Tag Archives: Benny Reviers

Schepen Benny Reviers (Ons Dorp) maakt opening naar liberale oppositiepartijen in Bekkevoort

Verbredingspartij Ons Dorp zette het jaar feestelijk in met een nieuwjaarsreceptie op de parking voor de bibliotheek in Bekkevoort. Ze hadden daarbij oog voor de lokale ondernemers. Naast wijntjes, cava en ander feestelijke klassiekers was er ook bier van brouwerij Buvens.

Uiteraard moet er gespeecht word. Voorzitter Lies Timmermans vatte kort de vijf speerpunten van het meerjarenplan van Bekkevoort samen. Schepen Benny Reviers pakte echter uit met een verrassende tussenkomst. Hij feliciteerde de twee liberale oppositiepartijen Open VLD en GBL. Benny Reviers bedankte beide partijen voor hun constructieve houding bij de stemming over het meerjarenplan. “We hebben bij de opmaak van onze plannen rekening gehouden met de programma’s van alle oppositiepartijen”, legde Reviers uit. “Uiteindelijk hebben heel wat inwoners van de gemeente ook voor hen gestemd. We willen die stemmen ook valideren in het beleid dat we voeren.

Schepen Reviers was dan weer niet opgezet met de kritiek en de tegenstemmen van NV-A. “De kritiek dat er onvoldoende rekening gehouden wordt met de bezwaren van inwoners is een kaakslag voor de betrokken ambtenaren die deze dossiers in alle objectiviteit volgens de bestaande reglementeringen van de Vlaamse regering en Provincie behandelen”, aldus Benny Reviers.

Ons Dorp Bekkevoort organiseert nieuwjaarsreceptie in Petrushoeve

Het is een publiek geheim dat burgemeester Hans Vandenberg (CD&V) en 1ste schepen Benny Reviers (Ons Dorp) een uitstekende verstandhouding hadden tijdens de vorige twee legislaturen. Dat ze allebei het mandaat van burgemeester ambieerden bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was echter ook duidelijk.

Benny Reviers pakte uit met een verrassende zet. Hij zette sp.a aan de kant en kwam met de verbredingslijst Ons Dorp. Dat leverde op. De kiezer legde de kaarten redelijk complex en maakte een wisselmeerderheid mogelijk. Maar uiteindelijk gingen CD&V en Ons Dorp opnieuw met mekaar in zee.

Vorige zaterdag organiseerde Ons Dorp een nieuwjaarsreceptie in de Petrushoeve in Molenbeek-Wersbeek en daar waren burgemeester Hans Vandenberg en CD&V-schepen Wouter Lenaerts prominent aanwezig. Benny Reviers vernoemde in zijn speech zelfs expliciet de goede samenwerking met burgemeester Hans Vandenberg.

Gemeenteraad in Bekkevoort geïnstalleerd

Het gemeentebestuur van Bekkevoort kan aan de nieuwe legislatuur beginnen. Maandagavond werden alle raden en comité’s geïnstalleerd en deels ook nog gekozen.

Hans Vandenberg (CD&V) legde eerder al de eed als burgemeester bij provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Het nieuwe bestuur nam gisteren kennis van die benoeming en daarmee kan hij aan zijn derde ambtstermijn beginnen.

Drie raadsleden nemen mandaat niet op

Afscheidnemend voorzitster Mia Peeters deelde mee dat drie gekozen raadsleden hun mandaat niet opnemen. Dat zijn Hortense Vangossum (CD&V), André Jonckers (Ons Dorp) en Diane Boghe (Ons Dorp).  An Weckhuyzen (CD&V – 6de plaats en 222 voorkeurstemmen), Tommy Heusden (12de plaats en 270 voorkeurstemmen) en Nathalie Putseys (3de plaats en 255 voorkeurstemmen) zijn hun opvolgers.

CD&V behaalde in Bekkevoort 36,7% van de stemmen en vormt een coalitie met de verruimingslijst Ons Dorp die 31,1% behaalden. Zij hebben respectievelijk 7 en 6 raadsleden. N-VA behaalde 13,6% en heeft 2 raadsleden. De twee liberale partijen Gemeentebelangen en Open VLD behaalden respectievelijk 10,3% en 8,2% en hebben ieder 1 raadslid.

Zetelen voor CD&V: Hans Vandenberg (burgemeester), Wouter Lenaerts, Trees Laenens, Luc Janssens, Tommeke Lemmens, Mia Peeters en An Weckhuyzen.

Zetelen voor Ons Dorp: Benny Reviers, Lies Timmermans, Raf Vanmeensel, Nathalie Weckx, Tommy Heusdens en Nathalie Putseys.

Naast de gemeenteraadsleden staan ook de leden van het Bijzonder Comité voor Ons Dorp op deze foto

Zetelen voor N-VA: Johan Everaerts en Jan Van Cauwenbergh

Zetelt voor Gemeentebelangen: Bart Volders

Zetelt voor Open VLD: Jens Snyers

De fractieleiders zijn: Mia Peeters (CD&V), Lies Timmermans (Ons Dorp), Johan Everaerts (N-VA), Bart Volders (GBL) en Jens Snyers (Open VLD)

Na de eedaflegging van de raadsleden werd de positie van voorzitter van de raad gewisseld. Luc Janssens kon zijn mandaat als schepen niet verlengen maar hij neemt de positie van Mia Peeters als voorzitter op. Zij kreeg een attentie van haar opvolger en van burgemeester Vandenberg.

De kersverse voorzitter mocht al meteen aan de bak met de eedaflegging van de schepenen. Benny Reviers (Ons Dorp) wordt 1ste schepen, Wouter Lenaerts (CD&V) wordt 2de schepen en Raf Vanmeensel (Ons Dorp) wordt 3de schepen.

De bevoegdheidsverdeling in het college van burgemeester en schepenen:

  • Hans Vandenberg: burgerlijke stand, politie, brandweer, veiligheid, erediensten, communicatie, feestelijkheden, personeel en middenstand
  • Benny Reviers: senioren, verkeer en mobiliteit, dorpskernvernieuwing, wonen en huisvesting, ruimtelijke ordening, milieu en energie, waterhuishouding, rioleringen en communicatie
  • Wouter Lenaerts: financiën, begroting, belastingen, cultuur, erfgoed, bibliotheek, landbouw, dierenwelzijn, ICT, patrimonium, toerisme en arbeidspreventie op het werk
  • Raf Vanmeensel: openbare werken, begraafplaatsen, nutsmaatschappijen, jeugd, sport en ontspanning
Vier kandidaten voor drie mandaten in politieraad

Tijdens de eerste gemeenteraadszitting van de nieuwe legislatuur moeten de raadsleden van de politieraad gekozen worden. Bekkevoort vormt samen met Tielt-Winge, Kortenaken en Geetbets en Glabbeek de zone Hageland. Burgemeester Vandenberg is ambtshalve lid van de raad maar daarnaast mag Bekkevoort nog 3 andere leden afvaardigen. Voor die E mandaten waren 4 kandidaten: Johan Everaerts (N-VA), Mia Peeters (CD&V), Luc Janssens (CD&V) en Raf Vanmeensel (Ons Dorp). De verkiezing gebeurt met een geheime stemming. Luc Janssens kreeg 5 stemmen en de andere 3 kandidaten kregen er ieder 4. Bij staking van stemmen telt de anciënniteit in de raad en daardoor viel Johan Everaerts af.

Na gemeenteraad ook raad voor maatschappelijk welzijn geïnstalleerd

Daarmee zat de gemeenteraad er op en kon de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn starten. De gemeenteraadsleden zijn voortaan ook de leden van die raad en de schepenen zijn van rechtswege lid van het vast bureau. Het nieuwe bijzonder comité van de sociale dienst moest wel nog geïnstalleerd worden. Nathalie Weckx werd aangeduid als voorzitster en zijn komt daardoor mee in het schepencollege. Zij wordt ook bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, welzijn (OCMW), onderwijs, kinderopvang en feestelijkheden.

De leden van het bijzonder comité zijn:

  • Voor CD&V: Hortense Vangossum en Jo Vermaelen
  • Voor Ons Dorp: Miranda Vandeput en Mieke Mellaerts
  • Voor N-VA: Sofie Van De Broeck
  • Voor GBL: Rolanda Vanderheyden. Zij wordt op 31.12.2021 vervangen door Heidi Vanderstukken van Open VLD.
Extra beeldmateriaal van de eedafleggingen en wat sfeerbeelden

Bevoegdheden schepencollege bekend in Bekkevoort

In Bekkevoort zijn de bevoegdheden van de burgemeester en schepenen verdeeld voor de komende legislatuur (2019-2024). CD&V levert als grootste partij de burgemeester maar heeft met Wouter Lenaerts slechts een schepen. Luc Janssens wordt opgevist als voorzitter van de gemeenteraad. Coalitiepartner Ons Dorp heeft twee schepenen maar krijgt via het mandaat van voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst een derde schepenambt voor Nathalie Weckx. 

Burgemeester Hans Vandenberg (CD&V) krijgt de departementen  veiligheid, politie, brandweer, erediensten, burgerlijke stand, personeel en middenstand.

Schepenen

Benny Reviers (Ons Dorp) wordt voorgedragen als eerste schepen en wordt bevoegd voor verkeer en mobiliteit,dorpskernvernieuwing, ruimtelijke ordening, milieu en energie, wonen en huisvesting, waterhuishouding, rioleringen en senioren. Hij vervangt de burgemeester bij zijn afwezigheid.

De burgemeester en eerste schepen Reviers delen de bevoegdheden communicatie en Europa.

Wouter Lenaerts (CD&V) wordt voorgedragen als tweede schepen en wordt bevoegd voor financiën, belastingen,begroting, cultuur, bibliotheek, erfgoed, arbeidspreventie en welzijn op het werk, patrimonium, ICT, landbouw, toerisme en dierenwelzijn.

Raf Vanmeensel (Ons Dorp) wordt voorgedragen als derde schepen en krijgt de bevoegdheden openbare werken,begraafplaatsen, nutsmaatschappijen, jeugd, sport en ontspanning.

Nathalie Weckx (Ons Dorp) wordt voorgedragen als voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst en wordt als vierde schepen toegevoegd aan het college. Zij krijgt de bevoegdheden sociale zaken, armoedebestrijding, welzijn (OCMW), onderwijs en kinderopvang. Zij deeltde bevoegdheid feestelijkheden samen met de burgemeester.

Voorzitter gemeenteraad en OCMW-raad

Huidig schepen Luc Janssens (CD&V) wordt voorgedragen als voorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad.

Installatievergadering

De nieuwe gemeenteraadsleden en schepenen leggen op maandag 7 januari 2019 de eed af in de raadzaal van het gemeentehuis tijdens de installatievergadering.

Foto | Herdenking einde Groote Oorlog met vredesboom en vredesgedicht in Bekkevoort

Fotografie | David Vanthienen

In Bekkevoort waren er vorige zondag herdenkingsplechtigheden aan de oorlogsmonumenten in de vier deelgemeenten.  Er was een ceremonie met kransneerleggingen aan de monumenten voor de oudstrijders in Assent, in Wersbeek, in Bekkevoort en aan de Sint-Laurentiuskerk in Molenbeek.  Daar vond een hoogmis plaats.

De centrale plechtigheid was aan het gemeentehuis van Bekkevoort. Dichteres Ina Stabergh droeg een vredesgedicht voor. Burgemeester Hans Vandenberg startte met het planten van de vredesboom. Zoals gebruikelijk in Bekkevoort werden de herdenkingen afgesloten met een receptie met wijn van de plaatselijke producent De Kluisberg.

Verbredingslijst Ons Dorp zet in Bekkevoort stevig in op vrouwelijke kandidaten

De eindspurt naar de gemeenteraadsverkiezingen is volop ingezet. Officieel mogen de kandidaten nog tot 22 uur vanavond campagne voeren. In Bekkevoort vormen CD&V en sp.a momenteel een coalitie. Wij kijken nog even naar de samenstelling van hun lijsten.

Verbredingslijst

Huidig eerste schepen Benny Reviers verraste een paar maanden geleden met de verbredingslijst Ons Dorp. Reviers anticipeert duidelijk op de verwachte fusie van gemeenten. Het programma van Ons Dorp zet fel in op de deelgemeenten van Bekkevoort. Reviers heeft ook een duidelijke voorkeur als Bekkevoort moet fusioneren. Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge zijn landelijke gemeenten met ongeveer hetzelfde profiel. Diest, Aarschot en Scherpenheuvel-Zichem ziet Reviers niet meteen zitten als potentiële partners.

De Zwik wordt site voor verenigingsleven

De voorstelling van de lijst vond plaats in jeugdhuis De Zwik en daar was ook een goede reden voor. Reviers wil de site van de Zwik verder uitbouwen tot een plaats waar het verenigingsleven een thuis kan vinden. De ruimere omgeving van de site wil Reviers beschermen door het als stiltegebied te laten erkennen. Dat is de enige mogelijkheid om bijvoorbeeld ook de vestiging van nieuwe landbouwbedrijven in deze unieke natuurlijke habitat tegen te houden.

Radicale vernieuwing en klemtoon op vrouwen

Op de lijst van Ons Dorp staan opvallend veel nieuwe namen op de acht eerste strijdplaatsen. Lies Timmermans, nummer twee op de lijst, was eerste opvolger voor CD&V in Tielt-Winge. De plaatsen 2 tot en met 9 worden ingenomen door vrouwen. Benny Reviers ging ook putten uit het vrijwilligersarsenaal van de vzw Truckers for Life. Miranda Vandeput en Debby Willems staan respectievelijk op plaatsen 5 en 7.

Nog opvallend, pas op plaats 9 staat met voorzitster van het OCMW Diane Boghe de eerste gevestigde waarde. De andere gemeenteraadsleden staan achteraan op de lijst: Tommy Heusdens staat op 12, huidig schepen Dreke Jonckers heeft de 15de plaats en Raf Vanmeensel staat op 16. Nathalie Weckx, kersvers ondernemer in een nieuwe fietsenzaak, duwt de lijst.

 

Heropening voetweg geeft schoolkinderen extra veiligheid

Het centrum van Bekkevoort heeft de laatste jaren een complete metamorfose ondergaan.  Bij die herinrichting was er veel aandacht voor de veiligheid van voetgangers en fietsers. Er kwamen ook trendy woonparken met energievriendelijk woningen. 

Buurtbewoners profiteren mee

Het stadsbestuur zet die inspanningen verder. Voetweg 94, die dwars door het centrum slingert, was deels ontoegankelijk geworden. De trage weg werd opnieuw open gemaakt en kreeg een betonverharding. De weg krijgt later nog een groene aankleding en er komen zitbanken.

“De weg is vooral belangrijk voor de drie scholen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Benny Reviers (sp.a) De kinderen kunnen rechtstreeks van de school op een veilige manier naar de kinderopvang, het gemeentehuis en de bibliotheek. De voetweg slingert door een van de nieuwe woonblokken en kan dus ook door de bewoners van die nieuwe woningen gebruikt worden.”

Digitale schoolroutekaart

Bekkevoort doet ook een beroep op het Route2school-systeem waarmee ouders, kinderen maar ook andere inwoners de knelpunten op de wegen naar de drie scholen in Bekkevoort kunnen aangeven. “We kregen al meer dan honderd meldingen”, zegt Benny Reviers. “Op basis daarvan hebben we een digitale schoolroutekaart aangemaakt. Een aantal problemen zijn simpel op te lossen en voor sommigen is dat ondertussen ook al gebeurd.”

Europese steun

Provinciaal gedeputeerde Monique Swinnen (CD&V) kwam de opening van de voetweg bijwonen. De gedeputeerde slaagde erin om het project in eenvoudige taal op maat van de kinderen uit te leggen en ze had niet veel moeite nodig om hen te verleiden voor een strijdkreet over het Hageland. De provincie ondersteunde het project met een subsidie van 10.000 euro uit het Europese Leader-programma voor plattelandsontwikkeling.

Trage wegen in kaart

Bekkevoort is een erg landelijke gemeente en heeft nog heel wat andere voetwegen die een meerwaarde kunnen betekenen in een veranderende mobiliteit. Er loopt al enkele jaren een participatieproject om al die trage wegen in kaart te brengen. Een aantal daarvan worden al actief gebruikt. Onder meer de seniorenvereniging PASAR maakte dit jaar al acht zeer gesmaakte wandelingen in eigen gemeente.

Provinciebaan in Bekkevoort krijgt vrijliggende fietspaden

De fietspaden langs de N29 worden tussen het afrittencomplex van de  E314 en tot de gemeentegrens met Bekkevoort volledig vernieuwd. Ze worden ook vrijliggend van de rijbaan aangelegd.

Reeds in 2009 stelde schepen voor Mobiliteit en Verkeer Benny Reviers (SP.a), de vraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van het Vlaams Gewest om de fietspaden langs de Provinciebaan (N29) comfortabeler en vooral veiliger te maken. Tien jaar later komt die oplossing er eindelijk. AWV plant vanaf het afrittencomplex aan de E314 tot aan de Eindestraat in Waanrode de aanleg van nieuwe vrijliggende fietspaden, een nieuwe overlaging van doorgaand gewapend beton op de rijweg tot aan de gemeentelijke grens met Glabbeek, de heraanleg van nieuwe kopmuren over de open grachten en de herinrichting met verkeerslichten aan het gevaarlijk kruispunt ter hoogte van de Klipgaardestraat en de Halensebaan.

Lees verder na de afbeelding

fietspad bekkevoort provinciebaan“Deze herinrichting biedt meer veiligheid en meer kwaliteit voor de fietsers”, zegt Benny Reviers. “De snelheid zal op die drukbereden baan ook verminderen door het plaatsen van verkeerslichten en de installatie van trajectcontroles. We kunnen op die manier het aantal ongevallen drastisch verminderen op de N29. De oplossing werd mogelijk door een goede samenwerking met AWV, Aquafin, Infrax en het gemeentebestuur van Kortenaken.”

N29Bekkevoort