Tag Archives: Deken Felix Van Meerbergen

Doopwater wordt symbool van verbinding met Afrika

Kindjes die na Pasen gedoopt worden krijgen dat sacrament met een heel speciale mix van doopwater. Deken Felix Van Meerbergen is momenteel in Kenia. Hij vergezelt de groep van Eddy Van Uytsel, waar ook voormalig burgemeester Jan Laurys en zijn echtgenote Lut deel van uitmaken. De groep bezoekt een aantal projecten die lopen in het kader van de stichting Annick for Kenya. Vandaag bezochten ze de waterputten van
van de Mabayani Primary School en het watgerproject in Lunga Lunga North. In Mabayani Primary School bouwt Annick for Kenya ook vier nieuwe klaslokalen. Die zijn overigens bijna klaar.

Deken Van Meerbergen nam er een aantal flessen water mee. Hij wil die tijdens de paasnacht mengen met het doopwater in Diest, Kaggevinne, Deurne en Vleugt. Met Pasen vieren de christenen dat Jezus uit de dood is opgestaan. Het bijzonder knappe werk van Eddy Van Uytsel krijgt op deze manier een symbolische verbinding met het nieuwe leven in Diest en deelgemeenten. Eddy zorgt er voor dat zijn dochter Annick een baken blijft van hoop, verzoening, verbinding en eeuwig leven. In Afrika maar ook bij ons.

Viering Jan Berchmans is aanloop naar drukke kerstperiode

Afgelopen weekend stond Jan Berchmans volop in de schijnwerpers in Diest. Deken Felix Van Meerbergen mocht meer dan 500 bezoekers verwelkomen in de Sint-Sulpitiuskerk. Rudi Ramaekers vatte dat evenement samen in 160 foto’s.  Je ziet er hier een tiental maar de rest staat op de de fotopagina Jan Berchmans. 

Er staan nog een paar andere bijzondere evenementen op de agenda in de Sint-Sulpitiuskerk en de Allerheiligenkapel. Op 22 december organiseert de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord een kerstconcert voor strijkers en koperblazers in de Sint-Sulpitiuskerk.  Het concert begint om 15 uur 

Vanaf 22 december kan je ook weer naar de unieke kerststallententoonstelling in de Allerheiligenkapel. Marie-Thérèse Van Boxmeer en haar echtgenoot knutselen ieder jaar een soort kerststallendorp in mekaar met stalletjes en figuren uit de hele wereld. Dat lokt bezoekers uit heel België. Het voegt een heel speciaal accent toe aan de kapel die sowieso al een uniek kader vormt, met meer dan 200 heiligenbeelden tegen de muren. 

Voorbereiding herdenking overlijden van Jan Berchmans in 2021 nu al op kruissnelheid

De heilige Jan Berchmans leefde afgelopen weekend volop in Diest. Maar ook in 2019 staan er heel wat activiteiten op het programma. 

De misviering in de Sint-Sulpitiuskerk stond helemaal in het teken van Jan Berchmans. De overleden leerkrachten van het Sint-Jan Berchmanscollege en  van de Voorzienigheid werden herdacht. Meer dan 500 mensen woonden de viering bij. De vormelingen plantten hun Berchmansboom naast de kerk en het beeld van Berchmans, dat de Amerikaan Jeff Slusher schonk, werd ingezegend. 

Deken Felix Van Meerbergen sprak tijdens de viering over het leven van Jan Berchmans.

“De kinderjaren van Jan zijn getekend door de ziekte van moeder. Vanaf zijn tiende heeft hij geen eigen thuis meer gekend. Noodgedwongen leerde hij gehoorzamen, behulpzaam zijn, stil zijn, met kleine kinderen optrekken, attent zijn op wat de ander nodig heeft, zichzelf wegcijferen; ’s nachts studeren als het er overdag niet van gekomen was. God weet met hoeveel pijn deze deugden in hem gegroeid zijn. En het zijn precies deze eigenschappen, waar de mensen bij hem als jonge jezuïet zo van onder de indruk raakten.”

Zaterdagavond was er al een feest voor de medewerkers van de kerk. Deken Felix Van Meerbergen mocht in naam van kardinaal Jozef De Kesel aan drie van hen het gouden Rumolduskruis overhandigen. Marie-Jeanne Juchtmans kreeg die onderscheiding voor al het werk dat ze investeert in de Alerheiligenkapel. Fons Bonroy kreeg het gouden kruis van Sint Rumoldus voor zijn historisch onderzoek over de kerk en zijn voorzitterschap van de Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk. Rik Vlaeyen kreeg het kruis opgespeld omdat hij al jarenlang in meerdere kerken het orgel bespeelt. Paula Broeders kreeg het kruis voor haar inzet voor armen in Brazilië maar ook voor haar engagement in de parochie.

In 2021 is het vierhonderd jaar geleden dat Jan Berchmans overleed. De voorbereidingen voor die herdenking beginnen volgend jaar al. Deken Van meerbergen gaat in maart met een delegatie van veertig mensen naar Polen. Het altaar en het orgel uit de kerk van pastoor Poels worden daar overhandigd aan de Poolse priester Bogumil. Hij is priester in de enige Poolse parochie waar Jan Berchmans wordt geëerd. Tijdens de inzegening zal een koor van uit Diest de misviering muzikaal ondersteunen.

In juli gaat deken Van Meerbergen twee weken naar Alaska, Washington en Louisiana. Het reliekschrijn met het hart van Jan Berchmans zal dan gedurende twee maanden op 31 plaatsen in Noord-Amerika worden aanbeden. 

Deken van Meerbergen plant ook nog een reis naar de parochies van Jan Berchmans in India om ook daar het verhaal van de heilige uit Diest op de kaart te zetten. 

Symbolische slotviering in kerk van Poelske

Deken Felix Van Meerbergen vroeg vorige zondag vergiffenis aan de mensen in de parochie van Sint-Jan Berchmans.  De deken leidde, samen met pastoor Jef Busschots en de Poolse priester Bogumil, de laatste viering in de parochiekerk van de legendarische pastoor Poels. De kerk wordt deze week volledig ontmanteld en daarna afgebroken. Het gebouw maakt plaats voor een nieuw dagcentrum van Home Martine Van Camp. Er komen ook zes studio’s voor begeleid wonen, een vergaderruimte en een atelier waar de gasten van het dagcentrum creatief aan de slag kunnen.

Onderdanigheid

Het siert deken Van Meerbergen dat hij zich onderdanig en kwetsbaar opstelt. Pastoor Poels was een mythisch man die, vaak tegen de gevestigde instituten in, zijn parochie een heel eigen ziel gaf. Zijn huis van geloof afbreken is geen gemakkelijke opdracht.

“Een kerk onttrekken aan de eredienst, een kerk sluiten dus, kruipt in je kleren als priester”, zegt deken Van Meerbergen. “ We deden het met velen. Met al die getrouwen, nog enkelen van het begin, met mensen uit de brede gemeenschap. Ik ben emotioneel moe. Ik vraag vergiffenis aan de mensen van de parochie van pastoor Poels. En ik neem ook alle verantwoordelijkheid over deze beslissing. Maar we durven hopen dat het project dat deze wijk en deze site van pastoor Poels een goede keuze is. Een die in het verlengde loopt van een halve eeuw kerk maken met mensen. Dat er een ‘huis Poels’ komt waar volwassen medemensen met een beperking onderdak vinden sluit naadloos aan bij de droom van die jonge leraar priester uit Erps Kwerps Jozef Poels.”

Symbolische slotviering

De slotviering zat vol met symboliek. Het orgel van de kerk wordt overgedragen aan de Poolse Sint-Jan Berchmansparochie. Vandaar ook de aanwezigheid van priester Bogumil.  De kruisweg gaat terug naar de kerk van Kaggevinne. Daar kwam hij oorspronkelijk ook vandaan. Het opvallende beeld van Sint-Jan Berchmans verhuist naar de Sint-Sulpitiuskerk. Die kerk kreeg recent een nevenbestemming als museum voor religieus erfgoed. Dit voor Diest symbolische beeld mag daar een ereplaats krijgen. Burgemeester Jan Laurys en directeur van Home Martine Van Camp Erik Peirelinck namen het woord. Jan Laurys is aan zijn laatste maanden bezig als burgemeester van Diest. Ook hij neemt dus afscheid. Erik Peirelinck moet ervoor zorgen dat het nieuwe dagcentrum Home Poelske, de wijk een nieuw elan van solidariteit en verbondenheid zal geven.

Poelske was een priester avant la lettre. Hij zorgde voor verbreding en openheid van de kerk, lang voor dat een nieuwe trend werd. Vorige zondag waren Carlo, Clara en Esther de misdienaars. Zij behoren tot de Italiaanse familie van de Johannes 23 gemeenschap die zich in Diest vestigde. Zij staan symbool voor de verbreding die pastoor Poels op zijn geheel eigen wijze altijd gepredikt heeft.

Foto’s van Rudi en Maria Ramaekers-Everaert met dank aan deken Van Meerbergen 

De laatste viering van pastoor Rudy Borremans

Kaggevinne heeft vorige zaterdag afscheid genomen van pastoor Rudy Borremans. Om 17 uur deed Rudy er zijn laatste mis. In een kerkgemeenschap die hij terug vorm, inspiratie en motivatie gegeven heeft. Acht jaar geleden arriveerde pastoor Rudy in het dekenaat Diest. Hij concentreerde zich op de gemeenschap van Schaffen-Vleugt en Kaggevinne. In geen tijd werd Rudy Borremans er een uiterst gewaardeerde en inspirerende voorganger. Hij gaf zijn wekelijkse misvieringen een diepmenselijk accent. Hij raakte niet aan de voorschriften van de liturgie maar hij zocht wel de mogelijkheden op, om echt met zijn gelovigen te communiceren tijdens de misvieringen. Het aantal mensen dat opnieuw de weg naar de kerk vond, steeg significant.

Toch besloot hij om niet verder te bouwen op dat succes. De reden waarom hij vertrekt heeft hij nooit publiek bekend gemaakt. Het siert hem. Pastoor Rudy heeft het recht om die argumentatie binnen zijn privésfeer te houden.

Bedankje voor Danneels

In zijn preek leek Borremans toch even zijn diepere gedachten te ventileren. Hij refereerde naar de media die met één zinnetje een persoonlijkheid kunnen maken of kraken en de bijna onmogelijkheid om dat nog efficiënt recht te zetten. Pastoor Rudy  gebruikte een opvallende symboliek uit de bijbel. “Mensen zeggen en beloven soms dingen maar doen daarna iets anders”, zei Rudy Borremans. Hij bedankte ook zeer opvallend de voormalige kardinaal Danneels en citeerde zijn uitspraak dat wie raakt aan het christendom, uiteindelijk zal vernietigd worden.

Steuntje voor de Bremberg

Achteraan in de kerk stond een opvallende zwarte doos met zilveren strikjes. Wie de kerk inliep interpreteerde dat allicht als een collectedoos voor het afscheid van pastoor Borremans. Tijdens de viering gaf Rudy Borremans de inhoud van de doos echter een andere bestemming. Hij refereerde naar de mooie vieringen die hij voor de Bremberg had mogen doen en vroeg om gul te zijn. “De inhoud van de doos schenk ik aan hun werking”, zei Rudy Borremans.

In de loop van de maand september gaat Rudy Borremans op een andere plaats aan de slag. Allicht wordt dat een functie als pastoraal werker in een zorginstelling. Rudy Borremans zal wel weten welke functie  kardinaal De Kesel hem heeft toevertrouwd maar ook daarover blijft hij discreet. Pastoor Rudy heeft geleerd om met de principes van instituten zoals de kerk om te gaan. Gelukkig heeft de kerk in Vlaanderen ook ingezien dat het vernieuwers als Rudy Borremans nodig heeft.

Volle kerk, geen collega’s

Het is uiteraard jammer dat we deze inspirerende kracht in de regio verliezen. De kerk van Kaggevinne liep vorige zaterdag volledig vol. Alle leeftijden, mensen uit alle lagen van de bevoking, iedereen kwam pastoor Rudy uitzwaaien en bedanken! Alleen zijn collega’s priester waren er niet. Niet uit Diest en ook niet uit de omgeving. Misschien was het afspraak, misschien een vergeteldheid, het viel alleszins op.

Hoe moet het nu verder?

Hoe het nu verder moet in de parochies die Rudy Borremans heeft opgebouwd is hoogst onduidelijk. Deken van Meerbergen post voortdurend klaagzangen in de sociale media dat de werkdruk niet langer houdbaar is. Of er, naast al dat geklaag,  ook effectief aan die structuur gebouwd wordt, is niet duidelijk. Het is ook niet duidelijk of er mensen beschikbaar zijn om het pad dat pastoor Rudyheeft uitgezet, verder te bewandelen. Diest blijft alleszins achter met een klein groepje priesters die allemaal een relatief hoge leeftijd hebben bereikt. Het kerkenbeleidsplan schrapt verwonderlijk genoeg geen enkele kerk die in de praktijk nog effectief gebruikt wordt. Dat lijkt veeleer een door de politiek ingegeven keuze. Zo vlak voor de verkiezingen is het niet wenselijk om een dorpsgemeenschap op stang te jagen. Het blijft een cruciale vraag of die beslissing ook rationeel te verdedigen is.

Wij posten vanavond een lange reeks foto’s over de laatste viering van Rudy Borremans. Volg ons zeker ook op Facebook.