Tag Archives: AWV

Infographic – werf Langenberg in kerncijfers

Over de werken op de Langenberg, de citadellaan en de Turnhoutsebaan is zijn al heel wat schermen vol getypt. Naast de aanleg van een nieuw wegdek, komen  langs de gewestweg vrijliggende fietspaden en comfortabelere bushaltes. Aquafin en de stad Diest zorgen ondergronds voor een gescheiden riolering. Aan het talud van de zogenaamde Langenberg verlegt Wegen en Verkeer de rijbaan. De bocht zal hierdoor niet enkel minder scherp maar ook overzichtelijker worden, wat de veiligheid van alle weggebruikers ten goede komt. Om plaats te maken voor de nieuwe ligging van de rijbaan werd 50.000 m³ grond en zandsteen in de bocht afgegraven. Het talud wordt achteraf opnieuw vergroend. Het einde van de werken is gepland voor de zomer 2021.

Het Agentschap Wegen en verkeer publiceert vandaag een erg overzichtelijke infographic met alle kerncijfers over de werf en die willen we u niet onthouden.

Photocredits AWV

Heraanleg Turnhoutsebaan heeft allicht zware impact op verkeersstroom rond Diest

De werken op de ring rond Diest komen in een eindfase maar dat betekent niet dat de verkeerssituatie rond de stad opgeklaard is. De hinder door de vernieuwing van de ring bleef relatief beperkt en veel mensen zijn het erover eens dat het resultaat mag gezien worden. De werf die er vanaf half september aankomt zou wel eens een zwaardere impact kunnen hebben. Vooral in de stationsbuurt zal hinder zijn. Mensen die de wagen nemen om naar het station van Diest te komen, houden best rekening met de gevolgen van de werken op de Turnhoutsebaan.

Renovatie Schoonaarde

Tussen 29 augustus en 4 oktober renoveert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) eerst nog het traject tussen de brug naar het station en het tankstation Lukoil in Schaffen.

De asfaltverharding (en de fundering) van de weg is verouderd en wordt vernieuwd. De werken verlopen in twee fases, waarbij verkeer de werken steeds in beide rijrichtingen kan voorbijrijden. Als alles volgens plan loopt, zijn de werken eind september klaar.

Verloop van de werken

Wegen en Verkeer vernieuwt het wegdek van de N29 Schoonaerde over een afstand van ongeveer 650 meter: vanaf de brug over de spoorweg (kruispunt niet inbegrepen) tot enkele meters voor de eerste bebouwing in Schoonaarde (Schaffen).

De aannemer voert de werken uit in twee fases, één per weghelft. In elke fase breekt hij eerst de bestaande weghelft en naastliggende parkeerstrook op, plaatst hij de nieuwe fundering en legt hij tenslotte de nieuwe asfaltverharding aan. Elke fase duurt ongeveer twee weken.

 • FASE 1: heraanleg noordelijke weghelft (zijde vliegveld Schaffen) vanaf maandag 2 september
 • FASE 2: heraanleg zuidelijke weghelft (zijde spoorweg) vanaf maandag 16 september

Deze werken zijn erg weersgevoelig. Bij slecht weer of bij andere onvoorziene omstandigheden kan deze timing nog wijzigen.

Bereikbaarheid tijdens de werken

Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) kunnen de werken veilig passeren. Doorgaand fietsverkeer volgt een fietsomleiding van en naar de Saspoort via het knooppuntennetwerk. Gemotoriseerd verkeer kan de werken steeds passeren over een versmalde rijstrook in elke richting. Omdat de aannemer in elke fase maar aan één weghelft werkt, rijdt dit verkeer na een asverschuiving telkens over versmalde rijstroken op de vrije weghelft (rijweg + parkeerstrook).

 • In fase 1 rijdt gemotoriseerd verkeer over de bestaande weghelft aan de zuidzijde (zijde van de spoorweg). 
 • In fase 2 rijdt gemotoriseerd verkeer over de vernieuwde weghelft aan de noordzijde (zijde van het vliegveld).

Autoverkeer mag er maximaal 50 km/u rijden. De parkeerplaatsen aan beide zijden van de werfzone zijn niet beschikbaar tijdens de uitvoering van deze werken. 

Opritten in de werfzone blijven maximaal toegankelijk tijdens de werken. Wanneer dit toch niet mogelijk is, verwittigt de aannemer bewoners persoonlijk.

Voor de belijning na de volledige werken en voor de aansluiting met het kruispunt aan de brug moeten specifieke maatregelen genomen worden om de toegankelijkheid te garanderen. Hoe dat zal gebeuren is momenteel nog niet bekend gemaakt.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Werf Turnhoutsebaan start vanaf midden september

Momenteel voert het Agentschap Wegen en Verkeer nog werken uit op de Omer Vanaudenhovelaan, de ring rond Diest (R26). Die werken zullen afgerond zijn in september 2019 maar dat betekent niet dat de verkeerssituatie rond Diest dan opgeklaard is. Na de werf op de ring beginnen de werken op de Turnhoutsebaan. Die zullen veel langere duren en ze hebben een massievere impact op de verkeersstroom.

Turnhoutsebaan afgesloten 

In maart 2019 vonden er voorbereidende werken plaats aan de Turnhoutsebaan. Tijdens deze werken werd de weg een eerste keer volledig afgesloten voor verkeer. Vanaf 16 september wordt de N127 opnieuw helemaal afgesloten en gelden onderstaande omleidingen. 

Je kan verder lezen na de afbeelding

omleiding diest
Herinrichting Turnhoutsebaan

De Turnhoutsebaan (N127) in Diest is een cruciale verbinding tussen Diest en Geel. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal vanaf het najaar 2019 deze gewestweg over een vrij grote afstand volledig vernieuwen en herinrichten en een ander gedeelte opknappen. De herinrichtingswerken, inclusief vernieuwing van riolering, vinden plaats vanaf het kruispunt met de Citadellaan tot iets voorbij het kruispunt met de Langenberg. Verderop richting Okselaar wordt de rijweg tot aan de gemeentegrens gerenoveerd.

Welke werken worden er uitgevoerd? 

Met een grondige herinrichting van de Turnhoutsebaan investeert Wegen en Verkeer in veiligere gewestwegen voor wie er fietst, de bus neemt of er met de auto rijdt.  Zowel de boven- als onderbouw van de Turnhoutsebaan wordt volledig aangepakt en vernieuwd:

 • De scherpe bocht krijgt een nieuwe curve zodat hij minder gevaarlijk wordt.
 • Er komen veilige, vrijliggende fietspaden (afgescheiden van de weg) langs beide kanten van de weg. 
 • Nieuwe bushaltes aan het kruispunt met de Citadellaan (R26 – kant Diest) en aan de splitsing met de Turnhoutsebaan (N127 – kant Molenstede) zorgen voor een veiligere situatie voor busgebruikers.
 • De stad Diest vernieuwt de riolering langs het volledige traject van de herinrichting Turnhoutsebaan

Je kan verder lezen na de afbeelding

Infomoment donderdag op 29 augustus 2019 

Op donderdag 29 augustus 2019 organiseert Wegen en Verkeer samen met de stad Diest een infomoment over het project. Omwonenden en geïnteresseerden zijn welkom om 19.00 uur in het ontmoetingscentrum ’t Molenhuis (Dorpsstraat 45, 3294 Molenstede/Diest). Tijdens deze infoavond geven de projectverantwoordelijken tekst en uitleg over de timing, het verloop en de fasering van de werken. Daarnaast wordt ingegaan op de maatregelen inzake verkeer en bereikbaarheid. 

Allicht komen hier ook de flankerende maatregelen om het sluipverkeer in te perken aan bod. In maart 2019 werden verkeersremmers aangebracht in de Fabrieksstraaat en op het Grasbos. In die sites werd ook een zone 30 ingevoerd en de politie controleerde de handhaving daarvan ook consequent.

Herstelling Turnhoutsebaan richting Okselaar

De herstellingswerken aan de Turnhoutsebaan bestaan verder nog uit het wegwerken van oneffenheden tussen de betonplaten van het wegdek. De oneffenheden veroorzaken geluidshinder voor de buren en omwonenden. Wegen en Verkeer zal de betonplaten “fijnfrezen”. Dat betekent dat ze het bovenste laagje beton eraf schrapen, waardoor de oneffenheden tussen de betonplaten (ter hoogte van de voegen) verdwijnen. Wegen en Verkeer zal ook de verzakte waterslikkers (die ook geluidsoverlast veroorzaken) in het wegdek vernieuwen en verstevigen.

Momenteel zijn er geen concrete plannen om het stuk van de Turnhoutsebaan voorbij de grens met Scherpenheuvel-Zichem (richting Geel/Turnhout) aan te pakken.

In het voorjaar van 2018 zijn er geluidsmetingen uitgevoerd langs de Turnhoutsebaan. Na de herstellingswerken zal Wegen en Verkeer deze geluidsmetingen herhalen en de resultaten van de metingen vergelijken, zodat men objectief weet wat het effect van de herstellingen is op het omgevingsgeluid.  

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel door Aquafin

Van de werken op de Turnhoutsebaan wordt gebruik gemaakt om ook nieuwe riolering aan te leggen. Aquafin zal in opdracht van de stad Diest een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen over het hele traject van de werken ‘zone A – Turnhoutsebaan’. Zo wordt regen- en afvalwater gescheiden, wat bijdraagt tot een beter leefmilieu. Tijdens de uitvoering van de werken is om veiligheidsredenen geen doorgaand verkeer mogelijk.

Flitspaal aan kruispunt Klappijstraat

Op een informatieavond die plaatsvond in oktober 2018, vroegen aanwezige omwonenden of de flitspaal op de Turnhoutsebaan die nu aan het kruispunt met de Klappijstraat staat, verplaatst zou kunnen worden. Wegen en Verkeer onderzoekt of er een betere plaats is voor deze flitspaal en of het technisch haalbaar mogelijk is om de flitspaal te verplaatsen. 

Brug in Aarschot vannacht afgesloten – verkeer moet via E314

De brug over de Demer op de ring rond Aarschot wordt sinds april gerenoveerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Bij die renovatie horen ook een viertal ‘vijzelacties’, waarbij de brug 10mm wordt opgetild om een nieuwe tussenlaag aan te brengen. Om dit werk veilig te kunnen uitvoeren, is het nodig om de brug een nacht te sluiten voor alle verkeer.

Uurregeling aangepast

Vanaf vrijdagavond 9 augustus om 20 uur tot zaterdagmiddag 10 augustus om 12 uur vindt de derde vijzeloperatie plaats. In een eerste mededeling werd aangekondigd dat de brug al om 6 uur ’s ochtends zou open gaan.

Alle verkeer moet via de grote omleiding langs de E314 die sinds april in beide rijrichtingen voor het vrachtverkeer geldt. Ook de bestaande omleiding voor fietsers en voetgangers blijft ingesteld.

In maart en juni werd de brug reeds twee keer omhoog gevijzeld tijdens de onderhoudsbeurt. De vierde en laatste vijzelactie wordt in de maand oktober gepland. De renovatie van de brug zelf start vanaf 12 augustus aan haar tweede fase, waarbij er van kant gewisseld wordt en in de richting van Rillaar gewerkt wordt.

Vijzelen technisch bekeken

De huidige tussenlaag van de betonnen sokkel en het brugdek en het beton van de sokkels zelf, zijn aan vervanging toe. Daarom wordt de brug met speciale kranen 10mm opgekrikt om een nieuwe tussenlaag te kunnen plaatsen. Die ‘neopreen oplegging’ zoals technische experten ze noemen, is opgebouwd uit laagjes rubber die onderling gescheiden zijn door plaatjes staal. Dit element dient om de brug een gelijkmatige krachtoverdracht te geven, terwijl er voertuigen over de brug rijden. 

Hoe ver staat het met het onderhoud van de brug

De brug krijgt al sinds april van dit jaar een grote onderhoudsbeurt en wordt volledig “gestript”. In de rijrichting van centrum Aarschot heeft de brug vandaag reeds een nieuwe waterdichting en is de fietskoker aan het jaagpad volledig vernieuwd. Na de derde ‘vijzelactie’ start op 12 augustus de tweede fase van de werken aan de brug zelf. De rijweg en de fietspaden die over de brug lopen krijgen in deze laatste fase nog voor de opening van het nieuwe schooljaar een nieuwe onderlaag en toplaag asfalt.

Brug oostelijke ring Aarschot gaat een nacht volledig dicht

De brug over de Demer op de Oostelijke ring rond Aarschot (R25/N10) wordt sinds april gerenoveerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).  Bij die renovatie horen ook een drietal ‘vijzelacties’, waarbij de brug 10 millimeter wordt opgetild om een nieuwe tussenlaag aan te brengen. De huidige tussenlaag van de betonnen sokkel en het brugdek en het beton van de sokkels zelf, zijn aan vervanging toe. Daarom wordt de brug opgekrikt om zo een nieuwe tussenlaag te kunnen plaatsen. Die ‘neopreen oplegging’ zoals technische experten ze noemen is opgebouwd uit laagjes rubber die onderling gescheiden zijn door plaatjes staal. Dit element dient om de brug een gelijkmatige krachtoverdracht te geven, terwijl vele voertuigen over de brug rijden.

Een nacht volledig afgesloten

Om dit werk veilig te kunnen uitvoeren, is het nodig om de brug een nacht te sluiten voor het verkeer. Vanaf vrijdagavond 28 juni  om 20 uur  tot zaterdagochtend 29 juni om 6 uur rijdt alle verkeer via de grote omleiding langs de E314 die sinds april in beide rijrichtingen voor het vrachtverkeer geldt. Ook de bestaande omleiding voor fietsers en voetgangers blijft ingesteld. Zaterdagochtend 29 juni is de brug al opnieuw open voor het verkeer.

In maart werd de brug reeds een eerste keer omhoog gevijzeld tijdens de onderhoudsbeurt. Na het bouwverlof volgt er nog een laatste derde fase waarbij de brug opgetild wordt. In de huidige planning is het weekend van vrijdag 9 tot en met zondag 11 augustus voorzien. Op dat moment start ook de tweede fase van de renovatie van de brug, waarbij er van kant gewisseld wordt en in de richting van Rillaar gewerkt wordt.

 Tweede fase van renovatie volgt na het bouwverlof.

De brug krijgt al sinds april van dit jaar een grote onderhoudsbeurt en wordt volledig “gestript”. In de rijrichting van centrum Aarschot heeft de brug vandaag reeds een nieuwe waterdichting en is de fietskoker aan het jaagpad volledig vernieuwd.  Na het bouwverlof start de aannemer met een derde en laatste ‘vijzelactie’ van de brug over de Demer en gaat ook de tweede fase met asfalteringswerken van start. De rijweg en de fietspaden die over de brug lopen krijgen in deze laatste fase

Parkeren en bereikbaarheid

Alle handelaars blijven gedurende de werken aan de brug bereikbaar! Er geldt wel een parkeerverbod ter hoogte van de werfzone.

Je kan verder lezen na het plannetje

Vrachtverkeer > 3,5 ton moet via de E314

Het vrachtverkeer dat zwaarder is dan 3,5 ton volgt tijdens de ganse duur van de werken de omleiding vanuit Rillaar naar de E314: via > Diestsesteenweg (N10) > N258 Schransstraat > op- en afrittencomplex n°23 Tielt-Winge van E314. Vanuit Aarschot gaat het naar de E314 via de R25 Oostelijke Ring > N223 Steenweg op Sint-Joris-Winge > op- en afrittencomplex n°22 Aarschot van E314.

Het is deze omleiding die ook het andere verkeer volgt tijdens de nacht van 28 naar 29 juni.

Afrittencomplex E314 in Bekkevoort deels afgesloten tot bouwverlof

Op 11 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van de Staatsbaan (N2) in Bekkevoort. Over een afstand van 200 metr, ter hoogte van het op- en afrittencomplex E314, wordt het fietspad aan de noordzijde van de Staatsbaan geoptimaliseerd en de indeling van de rijstroken richting Bekkevoort aangepast. Volgens de huidige planning zijn alle werken voor het bouwverlof in juli afgerond.

Doorgaand verkeer op Staatsbaan mogelijk tijdens de werken

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start vanaf maandag 11 maart met een nieuwe fase aan de werken ter hoogte van het op- en afrittencomplex Bekkevoort (Staatsbaan N2 Leuven – Diest). Komende vanuit de richting van Bekkevoort kan de oprit van de E314 richting Leuven niet gebruikt worden. Bestuurders kunnen vanuit de richting van Diest wel de oprit van de E314 richting Leuven gebruiken. Komende van de E314 vanuit de richting van Lummen kan men de snelweg niet verlaten om richting Diest te rijden. Richting Bekkevoort rijden is wel mogelijk. 

E314 richting Leuven: op- en afrit afgesloten

Ter hoogte van de werken op de Staatsbaan blijft doorgaand verkeer tussen Bekkevoort en Diest steeds mogelijk in beide richtingen.

Werkzaamheden Aquafin aan zuidzijde Staatsbaan afgerond

Nutsmaatschappij Aquafin voerde in een eerdere fase rioleringswerken uit aan de zuidzijde, richting Diest, van de Staatsbaan. Ook de fietspaden aan de zuidzijde werden aangepakt. Om ook de verkeerssituatie voor fietsers aan de noordzijde van de Staatsbaan veiliger te maken, optimaliseert AWV het fietspad. AWV past tijdens de werken aan het fietspad ook de indeling van de rijstroken richting Bekkevoort aan.   

foto © AWV

Wegenwerken bemoeilijken bereikbaarheid Diest

Tijdens de eerste twee weken van maart voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uit op de N127 Langenberg te Diest en de R26 ring rond Diest tussen de Schaffensepoort en de Hasseltsepoort. Het zijn slechts voorbereidende ingrepen (o.a. rooien van bomen) om vanaf de lente te starten met de vernieuwingswerken op de R26 en op het einde van de zomer met de herinrichting van de N127 Langenberg tussen de Citadellaan en de splitsing aan de Turnhoutsebaan. De werken hebben tijdens de rest van het jaar 2019 een belangrijke impact op de bereikbaarheid van de demerstad.

Bomen worden gekapt

De beruchte scherpe bocht van de Langenberg krijgt straks een meer geleidelijke curve en er komen aan beide kanten van de weg vrijliggende fietspaden. Daraom zal men heel wat bomen rooien. Een bosbouwbedrijf zal deze rooiwerken in opdracht van AWV uitvoeren tijdens de krokusvakantie van maandag 4 maart tot en met zaterdag 9 maart. De week nadien graaft een aannemer de vrijgekomen teelaarde af en zullen nog enkele kapwerken op de heuvelrug gebeuren. Om deze werken zowel praktisch als veilig te kunnen uitvoeren sluit AWV de Langenberg vanaf circa 500m voorbij de Klappijstraat (vanuit Okselaar) tot vlak voor de Citadellaan volledig af van maandag 4 tot uiterlijk zaterdag 16 maart. Tussen Diest en Okselaar/Geel rijdt het verkeer dan twee weken via omleidingsroutes die zowel ten oosten (over Engsbergen en Schaffen) als ten westen (over Zichem) lopen.

Het rooien van bomen is vergunningsplichtig. De omgevingsvergunning werd hiervoor al eerder aangevraagd en is afgeleverd. Het agentschap heeft dus de toelating om de bomen te kappen en doet dit voordat de sapstroom terug op gang komt en het broedseizoen (15 maart – 30 juni) start. Daarbij is de krokusperiode gezien de lagere verkeersintensiteit de best mogelijke timing.

Snelheid dreigt omhoog te gaan na werken

Niet iedereen lijkt het overigens met de kappingen eens te zijn. Burgemeester De Graef publiceerde een overzicht van de werken op zijn persoonlijk Facebookprofiel. Een aantal mensen merken op dat er de laatste decennia eigenlijk nauwelijks ongevallen gebeurd zijn in die zogenaamde gevaarlijke bochten. Als die nu minder gevaarlijk worden gemaakt bestaat de kans dat de snelheid omhoog gaat en dat het tegenovergestelde gebeurt.

Voor fietsers is het er wel onveilig en daarom komen er losliggende fietspaden. Veel scholieren nemen nu al een alternatieve trage weg en de vraag kan gesteld worden of het niet zinvoller was geweest om te investeren in die alternatieven.

Lange omleiding verhoogt allicht druk op sluipwegen

Tijdens de voorbereidende werken moeten de mensen die uit de richting van Molenstede komen een wel erg lange omleiding volgen. Ervaring leert dat men al snel sluipwegen gaat zoeken. De voordehandliggende doortocht achter het vliegveld van Schaffen naar Molenstede is echter ook dicht door wegenwerken. De passage via de gevaarlijke helling van het Grasbos en de Fabrieksstraat dreigt dus erg druk te worden tijdens de laatste twee weken van maart.

Heraanleg na de zomer van 2019

Met een grondige herinrichting van de Langenberg en de Turnhoutsebaan investeert AWV in veiligere gewestwegen voor wie er fietst, de bus neemt of er met de auto rijdt.  Zowel de boven- als onderbouw van de Langenberg wordt dan ook volledig aangepakt en vernieuwd:

 • De scherpe bocht wordt heraangelegd zodat hij minder gevaarlijk wordt.
 • Er komen veilige, vrijliggende fietspaden (afgescheiden van de weg) langs beide kanten van de weg. 
 • Nieuwe bushaltes aan het kruispunt met de Citadellaan (R26 – kant Diest) en aan de splitsing met de Turnhoutsebaan (N127 – kant Molenstede) zorgen voor een veiligere situatie voor busgebruikers.
 • De stad Diest vernieuwt de riolering langs het volledige traject van de herinrichting. 

De herstellingswerken aan de Turnhoutsebaan bestaan uit het wegwerken van oneffenheden tussen de betonplaten van het wegdek. De oneffenheden veroorzaken geluidshinder voor de buren en omwonenden. AWV zal de betonplaten “fijnfrezen”. Dat betekent dat ze het bovenste laagje beton eraf schrapen, waardoor de oneffenheden tussen de betonplaten (ter hoogte van de voegen) verdwijnen. AWV zal ook de verzakte waterslikkers (die ook geluidsoverlast veroorzaken) in het wegdek vernieuwen en verstevigen.

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel door Aquafin

Van de werken op de Langenberg wordt gebruik gemaakt om ook nieuwe riolering aan te leggen. Aquafin zal in opdracht van de stad Diest een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen over het hele traject van de werken. Zo wordt regen- en afvalwater gescheiden, wat bijdraagt tot een beter leefmilieu. Tijdens de uitvoering van de werken is om veiligheidsredenen geen doorgaand verkeer mogelijk. Hoe de omleidingen zullen verlopen, is op dit moment nog niet geweten. Zodra hier meer informatie over bekend is, brengt AWV de bewoners op de hoogte.

Ook zware hinder op de ring rond Diest

Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 maart is er verkeershinder op de ring rond Diest ter hoogte van De Halve Maan en het begijnhof. Tussen de Schaffensepoort en het Sint-Jansplein voert AWV namelijk voorbereidende werken uit om op maandag 1 april 2019 te kunnen starten met de vernieuwing van de fietspaden en het wegdek. In de tweede week van maart schuift een werkzone stelselmatig op langs de binnenring (kant Diest centrum) over de R26 Omer Vanaudenhovenlaan. Ter hoogte van de werken neemt de aannemer telkens circa 100m van de rijhelft richting de Hasseltsepoort in en geldt er beurtelings verkeer via een tijdelijke lichtenregeling. Hierdoor wordt sterke verkeershinder verwacht en adviseert AWV om via de westzijde (Citadellaan) de ring rond Diest te nemen.

Omleiding via Citadellaan voor alle noord-zuid verkeer vanaf maandag 1 april

Op maandag 1 april start AWV vervolgens met de aanleg van nieuwe en bredere fietspaden tussen de Schaffensestraat en het kruispunt met de Vervoortstraat. Ook het wegdek krijgt er tegelijk een grondige opknapbeurt. Vanaf dat moment zal tot in de zomer slechts één rijstrook beschikbaar zijn vanaf de Schaffensepoort tot de Hasseltsepoort. Verkeer kan dan enkel van noord naar zuid de werken passeren (vanuit station Diest richting provinciedomein De Halve Maan). Wagens die uit de andere richting komen, volgen een omleiding via de Citadellaan.

De Lijn stelt enkele bushaltes op de ring tijdens de werken buiten dienst

Bij de voorbereidende werken in de tweede week van maart zullen de haltes ‘Euro Shoe’ en ‘Stadion’ niet kunnen worden bediend door De Lijn. Gedurende de hoofdwerken, vanaf 1 april, gaan de haltes ‘Atheneum’, ‘Euro Shoe’, ‘Stadion’ en ‘Sint-Jansplein’ tot het einde van de werken buiten dienst. In die periode worden reizigers doorverwezen naar de haltes aan het station van Diest en de haltes aan de Hasseltsepoort en de Leuvensepoort.

Provinciedomein De Halve Maan blijft bereikbaar, ook te voet en met de fiets

Terwijl men met de wagen enkel vanuit Schaffen richting Webbekom via de ring het provinciedomein kan bereiken, zijn er voor voetganger en fietser andere alternatieven. Fietsers en voetgangers kunnen wel niet langs de ring voorbij de werken. Fietsers kunnen vanaf het station door het centrum langs de Schaffensestraat naar de Veemarkt. Via de Pesthuizenstraat kan je vervolgens naar De Halve Maan en via de Sint-Janstraat terug naar de ring. Kom je vanuit richting Webbekom, dan rijd je langs de Vervoortstraat naar het provinciedomein en via het centrum richting station. De voetgangers kunnen bijkomend nog langs de Saspoort wandelen. Tussen de Schaffensepoort en de Saspoort blijft het dubbelrichtingsfietspad namelijk beschikbaar. Het voetbalstation en het stedelijk zwembad (site De Warande) ZIJN via dezelfde omleidingen bereikbaar.

Heraanleg Langenberg en vernieuwing Omer Vanaudenhovenlaan gekoppeld

Zowel de werken ‘N127 Langenberg’ als de werken ‘R26 Omer Vanaudenhovenlaan’ maken deel uit van één globaal dossier en zullen in opdracht van AWV en de stad Diest door dezelfde aannemer worden uitgevoerd. Omdat deze twee zones sterk van mekaar afhangen inzake tijdelijke verkeersmaatregelen heeft AWV beide projecten aan elkaar gekoppeld. Door slim te plannen hoopt men de bereikbaarheid van Diest te vrijwaren en het doorgaand verkeer tussen Geel en Diest mogelijk te maken via tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen.

Ring rond Diest krijgt stevige opknapbeurt

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert in de lente en de zomer van 2019 werken uit op de ring rond Diest (R26). In een eerste fase zal AWV de fietspaden op het 1,3 km lange stuk tussen de Schaffensestraat en het kruispunt met de Vervoortstraat verbreden en volledig heraanleggen.  In een volgende fase geeft AWV tussen de Leuvensepoort en de ingang van het provinciedomein Halve Maan (een stuk van 1,6 km lang) de asfaltverharding van de rijweg een onderhoud. Al die werken zullen volgens de huidige planning starten in maart 2019 en zullen duren tot september 2019. Die planning kan mogelijk nog wijzigen. Aansluitend op de werken aan de ring start AWV met de grote herinrichting van de Langenberg (N127). Die gewestweg krijgt een volledige transformatie.

Schaffensestraat – Vervoortstraat: tijdelijke verharding na werken Infrax

Op het stuk van de ring tussen de Schaffensestraat en de Vervoortstraat start Infrax op 15 oktober al met het vernieuwen van het electriciteitsnetwerk. Daarbij worden de fietspaden aan beide kanten van de weg opgebroken. Na die werken krijgen deze fietspaden een tijdelijke asfaltverharding waar fietsers gebruik van kunnen maken tot AWV start met de verbreding en heraanleg van de fietspaden. In maart 2019 begint AWV dan met de definitieve vernieuwing en verbreding van de fietspaden. De werken zullen duren tot in de loop van de zomermaanden. Aansluitend op de werken aan de fietspaden zullen fietsers van een breder, comfortabeler fietspad kunnen genieten tussen het kruispunt van de Schaffensestraat en dat van de Vervoortstraat.

Leuvensepoort – ingang Halve Maan: onderhoud rijweg

Na de werken tussen de Schaffensestraat en de Vervoortstraat, geeft AWV een onderhoud aan de rijweg van de ring tussen de Leuvensepoort en de ingang van het provinciaal domein Halve Maan. Die werken starten kort na de heraanleg van de fietspaden tussen de Schaffensestraat en de Vervoortstraat en zullen volgens de huidige planning een maand duren (tot in de loop van september).

Grote herinrichting Langenberg (N127) en Turnhoutsebaan (N127)

Een heel omvangrijk dossier in 2019 is dat van de heraanleg van de Langenberg. Dat traject maakt deel uit van de verbinding van Diest met Geel. AWV zal werken tussen het kruispunt met de Citadellaan en het punt waar de Turnhoutsebaan aansluit op de Langenberg. Er komen grondige aanpassingen om het traject veiliger te maken. Een eerste aanpassing is het wegwerken van de scherpe bocht, zodat die minder verraderlijk wordt. Bovendien krijgt het traject een fietspad aan elke kant van de weg, telkens duidelijk gescheiden van de rijbaan.  Er komen ook twee nieuwe bushaltes, de eerste op het kruispunt met de Citadellaan en de tweede op het punt waar de Langenberg overgaat in de Turnhoutsebaan. AWV gaat bovendien de Turnhoutsebaan een grondige opknapbeurt geven tot op de grens met Scherpenheuvel-Zichem.

Gescheiden riolering

De stad maakt van de werken op de Langenberg gebruik om nieuwe riolering aan te leggen. Het gaat om een gescheiden afvoer voor afval- en hemelwater. Tijdens de uitvoering van de werken is om veiligheidsredenen geen doorgaand verkeer mogelijk. Hoe de omleidingen zullen verlopen zal later gecommuniceerd worden.

Faseringen en omleidingen

Tijdens de werken aan de fietspaden tussen de Schaffensestraat en de Vervoortstraat, en ook tijdens de onderhoudswerken tussen de Leuvensepoort en de ingang van de Halve Maan en de herinrichting van de Langenberg, zullen er omleidingen zijn voor het verkeer. Hoe die omleidingen zullen verlopen, is vandaag nog niet bekend. Dat zal AWV samen met de aannemer en het stadsbestuur van Diest bespreken zodra de planning verder uitgewerkt is. Het onderhoud van de rijweg tussen de Leuvensepoort en de ingang van de Halve Maan zal hoe dan ook ‘s avonds en ‘s nachts gebeuren, om de hinder voor het verkeer te beperken. AWV zal de omwonenden voor de start van de werken inlichten via een huis-aan-huis brief.  Langs de weg zullen voor de start van de werken borden met aankondigingen staan, zodat ook zoveel mogelijk weggebruikers op voorhand op de hoogte zijn van de werken.

Langeberg Turnhoutsebaan

Werken stationsomgeving starten in 2019. Pendelparking niet ondergronds.

In 2008 leverde het studiebureau BUUR een masterplan af waarin de stationsomgeving in Diest volledig herdacht wordt. Een nieuw station voor De Lijn, een grotere en op dat moment nog ondergrondse pendelparking en een stevige herinrichting van de faciliteiten voor de reizigers. In een adem zouden ook de Langeberg en de Turnhoutsebaan aangepakt worden.

Er wordt ondertussen al meer dan een decennium over gedebatteerd, gemeten, onderhandeld en gebudgetteerd maar de kogel lijkt nu eindelijk door de kerk. “In de loop van 2019 start de bouw van een nieuw busstation voor De Lijn”, bevestigt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Stals (DDS). “Het ontwerp is klaar en De Lijn heeft de budgetten voorzien.”

Nieuwe fietsenstalling, aangepaste perrons en een voetgangersbrug

In 2020 investeert Infrabel in een nieuwe fietsenstalling. Er komt ook een voetgangersbrug die vanop de perrons bereikbaar is. Daardoor is het niet langer nodig dat alle reizigers zich door de smalle tunnel wurmen bij de aankomst van de treinen. Reizigers zijn met deze brug ook sneller op de pendelparking en op de nieuwe en aangepaste perrons.  De budgetten voor deze investering zijn vastgelegd.

Pendelparking dan toch niet ondergronds

De nieuwe pendelparking zou oorspronkelijk ondergronds gebouwd worden. “Na de recente mobiliteitsstudie worden die plannen zeer waarschijnlijk bijgestuurd”, zegt schepen Stals. “Er is een compromisvoorstel om een bovengronds parkeerhuis met minimaal 1000 parkeerplaatsen te bouwen op de zogenaamde strip, dat is de site naast de sporen richting Citadellaan. Het voorstel wordt nog besproken door de raden van Bestuur van De Lijn, Infrabel, de NMBS en het provinciebestuur. Als zij het compromis valideren, kunnen de concrete uitvoeringsplannen voor de bouw opgemaakt worden. De NMBS heeft alleszins bevestigd dat de budgetten voor de bouw van de nieuwe pendelparking voorzien zijn maar de bouw start pas ten vroegste in 2020.”

Knip op de Turnhoutsebaan

Samen met deze parking zal de heraanleg van de Turnhoutsebaan uitgewerkt worden. Schepen Stals bevestigt dat er op die belangrijke toegangsweg een knip komt zodat niet al het verkeer via de Antwerpsepoort over het Stationsplein moet. Waar die knip dan wel komt, is tot op heden niet vastgelegd.

Langeberg wordt ingrijpend aangepakt

Op de Langenberg worden de twee scherpe bochten verlegd zodat ze veel minder gevaarlijke situaties opleveren. Er komen vrijliggende fietspaden aan beide kanten van de weg. Aan de kruising met de Citadellaan komt een nieuwe bushalte en aan de splitsing met de Turnhoutsebaan komen nieuwe bushaltes. Aquafin legt op het ganse traject gescheiden rioleringen aan.

Op de Turnhoutsebaan vanaf de overgang met de Langenberg tot aan de grens met Okselaar worden de betonplaten fijngefreesd om geluidshinder te beperken. De verzakte afvoerputten en boordstenen worden aangepast en vernieuwd. Tijdens de vorige gemeenteraad in Diest vroeg raadslid Mario Versavel om een snelheidsbeperking in te voeren op de Turnhoutsebaan. Schepen Stals en burgemeester Laurys bevestigden dat ze daar ook voorstander van zijn. Aangezien het om een gewestweg gaat kan het stadsbestuur enkel de vraag nadrukkelijk stellen bij de bevoegde overheid.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bevestigt ondertussen dat de werken aan de Langenberg en de Turnhoutsebaan in de gunningsfase zitten. Op basis daarvan wordt een aannemer aangesteld die de herinrichtingswerken vanaf het najaar 2019 uitvoert.

Langeberg Turnhoutsebaan

Oversteekplaats Vlindertuin komt er eindelijk

De oversteekplaats met zebrapad tussen de kiss&rideparking en het bospad naar basis- en lagere school De Vlindertuin komt er nog voor 1 september. Burgemeester Manu Claes (CD&V), schepen van Ruimtelijke Ordening Nico Bergmans (Open VLD) en schepen van Openbare Werken Marleen van Meeuwen (CD&V) hebben daarover vandaag een akkoord gesloten met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Levensgevaarlijke oversteek

De Vlindertuin ligt aan de Westelsebaan, een drukke gewestweg. Aan de overzijde, ongeveer tweehonderd meter verderop, ligt een handige parkeerzone. Die is ideaal voor ouders die hun kinderen met de wagen komen brengen en ophalen. Het stadsbestuur haakte in op die opportuniteit en legde een wandelpaadje aan tussen de school en de parking. Er bleef echter een belangrijke hinderpaal. De baan oversteken kan levensgevaarlijk zijn. Omdat de Westelsebaan een gewestweg is had het stadsbestuur geen impact op die aanleg en de beslissing leek te verzanden in de tijd.

Ludieke actie

Het oudercomité van de school organiseerde vorig jaar een opgemerkte ludieke actie. Alle kinderen trokken verkleed als zebra’s naar de plaats waar het oversteekpunt moet komen maar dat leek niks uit te halen. Het AWV voerde metingen uit en de politieke druk van het stadsbestuur nam toe. Vooral schepen Bergmans en burgemeester Claes legden een stevig onderbouwd dossier op tafel. Dat heeft eindelijk tot resultaat geleid. Het stadsbestuur zal de zijbermen ter plaatse verbreden. Daarna zal AWV het zebrapad schilderen. Alle werken worden nog voor 1 september uitgevoerd.