Category Archives: Nieuws uit het Hageland

Haalbaarheidsstudie over fusie tussen politiezones BRT en Aarschot

De burgemeesters van Aarschot, Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo willen een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar een mogelijke fusie van de politiezones BRT en Aarschot.  Ze vragen hiervoor de goedkeuring van hun gemeenteraad.

Burgemeesters Bert Ceulemans (Begijnendijk), Bert De Wit (Tremelo), Gwendolyn Rutten (Aarschot) en Jelle Wouters (Rotselaar) maken prioriteit van een moderne politiewerking. Om een daadkrachtig veiligheidsbeleid ook in de toekomst te garanderen, bekijken ze op welke manier de politiewerking best wordt georganiseerd. Een haalbaarheidsstudie moet uitzoeken welke voordelen een nieuwe, ééngemaakte politiezone kan bieden.

Nieuwe maatschappelijke evoluties en bijkomende verwachtingen vanuit de bevolking leggen een extra druk op de werking en de capaciteit van de politiezones. Bovendien worden politiezones vandaag geconfronteerd met nieuwe vormen van criminaliteit en is er meer nood aan handhaving en specialisaties in het politiewerk. Het zorgt ervoor dat er extra capaciteit moet worden gezocht en voorzien. Het lijkt dus aangewezen om een nieuwe en geschikte schaalgrootte te realiseren om de politiezorg efficiënt uit te voeren.

Een politiezone moet over voldoende mensen, middelen en capaciteit beschikken om een daadkrachtig veiligheidsbeleid te kunnen garanderen. Het realiseren van een nieuwe politiezone kan de efficiëntie verbeteren waardoor de bestaande capaciteit optimaler wordt ingezet en zo ook de dienstverlening voor de inwoners verbetert.

De beide politiezones zijn nu reeds nauw met elkaar verbonden, zowel geografisch  (gewestwegen, trajectcontroles, treinverbinding, autosnelweg, rivier) als socio-economisch (scholen, bedrijven, winkels, evenementen). Beide zones gebruiken samen al gedeelde politiecellen, een telefoonafluisterkamer en bovendien geven de interventieploegen regelmatig steun aan elkaar.

De vier burgemeesters benadrukken dat ze willen inzetten op een nabijheidspolitie. “Lokale basispolitiezorg moet toegankelijk en laagdrempelig blijven waarbij de eigenheid van elke buurt wordt gerespecteerd. Een goed uitgebouwde wijkwerking is hierbij uiterst belangrijk”, aldus de burgemeesters.

De gemeenteraden van Aarschot, Begijnendijk, Tremelo en Rotselaar zullen de komende weken beslissen over de haalbaarheidsstudie. De resultaten van deze studie worden afgewacht vooraleer er verdere stappen worden gezet naar een fusies van de beide politiezones.

Tielt-Winge blaast als enige gemeente in Oost-Brabant samenwerking met Interleuven op

De intergemeentelijke samenwerking Interleuven ondersteunt zowat alle gemeenten in Oost-Brabant bij een brede reeks taken en projecten. Tijdens de bijzondere algemene vergadering van woensdag 11 september hebben 29 gemeenten die samenwerking voor 18 jaar verlengd. Enkel Tielt-Winge stapt uit het samenwerkingsverband.

Breed aanbod van diensten

Interleuven geeft ondersteuning op het vlak van ondernemen (bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen), wonen (woonprojecten), gebouwen en infrastructuur (ontwerp en realisatie), slimme regio (GIS, regionaal digitaal loket kinderopvang, informatieveiligheid), omgeving (milieu, mobiliteit, handhaving en onroerend erfgoed) en bestuurlijke werking (preventie en welzijn van werknemers, noodplanning en regionale samenwerking). Interleuven bouwt momenteel ook het intergemeentelijk trainingscentrum voor de politiediensten in Goetsenhoven.

De 29 steden en gemeenten die wel in het samenwerkingsverband blijven zijn: Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tervuren, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw. De nieuwe termijn van 18 jaar gaat in op 10 november en loopt dus tot 10 november 2037.

Tielt-Winge zegt dus als enige gemeente de samenwerking op. Zij doen momenteel beroep op de preventiedienst van Interleuven, op begeleiding voor de noodplanning, op het digitaal loket kinderopvang en voor het opstellen van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan).

Voorzitter Interleuven betreurt beslissing

“Tielt-Winge doet minder beroep op onze diensten dan de andere gemeenten”, zegt voorzitter van Interleuven Hans Eyssen. “Op zich lijkt dit geen gegronde reden om uit te treden. Door uit te treden zal Tielt-Winge op termijn geen beroep meer kunnen doen op deze diensten, en ontneemt het zich de mogelijkheid om in de komende jaren nog andere dienstverlening te vragen. In de overgangsfase zal Tielt-Winge, als niet-vennoot, BTW moeten betalen op de diensten die nog verder lopen. Om deze redenen heeft de algemeen directeur en het managementteam van de gemeente trouwens geadviseerd om de deelneming aan Interleuven wel te verlengen. Wij betreuren de beslissing van Tielt-Winge en zijn er samen met het managementteam van de gemeenten van overtuigd dat dit niet in het voordeel van de gemeente is, maar ze hebben het recht om niet te verlengen”, zegt voorzitter Eyssen.

Volgens Hans Eyssen beschrijft het verlengingsdossier zeer uitgebreid welke diensten Interleuven aanbiedt aan de gemeenten. Die kiezen zelf op welke diensten zij beroep doen, en welke niet. De verdere deelneming brengt dus geen enkele verplichting mee voor de gemeente. “Voor sommige diensten bestaat er een alternatief in de privé-sector, voor andere niet”, aldus nog Hans Eyssen.

Vergelijkend onderzoek ontbreekt

Burgemeester Rudi Beeken van Tielt-Winge argumenteert de beslissing om uit Interleuven te stappen vooral op basis van het ontbreken van een vergelijkend onderzoek over de verschillende beheersvormen die mogelijk zijn voor de dienstverlenende vereniging Interleuven. “Het is decretaal bepaald dat de verlenging van een dienstverlenende vereniging moet gebaseerd zijn op een vergelijkend onderzoek”, zegt de burgemeester. “Dat onderzoek is niet gebeurd. Het college van burgemeester en schepenen achtte het niet anders mogelijk dan de mandatering te agenderen op de gemeenteraad van 20 juni 2019, in de hoop dat er tegen dan aan de decretaal bepaalde voorwaarden zou tegemoet genomen zijn. Helaas bleek dat op de zitting niet voorhanden te zijn, zodat de gemeenteraad bij unanimiteit besloot om niet te kunnen verlengen.”

Managementteam Tielt-Winge is voorstander van verlenging samenwerking

Op 22 augustus was er een overleg tussen de algemeen directeur en het managementteam van Tielt-Winge en een delegatie van Interleuven. Zowel de algemeen directeur als het managementteam hebben zich vreemd genoeg uitgesproken voor de verlenging van de samenwerking.

“De beslissing voor de stopzetting is gebaseerd op drie aspecten”, zegt Rudi Beeken. “Er is een beleidsmatig, een financieel en een praktisch aspect. Het managementteam heeft zich enkel uitgesproken over dat laatste. Het is voor de administratie veel gemakkelijker om gewoon verder te doen zoals vroeger in plaats van diensten in eigen beheer te verzorgen, dan wel uit te besteden aan derden. Voor wat de beide andere aspecten van het dossier betreft kwam er geen afdoende antwoord op onze bezorgdheden. Wij zullen de diensten van InterLeuven nog blijven betrekken tot einde contract. Nadien zal Tielt-Winge moeten aanbesteden en Interleuven kan daaraan participeren aan marktconforme voorwaarden.”

Wel verlenging van samenwerking met Ecowerf en IGO

Burgemeester Beeken geeft echter aan dat hij daar niet meteen veel problemen in ziet. “Concreet gaat het vooral over de preventiedienst”, zegt hij. De begeleiding noodplanning was een tijdelijke beslissing om het algemeen nood- en interventieplan van de gemeente bij te sturen. Dat werk is echter afgerond. Het digitaal loket kinderopvang is voor wat de betoelaging betreft een eindig verhaal, net zoals destijds de kinderopvang zelf. Over het opstellen van een RUP moeten we nog een beslissing nemen en daarin zijn er partners die wel vennoot blijven bij InterLeuven.

Rudi Beeken geeft nog aan dat Interleuven sedert 2001 sterk geëvolueerd is. “IGO en EcoWerf werden afgesplitst en daarvan zal Tielt-Winge wel deel blijven uitmaken”, zegt de burgemeester. “Die samenwerking zullen we op een juridisch correcte manier verlengen.”

SNA Keiberg speelt voortaan op kunstgras

Foto’s: Rebecca Lhost

De tijd dat provinciaal voetbal gespeeld werd op akkers waar tackelende verdedigers stevige strepen gras hadden weg gemaaid liggen ver achter ons. Zelfs in de lagere afdelingen is een biljartvlak en tot op de millimeter afgereden grasveld tegenwoordig de norm.

Bij tweedeprovincialer SNA Keiberg gaan ze nog een stap verder. Vorige vrijdag werd daar het nieuwe speelveld in kunstgras officieel geopend. Om dat pareltje te bekostigen verkochten de spelers en de leden van de voetbalvereniging 5000 kaarten van 10 euro. Elke kaart stond voor een vierkante meter van het kunstgrasveld.

De spelertjes van de U8 verkochten de meeste kaarten. Zij mochten bij de opening als eersten aan de bak op het kunstgras.

Betalend parkeren en ondergronds systeem voor huisvuilophaling in Ten Heuvel

Schepen van Ruimtelijke Ordening Nico Bergmans maakte donderdagavond tijdens de gemeenteraad in Scherpenheuvel-Zichem een paar opvallende details bekend over het megadorpsontwikkelingsproject Ten Heuvel.

Voor de volledige realisatie van het project moet de parking naast het stadhuis uiteindelijk verdwijnen. Dat heeft consequenties voor onder meer de kermis maar er verdwijnen ook 75 publieke parkeerplaatsen. De projectontwikkelaar moet echter een ondergrondse parking bouwen en daar komen 64 publieke parkeerplaatsen. Die worden betalend. De opbrengst ervan gaat echter niet naar de stad maar naar de projectontwikkelaar. Op die manier compenseert het stadsbestuur de zware investering die de projectontwikkelaar moet doen om die parking te bouwen. In Diest is het idee voor een ondergrondse parking tijdens de vorige legislatuur afgevoerd, precies omdat de kost te hoog was.

Op het moment dat de stad een systeem van betalend parkeren invoert, moeten de tarieven van de ondergrondse parking gelijk zijn aan de tarieven die het stadsbestuur oplegt.

Raadslid Allessia Claes wilde weten wat er gebeurt als de projectontwikkelaar de uitbating van de parking niet (langer) wil opnemen. Schepen Bergmans antwoordde dat het stadsbestuur een voorkooprecht heeft op dat recht tot uitbating.

Er zijn dus voorlopig 11 publieke parkeerplaatsen minder maar die verdwijnen niet. Schepen Bergmans wil niet alle parkeercapaciteit in handen van dezelfde partij geven. Hij zinspeelde erop dat er nog andere ontwikkelingen zullen komen in de buurt van deze site.

De ophaling van huisvuil zal in Ten Heuvel gebeuren via een ondergronds opbergingssysteem. Daarover lopen gesprekken met Ecowerf. Dat systeem zal voor alle grote projecten in de toekomst worden opgelegd.

Er zal volgens schepen Bergmans ook extra aandacht zijn voor groenvoorziening in de site. De ganse nieuwbouwwijk wordt verkeersvrij maar er zijn twee grote assen voorzien voor voetgangers en fietsers.

Op het plannetje hieronder staan alle ontwikkelingen op private gronden. In een latere fase zal het stadsbestuur ook een project ontwikkelen op de plaats waar momenteel de parking is.

Lolands 2019 wordt een recordeditie

Wie donderdagavond nog lastminute een ticket of wat drankenbons in de voorverkoop wilde bestellen op de site van Lolands heeft zich misschien even in de vege haren moeten krabben. De bookingsite EventSquare lag namelijk een tijdje plat.

“De voorverkoop ging donderdag helemaal uit zijn dak”, verklaarde coördinator van Lolands Tim Van Kerckhoven. “Bij EventSquare hebben ze een server moeten bijplaatsen om de aankopen van tickets te garanderen. Een aantal mensen hebben allicht wat langer moeten proberen om in te loggen maar dat probleem heeft niet echt lang aangesleept. Op basis van de cijfers die we momenteel hebben wordt 2019 een recordeditie voor Lolands. Zaterdag wordt het overigens ook schitterend weer. Alles zit dus mee.”

Vrijdagavond wordt succes dankzij cultbands

Bij de bekendmaking van de line-up 2019 was er enige twijfel over het succes van de vrijdagavond. Het Lolandsteam koos voor Metal en dat is een zeer specifieke niche met een weliswaar erg trouw publiek. Metal sluit echter niet meteen aan bij het DNA van Lolands. Nog niet. Die twijfel blijkt immers volkomen onterecht en dat heeft allicht veel te maken met de namen van de bands die de wei van de familie Laevers zullen doorploegen.

Duvel en schilpadden

Het begint met Capital Scum, met onze eigen Peter “Pies” Laeremans. Een mens die Duvel cultiveert en schildpadden kweekt maar als hij op een podium geraakt slaat de volumemeter eerder naar de koortsig rode kant uit. De Pies en zijn kompanen doen dat al zo’n 35 jaar en na Lolands doen ze er allicht nog 35 jaar bij. Met Duvel en schilpadden.

Na Capital Scum krijgen we Belgian Associality. Metal is een ernstige aangelegenheid maar deze vier prettig gestoorde typetjes zorgen voor een stevige kwinkslag in de metalen maag. Kolder op een snerpend gitaarrif en een bonkende beat. We hopen dat u stevig in uw schoenen staat.

Graspop in Scherpenheuvel

Maar dan komt het ultieme konijn van Lolands uit de metalen hoed. Channel Zero. Briljante start, populair in gans West-Europa en omgeving, gesplit, weer samen, pareltjes gecomponeerd, hits gescoord, ruzie gemaakt en uiteindelijk mekaar weer in de metalen armen gevallen. De ultieme metalband van België, maar internationaal gerespecteerd in de metalscene, speelt vrijdag op het gras van André en Magda. Graspop in Scherpenheuvel zowaar. Wie erbij was zal het tegen zijn kleinkinderen vertellen en ze gaan u niet geloven. Maar het is echt. Tim Van Kerckhoven laat er maar weinig twijfel over bestaan. Als je nu nog geen ticket hebt voor vrijdagavond, kan alleen een smeekbede bij Onze Lieve Vrouw nog helpen. Maar je kan altijd nog even proberen op de site van Lolands uiteraard. En een kaarsje branden.

Wie na al dat gitaargeweld nog overeind staat kan de luchtgitaar bovenhalen. Goe Vur In Den Otto is een DJ-duo met alleen maar loeihard vinyl in de platenbak. Sofie “The Trophy” Engelen en het baardachtige verschijnsel Johnny Jailbait sturen de Lolands-wei headbangend naar het ontbijt met spek en eieren.

Disneylolands

Op zaterdag plooit Disney”Lo”Lands zich dan open. Het begint met een fijne herdenkingrit voor Eddy “de snor” Haesen. Een niet te sporen gast maar iemand met principes, inzet, humor en overtuiging. Hij was een oerkracht. Eddy Haesen kliefde glimlachend zijn fiets door de stevigste stormwinden en over de hoogste bergtoppen maar zelfs deze brok leven moest plooien voor ALS. Net zoals zijn makker de Lo. Twee unieke mensen, twee slachtoffers. Je hoeft geen blinkend koerstuig mee te zeulen naar de Oude Tiensebaan. Er is ook een familierit. Al dagenlang keurig uitgepijld overigens.

Als het peloton vertrokken is, kunnen de kids aan een creatief avontuur beginnen. Al om 10 uur beginnen ze bij Lolands aan een onwaarschijnlijke mix van kinderanimatie. Geen ukje dat zich ook maar een moment zal vervelen. Reserveer dus gerust een drankenkaart of vijf. U hebt zich verder toch niks aan te trekken van de dagelijkse bezorgdheden. En het wordt zaterdag 25 graden. Breng dus uw zonnebril mee, relax en bestel een koele Cornet.

Muzikaal komt dat zaterdag overigens dik in orde. Mutox opent. Fijne geste van het Lolandsteam om ook mensen uit eigen regio een kans te geven. Wij denken dat Mother Mercury daarna wel eens voor blijvende twijfel zou kunnen zorgen. Bestaat Queen echt nog of is het een droom. En daarna staat een van Vlaanderens grootste aanstormende talenten op de wei bij André en Magda. Laura Tesoro. Ze greep iedereen bij de keel in Liefde voor Muziek en dat doet ze met veel plezier nog eens over in de schaduw van de basiliek. Over de Clement Peerens Explosition kunnen we kort zijn. Open staan, incasseren en shaken. Wat u daarna overigens nog eens dunnetjes kunt over doen met Level Six. Holderdeboldercoverkolder met zowat alle schoonheid die de betere muziek ons bracht.

Over Laston&Geo en Dimitri Wouters moeten we verder niet te veel vertellen. Tommorowland is niet al te ver af als zij op het podium klimmen. Zondagmorgen lijkt op dat moment een dansbaar objectief.

Alle info en lastminute tickets: www.lolands.be.

Aarschot mobiliseert scholieren en inwoners voor World Cleanup Day

Na het succes van vorig jaar neemt de stad Aarschot op zaterdag 21 september opnieuw deel aan de World Cleanup Day. Wereldwijd ondernemen meer dan 300 miljoen mensen die dag actie om onze planeet vrij te maken van zwerfvuil.

Kom mee opruimen!

De doelstelling van World Cleanup Day is om 5% van de totale wereldbevolking, of 328.000.000 mensen, te mobiliseren om op één dag onze planeet wat extra op te ruimen. Voor België betekent dit 550.000 vrijwilligers. Op vrijdag 20 september geven de Aarschotse scholen alvast het goede voorbeeld. Honderden leerlingen en leerkrachten ruimen dan het stadscentrum en zijn omgeving mee op.

Programma

Dit jaar hebben de stad Aarschot en Afvalternatief de handen in elkaar geslagen om er een prachtige dag van te maken. “Op zaterdag 21 september om 10 uur trappen we de World Cleanup Day feestelijk af met animatie in het Stadpark”, zegt schepen van Leefmilieu Isabelle Dehond. “Op het centrale ‘trash point’ aan de busparking van Sportcentrum Demervallei kunnen de deelnemers het zwerfvuil kwijt. Het slotmoment is voorzien om 17 uur in het Stadspark. Alle deelnemers gaan naar huis met een leuke beloning voor hun mooie daad.”

Praktisch

Bij de milieudienst kan je terecht voor het nodige materiaal zoals vuilniszakken, hesjes en zwerfvuiltangen: milieudienst@aarschot.be – 016 55 03 82.

Wil je een bepaalde zone aanpakken of kan je niet op het openingsmoment aanwezig zijn? Geef dit alvast door aan de milieudienst. Heb je meerdere afvalzakken of kan je het zwerfvuil niet naar het centraal punt brengen? Geen nood, geef een seintje aan de milieudienst. De stadsdiensten komen het zwerfvuil dan op maandag 23 september ophalen.

Sluiksorters geïdentificeerd op basis van camerabeelden in Scherpenheuvel-Zichem

De politiezone Demerdal beschikt over twee camera’s die op een relatief eenvoudige manier geplaatst kunnen worden. Vaak worden die opgehangen aan een verlichtingspaal. De plaatsen die onder cameratoezicht geplaatst worden, worden aangegeven door middel van de wettelijk voorgeschreven pictogrammen. De exploitatie van het beeldmateriaal vraagt echter nog heel wat werk om tot effectieve identificatie van eventuele dader(s) te komen.

In de periode einde augustus – begin september hing één van de camera’s in de Molenstraat in Scherpenheuvel op de parking aan het kerkhof ter hoogte van de glascontainers. In vrij korte tijd werden drie overtreders geïdentificeerd. Deze inwoners van Scherpenheuvel-Zichem lieten naast de containers kartonnen dozen en emmers achter. Een enkeling liet het zelfs na om de flessen in de container te gooien. Op basis van de nummerplaat en de fysieke herkenning door de wijkinspecteur werden zij geïdentificeerd. Ze werden allemaal uitgenodigd voor een verhoor en met de beelden geconfronteerd. De daders zullen een GAS-boete krijgen.

Beide overlastcamera’s werden volgens de politie dit jaar bijna continu ingezet. Ze werken vooral preventief. Het sluikstorten neemt op de gecontroleerde plaatsen drastisch af.

Het beeldmateriaal van de camera’s was ook doorslaggevend in belangrijke opsporingsonderzoeken in het kader van een vechtpartij en vandalisme in Scherpenheuvel en een verkrachting in Zichem .

Torenfeesten verbinden inwoners van Scherpenheuvel-Zichem

Foto’s: Luc Swinnen en Hedwig Neesen | de fotoreeksen van Wim Vanhelmont worden later toegevoegd


Onder de tekst kan je meer dan 400 foto’s bekijken van de Torenfeesten. Die staan hier in een dynamische template en in lage resolutie. Je kan dezelfde foto’s ook bekijken op de fotopagina. Daar staan ze in statische kolommen.

Sta je op een van de foto’s en wil je die graag hebben in hoge resolutie? Stuur een email met vermelding van de foto. Je krijgt dan een link naar de foto die je gevraagd hebt.


De Maagdentoren stortte in 2006 deels in. Het monument stond op dat moment al decennialang als een verkommerd weeskind in de zompigheid van de Demerbroeken weg te zakken. In de nasleep van die dramatische omstandigheden leek de toren een symbool van verval en vergankelijkheid te worden. Na veel wilde plannen, harde discussies en godbetert zelfs een paar betogingen in het dorp van de Witte, startte Vlaanderen in 2011 met de heropbouw van de Spaanse donjon. Wat nog overeind stond werd behouden en aangevuld met een strakke, eigentijdse constructie. Het was een gedurfde mix en de meningen zijn er nog steeds over verdeeld maar de nieuwe Maagdentoren groeit langzaam uit als een landmark voor het Hageland.

Die hernieuwde populariteit heeft veel te maken met de activiteiten die het Torencomité er ontwikkelt. Onder meer de Torenfeesten veroorzaken al vier jaar na mekaar een stevige volkstoeloop naar de wei in Zichem.

De leden van het comité openen de feesten, uitgedost in tot in de puntjes verzorgde middeleeuwse kledij. Ze worden vergezeld door de ridders van Pynnock uit Horst en een paar ruiters. Na de openingsparade kunnen de bezoekers rondwandelen in een middeleeuws kampement. Er is een tentendorp waar lokale verenigingen hun activiteiten kunnen tonen en de kinderen moeten zich geen moment vervelen. De Voermannen van nu spannen hun Brabantse trekpaarden in en de ridders van Pynnock blijken heetgebakerde typetjes te zijn. Zij gaan nog een paar keer stevig met mekaar op de vuist maar ze tonen ook hun sociale bekommernis en delen hun ambachtelijke vaardigheden met hun bezoekers.

Op het podium komt het repertoire uit De Witte van Zichem aan bod, de fanfare wandelt door een fraai aanbod partituren en als de avond valt kiest de ceremoniemeester voor moderne covermuziek en een DJ. De middeleeuwen zijn plots ver weg maar geen mens die daarover struikelt.

De essentie van de Torenfeesten is immers de sfeer die er heerst. Iedereen praat met iedereen, De Hiejer van Zichem loopt vlotjes uit de tapkraan en gebraden kip op zijn middeleeuws zorgt voor een meer dan noodzakelijk bodempje rond de lever.

Volgend jaar start de Vlaamse Landmaatschappij met de aanleg en de inrichting van de erfgoedwandeling in Zichem. Dat heeft nogal wat impact op de site rond de Maagdentoren. Daar komt onder meer een auditorium, de wandelweg wordt op de demeroever gebracht, de oude spoorwegbrug krijgt een trendy remake met onder meer glazen bodemplaten en een paar mooie landschapselementen die momenteel overwoekerd zijn, worden zichtbaar. De donjon is al lang niet meer een symbool van verval. De toren is een feniks die de ontwikkeling van dit knappe stukje Hageland extra impulsen blijft geven.

OCMW Scherpenheuvel-Zichem schrapt elf opvangplaatsen voor asielzoekers in LOI van Testelt

Het OCMW van Scherpenheuvel-Zichem gaat de overeenkomst met fedasil voor de opvang van 11 asielzoekers in het Lokaal Opvang Initiatief (LOI) formeel opzeggen. Dat LOI is momenteel gevestigd in een woning in Hoeve 13 in deelgemeente Testelt. Er worden enkel vrouwelijke asielzoekers, eventueel met hun kinderen, opgevangen.

Het vast bureau van het OCMW heeft op 29.07.2019 reeds de principiële beslissing genomen tot opzeg van de elf LOI-plaatsen. Het dossier wordt volgende donderdag 12 september ter stemming voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Als de raad het besluit ook goedkeurt, wat meer dan waarschijnlijk ook gebeurt, kan de opzeg van zes maanden ingaan op 01.10.2019 om te eindigen op 31.03.2020.

Momenteel verblijven nog twee bewoners in het LOI, de andere negen LOI-plaatsen zijn geschorst in afwachting van de desinfectie van de woning. Op het moment dat deze twee bewoners het LOI verlaten zullen die plaatsen eveneens geschorst worden. De elf LOI-plaatsen blijven dan geschorst tot het verstrijken van de opzeg waardoor er in de praktijk geen LOI-bewoners meer worden opgevangen.

In het verleden stonden er ruime subsidies van de federale overheid tegenover een LOI. Sinds 2018 werden deze financiële overschotten afgeroomd door de federale overheid waardoor er geen financieel voordeel meer is aan de organisatie van een LOI.

Collectieve opvang Peeterskasteel blijft voor onbepaalde duur

De woning in Testelt moet dringend gerenoveerd worden. De stad heeft de investeringskosten van de renovatie geraamd op 374.991 euro. Er zijn geen financiële reserves beschikbaar om die werking uit te voeren. De stad doet bovendien reeds inspanningen door de ondersteuning van het collectief opvangcentrum Peeterskasteel. Die infrastructuur werd oorspronkelijk tijdelijk gehuurd van de vzw Parochiale Werken maar de huurovereenkomst werd dit jaar herzien en is nu een overeenkomst van onbepaalde duur. Gezien de speciale opdracht die het centrum momenteel heeft, moeten we die onbepaalde duur allicht letterlijk nemen. Caritas piloteerde het Peeterskasteel naar een specialisatie als opvangcentrum voor zieken en andersvaliden.

Planning werf Turnhoutsebaan nu al onder druk door ijzerzandsteen – Turnhoutsebaan wordt zone 50

Vanaf maandag 16 september starten de werken voor de heraanleg en de opwaardering van de Turnhoutsebaan in Molenstede. Om die werken te kunnen uitvoeren is een vrij omslachtige omleiding nodig. Zoals het er nu naar uitziet zal die omleiding twee jaar in voege blijven. Tijdens die twee jaar is de zone A van de werf niet bereikbaar. In zone B kan wel verkeer toegelaten worden maar enkel voor die voertuigen die er absoluut nodig zijn. De aannemer krijgt echter al te maken met een eerste factor die een negatieve impact kan hebben op de duurtijd van de werken.

Ijzerzandsteen moet ontgonnen worden

De werf kan opgedeeld worden in twee zones. Zone A is het gedeelte waar het tracé van de rijbaan opnieuw wordt aangelegd. Zone B is het gedeelte van de Turnhoutsebaan waar enkel de kwaliteit van het wegdek wordt verbeterd.

In zone A gebeuren bijzonder ingrijpende werken. De gevaarlijke dubbele bocht op de helling krijgt een minder gevaarlijke kromming en het tracé van de weg wordt er opgeschoven naar de binnenkant van de helling. Die helling moet daarvoor afgegraven worden en dat bracht al een eerste onverwachte bijkomende hindernis mee. Er blijkt namelijk ijzerzandsteen in de bodem te zitten. Niet dat dit zo verrassend is, de ganse regio is volgebouwd met monumenten in ijzerzandsteen die ter plaatse is opgedolven. Maar omdat de steen zo zeldzaam is geworden moet hij ontgonnen worden en dat was niet ingecalculeerd in de initiële planning. Tijdens de volksvergadering in Molenstede kon aannemer Carl Liekens nog geen duidelijke inschatting maken van de impact van die ontginning maar het is alleszins een onzekere factor die zou kunnen wegen op de planning.

Huidige planning loopt tot zomer 2021

In de huidige planning wordt zone A vanaf 16 september eerst bouwrijp gemaakt. De bestaande verhardingen worden opgebroken en er komt een puinlaag als onderbedekking voor de latere rijbaan. Dat zal maximaal twee weken duren. Ook de nieuwe bocht wordt onmiddellijk aangepakt. De afgravingen en de herwinning van de ijzerzandsteen gebeuren dus in de eerste fase van de werken.

Geen aparte voetpaden

Daarna worden de nutsleidingen gelegd. In principe moet dat einde 2019 afgerond zijn. Begin 2020 start de aanleg van nieuwe rioleringen met een aparte afvoer voor hemelwater en voor vuil water. Pas daarna kan de aanleg van de weg zelf beginnen. In zone A komen langs beide kanten van de weg nieuwe losliggende fietspaden maar er zijn geen aparte voetpaden voorzien. De aanleg van die infrastructuur zal alleszins tot de zomer van 2021 duren. Tot zolang zal de omleiding die vanaf volgende maandag start, in gebruik blijven.

Gedeelte Turnhoutsebaan wordt zone 50

In zone zal de nieuwe weg worden aangelegd in doorlopend gewapend beton en niet in asfalt. Dat is een bewuste keuze. Doorlopend gewapend beton is veel duurzamer en zou ook geluidsarmer zijn.

In zone B wordt het huidige beton enkel gefreesd. Om de geluidsoverlast bijkomend te beperken wordt dat gedeelte van het traject een zone 50. Het schepencollege van Diest nam die beslissing al eerder en heeft dat advies ondertussen overgemaakt aan het Agentschap Wegen en Verkeer.

Traject van de nieuwe bocht

De werfzone wordt opgedeeld in een zone A en een zone B

Brandweer Scherpenheuvel-Zichem viert huwelijk collega met tochtje op de ladder

Brandweerman Seppe Exelmans uit Zichem huwde vorige vrijdag met Hanne Janse. De collega’s van hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost, post Scherpenheuvel-Zichem kwamen met de ladderwagen naar het stadhuis in Scherpenheuvel. Het pasgetrouwde koppel kreeg bloemen van de collega’s en daarna was het eerste hoogtepunt van de dag een feit. Letterlijk zelfs. Ze klommen in de kabine van de ladderwagen en mochten even kort van het uitzicht genieten.