Tag Archives: Geert Janssens

Opening Mariapark laatste onderdeel in ontwikkeling abdijsite Averbode

Het gerestaureerde Mariapark van Averbode werd op woensdag 17 april officieel geopend door minister van Omgeving Koen Van den Heuvel en abt van de abdij Marc Fierens. Ook kamerfractieleider voor CD&V Servais Verherstraeten, gedeputeerde van de provincie Antwerpen Kathleen Helsen, schepenen van Scherpenheuvel-Zichem Lieve Renders en Kris Peetermans en gemeenteraadslid Geert Janssens waren aanwezig.

Meestal worden er borden opgehangen bij zo’n gelegenheden, nu werden er echter borden afgebroken. Koen Van den Heuvel en Kris Peetermans schroefden de werfborden los en daarmee is de aanleg van de ganse site rond de abdij ook meteen volledig afgerond.

Constructie duurt decennia, verval volgt snel

In 1935 werd begonnen met de aanleg van dit park, maar het duurde tot de jaren zestig vooraleer de werken werden afgerond. In het park zijn zeven ‘staties’ of plekken van devotie rond een Lourdesgrot gebouwd, verwijzend naar de zeven weeën van de moeder gods.

De laatste decennia raakte het park echter in verval en sporadische opknapbeurten waren niet voldoende om het Mariapark in goede staat te houden. Mountainbikers vonden er een ideaal oefenterrein en vandalen beschadigden een aantal monumenten.

Site rond abdij volledig klaar

Binnen het landinrichtingsplan ‘Poort Averbode’, dat de laatste jaren werd uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij, werd door Vlaanderen een investering voorzien van 170.000 euro om het park te herstellen. De Abdij van Averbode droeg 66.000 euro bij aan de totaalkost van 219.000 euro. Het Mariapark is het laatste, kleine deel uit van de onthaalzone rond de Abdij van Averbode, dat opgeleverd wordt. Door dit parkje in ere te herstellen, is de hele site rond de abdij nu klaar voor bezoekers, die van daaruit ook hun weg naar het gebied de Merode vinden.

Als belangrijkste vernieuwing werd een toegangstrap gebouwd, zodat bezoekers nu rechtstreeks van de parking Uitgeverijplein het park kunnen ingaan. Bij enkele staties werden extra zitbanken  voorzien en werden hekwerken hersteld. Ook de padenstructuur werd heraangelegd en aangepast aan de noden van de minder mobiele bezoeker. Het open maken van sommige stukken en aanplantingen op strategische plaatsen zorgen ervoor dat het historische parkkarakter terug verschijnt.

De werken aan het park werden door Heylen BVBA uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij.

Voorzitterschap gemeenteraad en -commissie opgeknipt in drie termijnen

De gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem heeft vorige donderdag de voorzitter  van de gemeenteraadscommissie aangeduid. Dat voorzitterschap is niet onbelangrijk. In veel besturen lijkt de discussie over de belangrijke thema’s te verschuiven naar een of meerdere  commissies. In Aarschot en Diest zijn meerdere commissies geïnstalleerd, opgedeeld in functie van belangrijke beleidsdomeinen. Morgen publiceren we daar een vrij uitgebreide beschouwing over. In Scherpenheuvel-Zichem is er slechts 1 gemeenteraadscommissie maar het voorzitterschap ervan is dan weer gekoppeld aan de voorzitter van de gemeenteraad. Die combineert beide functies.

Geert Janssens ook op lijst Vlaam parlement

Beide mandaten zijn geparkeerd bij CD&V en die partij gaat het voorzitterschap verkavelen over drie personen. Tijdens de eerste twee jaren van de legislatuur is voormalig schepen Marleen Van Meeuwen aan zet. Daarna komt Arlette Sannen haar vervangen. Zij was voorzitter van de gemeenteraad tijdens de vorige legislatuur. De laatste twee jaar zijn voor Geert Janssens. De hoofdeconoom van werkgeversorganisatie Etion lijkt daarmee een sleutelfiguur te worden naar de volgende verkiezingen toe. De vijftigjarige Geert Janssens staat momenteel bij CD&V Vlaams-Brabant op de negende plaats voor het Vlaams Parlement. Om verkozen te worden moet hij er in slagen om een belangrijk aantal voorkeurstemmen te scoren. Gezien zijn bekendheid in het ondernemersmilieu en ook als auteur is dat geen onmogelijke opdracht.

Hagelanders niet prominent op de verkiezingslijsten bij CD&V

CD&V Vlaams-Brabant maakte dit weekend de kieslijsten voor het federaal en regionaal parlement bekend voor de verkiezingen van 26 mei 2019. Er staan uiteraard ook een aantal kandidaten uit het Hageland op die lijsten maar die staan niet meteen bovenaan.

Monique De Dobbeleer (Deurne-Diest) op 6 voor de kamer

Huidig minister van Justitie Koen Geens is lijsttrekker voor de kamer. Uit onze regio staat Ingrid Claes uit Geetbets op plaats vijf. Claes is provincieraadslid in Vlaams Brabant en gemeenteraadslid in Geetbets. Ze zetelde eerder al twee jaar in de kamer.  Monique De Dobbeleer, schepen in Diest en directeur van KVLV, staat op de zesde plaats. Provinciaal gedeputeerde Tom Dehaene duwt de kamerlijst.

Mattias Paglialunga, gemeenteraadslid in Aarschot, is derde opvolger. Burgemeester van Linter Marc Wijnants is negende en laatste opvolger.

Geert Janssens (Averbode) op 9 voor Vlaanderen

Peter Van Rompuy trekt de lijst voor het Vlaams parlement. Gemeenteraadslid in Aarschot Nele Pelgrims staat op acht, Geert Janssens, gemeenteraadslid in Scherpenheuvel-Zichem staat op negen. Geert Janssens is hoofdeconoom bij werkgeversvereniging Etion. Ellen Lammens uit Lubbeek staat op 17 en burgemeester van Bekkevoort Hans Vandenberg op 18.

Laura Schurmans uit Kortenaken is vijfde opvolger. Ann Spaepen uit Holsbeek is negende opvolger.

Darth Vader en The Terminator op de markt in Diest

Woensdag is marktdag in Diest. Dat lijkt vandaag echter enigszins opgemerkt te gaan verlopen. Het ACV afdeling Diest heeft namelijk The Terminator en Darth Vader uitgenodigd. Vanaf 9 uur lopen deze enigszins schrikwekkende robotfiguren rond in de buurt van Ons Tehuis.

Informatievoormiddag over robotisering en digitalisering

De werknemersorganisatie wil met de actie publiciteit maken voor de gratis informatievoormiddag “Robotisering en digitalisering” die op zaterdag 23 februari van 9.30 tot 12 uur plaats vindt in Het Beverbeekhuis in Diest. Robots en de digitale technologie beïnvloeden zowat alle aspecten van het dagelijkse leven. Om de burgers bewust te maken van de impact van die evolutie heeft het ACV twee gerenomeerde denkers en auteurs uitgenodigd.
Geert Janssens (op de coverfoto) , hoofdeconoom van werkgeversorganisatie Etion en Matthias Somers, medewerker van denktank Minerva komen uitleggen hoe arbeid in tijden van digitalisering en robotisering zal georganiseerd worden. Er zweven nogal wat doemscenario’s door het zwerk als men het over robots en digitalisering heeft maar dat hoeft niet noodzakelijk waar te zijn. Geert Janssens bijvoorbeeld, heeft opmerkelijk denkwerk verricht over het basisinkomen, toch een van de opties die mogelijk worden met de nieuwe technologie.

Geert Janssens is overigens een streekgenoot. De hoofdeconoom van Etion woont in Averbode en hij is gemeenteraadslid in Scherpenheuvel-Zichem.

Waardevol Werkloos

Als u zich enigszins wil voorbereiden op de boeiende infovoormiddag van het ACV, kan u het nieuwe boek van Geert Janssens al even doornemen. ‘Waardevol Werkloos’ ligt vanaf deze week in de boekhandel. De auteur evalueert in het boek de maatschappelijke gevolgen van digitalisering, robotisering en artificiële intelligentie. Wat is de rol van de mens in de economie van de toekomst? Brengt technologische verandering ons naar een nieuw samenlevingsmodel? Wat met onze jobs? In een pleidooi om ons niet krampachtig vast te klampen aan één onwrikbaar toekomstbeeld, schetst Geert Janssensniet één maar vier toekomstvisies.  Deze scenario’s bevatten bedreigingen, maar ook tal van kansen. Zo biedt ‘Waardevol Werkloos’ niet alleen een voorbereiding op de vraagstukken van morgen, maar nodigt het ook uit om de toekomst zelf vorm te geven. Geert Janssens stelt op dinsdag 19 februari zijn boek voor in Living Tomorrow in Vilvoorde. Hij zal daar samen met Fons Leroy (VDAB), Jan Denys (Randstad) en Inge Deroovere (Aluro) vooruitblikken naar de samenleving van morgen.

Sterke stijging personeelskost en afbouw schuld zijn opvallende accenten in budget 2019

De bespreking van het budget voor het volgende kalenderjaar is in een verkiezingsjaar eerder een voorzichtigheidsoefening omdat er een nieuwe coalitie aantreedt die mogelijk andere accenten zal leggen. Schepen Inne Pauwels  gebruikte de voorstelling van het budget 2019 vooral om een aantal zere plekken in het beleid van het hogere echelon aan te tonen.

De belangrijkste bron van inkomen in Scherpenheuvel-Zichem is de aanvullende personenbelasting. De tax shift hakt in 2019 opnieuw 409.203 euro weg uit de inkomsten. (zie ook ons artikel over de budgetwijziging)

Gemeentefonds zet kleinere gemeenten in de kou

Er was ook zware commotie over de aanwending van het Gemeentefonds in Vlaanderen. Dat fonds moet onevenwichten in de inkomsten van een lokaal bestuur compenseren zodat ze een kwalitatief goede dienstverlening kunnen garanderen. Negen grote steden in Vlaanderen gaan echter met het grootste deel van dat budget lopen. In het Hageland krijgen Diest, Aarschot en Tienen een extra uitkering om hun functie als centrumstad waar te maken. Raadslid Geert Janssens kaartte aan dat het Gemeentefonds allicht de criteria voor de verdeling van haar middelen zal aanpassen. Hij pleitte ervoor om te proberen te wegen op die aanpassing.

Meer poetsbeurten in gemeenschapszalen

Het budget 2019 voorziet een meerkost van 210.000 euro voor het poetsen van de gemeentelijke zalen. Vooral De Keyt en de Hemmekens zullen meer poetsbeurten hebben omdat die twee zalen zeer intensief gebruikt worden. Bij de eenmalige uitgaven valt de installatie van WIFI in de gemeentelijke zalen, sporthallen en scholen op. Dat gaat 41.000 euro kosten.

Sterke stijging personeelskosten

De personeelskosten worden volgend jaar gebudgetteerd op 12.487.471 euro. Dat is een stijging met 642.000 euro. Die toch wel erg zware verhoging heeft deels te maken met de aanwerving van een IT-projectleider en een IT-beheerder. Anderzijds is de inkanteling van het OCMW in de stadsdiensten onder meer bedoeld om dubbele functies uit te schakelen en op die manier te besparen maar de realiteit is helemaal anders. De functie van gemeentesecretaris en secretaris van het OCMW werd samengevoegd in de nieuwe functie van algemeen directeur. Het loon van die algemeen directeur werd met 30% verhoogd omwille van de verzwaring van het takenpakket. Het personeelslid dat niet benoemd werd in de nieuwe functie blijft echter gewoon in dienst als statutair ambtenaar en met behoud van loon. Hetzelfde gebeurt met de positie van financieel directeur. Ook daar is een loonsverhoging van 30% voor de mandaathouder maar de andere persoon blijft in dienst als adjunct. Geen besparing dus. Integendeel, een verhoging van 30% op de toplonen. De stad kan daar overigens zelf niet op ingrijpen. De lonen zijn opgelegd door de hogere overheid. 

Geplande werven

Het lijstje van de uitgaven in de post Investeringen is altijd een boeiende opsomming. Het geeft aan wat het bestuur volgend jaar wil aanpakken. Een paar opvallende projecten:

  • Door de inkanteling van het OCMW in de stadsdiensten  zijn er aanpassingen aan het stadhuis nodig. Die worden begroot op 50.000 euro.
  • Op een aantal plaatsen wordt de straatverlichting aangepast. Dat gebeurt met LED-lampen. Op termijn zal overal LED geplaatst worden.
  • Voor de wegen- en rioleringswerken Op ’t Hof wordt 1.244.728 euro ingeschreven
  • Aan de Hemmekens komt een laadpaal, een batterij en een voertuig voor autodelen. De kostprijs is 45.000 euro. De elektriciteit wordt gegenereerd door zonnepanelen en de installatie daarvan zal 28.000 euro kosten.
Afbouw schuld blijft doorgaan

Schepen Pauwels gebruikte de voorstelling van het budget 2019 ook om een overzicht te geven van de schuldpositie van de stad. We vatten het even samen in een tabel

  2014 2018 2019
Saldo te betalen op 01.01 58.271.278 40.685.308 36.421.403
Nieuwe leningen     5.700.000
Terugbetaald in jaar 4.516.130 4.263.904 4.461.357
Nog te betalen op 31.12 53.755.148 36.421.403 37.660.046
Intresten 1.881.931 953.948 972.697
Jaarlijkse last 8.398.061 5.217.853 5.434.055

Het bestuur bouwt dus wel degelijk de schuld af. In 2014 bedroeg die nog 2590 euro per inwoner. In 2018 is dat bedrag gedaald naar 1808 euro per inwoner.

CD&V legt vandaag modellijst voor aan leden

De gemeenteraadsverkiezingen komen er snel aan maar voorlopig blijven de politieke partijen in Scherpenheuvel-Zichem erg karig met het bekend maken van hun kandidaten in Scherpenheuvel-Zichem. Enkel Open VLD heeft voorlopig de volledige lijst publiek gemaakt en die kan je ook nalezen op onze site. Daar komt echter verandering in. CD&V is namelijk ook rond met een modellijst en legt die vandaag voor goedkeuring voor aan de leden.

De samenstelling van die modellijst heeft afgelopen dagen wel enige discussie veroorzaakt. De positie van huidig burgemeester Manu Claes was al langer bekend. Hij trekt opnieuw de lijst en zet op die manier zijn ambitie voor een vijfde ambtstermijn duidelijk in de verf.  Op plaats twee staat huidig eerste schepen Lieve Renders. Bij de vorige verkiezingen stond huidig OCMW-voorzitster Marie-Jeanne Hendrickx nog op 2.

Gewezen Vlaams-Belanger hoog op de lijst

Op plaats drie staat Koen Vranken en dat mag misschien de grootste verrassing genoemd worden. Begin 2015 stapte Koen Vranken over van Vlaams Belang naar CD&V. In 2016 werd hij verkozen tot voorzitter van Jong-CD&V in Scherpenheuvel-Zichem. Nu krijgt hij dus een plaats op de lijst die hem bijna zeker opnieuw in de gemeenteraad brengt maar, indien CD&V in oktober mee de bestuurscoalitie kan vormen, allicht ook de toegangspoort is naar een schepenambt.

Koen Vranken laat op die manier drie huidig zetelende schepenen achter zich. Marie-Jeanne Hendrickx staat op de vierde plaats, Marleen Van Meeuwen volgt op vijf en huidig schepen van Financiën Inne Pauwels duwt opnieuw de lijst. Voor Inne is dat een vertrouwde situatie. Ook bij de vorige verkiezingen was zij lijstduwer.

Herman Weckx geeft fakkel door aan dochter Anne-Sophie

Een andere opvallende nieuwkomer die vrij hoog op de lijst staat is Anne-Sophie Weckx. Haar vader Herman Weckx nam twee maanden geleden de plaats in van Robert Jacquemyn na diens overlijden. Herman geeft nu de fakkel door aan zijn dochter die meteen plaats zeven krijgt. Bij de jongeren moet huidig gemeenteraadslid Ben Mattheus campagne voeren vanop de 9de positie. Hij stond bij de vorige verkiezingen op zeven en was toen met 20 jaar de jongste verkozene in het bestuur.

Hoofdeconoom Etion op positie 26

Ook de positie van Geert Janssens is opmerkelijk. Hij is hoofdeconoom bij ondernemersorganisatie Etion en was de eerste drie jaar van de huidige legislatuur voorzitter van de gemeenteraad. Geert Janssens werd door een aantal waarnemers verwacht als een van de speerpunten op de lijst maar hij staat uiteindelijk op plaats 26. “Het is gebruikelijk dat de cluster Averbode de lijst sluit”, zegt Geert Janssens. “Ik wil die traditie respecteren.”

Andere partijen blijven vaag

Naast CD&V en Open VLD zal allicht ook N-VA snel met een volledige lijst komen. Bronnen bij de partij bevestigen dat de lijst “zo goed als rond” is en dat ook zij de goedkeuring van de leden zullen vragen. Allessia Claes trekt de lijst en sprak eerder al de ambitie uit dat ze de eerste vrouwelijke burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem wil worden.

Vlaams Belang zet met Suzy Wouters ook een vrouw op kop. Allicht zal de partij met een onvolledige lijst naar de kiezer trekken.

Het grote vraagteken blijft SP.a. Voorzitster Christini Gounakis werkt al enkele maanden aan de verbreding van de partij en ze wil met een open lijst komen. Allicht moet die verbreding gezocht worden bij mensen met een ecologisch geïnspireerd gedachtengoed. De pogingen van Groen om in de stad een lijst op poten te krijgen strandden vorig jaar.

Opmerking: de samenstelling van de lijst van CD&V is voorlopig en moet vandaag nog worden bevestigd door de leden van de partij.