Tag Archives: basiliek

Kaarskensprocessie keert terug naar haar traditionele waarden.

De basiliek staat terug centraal in de kaarskensprocessie. Harmonie Onze-Lieve-Vrouw zorgt voor het muzikale accent en 467 kaarsen symboliseren alle bedevaarten die dit jaar naar Scherpenheuvel trokken.

Terug naar de traditionele waarden

Op zondag 4 november vindt de 390ste kaarskensprocessie plaats in Scherpenheuvel. Pastoor Luc Van Hilst brengt een paar opmerkelijke wijzigingen aan en geeft de processie terug meer voeling met haar traditionele waarden. Zijn uitgangspunt is dankbaarheid vanwege de bedevaarders maar ook vanwege de inwoners van Scherpenheuvel.

Voorplein wordt vertrekplaats

Om 15 uur opent de kaarskensprocessie met een lof in de basiliek. Daarna vertrekken de deelnemers op het voorplein van de basiliek. De bedevaarders kunnen daar in veel comfortabeler omstandigheden de processie mee beleven. Tot vorig jaar startte de optocht langs een van de zijwegen in de besloten hof. De toeschouwers stonden daar tussen de bomen van het park gedrumd of moesten zich vervolgens voor en tussen de kraampjes wurmen. Door de ingreep van pastoor Van Hilst kan de beleving van de processie in een meer serene sfeer gebeuren.

Harmonie zorgt voor muzikaal accent

De samenstelling van de kaarskensprocessie is ook herdacht. De verenigingen openen zoals gebruikelijk de optocht. De oubollige muziekinstallatie verdwijnt en harmonie Onze-Lieve-Vrouw zorgt voor de muzikale ondersteuning.

De 467 bedevaarten die naar Scherpenheuvel trokken worden symbolisch vertegenwoordigd door een kaars. De nieuwe hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, monseigneur Koen Vanhoutte, stapt mee op aan de zijde van pastoor Van Hilst, die het mariabeeld draagt. Koen Vanhoutte gaat ook om 10 uur al voor in een misviering in de basiliek. Na de viering kunnen de gelovigen hem ontmoeten tijdens de receptie in het onthaalcentrum De Pelgrim.

Mariahal geen eindpunt meer

De basiliek wordt opnieuw het centrum van de processie. Na de start op het voorplein trekken de bedevaarders in een cirkel via het Isabellaplein en het Albertusplein rond de kerk. Het slot is dus niet meer in de Mariahal. De processie eindigt met een gebed op het voorplein van de basiliek. Er is geen eucharistieviering om 16 uur.

Monumentale schilderijen in de basiliek in ere hersteld

In de basiliek van Scherpenheuvel worden de zeven monumentale schilderijen van barokschilder Theodoor van Loon in ere hersteld. Van Loon was een tijdgenoot van Rubens en tijdens zijn leven was hij ongeveer even populair. De faam van Van Loon brokkelde echter af omdat hij vooral in opdracht van kloosters en kerken werkte en bijna geen werken maakte voor privéverzamelaars. Hij was een zeer vroege volger van Caravaggio en bleef te lang in die specifieke stijl hangen waardoor hij ook in de zeventiende eeuw al enigszins gedemodeerd werd.

Tenhemelopneming is absoluut meesterwerk

Het absolute meesterwerk van Van Loon is de cyclus van zeven schilderijen over het leven van Maria die hij speciaal voor de basiliek van Scherpenheuvel schilderde. Het hoogtepunt van die cyclus is het grote altaardoek De Tenhemelopneming van Maria. In de zijkapellen wordt dan telkens een andere fase uit het leven van Maria uitgebeeld.

Pastoor Palmaerts liet schilderijen verplaatsen

Het is uniek dat deze collectie nog steeds in zijn oorspronkelijke locatie hangt maar conservator Michaël Hanne ontdekte wel dat de doeken in de kerk verplaatst werden. De werken hingen oorspronkelijk kruiselings tegenover mekaar. Wie het leven van Maria chronologisch wilde volgen, moest de middenbeuk telkens kruisen. In 1938 liet pastoor Palmaerts de werken in volgorde hangen maar dat heeft ook een negatief aspect. De lichtinval op de doeken klopt namelijk niet meer.

Meer duiding voor bezoekers

Het ensemble van de 7 schilderijen wordt nu ter plekke geconserveerd en van speciale belichting voorzien. Ook worden de kunstwerken in de basiliek beter toegankelijk gemaakt voor de bezoekers. Er komt een aanraakscherm met extra informatie over de schilder, het schilderij en waarom het daar nu juist hangt. Via audio-en video kan de bezoeker de schilderijen beter beleven. Dit kadert in het project ‘Vlaamse Meesters in Situ’ van Toerisme Vlaanderen, georganiseerd door vzw Openbaar Kunstbezit Vlaanderen. De ganse operatie moet afgerond zijn tegen 9 oktober. Daarna zijn de kunstwerken en de nieuwe media toegankelijk voor het publiek. Op 16 november organiseert BOZAR een uniek avondconcert in de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel, met muziek uit de tijd van Theodoor van Loon gebracht door het Utopia ensemble.

Beleef Scherpenheuvel in meer dan 100 beelden

Er is heel wat te beleven in Scherpenheuvel-Zichem. De stad heeft een aantal opmerkelijke sites die misschien te weinig op een gecoördineerde manier in de belangstelling komen.

Met Beleef Scherpenheuvel wilde het stadsbestuur een paar van haar belangrijke toeristische attractiepolen gecombineerd in beeld brengen. Het evenement was ook bedoeld als opvolger van de Fietseling.

De abdij van Averbode, de basiliek van Scherpenheuvel, de Maagdentoren in Zichem en de site rond De Keyt in Messelbroek waren de ankerpunten. Vooral rond De Keyt was een opvallend animatiepakket uitgewerkt met onder meer een optreden van de Romeo’s. Een aantal handelaars hadden daar bedenkingen bij. Zij pleiten ervoor om een dergelijk aanbod te afficheren op een plaats waar de middenstand er kan op inhaken.

Wij waren er uiteraard bij en we maakten een massa foto’s. Je kan er hieronder een paar zien maar op onze eventpagina staan meer dan honderd beeldjes van Beleef Scherpenheuvel.

Supporters KFC Diest op bedevaart naar Scherpenheuvel

KFC Diest blijft in extremis in de nationale voetbalafdelingen. Niet dat de warandeploeg daar zelf nog impact op had. Het moest op Eendracht Aalst rekenen om te gaan winnen op FC Luik. Dat leek een moeilijke opdracht maar de ajuinen deden het en redden daarmee ook KFC Diest. Meer informatie