Tag Archives: Christini Gounakis

Meerderheid keldert voorstel N-VA voor invoering vreemdelingentaks

Raadslid Lieven Simon kwam vorige donderdag in naam van de N-VA fractie met een opvallend voorstel op de gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem. Simon vroeg dat het bestuur de zogenaamde vreemdelingentaks zou invoeren, dat is een vergoeding van maximaal 50 euro die de administratie kan aanrekenen voor de vervanging, vernieuwing of verlenging  van een tijdelijke verblijfskaart voor niet EU burgers met een tijdelijk verblijfsrecht. N-VA voegde wel een vrijstelling van de bijkomende vergoeding voor minderjarigen toe in haar voorstel. De vergoeding komt bovenop de algemene productiekost voor het afleveren van fysieke documenten.

  • Voor een Belgische identiteitskaart betalen inwoners momenteel 20 euro. Daarvan blijft 4 euro bij de stad als vergoeding voor de administratie.
  • Een zogenaamde vergunning A, dat is een kaart die de inschrijving in het vreemdelingenregister bewijst, kost 23,10 euro. Ook hiervan blijft 4 euro bij de stad als vergoeding voor de administratie.
Taks federaal mogelijk gemaakt door coalitie CD&V, Open VLD en N-VA

N-VA probeerde om het voorstel op een handige manier te onderbouwen door te verwijzen naar de federale regering die de mogelijkheid om de kost aan te rekenen, had goedgekeurd. Dat gebeurde in 2017 door een coalitie van CD&V, Open VLD en N-VA. CD&V en Open VLD vormen momenteel het bestuur in Scherpenheuvel-Zichem.

Oppositie in spreidstand

Het voorstel leidde tot een opvallende discussie binnen de oppositie. Raadslid Christini Gounakis (sp.a) had een uitgebreide argumentatie klaar tegen het voorstel van N-VA. Volgens Gounakis zou de invoering van de vergoeding financieel nauwelijks wat opleveren maar zij bepleitte vooral dat een administratie geen onderscheid mag maken tussen burgers. Ze werd op dat argument aangevallen door Vlaams Belang en N-VA die wel degelijk een onderscheid willen maken tussen burgers uit de Europese Unie en zogenaamde derdelanders die niet uit de EU komen.

Burgemeester Manu Claes documenteerde de feiten op basis van cijfermateriaal uit 2018. Er werden in dat jaar 39 nieuwe verblijfsvergunningen type-A afgeleverd en er waren 46 hernieuwingen. De helft van de hernieuwingen was voor mensen die in het opvangcentrum Peeterskasteel verblijven.

Op basis van de cijfers van Claes zou het voorstel dus 2300 euro opleveren.

Manu Claes wees er ook op dat de stad een bijkomende vergoeding van de federale overheid krijgt als compensatie voor de werklast voor het opvangcentrum. Die bedraagt 57.556 euro en werd al tweemaal uitbetaald, met name voor de jaren 2016 en 2017. Ook voor 2018 zal de stad die vergoeding krijgen, volgens Manu Claes.

Tijdens de stemming van het agendapunt gebeurde nog een vreemde uitschuiver. De meerderheid keurt in principe de voorstellen tijdens een raadsvergadering goed omdat ze die ook meestal zelf indient. In dit geval was dat anders. Het voorstel kwam van de oppositie en de meerderheid had afgesproken om er niet in mee te gaan. Het verraste raadslid Lieve Renders die als eerste stemt. Zij stemde, allicht uit gewoonte, ja en ondersteunde op die manier de facto het voorstel van de oppositie. Lieve Renders bevestigde ons dat het niet de bedoeling was om dat te doen maar ze was, gestuwd door de heftigheid van de discussie, even onoplettend.

sp.a hengelt nadrukkelijk naar kandidatuur Marc Florquin voor federale verkiezingen

Dat het oorlog is tussen DDS en sp.a in Diest was al een paar weken duidelijk maar vorige zondag werd het ook publiek en manifest gezegd door de kopstukken van de partij.

Voorzitster en gemeenteraadslid voor sp.a Diest, Carina Jankowski, had het in haar openingsspeech van de nieuwjaarsreceptie over woordbreuk. Ze herhaalde de woorden die eerder door raadslid Murat Celik gebruikt werden dat sp.a de meerderheid slapeloze nachten zal bezorgen. Maar het was vooral volksvertegenwoordigster Karin Jiroflée die snoeihard uithaalde. Zij kwam Bruno Tobback vervangen die opteerde om mee te lopen in de klimaatbetoging.

Karin Jiroflée haalt zwaar uit naar DDS en charmeert Marc Florquin

“Er zijn hier bijzonder onfraaie zaken gebeurd”, zei Jiroflée. Ze verwees daarmee impliciet naar het opbreken van het bestuursakkoord tussen DDS en sp.a. Jiroflée schakelde na haar tirade echter snel over naar de komende regionale en federale verkiezingen. Ze vernoemde een aantal lokale kandidaten die een plaats krijgen op de lijsten. Onder meer Carina Jankowski maar ook Christini Gounakis uit Scherpenheuvel-Zichem zijn in dat geval. Ze werd enigszins mysterieus toen ze vermeldde dat er nog mensen in de zaal waren die de partij graag als kandidaat zou willen presenteren. Uiteraard hintte ze op gemeenteraadslid Marc Florquin. Die bevestigde ons dat hij door de partij gevraagd werd om zich kandidaat te stellen maar hij wil nog wachten om een beslissing te nemen.

Bestuursakkoord DDS -sp.a struikelde over mandaat van burgemeester

Florquin bevestigde ook dat sp.a en DDS een akkoord hadden om samen de stad verder te besturen. In de laatste week voor de verkiezingen werd dat akkoord opgeblazen omdat DDS absoluut het ambt van burgemeester opeiste voor Geert Cluckers, aldus Marc Florquin. De liberale verruimingslijst Open Diest heeft van die breuk geprofiteerd om zich vast te ankeren aan DDS maar uiteindelijk draaide dat alsnog verkeerd uit voor DDS. De kiezer maakte van Open Diest de grootste partij en Christophe De Graef kon zich meteen opmaken voor het mandaat van burgemeester.

Marc Florquin speelt het spel allicht slim

Dat Marc Florquin nog wacht met zijn beslissing om zich publiek kandidaat te stellen lijkt logisch. Hij is voor zijn partij een stemmenmagneet in de regio en zal allicht zijn positie duur verkopen en een vlot verkiesbare plaats opeisen. Florquin was eerder eerste schepen in Diest en hij zette daarna een flinke stap hogerop als gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant. Omdat sp.a zowel provinciaal als in Diest geen deel uitmaakt van de nieuwe coalitie, verliest Florquin zijn mandaat als gedeputeerde en kan hij ook zijn ambitie om burgemeester van Diest te worden, niet waar maken. Een mandaat in het Vlaams of federaal parlement zou dan een logisch alternatief zijn.

sp.a Scherpenheuvel-Zichem verschrompelt – voorzitster blijft strijdvaardig

De nieuwjaarsreceptie in de Hallezaal was een initiatief van de afdelingen in Diest en Scherpenheuvel-Zichem. Voorzitster Christini Gounakis van de afdeling Scherpenheuvel-Zichem toonde zich strijdvaardig. Ze stelde het bijna als een overwinning voor dat de partij een, weliswaar beperkte lijst op poten kreeg voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met amper twee gemeenteraadsleden is sp.a in Scherpenheuvel-Zichem ondertussen de kleinste partij geworden.

sp.a trekt met groene accenten naar de kiezer

Vorige week bevestigde het partijbestuur van Scherpenheuvel-Zichem dat partijvoorzitster Christini Gounakis de lijst zal trekken bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.  De partij maakte geen verder details bekend over de samenstelling van de lijst. Dat maakt wel wat speculaties los. De voorbije jaren verloor sp.a heel wat belangrijke figuren in Scherpenheuvel-Zichem.

Positie huidige mandatarissen onzeker

Hola Hageland kon ondertussen toch een paar extra namen bevestigd krijgen. Patrick Vansweevelt, lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW, zal de lijst duwen.  Bij de huidige mandatarissen is enkel Sarah De Kock zeker herverkiesbaar. Paul Boschmans gaf eerder al aan dat hij stopt met politiek.  Over de positie van Peter Cras en Greta Van Meeuwen is verder geen duidelijkheid.

Die duidelijkheid is er ook niet over het profiel van de nieuwe kandidaten op de lijst. Christini Gounakis geeft aan dat de lijst momenteel nog niet volledig is maar ze blijft wel werken aan een lijst met 27 kandidaten. De huidig voorzitster laat wel verstaan dat het programma dat ze wil voorleggen aan de kiezers gedragen wordt door al die kandidaten. Dat programma heeft duidelijk een groen en een sociaal accent. De drie speerpunten zijn een inclusieve en warme samenleving, duurzaamheid en de zorg voor de natuur en meer aandacht voor de situatie van jongeren en jonge gezinnen. Christini Gounakis lijkt dus een manifeste opening te maken voor het ecologische gedachtengoed. Groen deed eerder pogingen om in Scherpenheuvel-Zichem met een eigen lijst naar de verkiezingen te trekken. Dat plan doofde echter al snel omdat er onvoldoende kandidaten konden gemotiveerd worden.

Financiële situatie opkuisen

De lijsttrekster verrast nog met een vierde klemtoon in haar partijprogramma. “We moeten de financiële situatie van de stad met alle mogelijke middelen recht trekken”, zegt ze. “Het heeft geen zin om de hoge leningslast te verdoezelen met bijkomende leningen.”

Verkiezingsslogan naast partijnaam

Bij veel lokale partijen is er een manifeste trend om met een verruimingslijst naar de kiezer te trekken. Ze koppelen dat vaak aan een andere partijnaam. Christini Gounakis bevestigt dat de partijnaam sp.a  in de campagne aanwezig zal zijn maar ze laat ook uitschijnen dat die gekoppeld wordt aan een campagnethema. Bij haar collega’s van sp.a in Diest zien we hetzelfde fenomeen. Sp.a is er duidelijk aanwezig maar de campagne drijft op de slogan #samenvoordiest

sp.a bereid om in coalitie te stappen

Christini Gounakis is ervan overtuigd dat sp.a haar positie kan behouden of versterken in Scherpenheuvel-Zichem. “We gaan vanuit een sterke overtuiging  naar de kiezer”, zegt ze. “Wij zijn het echte alternatief voor wie bewust kiest.”

Sp.a is bereid om met alle andere democratische partijen te praten over een coalitie. “De onderhandelingen op lokaal vlak lopen vaak anders dan op federaal vlak”, zegt ze. “Ik vind bijvoorbeeld bepaalde standpunten van N-VA op federaal vlak onaanvaardbaar. “Op lokaal vlak wegen die vaak minder door en zou een bestuursakkoord wel degelijk bespreekbaar kunnen zijn.”

Dat ze zelf relatief onbekend is om als lijsttrekster te fungeren ziet ze eerder als een uitdaging. “Ik ben als politicus niet anders dan als mens”, zegt ze. “Ik kan absoluut geen onrechtvaardigheid verdragen.”  Gounakis besluit nog met een Griekse wijsheid. “Je kan je niet achter je duim verschuilen”, zegt ze.

Christini Gounakis trekt lijst sp.a

Tijdens de algemene ledenvergadering van sp.a Scherpenheuvel-Zichem die vorige maandag plaats vond is Christini Gounakis unaniem aangeduid als lijsttrekker. Christini Gounakis kwam voor het eerst op met de vorige gemeenteraadsverkiezingen en kandideerde ook op federaal niveau in 2014. Sinds 2 jaar is ze voorzitter van de partijafdeling. “Ik zie de verkiezingen positief tegemoet”, zegt de lijsttrekster. “Als er één partij is die een echt alternatief kan bieden voor het huidig beleid dan is het wel sp.a. Wij willen werken aan een warme gemeente, een gemeente waarin elke inwoner meetelt, waar jongeren zich goed voelen en waar ouderen respectvol benaderd worden. Maar ons beeld van de gemeente is ook toekomstgericht en hierbij spelen een verstandige mobiliteit en herbruikbare energie een cruciale rol. Dit allemaal in een streven naar een financieel  gezonde gemeente.”

Geen verdere details over samenstelling lijst

sp.a verloor de laatste twee legislaturen heel wat sterkhouders in Scherpenheuvel-Zichem. Een aantal mensen stelden zelfs openlijk de vraag of de partij nog wel de veerkracht zou vinden om een volledige lijst te kunnen presenteren. Voorzitster Christini Gounakis heeft tegenover Hola Hageland steeds bevestigd dat dit wel degelijk het geval zou zijn. Ze hintte daarbij op een verbreding van het profiel van de kandidaten. Hoe de lijst er verder uitziet is momenteel niet extern bekend gemaakt.


Christini Gounakis woont in Testelt. Ze werd geboren in 1963 in Limburg. Haar ouders zijn afkomstig uit Kreta – Griekenland. Ze werkt als verantwoordelijke zakelijke contacten voor vervoersbewijzen bij de NMBS.


In het filmpje zie je Christini Gounakis aan het woord tijdens het debat van de jeugdraad over de komende gemeenteraadsverkiezingen. De klank is niet optimaal maar ze bevestigt in grote lijnen haar quote die je hierboven ook kan lezen. 

CD&V legt vandaag modellijst voor aan leden

De gemeenteraadsverkiezingen komen er snel aan maar voorlopig blijven de politieke partijen in Scherpenheuvel-Zichem erg karig met het bekend maken van hun kandidaten in Scherpenheuvel-Zichem. Enkel Open VLD heeft voorlopig de volledige lijst publiek gemaakt en die kan je ook nalezen op onze site. Daar komt echter verandering in. CD&V is namelijk ook rond met een modellijst en legt die vandaag voor goedkeuring voor aan de leden.

De samenstelling van die modellijst heeft afgelopen dagen wel enige discussie veroorzaakt. De positie van huidig burgemeester Manu Claes was al langer bekend. Hij trekt opnieuw de lijst en zet op die manier zijn ambitie voor een vijfde ambtstermijn duidelijk in de verf.  Op plaats twee staat huidig eerste schepen Lieve Renders. Bij de vorige verkiezingen stond huidig OCMW-voorzitster Marie-Jeanne Hendrickx nog op 2.

Gewezen Vlaams-Belanger hoog op de lijst

Op plaats drie staat Koen Vranken en dat mag misschien de grootste verrassing genoemd worden. Begin 2015 stapte Koen Vranken over van Vlaams Belang naar CD&V. In 2016 werd hij verkozen tot voorzitter van Jong-CD&V in Scherpenheuvel-Zichem. Nu krijgt hij dus een plaats op de lijst die hem bijna zeker opnieuw in de gemeenteraad brengt maar, indien CD&V in oktober mee de bestuurscoalitie kan vormen, allicht ook de toegangspoort is naar een schepenambt.

Koen Vranken laat op die manier drie huidig zetelende schepenen achter zich. Marie-Jeanne Hendrickx staat op de vierde plaats, Marleen Van Meeuwen volgt op vijf en huidig schepen van Financiën Inne Pauwels duwt opnieuw de lijst. Voor Inne is dat een vertrouwde situatie. Ook bij de vorige verkiezingen was zij lijstduwer.

Herman Weckx geeft fakkel door aan dochter Anne-Sophie

Een andere opvallende nieuwkomer die vrij hoog op de lijst staat is Anne-Sophie Weckx. Haar vader Herman Weckx nam twee maanden geleden de plaats in van Robert Jacquemyn na diens overlijden. Herman geeft nu de fakkel door aan zijn dochter die meteen plaats zeven krijgt. Bij de jongeren moet huidig gemeenteraadslid Ben Mattheus campagne voeren vanop de 9de positie. Hij stond bij de vorige verkiezingen op zeven en was toen met 20 jaar de jongste verkozene in het bestuur.

Hoofdeconoom Etion op positie 26

Ook de positie van Geert Janssens is opmerkelijk. Hij is hoofdeconoom bij ondernemersorganisatie Etion en was de eerste drie jaar van de huidige legislatuur voorzitter van de gemeenteraad. Geert Janssens werd door een aantal waarnemers verwacht als een van de speerpunten op de lijst maar hij staat uiteindelijk op plaats 26. “Het is gebruikelijk dat de cluster Averbode de lijst sluit”, zegt Geert Janssens. “Ik wil die traditie respecteren.”

Andere partijen blijven vaag

Naast CD&V en Open VLD zal allicht ook N-VA snel met een volledige lijst komen. Bronnen bij de partij bevestigen dat de lijst “zo goed als rond” is en dat ook zij de goedkeuring van de leden zullen vragen. Allessia Claes trekt de lijst en sprak eerder al de ambitie uit dat ze de eerste vrouwelijke burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem wil worden.

Vlaams Belang zet met Suzy Wouters ook een vrouw op kop. Allicht zal de partij met een onvolledige lijst naar de kiezer trekken.

Het grote vraagteken blijft SP.a. Voorzitster Christini Gounakis werkt al enkele maanden aan de verbreding van de partij en ze wil met een open lijst komen. Allicht moet die verbreding gezocht worden bij mensen met een ecologisch geïnspireerd gedachtengoed. De pogingen van Groen om in de stad een lijst op poten te krijgen strandden vorig jaar.

Opmerking: de samenstelling van de lijst van CD&V is voorlopig en moet vandaag nog worden bevestigd door de leden van de partij.