Category Archives: Nieuws uit Diest en Scherpenheuvel-Zichem

Refashion in beeld

Dames die op zoek zijn naar een trendy hebbedingetje van een BV, influencer of fashionista, konden vorig weekend stevig scoren in garage Piket van de citadel in Diest. Anneleen Meurs – Curly Red – voor de vrienden, organiseerde al voor de vierde keer het succesvolle concept Refashion.

Je kon niet alleen toffe spulletjes inpikken maar ook workshops make-up en hair-updo volgen. Dat levert uiteraard altijd toffe beelden op.

Opening Mariapark laatste onderdeel in ontwikkeling abdijsite Averbode

Het gerestaureerde Mariapark van Averbode werd op woensdag 17 april officieel geopend door minister van Omgeving Koen Van den Heuvel en abt van de abdij Marc Fierens. Ook kamerfractieleider voor CD&V Servais Verherstraeten, gedeputeerde van de provincie Antwerpen Kathleen Helsen, schepenen van Scherpenheuvel-Zichem Lieve Renders en Kris Peetermans en gemeenteraadslid Geert Janssens waren aanwezig.

Meestal worden er borden opgehangen bij zo’n gelegenheden, nu werden er echter borden afgebroken. Koen Van den Heuvel en Kris Peetermans schroefden de werfborden los en daarmee is de aanleg van de ganse site rond de abdij ook meteen volledig afgerond.

Constructie duurt decennia, verval volgt snel

In 1935 werd begonnen met de aanleg van dit park, maar het duurde tot de jaren zestig vooraleer de werken werden afgerond. In het park zijn zeven ‘staties’ of plekken van devotie rond een Lourdesgrot gebouwd, verwijzend naar de zeven weeën van de moeder gods.

De laatste decennia raakte het park echter in verval en sporadische opknapbeurten waren niet voldoende om het Mariapark in goede staat te houden. Mountainbikers vonden er een ideaal oefenterrein en vandalen beschadigden een aantal monumenten.

Site rond abdij volledig klaar

Binnen het landinrichtingsplan ‘Poort Averbode’, dat de laatste jaren werd uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij, werd door Vlaanderen een investering voorzien van 170.000 euro om het park te herstellen. De Abdij van Averbode droeg 66.000 euro bij aan de totaalkost van 219.000 euro. Het Mariapark is het laatste, kleine deel uit van de onthaalzone rond de Abdij van Averbode, dat opgeleverd wordt. Door dit parkje in ere te herstellen, is de hele site rond de abdij nu klaar voor bezoekers, die van daaruit ook hun weg naar het gebied de Merode vinden.

Als belangrijkste vernieuwing werd een toegangstrap gebouwd, zodat bezoekers nu rechtstreeks van de parking Uitgeverijplein het park kunnen ingaan. Bij enkele staties werden extra zitbanken  voorzien en werden hekwerken hersteld. Ook de padenstructuur werd heraangelegd en aangepast aan de noden van de minder mobiele bezoeker. Het open maken van sommige stukken en aanplantingen op strategische plaatsen zorgen ervoor dat het historische parkkarakter terug verschijnt.

De werken aan het park werden door Heylen BVBA uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij.

Politiekantoren zone Demerdal gesloten op 23 april

Op dinsdag 23 april zullen de kantoren van politiezone Demerdal-DSZ zowel in Diest als in Scherpenheuvel-Zichem gesloten zijn tussen 06.00 uur ’s ochtends en 22.00 uur ’s avonds. Er gebeuren werkzaamheden aan de servers.

De politie organiseert zich zodat de interventieploegen hun werk kunnen doen, maar zijn niet in de mogelijkheid om die dag klachten en/of aangiftes te acteren in de kantoren. Het telefonisch onthaal in de hoofdpost blijft wel bemand.

Je kan online aangifte doen voor niet dringende zaken via deze link

Voor dringende hulp van de politie kan je uiteraard het noodnummer 101 bellen.

Minister komt stijlrijk ingericht Mariapark officieel openen

Met een bijdrage van gastauteur Glenn Geeraerts

Het lag er decennialang verwaarloosd en verlaten bij maar de laatste maanden werd het Mariapark naast de abdij van Averbode eindelijk, en eigenlijk voor de eerste keer in zijn bestaan, opgewaardeerd tot een unieke, religieus geïnspireerd, site met zeven opmerkelijke monumenten in cementrustiek. Dat is in feite cementmortel, versterkt met een netwerk van ijzerdraad.

Stijlvolle opwaardering

Tot vorig jaar was het park nog een soort brousse waar de wildgroei de monumenten had overwoekerd. Ondertussen werd alles opgesnoeid, er kwamen mooie plantpartijen bij en de paden werden opnieuw aangelegd. In het park maar ook aan de zijkant staan houten banken in merodestijl en het park kreeg twee extra ingangen, eentje aan de parking van het Moment en eentje aan de Herseltsebaan.

Officiële opening door minister Van den Heuvel

Op woensdag 17 april komt Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, het Mariapark officieel openen. Onze regio krijgt er opnieuw een toeristische troef bij.

Over de aanleg van het park laten we hieronder auteur Glenn Geeraerts aan het woord. Hij is een expert inzake monumentale beton en hij kent zowat de ganse geschiedenis van Averbode uit het hoofd, namen, bijnamen en data inbegrepen.

Je kan het mooie stukje van Glenn Geeraerts lezen na de afbeeldingen

Het Mariapark in Averbode | Glenn Geeraerts

We schrijven zondag 21 juni 1936. Een mooie, maar warme zomerdag. Duizenden mensen – ijveraars en ijveraarsters van de Aartsbroederschap van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart, maar ook toeristen en mensen van de streek – zijn afgezakt naar Averbode, waar het Mariapark wordt geopend.

Om tien uur vertrekt een lange processie van het kerkplein naar het Smisbos. De fanfare van de drukkers trekt de kop van de stoet. In het park zegent monseigneur Crets, prelaat en abt-generaal van de norbertijnen, de nieuwe Lourdesgrot. Hoogwaardig Heer gaat voor in een openluchtmis aan de grot, ‘gansch bijzonder opgedragen voor de ijveraars(ters) en weldoeners’. Minderbroeder Norbertus Broeckaerts houdt een sermoen vanaf de kunstbetonnen preekstoel.

Na de noen gaat het er luchtiger aan toe. Op het kerkplein dirigeert de West-Vlaamse componist Remi Ghesquière de Zingende Meisjes van Halle. Bij het Hosanna van August Cuppens, het pastoorke van Loksbergen, galmt het over het kerkplein. De apotheose verloopt in mineur, want wanneer de eerste noten van Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen weerklinken (‘Liefde gaf U duizend namen’), begint het te regenen en vluchten sommigen de kerk in.

Wat voorafgaat

Tussen de twee wereldoorlogen kent de Mariadevotie een hoge bloei. In 1933 worden verschijningen geregistreerd in Beauraing (Namen) en Banneux (bij Verviers). Ook Averbode groeit in die tijd uit tot mariaal oord. Verschijningen of mirakels zijn er nooit gebeurd bij ons, maar de abdij huisvest wel de Aartsbroederschap van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart, een vereniging voor mannen en vrouwen die de bevordering van de Mariadevotie tot doel heeft.

De bloei van de Aartsbroederschap valt deels samen met de opkomst van het volkse toerisme, een gevolg van de sociale wetgeving in die tijd: arbeiders kunnen zich voor het eerst een echte vakantie veroorloven. In Averbode vinden ze dennenbossen en gezonde lucht. Aan de abdijpoort worden toeristen en pelgrims verleid met ijsjes en gekoelde limonade. De meer gegoede bedevaarder heeft de keuze uit een dozijn familiepensions, van Den Engeltot Sint-Norbertus.

Een processiepark met zeven staties

Het is in die tijdsgeest dat frater Justinus Dockx, de secretaris van de Aartsbroederschap, op zoek gaat naar een manier om Averbode nog aantrekkelijker te maken voor pelgrims.

Het jaar 1935 is het geschikte moment: de Aartsbroederschap viert dan haar gouden jubileum. De knoop wordt doorgehakt: er komt een processieweg met langs het parcours zeven staties die de Smarten van Onze-Lieve-Vrouw voorstellen. Het tracé wordt zo uitgetekend dat de bedevaarders na de rondgang bij een grote Lourdesgrot uitkomen.

De bouw van het park wordt een lijdensweg. De abdij staat er in het midden van de jaren dertig financieel slecht voor. Door vertraging bij de aannemer moet de inwijding van de grot drie keer worden uitgesteld. Bij de opening in 1936 is slechts één statie klaar. En dan moet de Tweede Wereldoorlog nog uitbreken, met de rampzalige abdijbrand in 1942. Pas in 1960 worden de laatste staties van het Mariapark afgewerkt.

Op stap in het park

De toegangspoort van het Mariapark moest indruk maken. Er waren plannen voor een ‘middeleeuwse’ stadspoort, geflankeerd door torens van vijf meter hoog. Dat voorstel haalde het niet en uiteindelijk bouwde de firma Janssens & Zonen uit Westmeerbeek een betonnen nepruïne. Tot vandaag menen sommige toeristen dat ze voor de restanten van de oude abdij staan …

Het is niet helemaal koosjer, maar we haasten ons meteen naar de laatste halte in het Averboodse park. Het Heilig Graf (1936) is volgens kenners het meest geslaagde bouwwerk in het park. Het rotswerk is uitgevoerd met bijzondere aandacht voor detail. Het lijkt net echt – en daaruit blijkt het vakmanschap van de uitvoerder, ‘rotsbouwkundige’ Arthur Tondeleir uit Mortsel. Tijdens de bouw van de grafkelder logeerden Tondeleir en zijn assistenten in Averbode.

Na 1936 verdwijnt de firma Tondeleir van het toneel, om pas twintig jaar later weer op te duiken. De vierde statie (1956) heeft een pittoresk oosters huisje als decor. De scène stelt de bedroefde Maria voor die haar zoon ontmoet op zijn tocht naar de Schedelberg.

De vijfde en zesde statie (beide 1960) zijn de laatste wapenfeiten van de Tondeleirs in Averbode. De Calvarie is een massief rotsblok – uiteraard in beton – met bovenop het klassieke tafereel van de gekruisigde Christus, geflankeerd door twee kruisen en met aan zijn voeten de rouwende Maria en Johannes. Een nis in de rots is voorzien van een altaar en aan de zijkant rijst een preekstoel op uit een holle cementen boomstam.

Van de Olijfhof naar Jeruzalem

Ter hoogte van de calvarieberg nemen we een binnenweg. Een kaarsrechte weg voert naar het hart van het park. Eind jaren dertig werd daar de Bijbelse Hof van Olijven geënsceneerd. De nogal fors uitgevallen beeldengroepen vielen niet in de smaak bij de Aartsbroederschap, die ze in 1960 liet slopen. In de plaats kwam een betonnen afgietsel van de Madonna die nog altijd in de abdijkerk troont. Het lage muurtje rond de Olijfhof (1937) bleef bewaard, net als het toegangspoortje in cementrustiek.

De eerste drie statiesstaan op naam van de firma Janssens uit Westmeerbeek, die de toegangspoort bouwde. De eerste statie (1950) – de voorspelling van Simeon – heeft een Assyrische tempel als decor. Van goede kwaliteit zijn de beelden. Die werden geleverd door het Gentse kunstatelier Bressers.

Ook de tweede statie (de vlucht naar Egypte; 1950) is het resultaat van een samenwerking tussen Janssens en Bressers. Voor het ontwerp vonden vader en zoon Janssens inspiratie bij het Olifantengebouw in de Antwerpse Zoo, waar ze zelf hadden gewerkt als rocailleurs.

Van Egypte gaat het richting Jeruzalem. De derde keer in haar leven dat Maria ondraaglijke smart ondergaat, is het moment waarop haar zoon, die dan pas twaalf jaar is, verdwijnt tijdens het paasfeest (Lucas 2:41-52). In Averbode wordt die scène afgebeeld in de schaduw van een klassieke Griekse tempel (1952).

Janssens en Janssens bouwen een grot

We eindigen onze beeweg in Averbode met een blik op de grot van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Een vredige plek, die de inzet was van een bitsige concurrentiestrijd. Alfons Janssens heeft België volgebouwd met dit soort grotten. Hij was er dan ook gerust in dat de paters het werk aan hem zouden toevertrouwen.

Maar er kwam een kaper op de kust. Zijn neef en dorpsgenoot Victor Janssens, ook al een rotseerder, was in 1932 naar Lourdes gereisd om er eigenhandig de grot te gaan opmeten. Daar kon nonkel Fons niet tegenop. Tussen beide firma’s Janssens zou het nooit meer goedkomen.

Activiteiten in Webbekoms Broek

Maandag 22 april | Kruiden pluk- en smuldag

Samen en onder deskundige leiding van Lieven David, pluk je wilde kruiden, die we dan traditioneel of inventief verwerken tot lekkere gerechtjes. De deelnemers eindigen met een gezellig etentje.

 • Aanvang 10.00 uur | Bezoekerscentrum Webbekoms Broek
 • Inschrijven via Velt.hageland@gmail.com
 • Prijs: 5 euro voor leden van Velt (7 euro voor niet-leden)
Zondag 28 april | Met de GPS doorheen het Webbekoms Broek

Laat je leiden door een ultramoderne gids: een wandel-GPS! Jong en oud kunnen na een korte introductie over de werking van dit toestel zelfstandig op pad.

 • Aanvang 14.00 uur | Bezoekerscentrum Webbekoms Broek
 • Prijs: gratis
Zondag 28 april | Zuurstof op zondag

Zondagochtend kom je briesen en snuiven van de ochtendlucht, trappen in verse dauwdruppels en genieten van de natuur. Een uur lang doe je ochtends ‘outdoor’ ademhalings- en energieoefeningen op blote voeten! Daar krijg je het warm van en laden je batterijen op.

 • Aanvang 08.00 uur Bezoekerscentrum Webbekoms Broek
 • Prijs: gratis
Cursus Natuurgids | Start in mei 2019

Wil je graag groepen begeleiden in je buurt of gewoon kennis op doen? Zoek je naar een combinatie van inhoudelijke kennis, natuurbeleving en engagement? Dan is de cursus Natuurgids zeker iets voor jou! Krijg eerst een brede waaier van lessen over dieren, planten, landschappen, ecologie en natuurbeheer onder de knie. Vervolgens leer je tijdens de methodieklessen boeiende wandelingen uit te stippelen en hoe je groepen vol enthousiasme in de natuur moet gidsen.  Daarnaast ga je regelmatig op excursie met waar je opgedane kennis direct in de praktijk kan brengen. Na het aantonen van praktijkervaring en inhoudelijke bijscholing krijg je het getuigschrift, waarmee je later een gidsenbadge van Natuurpunt CVN ontvangt.

Clem BBC neemt knap afscheid van vier sterkhouders

Het seizoen zit er helemaal op voor basketbalclub Clem BBC. Het team sloot dit weekend af met een nederlaag bij Gembo Borgerhout. Einduitslag 96-82. Borgerhout eindigt tweede in de stand, Clem is verdienstelijk derde.

Vorig weekend speelden zowat alle teams van Clem hun laatste thuismatch en dat werd een bijzonder feestje. De club nam op een erg mooie manier afscheid van vier vaste waarden: Bram Boutsen, Thomas Beutels, Benoît Mertens en Roland Chateu. De zaal liep vol, het team zette een knappe overwinning neer en de party in ’t Halleke duurde tot in de zeer vroege uurtjes.

Tributeband Mother Mercury op Lolands

De organisatoren van Lolands laten mondjesmaat wat nieuwigheden los over de editie 2019. De naam van Laura Tesoro werd al eerder bekend gemaakt maar nu is ook een tweede naam op de affiche gelekt. De traditie om uit te pakken met een tributeband lijkt ook dit jaar behouden te blijven en dat zal allicht Mother Mercury worden. Dat blijkt ten minste uit een update van Andy Valvekens op Facebook. Andy voegde er ook een foto bij waarop Mercury stond. Even surfen leerde dat Mother Mercury zaterdagavond een try-out speelde in Ertvelde.

Tot in een zaaltje in Ertvelde (of all places) gebold om een band te checken voor Lolands, en geloof me…dit wil je gezien hebben….

Tot in september. #lolands

Mother Mercury is een relatief nieuw project van Sonny Vande Putte, Thomas De Schepper, Michaël Penson, Ruben Degeest en Edwin van der Burgt. De naam laat niks aan de verbeelding over. De band speelt het repertoire van Queen en dat is een stevige uitdaging. Leadzanger Sonny Vande Putte is echter een van de beste vocalisten en stemcoaches die in Vlaanderen rondlopen. Hij is betrokken bij een lange lijst van muzikale projecten en hij zingt ook stukken in voor andere artiesten.  De vijf heren zorgen ongetwijfeld voor vuurwerk op de wei van André en Magda.

Concept wordt opnieuw bijgestuurd

Het team achter Lolands lijkt de inrichting van die wei opnieuw te herdenken. Vorig jaar opteerden ze voor een veel ruimer concept. Het festival was toen ook voor de eerste keer betalend. Dat had volgens de organisatie nauwelijks effect op het aantal toeschouwers maar door de extra ruimte leek het alsof er minder volk aanwezig was. De organisatie zou opnieuw terugkeren naar een minder uitgestrekt festivalterrein.  De programmatie wordt ook herdacht. Tijdens de namiddag is de kinderanimatie volop aan de gang. Die was vorig jaar wel zeer uitgebreid. Daardoor was er op dat moment nauwelijks volk in de tent tijdens de optredens van Sons en Josephine. Die dubbele aandachtsboog wil men dit jaar vermijden.

Zwerfvuilactie met straffe resultaten en bestuur plant peukenbakken

 • Acht jeugdbewegingen in Diest haalden 1180 kilogram zwerfvuil op
 • Stadsbestuur plant plaatsing peukenbakken en denkt aan eigen stadsmunt
Toilet op straat

Intercommunale Limburg.net en de jeugdbewegingen van Diest hebben samen een grote zwerfvuilactie op poten gezet. Er deden acht jeugdbewegingen mee die samen 309 deelnemers konden motiveren.

De vrijwilligers stapten 180 kilometer en hun actie leverde 1180 kilogram zwerfvuil op. Dat zijn 193 vuilniszakken. Alhoewel niet alles meteen in een vuilzak pastte. Bij de ruimingsactie werden onder meer een visnet, een toilet, verkeersborden, autobanden en heel wat paletten gevonden.

Wil jij ook jouw steentje bijdragen voor een proper Diest?

Diest heeft een netheidscharter en als je dat ondertekent verbind je je ertoe om regelmatig een opruimactiviteit te organiseren. Je krijgt een keer per jaar een beloning tussen 75 euro en 200 euro. Deze varieert afhankelijk van de omvang van jouw actie, het aantal vrijwilligers, het aantal straten dat je opruimde en het aantal opruimacties per jaar.
De subsidie kan gebruikt worden voor een buurtfeest of vereniging of voor een milieuvriendelijke investering die de netheid van je buurt verbetert. Dat kunnen bijvoorbeeld bebloemingsacties of de inrichting van plantentuintjes zijn maar ook de aankoop van een compostvat of een peuken recipiënt.

Gesofisticeerde peukenrecipiënten en stadsmunt

De peukenactie van Tommy Degorilla krijgt binnenkort een vervolg. Tommy plaatste een paar maanden geleden op verschillende plaatsen in het centrum eigengemaakte peukenbakken. Dat maakte vooral het debat over achteloos weggegooide sigarettenstompjes los. Schepen van Milieu Rick Brans pikte het idee op en onze redactie verneemt dat er binnenkort stevige peukenbakken zullen geplaatst worden. Die zouden ook kleine houdertjes hebben waar je een peuk kan in bewaren tot je bij een vuilnisbak of een peukenbak aankomt. Daar kan jet het peukje dan veilig en zonder risico op brand wegbergen.

Verder zou het stadsbestuur spelen met de idee om milieuacties te belonen met een eigen Diestse stadsmunt. Er zijn al wel wat steden en regio’s die zo’n eigen munt hebben ontwikkeld. Het plan biedt aantrekkelijke opportuniteiten omdat de lokale ondernemers er ook voordeel bij hebben en daardoor de initiatieven die opgezet worden allicht ook sneller zullen steunen.

Defensie wil para’s recruteren via de opleiding para-junior

Bevelhebber van het Special Operations Regiment kolonel Vincent Descheemaeker deed begin van dit jaar een opvallende oproep voor kandidaat-paracommando’s. De vergrijzing is duidelijk voelbaar en de instroom is veel te laag om voldoende operationele mensen te blijven garanderen. Nochtans heeft het regiment een duidelijke nieuwe toekomst. Binnen het SOR is er een heldere structuur uitgetekend waar de Special Forces en de Pathfinders, de paracommando’s en de eenheden van de luchtmacht en de genie mekaar efficiënt versterken.

Defensie gaat dat recruteringsprobleem op een andere manier aanpakken. De zeemacht en de luchtmacht werken al met een systeem van kadetten. Dat zijn groepen jonge mensen die regelmatig activiteiten mogen meedoen binnen de component waar ze voor kiezen.

Verlengstuk voor opleiding para-junior

Bij het regiment paracommando bestaat de opleiding para-junior. Defensie wil die training nu een verlengstuk geven om de deelnemers de kans te geven nog beter kennis te maken met de opdrachten van de para’s maar ook met andere activiteiten binnen defensie.

Ieder jaar krijgt een groep van een zeventigtal jongeren de kans om een training mee te maken voor parachutespringen uit de ballon. Ze krijgen een grondige technische sprongopleiding en, als de weersomstandigheden het toelaten, mogen ze tot vier sprongen uit de ballon maken. Uit de lichting van 2018 zijn nu een veertigtal kandidaten gerecruteerd, die gedurende twee dagen een opfrissing van de techniek krijgen en ook tot twee sprongen uit de ballon kunnen maken. De deelnemers hebben hun basisopleiding nog geen jaar geleden gedaan en dan volstaat een korte sprongopleiding. De bedoeling is om deze groep ook nog voor andere activiteiten binnen defensie uit te nodigen. Op die manier kunnen de para-juniors nog beter ervaren welke mogelijkheden er zijn in het leger. Bij de SOR willen ze deze stage uiteraard gebruiken om paracommando’s te werven. Er was ook aardig wat enthousiasme in de groep. “Als we er een vijftal kunnen recruteren is dit initiatief meer dan geslaagd”, zegt woordvoerder van het trainingscentrum Marc Van Herbruggen. Voor bevelhebber-majoor Erwin Van Der heyden was het een speciaal moment. Zijn zoon was een van de veertig deelnemers en de majoor klom zelf als dispatcher met hem in de kooi.

Heb je zelf belangstelling om paracommando te worden? Op mil.be vind je meer informatie.

Na het filmpje van Defensie kan je een reeks sfeerbeelden zien van de opfrissings voor para-juniors. Onderaan kan je in 22 foto’s de verschillende stadia van een sprong zien, uitgevoerd door een para-junior.

Groenbeheer van de citadel vergt sterke expertise van INL-ploegen

 • Plantengroei op daken kan te zwaar worden
 • Ervaring in klim- en beveiligingstechnieken nodig
 • Gefaseerde aanpak met 5-jarige cyclus
 • Hakselhout gebruikt voor erosiebestrijding
 • Diest is grootste afnemer van INL-IGO

Woekerende plantengroei is een van de belangrijkste bedreigingen voor de beschermde gebouwen van de citadel. De constructie van die gebouwen is niet evident. De citadel is deels ingewerkt in de natuurlijke omgeving en op veel daken loopt de begroeiing gewoon door. De ganse site is 28 hectare groot en de gebouwen strekken zich uit over 10.200 m². Als de struiken en bomen op de daken te zwaar worden kan dat ernstige schade opleveren voor de onderliggende gebouwen. Professioneel onderhoud is dus een absolute voorwaarde voor de instandhouding.

Klim- en beveiligingstechnieken

Er is heel wat expertise nodig om het groenonderhoud op de site te kunnen uitvoeren. Dat is precies wat de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploeg (ING) van IGO heeft. Het team dat op de citadel momenteel aan het werk is heeft niet alleen kennis van snoeitechnieken, ze zijn ook ervaren in klim- en beveiligingstechnieken. Die hebben ze meer dan nodig om op de steile hellingen en de hoge begroeide muren te kunnen werken.

Gefaseerde aanpak

Het onderhoud op de citadel verloopt gefaseerd. Ieder jaar pakt INL ongeveer een vijfde van het domein aan. Dat is een bewuste keuze om ook schaduwminnende planten en dieren extra kansen te geven. Een aantal vlindersoorten maar onder anderen ook de rode bosmier hebben die aanpak nodig.

Het werk dat de INL-ploegen doen steunt op een doordachte en duurzame aanpak die de biodiversiteit bevordert.

Hakselhout gebruikt voor erosiebestrijding

Momenteel is de INL-ploeg bezig aan de zone rond de ingangspoort. Daar wordt ook een hoogtewerker ingezet. Al het hout dat het team zaagt, wordt ter plaatse verhakseld. Dat levert iedere dag ongeveer 24 m³ hakselhout op. INL voert dat hakselhout af naar het vroegere containerpark. Het wordt onder meer gebruikt voor de bouw van natuurlijke afdammingen die erosie tegengaan.

Diest grootste afnemer van INL-IGO

De INL-ploegen van IGO doen het groenonderhoud in 21 gemeenten. Dat is onder meer het beheer van kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten, poelen, bermen en hooilandjes maar ook herbebossingsprojecten, inrichting van natuurgebieden en soortbescherming. Schepen van Leefmilieu Rick Brans (Open Diest) legt uit dat Diest een van de belangrijkste afnemers van INL is. De ploegen presteren ieder jaar 5800 uur natuurwerk. Ongeveer 1/5 daarvan gebeurt op de citadel. Gedurende het jaar zijn er vier INL-medewerkers aan de slag in Diest. Voor projecten zoals de citadel wordt echter een veel grotere ploeg gestuurd. Die ploeg zal bijna drie weken aan de slag blijven op de site.

Sociale tewerkstelling

DE INL-ploegen werden al in 1997 opgestart door een samenwerking van de provincie Vlaams-Brabant en de steden en gemeenten. De provincie injecteert jaarlijks 180.000 euro in de INL-ploegen. Met die belangrijke subsidie willen ze, naast een aantal ecologische doelstellingen, ook de sociale tewerkstelling ondersteunen. Er werken bijna veertig voltijdse equivalenten in de INL-ploegen en die presteren jaarlijks 57.000 uur natuurwerk.

Hayabusa wint topcompetitie en lijkt klaar voor wereldkampioenschap

Hayabusa, het nationale topsportteam skydiven van defensie, heeft afgelopen weekend de Bedford World Challenge gewonnen. Dat is het grootste indoor skydiving event ter wereld. Hayabusa won dit prestigieuze tornooi al voor de negende keer op rij. De jongens lieten op Facebook duidelijk blijken dat ze erg tevreden zijn met het resultaat.

There you have it folks! The Challenge has come to an end and once again we walk away with a huge smile on our faces 😆 It’s always fun to come back, competing with the biggest competitorsfield in the world. Being present with our strong belgian delegation, FalcoAyroStardust and ISR FireFlash we showed our little country who they can be proud of 🔥🤩🇧🇪 For us personally we had to take it up against Arizona Airspeed as our biggest component and we are happy where our training has led us. 
We finished the meet with a 34,7 average, 9 highscores and 1 tied.
And with that our final rehearsal for the upcoming World Championships in Weembi.

Thanks for all the cheers! Keep them coming, we need some more coming at us in 2 weeks 🥳

Andy en David Grauwels, Jeroen Nollet en Dennis Praet lijken dus klaar voor het wereldkampioenschap dat binnen twee weken in het Franse Lille plaats vindt. De laatste trainingsdagen in België zijn gepland op 14 en 15 april in de Windtunnel van Luik. Het Amerikaanse nationale team Arizona Airspeed oefent daar op dezelfde dagen afwisselend met Hayabusa. Je kan gaan kijken naar die trainingen maar dan geef je best op voorhand een seintje aan een van de teamleden. Voor wie er niet kan bij zijn draait Hola Hageland een reportage van de trainingen.

Dekenaten Diest, Tienen en Zoutleeuw fusioneren. Drie 70-plussers leiden zone Diest

Kerknet publiceert een pastorale brief van hulpbisschop monseigneur Koen Vanhoutte waarin hij een belangrijke hervorming in de kerk aankondigt. De bestaande 15 dekenaten in het aartsbisdom Mechelen-Brussel houden op te bestaan en worden vervangen door vier regio’s. De regio’s worden uitgebouwd rond Halle, Mechelen, Leuven en Tienen. In elke regio komt er een regioploeg die pastoraal verantwoordelijken en vrijwilligers kan begeleiden, stimuleren en bezielen. De regioploeg bestaat uit een deken, een begeleider gemeenschapsopbouw, een vormingswerker, een jongerenpastor, een econoom en een secretaris. Zij ondersteunen de verschillende pastorale ploegen in de zone.

Fusie van drie dekenaten

Voor het Hageland betekent dit concreet dat de dekenaten van Diest, Zoutleeuw en Tienen gefusioneerd worden tot één regio. De twee dekens in deze drie dekenaten, priesters Joris Hardiquest  (voor Tienen en Zoutleeuw) en Felix van Meerbergen (voor Diest) zijn allebei zeventig jaar en zullen allicht geen van beiden kans maken om als deken aan het hoofd van een regio te komen. Deken van Meerbergen maakt dat overigens op zijn Facebookprofiel ook bekend. Hij plooit zich terug tot verantwoordelijke voor de negen (!) parochies van groot-Diest.

Huidig deken van Leuven genoemd voor regio Tienen

Wie dan wel deken wordt in de regio Tienen is voorlopig niet bekend. Er doen in kerkelijke middens wel hardnekkige geruchten de ronde dat de huidige deken van Leuven, priester Dirk De Gendt, veel kans maakt op deze behoorlijk uitdagende functie. De nieuwe deken krijgt de verantwoordelijkheid over een zeer uitgebreid gebied en moet daar met een al bij al beperkt team een volledig nieuwe structuur bouwen in een kerk die volop in beweging is.

In principe moet de nieuwe deken zijn ambt opnemen in september 2019. Er moeten in alle pastorale zones nieuwe zoneploegen worden geïnstalleerd.  In Aarschot gebeurde dat twee weken geleden met een knap geregisseerde misviering. Wij maakten er een uitgebreide fotoreportage van.

Vergrijzing in zone Diest

In Diest moet die zoneploeg nog geïnstalleerd worden. Het proces om het aantal parochies te verminderen is ondertussen aangekondigd maar het is niet duidelijk hoever het daarmee staat.  In de zone blijven drie geestelijken actief. Pastoor Felix Van Meerbergen is 70, Guy Rigolle en  Jef Busschots zijn allebei 75. De nieuwe deken zal dringend werk moeten maken van verjonging in de zone.

Internaat Zwaluwnest sluit na volgend schooljaar

Vanaf 1 september 2019 zal internaat Zwaluwnest van scholengroep Adite haar capaciteit beperken tot 20 internen. Het schooljaar erop sluit het internaat de deuren. De beslissing is ingegeven door een dalend aantal internen. Dat heeft ervoor gezorgd dat de beschikbare middelen (zowel financieel als op vlak van personeelsbezetting) onvoldoende zijn om een kwaliteitsvolle thuis te kunnen blijven garanderen voor de internen.

Dalend aantal internen

“Het Zwaluwnest was door de jaren heen een internaat met een 60-tal internen. Met dat aantal konden we voldoende middelen genereren om een kwaliteitsvolle en warme thuis te bieden aan de kinderen”, aldus Gert Van Passel, algemeen directeur van Scholengroep Adite. “De laatste jaren zien we het aantal internen jaar na jaar dalen, waarbij we de afgelopen drie schooljaren ondanks verschillende inspanningen terugliepen tot minder dan 40 internen. Deze terugval heeft ervoor gezorgd dat we minder middelen ter beschikking krijgen voor het internaat, zowel op vlak van financiën als op vlak van personeelsbezetting, waardoor we voorzien dat we in de toekomst de kwaliteit van vandaag niet meer zullen kunnen bieden. Daar komt nog bij dat we internen die in de loop van het schooljaar instromen geen plaats in één van onze eigen scholen in Diest kunnen garanderen, omdat onze scholen op dat moment al lang vol zitten. Voor al deze redenen hebben we beslist tot een afbouwscenario.”

Afbouwscenario over twee schooljaren

Vanaf 1 september 2019 zal internaat Zwaluwnest een maximumcapaciteit instellen van 20 internen. “Deze 20 internen kunnen we een thuis bieden volgens de kwaliteitsnormen die we altijd gehanteerd hebben”, vult Cato Cleeremans, internaatbeheerder aan. “We zullen hierbij voorrang tot inschrijving geven aan de leerlingen van de GO! -scholen in de regio”.

Op 1 september 2020 sluit het internaat de deuren voor alle internen. De Scholengroep beraadt zich over een herbestemming van de gebouwen.

De internen en hun ouders werden van de beslissing op de hoogte gebracht. Ook de opvoeders werden ingelicht over de toekomstplannen. Volgend schooljaar blijven zij allemaal aangesteld in het internaat. Na de definitieve sluiting zullen de opvoeders een andere jobinvulling krijgen binnen de scholen van Scholengroep Adite. Ze kunnen daardoor allemaal hun job behouden.

Pastoor Rudy Borremans organiseert fietsenwijding in Rillaar maar dat is niet zonder risico

Pastoor Rudy Borremans organiseert op Palmzondag 14 april een fietsenwijding in Rillaar. Dat gebeurt na de misviering van 10 uur. Vroeger was die fietsenwijding een hoogtepunt van de meimaand in Scherpenheuvel. Wij herinneren ons dat zelfs Eddy Merckx een ommetje langs de basiliek maakte om een geut wijwater over zijn dure vehikel te laten keilen. In de drukke wielerkalender van het profpeloton is daar geen plaats meer voor. Al passeert Mathieu Vanderpoel af en toe wel eens om een kaarsje te branden.

Die ronkende namen zijn echter niet het doelpubliek van Rudy Borremans, al zijn ze uiteraard welkom. Pastoor Rudy mikt op Pol met de pet en de wielertoeristen die vanaf nu weer iedere zondag de Hagelandse heuvels trotseren. Fijn initiatief van deze creatieve geestelijke maar de pastoor van Rillaar zou wel eens met een technisch probleem kunnen geconfronteerd worden.

Kerk en Leven meldde onlangs dat zijn collega Johan Goossens, Norbertijn en pastoor in Grimbergen, begin maart al een noodoproep deed omdat hij onvoldoende palmtakjes kan vinden. De buxusstruiken in de abdijtuin zijn kapotgevreten door de rupsen van de buxusmot. Pastoor Goossens heeft een paar duizend takjes nodig en die vindt hij niet meer. Of toch wel. Maar het zijn takjes zonder bladeren.

De buxusmot werd in 2012 voor het eerst in België aangetroffen en heeft sindsdien een enorme ravage aangericht in de buxustuinen. Volgens Wim Veraghtert van Natuurpunt heeft een buxusplant in principe een goed recuperatievermogen, zelfs als hij volledig kaalgevreten is. Het probleem is dat de motten meerdere keren per jaar een generatie eitjes leggen. Dat put de planten volledig uit. Enkel bespuiten kan helpen maar de producten die je daarvoor nodig hebt zijn schadelijk voor andere levende organismen. Op de website http://www.SOSbuxusmot.be vind je meer informatie.
Natuurpunt pleit ervoor om de buxus te vervangen door andere planten, zeker omdat buxussen eigenlijk weinig bijdragen tot de biodiversiteit.

Wat nu met de palmwijding

Maar hoe kan priester Borremans zijn potentieel probleem dan oplossen? In de liturgische kalender staat dat tijdens de palmprocessie de deelnemers palmtakken of andere takken van bomen met bloeiend lentegroen moeten dragen. Dat lijkt dus simpel maar dat is het niet. Palmzondag valt dit jaar extreem laat. Lentegroen genoeg dus. Maar de feestdag kan ook al op 15 maart vallen. Niet enkel is dat veel kouder voor fietsend Hageland, er staat op dat moment allicht nog geen lentegroen aan de takken van struiken en bomen. Dit jaar kan pastoor Rudy zich dus nog uit de slag trekken met liguster of godbetert met taxus. Bij Natuurpunt pleiten ze dan weer voor hulst. Dat is altijd groen maar daar staan meestal dorens aan, iets wat in bijbels perspectief dan weer akelige connotaties oproept.

Pasfoto’s kan je voortaan zelf nemen in het stadhuis van Scherpenheuvel

Wie een of meerdere pasfoto’s nodig heeft kan die voortaan zelf maken in het stadhuis van Scherpenheuvel. Daar werd op donderdag 4 april een fotocabine geplaatst. Het toestel maakt foto’s die in overeenstemming zijn met de Belgische en internationale normen voor identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen. Een fotokaart bevat 6 foto’s en kost 6 euro. De cabine kan gebruikt worden tijdens de openingsuren van het stadhuis. Het toestel geeft visuele en auditieve instructies, maar indien nodig kunnen de medewerkers in het stadhuis bijstand verlenen.

Volgens schepen Lieve Renders komt de stad met die installatie tegemoet aan de vraag van de inwoners, die na het verdwijnen van de laatste professionele fotograaf in de stad op zoek moesten naar andere oplossingen voor hun pasfoto’s. De schepen benadrukt dat het geen verplichting is om gebruik te maken van de cabine. Wie liever pasfoto’s laat maken bij een fotograaf, mag dit nog steeds.

Het klopt overigens niet helemaal dat alle professionele fotografen uit de stad verdwenen zijn. Eric Van Aerschot is een meer dan bekwame fotograaf en hij investeerde in een installatie om pasfoto’s te maken die conform alle wettelijke regels zijn. Eric werkt op afspraak en is ook buiten de gangbare openingsuren actief. Je kan hem bellen op 0477/86.19.24.

In Diest beschikt fotograaf Guy Meurs in de Hasseltsestraat over een toestel dat pasfoto’s maakt.

Digitalisering aktes burgerlijke stand

Een akte van de burgerlijke stand aanvragen wordt binnenkort een stuk makkelijker. Met de invoering van Databank van de Akten van Burgerlijke Stand (DABS) komt er een einde aan de papieren registers. Dit samenwerkingsproject van FOD Justitie, FOD Binnenlandse zaken en het Rijksregister is een initiatief van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV). DABS centraliseert alle akten (geboorte, huwelijk, adoptie, nationaliteitsverandering, overlijden) in één grote nationale databank, terwijl die nu bij de lokale besturen zitten. Dat is efficiënter voor de besturen en ook voor iedereen die een akte wil raadplegen of moet voorleggen. Nieuwe aktes worden digitaal aangemaakt en ondertekend. De oudere aktes op papier worden gedigitaliseerd.

In de toekomst wordt het mogelijk afschriften en uittreksels digitaal en plaatsonafhankelijk aan te vragen via het e-loket op de gemeentelijke website.

Briljanten jubileum in Testelt

Maria Augusta Van Aelst en René Margaretha Janssens vierden vorige zaterdag in zaal Rutgerhof in Testelt hun briljanten huwelijksverjaardag. In feite was dat jubileum al op 27 maart maar het familiefeest vond een paar dagen later plaats.

René Janssens werd geboren in Testelt op 12 februari 1934. Maria Van Aelst werd ook geboren in Testelt op 1 oktober 1933. Het briljanten paar huwde op 27 maart 1954. Ze kregen vijf kinderen: Vera, Nicole, Wim, Geert en Hilde.

Auteur Katrien Van Effelterre publiceert vierde deel in misdaadreeks

Katrien Van Effelterre stelde vorige zaterdag in de bibliotheek van Diest haar nieuwe boek ‘Onder Controle’ voor. Deze thriller is na Levend Aas, Restafval en Doodsengel het vierde deel in de misdaadreeks met Patricia Rodiers. Je kan het boek ook alleen lezen, zonder dat je de andere drie werken hebt doorgelezen.

Fictie

Katrien Van Effelterre (°1979, Diest) gaat niet joggen zonder de bosgrond af te speuren naar een verborgen lijk. Want mensen denken meer dan ze zeggen en doen meer dan ze laten zien.
Na haar studie Germaanse Taal- en Letterkunde promoveerde ze in 2006 met een doctoraatsonderzoek naar terugkerende doden in de volkse vertelcultuur. Omdat de afstotelijkheid van gevaar onweerstaanbaar bleek, verruilde ze later academische publicaties voor fictie. Want ze ziet de verhalen in het leven met ogen dicht. Gepassioneerd door de taal van het leven schrijft zij thrillers in een vlot en scherpzinnig  proza dat recht doet aan de levendige karaktertekening  van de personages en de spanning waarmee de verrassende intriges zich ontvouwen.

Romance wordt gruwelverhaal

De zesendertigjarige Nora Hendrickx voelt zich gevangen in haar ongelukkige huwelijk met een pietepeuterige leraar die alles netjes onder controle heeft. Wanneer ze kennis maakt met de excentrieke edelman Robin De Borchgrave, herleeft ze helemaal. Maar Robin is niet wie ze denkt dat hij is.

Nora belandt in een gruwelijke onderwereld die zelfs het rechercheteam van Patricia Rodiers voor een haast onmogelijke uitdaging stelt.

Onder Controle is te koop bij Standaard Boekhandel. De prijs is 21 euro.

Project K.ENTERWERK moet uitvaljongeren aan een job helpen

De kansarmoede-index in Diest bedraagt 7,1% en dat lijkt op het eerste zicht bijzonder gunstig. In Vlaanderen is die namelijk 12,8%. Het cijfer wordt echter volkomen scheef getrokken door deelgemeente Molenstede. In de kernstad bedraagt die index 13,8% en dat cijfer stijgt.

Verontrustende cijfers

Kansarmoede is direct gerelateerd met tewerkstelling. Een paar opmerkelijke cijfers:

 • De werkloosheidsgraad in Diest is 7,6% tegenover 7,2% in gans Vlaanderen.
 • De tewerkstelling van mensen met een niet-Belgische afkomst is structureel lager. 16,5% van de inwoners in Diest is van vreemde origine.
 • Bij de langdurig werklozen is 23% laaggeschoold.
 • Het aantal jongeren tussen 18 en 24 jaar met een leefloon is 27,7% tegenover 22,4% in Vlaanderen.
Kloof tussen jongeren bedreigend voor samenlevingsmodel

Die cijfers accentueren een trend die ook breedmaatschappelijk zichtbaar wordt en waarbij de kloof tussen hooggeschoolden en lager opgeleide jongeren snel groeit. Die trend zet op termijn de samenleving onder druk en vraagt om een reactie op alle niveau’s, ook het lokale. Verder lijkt ons model van integratie van nieuwkomers op de arbeidsmarkt weinig succesvol. Migratie is een gegeven dat de volgende decennia niet zal stil vallen, al zal de oorzaak ervan wel veranderen. Klimaatmigratie lijkt echter onvermijdelijk.

Cluster Welzijn zet zwaar in op tewerkstelling uitvaljongeren

De cluster Welzijn van de stad Diest werkt momenteel aan een langetermijnvisie. Schepen Monique De Dobbeleer wil tijdens de volgende legislatuur sterker inzetten op vier hefbomen. Een ervan is tewerkstelling met eens sterke focus op de zogenaamde uitvaljongeren, dat zijn jonge mensen die hun weg niet vinden in het klassieke onderwijs en daardoor op termijn in werkloosheid en armoede kunnen verzeilen.

K.ENTERWERK

De vzw Arktos is al een paar jaar goed bezig met de opvang van die uitvaljongeren. Daar komt in mei 2019 een opvallend nieuw initiatief bij. Het project K.ENTERWERK start dan met een reparatie-atelier voor de Kringwinkel. Later gaat K.ENTERWERK ook stages voor jongeren organiseren in lokale bedrijven. In de derede fase ontwikkelen ze een systeem waarin bedrijven een soort taks betalen waarvan de opbrengst gebruikt wordt om jongeren op te leiden naar jobs die de lokale ondernemingen niet meer ingevuld krijgen.

Reparatie-atelier Kringwinkel in KTA1

In het reparatie-atelier dat in mei opstart, worden spullen gerepareerd, die ingezameld worden via de Kringwinkel. Ze worden ook daar weer verkocht. De reparaties gebeuren in een atelier van scholengroep De Prins. Jongeren die naar het atelier komen krijgen nieuwe vaardigheden aangeleerd en ze zijn tegeleijkertijd zinvol en maatschappelijk relevant bezig.

Stages in lokale ondernemingen

De projectgroep werkt ook aan een piste waarin uitvaljongeren gedurende een of twee dagen per week stage kunnen doen bij lokale ondernemers. Op die manier kunnen ze ervaring opdoen en hun vaardigheden aanscherpen. Ze leren ook verantwoordelijkheid op te nemen en kunnen  een vast kader creëren waarin ze beter zullen functioneren. Het is nog niet duidelijk of er ook een vergoeding tegenover staat maar in de discussie hierover viel wel een interessante piste om een eigen stadsmunt van Diest te creëren. Een stadscrypto, een soort digitaal betaalmiddel, is een interessante mogelijkheid om betalingen te doen en tegelijkertijd de lokale economie te stimuleren. Door die munt op blockchaintechnologie te zetten wordt hij ook superveilig en het gebruik ervan is volledig transparant.

Specifieke opleidingen voor knelpuntfuncties

Het derde project is geïnspireerd op het Franse model van Compagnons du Devoir. De bedoeling van het project is om de zogenaamde mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken. De werkloosheidsgraaad in Vlaanderen maar nog meer in Diest is relatief hoog en toch krijgen veel bedrijven een aantal specifieke functies niet meer ingevuld. In dit project worden jongeren opgeleid en voorbereid om precies die jobs in te vullen. De bedrijven betalen een soort taks om de kosten van die opleiding te dragen. Het project wordt gecoördineerd door de vzw Blenders maar het stadsbestuur van Diest stapt mee in als partner.

Verwendagje voor dames opnieuw topper

Ladies CityDeLuxe Diest is een concept dat al enkele jaren staat als een goedgebouwd huis. De 1500 goodiebags die de ladies op voorhand kunnen reserveren, waren ook dit jaar weer in geen tijd de deur uit en de software om zo’n vrolijke zak met spullen te reserveren werkte perfect. Diest was er op die manier zeker van dat minstens 1500 dames zouden afzakken naar de Demerstad. Het werden er uiteindelijk veel meer en dat had onder meer te maken met het onverwacht zonnige weer.

Jarige stadsmanager levert topjob af

Stadsmanager Joachim Vancluysen was vorige zondag jarig en dat was een extra motivatie om er een vlekkeloos feestje van te maken. Dat deed hij ook. Joachim beschikt via de promobijdrage die alle handelaars betalen over een stevig budget maar hij zorgt er op een slimme manier voor dat de organisatie ook zelf inkomsten genereert. Dat extraatje gaat bij in het budget om de stad beter op de kaart te zetten.

Bij veel handelaars waren toffe activiteiten en de klanten konden wat extra voordelen scoren. Bij een damesevent hoort een modeshow en die werd centraal op de markt georganiseerd. Een berekend risico om dat in open lucht te doen maar gezien de omstandigheden werd het zelfs een voordeel.

Grappige Sieg De Doncker inspireert alle leeftijden

Er was ook dit jaar weer een BV waar shoppend Diest mee op de foto kon. Televisiefenomeen Sieg De Doncker was een schot in de roos. De man is benaderbaar, grappig en spontaan en, ook al door de aard van zijn programma’s scoort hij bij alle leeftijdscategoriën. De lat ligt meteen hoog voor volgend jaar.

Golden bags

Er waren dit jaar ook tien Golden Goodiebags. Dat waren nog rijker gevulde tassen met onder meer ook een Diesters Cadoosje met een waardebon van 100 euro. De trekking gebeurde door de zogenaamde onschuldige kinderhand. Het kind bleek niet alleen onschuldige maar ook gelukkige handen te hebben. Ze haalde onder meer haar eigen naam uit de doos met kandidaten. Onderaan kan je de foto’s van de tien gelukkige winnaars zien.