plannen we ook een reeks foto’s van onderweg. Je hoort er later meer over.

Grote Trek krijgt nieuwe impulsen

De moeder van alle bedevaarten kwam vandaag aan in Scherpenheuvel. De 89ste Grote Trek. Te voet van Berchem station naar Scherpenheuvel basiliek.

Al 89 jaar probeert de organisatie om de deelnemers op het parcours achter de Jamboree Band te houden. Al 89 jaar mislukt dat. Iedereen zoekt onderweg zijn eigen tempo. Maar dit jaar was de groep aan het einde opvallend gesloten, opvallend solidair.

Jan Lamquet en Pitte Van Gils hebben de Grote Trek al die jaren doen overleven. Zij verdienen daarvoor eeuwig respect. Lamquet deed het met ijzeren hand. De Pitte was veeleer het zachtaardige type. Hij overleed vorig jaar onverwachts en het was zeer de vraag wat er met de bedevaart zou gebeuren. Die vrees lijkt ongegrond. Tijdens het lof na de aankomst werden vandaag een aantal verdienstelijke mensen gehuldigd. Onder hen ook Jos Jacquemyn. Hij liep al veertig keer mee in de bedevaart. Die huldiging is nieuw en het bewijst dat de mensen die de organisatie hebben overgenomen de Grote Trek ook nieuw leven zullen inblazen.