Tag Archives: Aquafin

Zwartebeekplein in Diest 11 maanden onbeschikbaar als parking

Aquafin startte op 1 augustus met de aanleg van een nieuw rioleringssysteem in de omgeving van het station van Diest. Die werken gaan 11 maanden duren. De werf wordt gespreid over drie fases. Momenteel breekt de aannemer de wegenis en het voetpad op. Belangrijk aandachtspunt! Vanaf maandag 8 augustus is het Zwartebeekplein niet meer beschikbaar als parking. De aannemer neem

Read more

Diest legt gescheiden riolering aan in stationsomgeving

De werken om de stationsomgeving in Diest volledig opnieuw in te richten zijn al een tijdje aan de gang. Vanaf 1 augustus gaan die werken een nieuwe en belangrijke fase in. De riolering onder de Turnhoutsebaan en het Stationsplein is versleten en wordt vervangen. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel waar afvalwater en regenwater apart worden afgevoerd. De werken gaan in

Read more

Herinrichting Winkelwandelstraat in Diest start woensdag

De Stad Diest en Aquafin vernieuwen vanaf volgende woensdag de Winkelwandelstraat en de directe omgeving daarvan. Er komen nieuwe nutsleidingen en rioleringen. De straten krijgen een nieuw wegdek en de inkleding zal gebeuren met het oog op een prettige winkelervaring. Er komen onder meer bloembakken met kleine boompjes. Uit metingen bleek vorig jaar dat de toestand van de riolering in

Read more

Bijkomende maatregelen tegen wateroverlast Begijnebeek

De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) investeert verder in maatregelen tegen mogelijke wateroverlast rond de Begijnenbeek. Dit gebeurt als bijkomende maatregel naar aanleiding van de overstromingen van 2 juni 2018.  Extra peilmetingen en noodschuifNa de wateroverlast van 2 juni werden meteen bijkomende maatregelen genomen. In de Fabiolalaan stond al een peilmeting. Nu zijn er drie bijkomende meetpunten geïnstalleerd, één ter hoogte van

Read more

Aftakking Begijnenbeek is stinkende ophoping van zwerfvuil

De Begijnenbeek heeft momenteel onvoldoende capaciteit om de Demer in het centrum van Diest te bevoorraden. De aftakking tegenover de Saspoort is een stinkende ophoping van zwerfvuil. De herstelling van de grote steunbeer moet eerst gebeuren om opnieuw demerwater door het centrum te laten stromen.

Read more