Tag Archives: Den Horenbos

Mede-eigenaars maken bos in Lubbeek voor iedereen toegankelijk

In Lubbeek nam een groepje van zes gezinnen het initiatief om samen een bos aan te kopen en te beheren. Het perceel was ooit een weinig florissant stuk landbouwgrond, daarna werd het een motorcrossterrein om uiteindelijk als een afgesloten terrein met zieke fijnsparren achter te blijven. Na de samenaankoop evolueert de site naar een klimaatrobuust bos in volle ontwikkeling. Den

Read more