Category Archives: Headlines Scherpenheuvel-Zichem

Topveldrijders branden kaarsjes in Scherpenheuvel

Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel lijkt een belangrijke rol te gaan spelen in de afwikkeling van het Belgisch Kampioenschap veldrijden volgende zondag in Kruibeke. Maandagochtend postte de absolute nummer één van het moment en Europees kampioen Mathieu van der Poel een foto op Instagram met de kaarsenkapel voor de basiliek. Bij Hola Hageland hadden we dat meteen in het snufje. We spurtten snel naar de kerkweg maar Mathieu en Sanne Cant waren al de hort op.

Wie er wel nog stonden waren de aanstormende talenten Mathijs Wuyts, Jarno Jordens en Matthias Van Roy. “Sanne Cant wilde absoluut langs Scherpenheuvel passeren om een kaars te branden”, zei Mathijs Wuyts. “Ze is nu volop bezig met het Belgische kampioenschap maar uiteraard denkt ze ook al aan het wereldkampioenschap in Denemarken. Mathieu heeft overigens zelf ook een kaarsje aangestoken.”

De drie beloften zijn uiteraard zelf ook bezig met het kampioenschap. Mathijs Wuyts ambieert een top-5 plaats in de categorie U23. Scherpenheuvelaar Matthias Van Roy werd in oktober 2018 provinciaal kampioen van Brabant. Hij startte nog maar recent met veldrijden. De verwachtingen moeten dus voldoende ambitieus zijn.

Jarno Jordens begon in 2014 met veldrijden en hij rijgt sedertdien de top-3 plaatsen aan mekaar. Jarno doet ook regelmatig mee in de elitecategorie waar hij nu al tegen de top-10 aanschurkt. Hij postte nog een update op Instagram met de boodschap “Dit kan niet meer mis gaan”.

Bestuursploeg van Scherpenheuvel-Zichem allicht als eerste in Vlaanderen geïnstalleerd

In tegenstelling tot andere gemeenten in de regio werd de samenstelling en de verdeling van de mandaten van de nieuwe bestuursploeg in de basiliekstad niet op voorhand bekend gemaakt. Nochtans waren de voordrachtsaktes al op 20 december klaar. Dat moet ook. Wettelijk gezien moeten die namelijk minstens 8 dagen op voorhand ingediend worden.

De reden voor die vreemde beslotenheid blijft onduidelijk en het was dus wachten tot de installatievergadering op dinsdag 2 januari om 10 uur. Op dat moment vond de eerste raadszitting plaats en daarmee scoorde het nieuwe bestuur dan weer erg snel. Allicht is de gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem de snelst geïnstalleerde in Vlaanderen.

Oppositie vraagt meer overleg

Die timing bleek niet iedereen goed uit te komen en er waren wat zure oprispingen over het gebrek aan overleg hierover. Raadslid Allessia Claes (N-VA) was overhaast uit vakantie moeten terugkomen en Joris De Vriendt (Vlaams Belang) vroeg in zijn tussenkomst aan huidig voorzitter van de raad Marleen Van Meeuwen om een voorzitter voor alle fracties te zijn, ook van de oppositiepartijen. De Vriendt haalde het gebrek aan overleg over de timing van de installatievergadering aan als negatief voorbeeld.

Aftredend voorzitter van de raad Arlette Sannen handelde eerst twee belangrijke kennisnames af. De eerste kennisname bevestigde de aanstelling van Manu Claes (CD&V) als burgemeester. De tweede was een gevolg van de inkanteling van het OCMW in de stadsdiensten. Daardoor worden de gemeenteraadsleden automatisch ook aangesteld als OCMW-raadsleden. Organisatorisch heeft dat een stevige impact. Allicht zal na iedere gemeenteraad ook een vergadering van de OCMW-raad volgen. De kans dat de zittingen daardoor uitlopen is reëel. Beide raden worden voorgezeten door de burgemeester.

Gemeenteraadsleden ingezworen

Na de twee kennisnames werden de gemeenteraadsleden ingezworen. Het was al eerder bekend dat CD&V (9 zetels) en Open VLD (8 zetels) verder doorgaan als bestuursmeerderheid. N-VA blijft steken op 5 zetels maar is wel de grootste oppositiepartij. Vlaams Belang stijgt naar drie zetels en sp.a wordt de kleinste fractie met slechts 2 zetels. Bij sp.a neemt Sarah De Cock haar mandaat niet op. Ook eerste opvolger Marc Beddegenoots ziet af van een zitje in de raad. Daardoor werd tweede opvolger Rita Devos ingezworen als raadslid.

Kris Peetermans wordt eerste schepen

Na de gemeenteraad was het de beurt aan het schepencollege. De samenstelling hiervan maar ook de verdeling van de bevoegdheden vergt enige verduidelijking.

Naast burgemeester Manu Claes werden vijf schepenen ingezworen maar die worden aangevuld met de Voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst. Kris Peetermans (Open VLD) wordt beloond voor zijn opvallend sterke persoonlijke score. Hij behaalde 2538 voorkeurstemmen en liet daarmee burgemeester Claes ver achter zich. Die zakte van 2.563 voorkeurstemmen in 2012 naar 1.938 in 2018. Kris Peetermans wordt eerste schepen van de stad.

Zijn ook benoemd als schepen: Lieve Renders (CD&V) – 2de schepen, Nico Bergmans (Open VLD) – 3de schepen, Marie Jeanne Hendrickx (CD&V) – 4de schepen en Tony Van Cauwenbergh (Open VLD) – 5de schepen. Inne Pauwels wordt voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en komt via die omweg in het bestuur als zesde schepen.

De bevoegdheidsverdeling voor de periode 2019-2021

Burgemeester Manu Claes (CD&V)
algemene werking – veiligheid – verkeersveiligheid – HRM – erediensten – erfgoed – markten en kermissen

Eerste schepen Kris Peetermans ( Open VLD)
cultuur – sport, recreatie en vrijetijdsbesteding – lokale economie, KMO en middenstand – autonoom gemeentebedrijf – patrimonium en facility management – duurzaamheid

Tweede schepen Lieve Renders (CD&V)
burgerzaken – toerisme – landbouw – ontwikkelingssamenwerking – dierenwelzijn

Derde schepen Nico Bergmans ( Open VLD)
omgeving – stedenbouw – huisvesting – grondbeleid – mobiliteit – openbare werken – nutsvoorzieningen

Vierde schepen Marie Jeanne Hendrickx (CD&V)
welzijn – armoedebestrijding – senioren – personen met een beperking – kinderopvang – gelijke kansen – diversiteit

Vijfde schepen Tony Vancauwenbergh ( Open VLD)
onderwijs – kunstonderwijs – communicatie – ICT – digitalisering – sociale economie – tewerkstelling

Zesde schepen Inne Pauwels (CD&V)
voorzitter bijzonder comité sociale dienst – financiën – jeugd – bibliotheek

Schepenwissel in 2022

In het bestuursakkoord werd afgesproken dat er halfweg de legislatuur een schepenwissel komt. CD&V verliest dan een mandaat en Open VLD krijgt er een bij. Dat heeft een bizar gevolg want Open VLD heeft op dat moment vier mandaten en CD&V slechts twee plus de burgemeester. CD&V stond ook voor een bijzonder moeilijke keuze om te bepalen wie zijn mandaat moest opgeven. Uiteindelijk volgen ze de logica van het aantal voorkeurstemmen. Daardoor moet Marie-Jeanne Hendrickx een stap opzij zetten. Met haar gaat meteen ook een pak knowhow over welzijn en sociale zaken verloren. Na het verdwijnen van schepen Hendrickx blijft de bevoegdheid voor welzijn echter binnen de partij. Schepen Inne Pauwels neemt dat erbij. Zij wordt dan een soort superschepen met naast het voorzitterschap van het bijzonder comité ook financiën, jeugd, bibliotheek, welzijn, armoedebestrijding, kinderopvang, gelijke kansen en diversiteit als bevoegdheden. De bevoegdheid voor senioren en personen met een beperking schuiven door naar Lieve Renders.

Marie-Jeanne Hendrickx wordt vervangen door Jan Boeckx (Open VLD) en die heeft dan weer een pak expertise op het vlak van openbare werken. Vroeger schepen van Openbare Werken Marleen van Meeuwen werd niet meer herkozen als schepen en dat was meteen een opportuniteit om die bevoegdheid nu al door te schuiven naar Open VLD. Nico Bergmans is een logische keuze om dat gedurende drie jaar op te nemen.

De bevoegdheidsverdeling voor de periode 2021-2024

Burgemeester Manu Claes (CD&V)
algemene werking – veiligheid – verkeersveiligheid – HRM – erediensten – erfgoed – markten en kermissen

Eerste schepen Kris Peetermans (Open VLD)
cultuur – sport, recreatie en vrijetijdsbesteding – lokale economie, KMO en middenstand – autonoom gemeentebedrijf – patrimonium en facility management – duurzaamheid

Tweede schepen Lieve Renders (CD&V)
burgerzaken – toerisme – landbouw – ontwikkelingssamenwerking – senioren – personen met een beperking – dierenwelzijn

Derde schepen Nico Bergmans ( Open VLD)
omgeving – stedenbouw – huisvesting – grondbeleid – mobiliteit

Vierde schepen Jan Boeckx (Open VLD)
openbare werken – nutsvoorzieningen – sociale economie – tewerkstelling

Vijfde schepen Tony Vancauwenbergh (Open VLD)
onderwijs – kunstonderwijs – communicatie – ICT – digitalisering

Zesde schepen Inne Pauwels (CD&V)
voorzitter bijzonder comité sociale dienst – financiën – jeugd – bibliotheek – welzijn – armoedebestrijding – kinderopvang – gelijke kansen – diversiteit

Voorzitterschap wisselt tweemaal

In het bestuursakkoord heeft CD&V het voorzitterschap van de gemeenteraad toegewezen gekregen. Dat de partij nogal wat mensen tevreden moet houden blijkt uit de wissels die hier gepland zijn. Marleen Van Meeuwen is niet langer schepen en mag de voorzittershamer twee jaar lang hanteren. Daarna neemt de vorige voorzitter Arlette Sannen het twee jaar van haar over. De laatste twee jaar is partijzwaargewicht en hoofdeconoom van werkgeversorganisatie Etion Geert Janssens aan zet als voorzitter.

Open VLD heeft extra zitje in de politieraad

De leden van de politieraad moeten effectief verkozen worden tijdens de installatievergadering. Die verkiezing werd spannend. Uiteraard proberen de leden van de meerderheid om hun kandidaten verkozen te krijgen maar rekenkundig was daarover geen zekerheid. Scherpenheuvel-Zichem heeft 8 zitjes in de politieraad en Diest heeft er 9. De twee burgemeesters van beide steden zetelen ambtshalve ook in de raad. Voor die 8 posten waren er 10 kandidaten. CD&V en Open VLD hadden ieder 3 kandidaten, N-VA had er 2 en Vlaams Belang en sp.a ieder 1.
De meerderheid was altijd zeker van vijf mandaten. Dat gebeurde ook. Esther Schoolmeesters (Open VLD), Koen Vranken (CD&V), Anne-Sophie Weckx (CD&V), Ronald Schuyten (Open VLD) en Arlette Sannen (CD&V) haalden 15 stemmen en waren daarmee lid van de politieraad. Bij de oppositie haalden Allessia Claes (N-VA) en Rudi Vancauwenbergh (Vlaams belang) ook 15 stemmen. De andere drie kandidaten, Ursula Bervoets (Open VLD), Annelies Ooms (N-VA) en Christini Gounakis (sp.a) haalden ieder 10 stemmen. Ursula Bervoets zetelde echter eerder al in de politieraad. Die anciënniteit zette haar boven haar concurrenten en ook zij werd dus ingezworen als 8ste lid van die raad. De oppositie laat hier een kans liggen om een extra mandaat binnen te halen omdat ze hun stemgedrag niet op mekaar hebben afgestemd.

CD&V roteert ook bij Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het Bijzonder comité voor de sociale dienst is een nieuw orgaan dat bevoegd is voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en integratie. De leden ervan waren op voorhand aangeduid maar bij CD&V valt ook hier op dat ze hun drie mandaten na drie jaar vervangen door drie nieuwe leden. Onder meer Marie-Jeanne Hendrickx, die op dat moment haar schepenambt moet opgeven, krijgt hier een politiek vangnet, al blijft ze natuurlijk ook wel gemeenteraadslid. CD&V vist in 2022 ook Ben Mattheus op die tijdens de vorige legislatuur het jongste raadslid was maar nu niet meer verkozen werd. N-VA dropt gewezen raadslid René Jacobs in de raad.

De samenstelling van het comité

Voorzitter: Inne Pauwels (CD&V)
Leden:

 • 2019-2021: Robby Baptist (CD&V) | 2022-2024: Marie Jeanne Hendrickx (CD&V)
 • 2019-2021: Sarah Meeuwens (CD&V) | 2022-2024: Lotte Degol (CD&V)
 • 2019-2021: Melina Vranckx (CD&V) | 2022-2024: Ben Mattheus (CD&V)
 • Omer Mievis (Open VLD)
 • Serge Keuninckx (Open VLD)
 • René Jacobs (N-VA)
 • Philip Vervloesem (Vlaams Belang)
 • Veerle Peeters ( SP-A)
Impact nieuwe Algemeen Directeur duidelijk voelbaar

Tijdens de vorige legislatuur werd Eva Poelemans aangesteld als Algemeen Directeur van de stadsdiensten. Eva beschikt over een stevige academisch onderbouwde knowhow maar ze heeft duidelijk ook sterke managementcapaciteiten. Het projectiescherm dat al enkele maanden werkloos stond te blinken in de vergaderzaal, werd eindelijk nuttig ingeschakeld. Eva kwam ook een paar keer gevat tussen om de vergadering gespoord te houden met de noodzakelijke administratie. En ze waakte ook heel strikt over een juiste toepassing van de wettelijk opgelegde spelregels. Poelemans heeft duidelijk de capaciteiten om de gemeenteraad naar een efficiëntere manier van besluitvorming te leiden. De procedure om 135 stembrieven in een aftandse stembus met een veel te kleine gleuf te stoppen is nauwelijks nog bedenkbaar. Zeker als al die stembrieven dan ook nog manueel moeten geteld worden tijdens de raadszitting. De Russen mogen dan al geen impact krijgen op het stemgedrag van de mandatarissen in Scherpenheuvel-Zichem maar als we de burgers meer willen betrekken bij de politiek is efficiënte tijdsbesteding geen onbelangrijk aspect.

Nieuwjaar zingen vooral in Testelt populair

In Scherpenheuvel trekken de kinderen pas op Driekoningen zingend door de straten maar in alle andere deelgemeenten gebeurt dat al op 31 december. Deze oude traditie wint de laatste jaren sterk aan populariteit en dat heeft veel te maken met de initiatieven van buurtcomité’s, jeugdverenigingen maar soms ook gewoon inwoners die op een aantal plaatsen korte drankjes en chocomelk schenken. Foute kersttruien en vrolijk gepimpte hoofddeksels waren daarbij geen taboe.

Op de Keiberg was de gepimpte caravan van Lars “Tuzq” Van Cauwenbergh de verzamelplaats voor de leden van KWB. Er was warme choco voor de kinderen maar ook de huisgemaakte Limoncello mocht niet ontbreken. In deze deelgemeente groeit het aantal zangertjes opvallend.

In Testelt zetten ze de traditie van Halloween verder. Op verschillende plaatsen in de deelgemeente stonden drankenstandjes en ook hier trokken opvallend veel kinderen van huis tot huis. De dorpsgemeenschap van Testelt neemt bij zulke gelegenheden steeds meer het initiatief en ze hebben in Testelt ondertussen een knappe reputatie opgebouwd. De jeugdband van de fanfare zorgde voor extra animatie. Zij speelden een kort deuntje aan ieder huis.

In Averbode houden de scouts de traditie van hun jenevertent in ere. Dat doen ze al jaren op het plein tegenover de bibliotheek. Ook het buurtcomité aan de Putterslamp haalde de flessen korte drank weer boven.

In Zichem bouwen de carnavalsverenigingen al jarenlang een drankenstand op in de kiosk op de Markt. Ze kapten echter dit jaar onverwacht met die traditie. De kiosk bleef leeg. Wel opvallend was de wandelbus van Kinderopvang De Vlindertjes. Zaakvoerster Daisy Neven maakt iedere dag met haar opvangkindjes een wandeling door de omgeving. De kleinsten mogen mee hobbelen in een gigakinderwagen in de vorm van een bus. Vorige maandag trok de ganse bende met de bus door de straten van Zichem om nieuwjaar te zingen. Of hoe een oude traditie levend gehouden wordt door ze creatief in te passen in de zorg voor de toekomstige generaties.

Basisschool OLV steunt Mucovereniging in kader van Warmste Week

Het is een traditie van jaren. Basisschool Onze-Lieve-Vrouw sluit het eerste schooltrimester af met een enscenering van het kerstverhaal in de mariahal. Dat was dit jaar niet anders. De nieuwe directeur van de school, Luc Breugelmans bespeelde het kerkorgel en hij kwam pas aan het einde van de voorstelling even op de voorgrond om zijn ganse team, de leerlingen en de vrijwilligers te bedanken. De man was dermate onder de indruk van hun prestatie dat hij bijna het belangrijkste moment van de dag vergat. De leerlingenraad had een week eerder een actie georganiseerd in het kader van de Warmste Week. Ze schonken de opbrengst aan de Mucovereniging. Bram, een leerling van het zesde leerjaar in de school, lijdt aan de ziekte. Hij mocht een cheque van 1076,52 euro in ontvangst nemen.

Kinderopvang Baloe organiseert kersthappening

Het team van kinderopvang Baloe organiseerde donderdagavond een knappe kersthappening. Tijdens dat event konden de ouders die al gebruik maken van de opvang de infrastructuur en het team beter leren kennen, iets waar niet altijd voldoende tijd voor is. Maar ook ouders die (nog) geen gebruik maken van de opvang, waren welkom om de faciliteiten en de mensen die er werken te leren kennen.  

Er waren lekkere hapjes en drankjes, aangepast aan de voorkeur van de kinderen. En die waren zelf de sterren van de avond. Samen met zangeres Cindy zorgden ze voor de muzikale omlijsting.

Sterke stijging personeelskost en afbouw schuld zijn opvallende accenten in budget 2019

De bespreking van het budget voor het volgende kalenderjaar is in een verkiezingsjaar eerder een voorzichtigheidsoefening omdat er een nieuwe coalitie aantreedt die mogelijk andere accenten zal leggen. Schepen Inne Pauwels  gebruikte de voorstelling van het budget 2019 vooral om een aantal zere plekken in het beleid van het hogere echelon aan te tonen.

De belangrijkste bron van inkomen in Scherpenheuvel-Zichem is de aanvullende personenbelasting. De tax shift hakt in 2019 opnieuw 409.203 euro weg uit de inkomsten. (zie ook ons artikel over de budgetwijziging)

Gemeentefonds zet kleinere gemeenten in de kou

Er was ook zware commotie over de aanwending van het Gemeentefonds in Vlaanderen. Dat fonds moet onevenwichten in de inkomsten van een lokaal bestuur compenseren zodat ze een kwalitatief goede dienstverlening kunnen garanderen. Negen grote steden in Vlaanderen gaan echter met het grootste deel van dat budget lopen. In het Hageland krijgen Diest, Aarschot en Tienen een extra uitkering om hun functie als centrumstad waar te maken. Raadslid Geert Janssens kaartte aan dat het Gemeentefonds allicht de criteria voor de verdeling van haar middelen zal aanpassen. Hij pleitte ervoor om te proberen te wegen op die aanpassing.

Meer poetsbeurten in gemeenschapszalen

Het budget 2019 voorziet een meerkost van 210.000 euro voor het poetsen van de gemeentelijke zalen. Vooral De Keyt en de Hemmekens zullen meer poetsbeurten hebben omdat die twee zalen zeer intensief gebruikt worden. Bij de eenmalige uitgaven valt de installatie van WIFI in de gemeentelijke zalen, sporthallen en scholen op. Dat gaat 41.000 euro kosten.

Sterke stijging personeelskosten

De personeelskosten worden volgend jaar gebudgetteerd op 12.487.471 euro. Dat is een stijging met 642.000 euro. Die toch wel erg zware verhoging heeft deels te maken met de aanwerving van een IT-projectleider en een IT-beheerder. Anderzijds is de inkanteling van het OCMW in de stadsdiensten onder meer bedoeld om dubbele functies uit te schakelen en op die manier te besparen maar de realiteit is helemaal anders. De functie van gemeentesecretaris en secretaris van het OCMW werd samengevoegd in de nieuwe functie van algemeen directeur. Het loon van die algemeen directeur werd met 30% verhoogd omwille van de verzwaring van het takenpakket. Het personeelslid dat niet benoemd werd in de nieuwe functie blijft echter gewoon in dienst als statutair ambtenaar en met behoud van loon. Hetzelfde gebeurt met de positie van financieel directeur. Ook daar is een loonsverhoging van 30% voor de mandaathouder maar de andere persoon blijft in dienst als adjunct. Geen besparing dus. Integendeel, een verhoging van 30% op de toplonen. De stad kan daar overigens zelf niet op ingrijpen. De lonen zijn opgelegd door de hogere overheid. 

Geplande werven

Het lijstje van de uitgaven in de post Investeringen is altijd een boeiende opsomming. Het geeft aan wat het bestuur volgend jaar wil aanpakken. Een paar opvallende projecten:

 • Door de inkanteling van het OCMW in de stadsdiensten  zijn er aanpassingen aan het stadhuis nodig. Die worden begroot op 50.000 euro.
 • Op een aantal plaatsen wordt de straatverlichting aangepast. Dat gebeurt met LED-lampen. Op termijn zal overal LED geplaatst worden.
 • Voor de wegen- en rioleringswerken Op ’t Hof wordt 1.244.728 euro ingeschreven
 • Aan de Hemmekens komt een laadpaal, een batterij en een voertuig voor autodelen. De kostprijs is 45.000 euro. De elektriciteit wordt gegenereerd door zonnepanelen en de installatie daarvan zal 28.000 euro kosten.
Afbouw schuld blijft doorgaan

Schepen Pauwels gebruikte de voorstelling van het budget 2019 ook om een overzicht te geven van de schuldpositie van de stad. We vatten het even samen in een tabel

  2014 2018 2019
Saldo te betalen op 01.01 58.271.278 40.685.308 36.421.403
Nieuwe leningen     5.700.000
Terugbetaald in jaar 4.516.130 4.263.904 4.461.357
Nog te betalen op 31.12 53.755.148 36.421.403 37.660.046
Intresten 1.881.931 953.948 972.697
Jaarlijkse last 8.398.061 5.217.853 5.434.055

Het bestuur bouwt dus wel degelijk de schuld af. In 2014 bedroeg die nog 2590 euro per inwoner. In 2018 is dat bedrag gedaald naar 1808 euro per inwoner.

Situatie kerk Zichem bijzonder ernstig – dringende instandhouding onvermijdelijk

Zichem staat sinds vorig weekend in rep en roer. Niet alleen omdat de kerstmarkt voor het tweede jaar op rij last had van het barre weer. Maar vooral omdat er geruchten waren dat men de historisch belangrijke Sint-Eustachiuskerk zou laten verworden tot een ruïne. De kosten om het gebouw te herstellen zouden te zwaar wegen. Bovendien was er bij het kerkbestuur wat wrevel over de overname van de coördinatie van het dossier door het stadsbestuur.

Instandhouding wettelijk verplicht

Het idee om de kerk te laten verworden tot ruïne werd blijkbaar effectief geopperd. Dat blijkt uit een persmededeling die het stadsbestuur vandaag uitstuurt. Daarin wordt de piste effectief genoemd maar meteen ook tegengesproken. “De kerkfabriek is wettelijk verplicht de beschermde Sint-Eustachiuskerk in goede staat te behouden door de nodige instandhoudings-, beveiligings-, herstellings- en onderhoudswerken uit te voeren. De kerk tot een ruïne laten vervallen – een idee ingegeven door de vergevorderde staat van verwering van de ijzerzandsteen – is dus geenszins een optie”, zo staat er. 

Gevaar voor de veiligheid

De vraag is echter of die instandhouding ook effectief technisch en financieel mogelijk is. De kerk is in bijzonder slechte staat en die verslechtert snel. Het gevaar voor de openbare veiligheid, de precaire stabiliteit van de kerk en het mogelijk groot verlies van erfgoedwaarden is dermate zorgwekkend, dat op korte termijn beveiligings- en consolidatiewerken moeten uitgevoerd worden. Mensen die in de onmiddellijke omgeving van de kerk wonen vertellen ons dat ze bijna dagelijks steenpuin vonden rond hun woning. Ondertussen werden bakken tegen de kerkmuur geplaatst om dat puin op te vangen. De kerk heeft het oudste gebrandschilderde glas-in-loodraam van België (anno 1398) maar ook het kerkmeubilair, het pleisterwerk en een aantal schilderijen zijn van uitzonderlijke waarde.

Vermindering van subsidie 

Vorige maandag werd het dossier voor de subsidiëring van de instandhoudingswerken getekend en ondertussen is het ook doorgestuurd naar het kabinet van Vlaams minister van Erfgoed Geert Bourgeois. (N-VA). De urgentie heeft alles te maken met de aangekondigde vermindering van de subsidiëring voor instandhouding van cultureel erfgoed van 80% nu, naar 60% later. Het dossier om de toestand van de kerk te beveiligen zou al over 3 miljoen gaan. Pas daarna kan de eigenlijke restauratie starten. De eerste officiële ramingen voor de volgende fases bedragen 8 miljoen euro maar dat kan nog veel hoger oplopen. 

Zware financiële dobber

Bij het kerkcomité beseft men dat het voor het stadsbestuur een zware dobber zal worden om haar aandeel van die restauratie te voorzien in de toch al krappe financiële omstandigheden. Het schepencollege heeft weliswaar een overleg aangevraagd  bij bevoegd minister Geert Bougeois om de mogelijkheden voor bijkomende  financiering vanuit Vlaanderen te bekijken maar het is zeer de vraag of dat wat kan opleveren. Ondertussen wil het comité ook andere pistes bekijken. Onder meer crowdfunding zou een optie zijn. Die alternatieven veronderstellen ook dat de kerk, naast een gebruik voor de erediensten, een alternatieve bestemming zou krijgen. Naast camera’s Ecowerf nu ook camera’s politiezone in de strijd tegen sluikstorten

De jacht op sluikstorters komt op snelheid. Scherpenheuvel-Zichem stapte in het project van Ecowerf om mobiele camera’s in te zetten aan de containerparken. Die staan er natuurlijk niet permanent. Scherpenheuvel-Zichem kan er drie tot vier keer per jaar gedurende een paar weken over beschikken. Ze hangen ook enkel aan de containerparken aan de Molenstraat (parking naast het kerkhof), Prins Alexanderstraat (vlakbij jeugdhuis ’t Boemelke), de Koestraat (aan dancing De Kroon) en de Molenvijver in Averbode. Ecowerf beheert het camerasysteem en de sta d betaalt daar 539 euro per week voor. 

GAS-boetes zetten aan tot mentaliteitswijziging

Naast de bewaking van de glasbollen gaat ook de politiezone Demerdal haar twee mobiele camera’s inzetten voor de bewaking van sluikstortgevoelige zone’s.  Dat blijkt op te leveren. De politie schreef al 6 GAS-pv’s uit in Scherpenheuvel-Zichem en 14 GAS-pv’s in Diest. Naast een Gemeentelijke Administratieve Sanctie krijgen de sluikstorters ook de rekening gepresenteerd om het sluikstort op te ruimen. Die bedraagt minimaal 125 euro. Blijkbaar werkt de plaatsing van de camera’s ook ontradend. Uit een bericht van de politiezone blijkt dat op die plaatsen waar overtreders betrapt worden, het sluikstorten ook aanzienlijk vermindert, ook nadat de camera’s werden weggenomen. Tijdens het plaatsen worden de politiemensen regelmatig aangesproken door passanten of omwonenden die hun tevredenheid tonen. Sluikstorten blijkt een grote bron van ergernis te zijn.” De conclusie van de politiezone doet verhopen dat er bij de bevolking een mentaliteitswijziging optreedt en dat meer mensen hun verantwoordelijkheid opnemen voor het milieu. Dat er echter nog een lange weg te gaan is bewijst onze coverfoto die op maandagavond 9 december 2018 werd genomen aan de glasbollen in de Basilieklaan.

 

Jaarrapport katholieke kerk maakt vergrijzing pijnlijk duidelijk

Het is al breed uitgesmeerd in allerlei kanalen…Scherpenheuvel is met voorsprong het populairste bedevaartsoord in België. Dat blijkt uit het jaarrapport dat de katholieke kerk deze week publiceerde. De basiliek van Scherpenheuvel kreeg 800.600 bedevaarders op bezoek, Banneux eindigt op 330.000, Beauraing op 77.000 en Oostakker op 350.000.

Pastoor Van Hilst heeft een ploeg van 13 betaalde werknemers en 80 vrijwilligers om al die bedevaarders correct te kunnen opvangen. In Banneux hebben ze vreemd genoeg 31 betaalde werknemers nodig terwijl Oostakker het met een team van 5 mensen doet.

Naast deze toffe vaststelling over Scherpenheuvel, bevat het jaarrapport nog een reeks andere erg interessante gegevens.

Federale overheid betaalt lonen bedienaars van de eredienst

Er zijn 2774 diocesane priesters in België. (actieven en gepensioneerden) Daarnaast zijn er ook nog 2205 priesters die in kloosterorden leven. Een aantal van hen zijn bedienaars van de eredienst. Zij doen dus missen in de parochies. De lonen van de bedienaars van de eredienst worden betaald door de federale overheid. Het gaat over 2274 mensen, deels priesters maar ook diakens en gevormde leken.

94% van hen zijn parochiepriesters. Hun jaarwedde bedraagt 21.998 euro, ofwel 1.833 euro bruto per maand (netto 1.549). Er is geen anciënniteitsregeling. Als de bedienaar van de eredienst verantwoordelijk is voor meerdere parochies, wordt de wedde verhoogd tot maximum 150 %. Dat is het geval voor 58 % van de bedienaars van de eredienst. In dat geval bedraagt de bruto jaarwedde 32.995 euro, ofwel 2.794 euro bruto per maand (netto 1.855).

De federale overheid betaalt ook de lonen van de bedienaars van erediensten van de andere erkende erediensten. Er is geen aparte begroting beschikbaar voor de katholieke kerk, maar voor de katholieke eredienst, de protestantse, de anglicaanse, de joodse en de orthodoxe samen ging het in 2017 om 87.411.000 euro.

De acht bisdommen stellen zelf ook nog 278 mensen te werk. Het gaat om leken, mannen en vrouwen, die de pastorale diensten ondersteunen en instaan voor zaken zoals boekhouding, secretariaat, archief en communicatie.

Bijna 80% van alle religieuzen is ouder dan 75 jaar

Vorige zondag vierde EH Benjamin Sterckx zijn diamanten priesterschap. De kranige pastoor ging zelf voor in de viering. Maar Benjamin Sterckx was niet de enige hoogbejaarde religieuze in de basiliek. Het kransje priesters en broeders die aan de zijkant van het altaar aanschoven maakte pijnlijk duidelijk hoe zwaar de vergrijzing toeslaat. In het jaarrapport staan een paar data die dat illustreren. In Vlaams-Brabant en Mechelen zijn 1.751 religieuzen. Slechts 2,3 % of 42 mensen zijn jonger dan 45 jaar. 5,5% is tussen 45 en 60 jaar. 13,1% is tussen 60 en 75 jaar en 79,1% of 1384 religieuzen zijn ouder dan 75 jaar.


Je kan onze erg uitgebreide fotoreportage over de kaarskensprocessie nog bekijken op de pagina Hola Processie

Stadsbestuur en brandweerzone regelen gebruik kazerne

Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem en de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost sluiten een gebruiksovereenkomst af voor de brandweerkazerne in de Prattenborgstraat. In de kazerne is de brandweerpost Scherpenheuvel gevestigd. De kazerne werd in 1999 gebouwd door het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem. Het gebouw staat op grond van het stadsbestuur. 

Eind 2014 besliste de gemeenteraad om  de kazerne ter beschikking te stellen van de brandweerzone. De zonewerking ging begin 2015 van start en integreerde zeven brandweerkorpsen. Naast Scherpenheuvel-Zichem maken ook de korpsen van Diest, Aarschot, Tienen, Landen, Leuven en Overijse er deel van uit. Door de oprichting van de zone moest een overdracht van het materiaal maar ook van de gebouwen worden geregeld. Pas nu is dat gebruik voor de kazerne van Scherpenheuvel formeel geregeld. 

Brandweerzone neemt leningslast over

Het stadsbestuur stelt de kazerne gratis ter beschikking van de hulpverleningszone tot eind 2024.  Na die periode krijgt de zone voorrang om een nieuw contract af te sluiten met het stadsbestuur. Maar gratis is relatief. Parallel aan het afsluiten van de gebruiksovereenkomst worden de openstaande schulden ( aflossingen kapitaal en interesten) voor de bouw van de brandweerkazerne door de hulpverleningszone overgenomen en dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015. Het gaat om een bedrag van 322.282, 52 euro.

De kosten voor het verbruik van gas, water en elektriciteit en de kosten van telefoon, internet, alarminstallaties en verzekeringen vallen ten laste van  de brandweerzone. Ook het onderhoud en alle herstellingen moeten door de zone gedragen worden. 

Aparte regeling voor brandweerzaaltje 

De brandweerzaal aan de Zuidervest is niet in de overeenkomst opgenomen. Het zaaltje wordt gemeenschappelijk gebruikt door de stad en de brandweerzone. Hierover wordt later nog een aparte regeling getroffen, die dan zal opgenomen worden als bijlage bij de huidige overeenkomst.

De stad stelt het zaaltje momenteel ter beschikking aan drie vaste gebruikers. Het gaat om verenigingen  die hier wekelijks vergaderen: Harmonie Onze Lieve Vrouw Scherpenheuvel, Femma Scherpenheuvel en AA Scherpenheuvel.

Occasionele gebruikers zijn  het Rode kruis ( bloed geven), Carnaval Centrum Scherpenheuvel (ter gelegenheid van de carnavalstoet van Scherpenheuvel), de Vriendenkring Brandweer Scherpenheuvel,  Triatlonclub Go Like Hell en Oudercomité  kleuterschool ‘t Karakolleke. Het zaaltje beschikt over een uitgeruste keuken en wordt regelmatig verhuurd aan private gebruikers. 

De vlakbij gelegen stedelijke kleuterschool ’t Karakolleke maakt ook regelmatig gebruik van het zaaltje voor de lessen bewegingsopvoeding en voor activiteiten zoals Kerstfeest, Paasfeest, bezoek van de Sint, grootouderfeest, schoolfeest.

De zaal is verder speciaal uitgerust om dienst te kunnen doen als crisiscentrum. De brandweerzone gebruikt de ruimte voor opleidingen en vergaderingen.

De gebruiksovereenkomst tussen Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost en het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem wordt vanavond besproken op de gemeenteraad. Ook in Diest is een vergelijkbare overeenkomst afgesloten; Die staat volgende maandag ter bespreking op de gemeenteraad. 

Bpost vermindert aantal postbussen radicaal

Bpost wil het aantal rode postbussen in Scherpenheuvel-Zichem verminderen van 24 naar 14 stuks. Dat zal nog deze maand gebeuren. Burgemeester Manu Claes (CD&V) is not amused en gaat de maatregel – ironisch genoeg – per brief aanklagen. Hij postte zijn bezwaar ook op Facebook en nogal wat mensen gaan mee in zijn verontwaardiging. Niet iedereen is mee met de digitale versnelling en minder mobiele mensen kunnen nadeel hebben van de maatregel, zijn de belangrijkste argumenten. Maar onder meer Marcel Deflem merkt terecht op dat een aantal documenten nog een poststempel nodig hebben als validering.

Bpost kan ook niet zomaar postbussen weg halen. In landelijke gebieden moet 90% van de inwoners een bus kunnen bereiken binnen 1,5 kilometer. In stedelijk gebied is dat 500 meter. Allicht zullen er dus meer bussen verdwijnen in de woonkernen.

E-mail en sociale media verdringen fysieke post

CEO van Bpost Koen van Gerven kondigde in de zomer van 2018 al aan dat hij de 13.000 rode brievenbussen van zijn bedrijf sterk wilde verminderen. Al die bussen worden minstens eenmaal per dag gelicht en hun aantal is al tien jaar hetzelfde gebleven. Ondertussen hebben e-mail en de sociale media ongeveer 90% van alle fysieke postzendingen vervangen. Er zijn brievenbussen waar amper een paar brieven per dag in zitten. Soms zit er zelfs helemaal geen post in.

Getrapt tarief

Bpost experimenteert ook met een onderscheid tussen priorzendingen die na 1 dag worden geleverd en gewone zendingen die maximaal drie dagen later afgeleverd worden. De tarificatie voor die zendingen zal anders worden.

Popkoor Vocalicious trekt werking breed open

Popkoor Vocalicious gaat zijn werking regionaal breder uitzetten. Het koor wil ook samenwerken met een aantal andere muziekverenigingen. Er komt onder meer een uitwisseling met het koor Belside uit Lebbeke.

Hemelse Helden in Lebbeke en in Herk-De-Stad

Op 8 december staat Vocalicious op de planken CC De Biekorf in Lebbeke. Ze brengen daar de voorlaatste editie van hun zeer gesmaakte show Hemelse Helden. Het repertoire is niet helemaal hetzelfde als wat ze in Den Egger hebben neergezet. “Ondertussen zijn er een paar artiesten overleden waar we heel graag een nummer van willen brengen”, zegt dirigente Evi Bex.

Wie een verplaatsing naar Lebbeke niet ziet zitten kan Hemelse Helden de allerlaatste keer zien op 4 mei 2019 in De Markthallen in Herk-De-Stad.

Muzikaal project Chacaltaya in den Egger

De samenwerking met Belside werkt in twee richtingen. Op 23 februari 2019 brengt het koor uit Lebbeke hun show Chacaltaya in GC Den Egger. Chacaltaya is een mix van Boliviaanse muziek, hedendaagse popmuziek en zelfs kleinkunst. Maar het is vooral een aanklacht tegen de impact van de klimaatopwarming.

Muzikale wijnproeverij

Op zaterdag 24 november organiseert Vocalicious een muzikale wijndegustatie. Deelnemers kunnen een achttal verrassende wijnen proeven en Lieven Van Damme van Wijnhandel ’t Kroontje zorgt voor een professioneel onderbouwde situering. Het popkoor zorgt uiteraard voor een muzikaal accent. De proeverij gaat door in ontmoetingscentrum De Keyt in Messelbroek. Deelnemen kost 8 euro.


Hola Hageland schenkt twee vrijkaarten weg voor de wijnproeverij van Vocalicious. Surf even naar http://www.popvoca.blog en zoek op in welk jaar het popkoor startte. Antwoorden naar michel@vocalicious.be

Popkoor Vocalicious is partner van Hola Hageland. Je kan hun partnerpagina aanklikken op onze site. 

 

 

Benjamin Sterckx viert diamanten priesterschap

Benjamin Sterckx vierde vorige zondag zijn briljanten priesterjubileum in de basiliek van Scherpenheuvel. Ben Sterckx was leraar en later ook directeur in het Sint-Jan Berchmanscollege. Hij was er ook proost van jeugdbeweging KSA. Na zijn loopbaan in het onderwijs werd hij pastoor in Waanrode en later meewerkend priester in Scherpenheuvel. Ben Sterckx is nog steeds erg geliefd in Waanrode.

Priester Ben Sterckx leidde de dienst naar aanleiding van zijn vijfenzestigjarig priesterschap nog zelf. Uit zijn teksten klonk een opvallend optimisme, dankbaarheid en vreugde. 

De viering werd bijgewoond door de meeste geestelijken die verbonden zijn aan de parochie Onze Lieve Vrouw. Pastoor Luc Van Hilst was niet aanwezig. Hij herstelt van een medische ingreep. 

Boek over einde van wereldoorlog I in Schoonderbuken voorgesteld

Het einde van de Groote Oorlog is vorig weekend in zowatieder dorp in Vlaanderen herdacht. In Schoonderbuken krijgt die herdenking eenextra literair accent. Enkele jaren geleden werd een postzak terug gevonden metniet verzonden brieven uit 1914. Daar zaten twee brieven die de overgrootoudersvan David Swinnen schreven in augustus 1914. Naar aanleiding van die vondst kreegDavid de vraag om een publicatie te maken over het einde van wereldoorlog I inSchoonderbuken. David Swinnen haalde er voorzitter van de heemkundige kring vanAverbode, Eddy Exelmans bij. Die heeft heel wat ervaring met historisch opzoekingswerken was ook betrokken bij het opzetten van de tentoonstelling die momenteel inDe Egger loopt over wereldoorlog I.  

“Tijdens de opzoekingswerken in het stadsarchief voor de algemene tentoonstelling zijn er enkele interessante documenten opgedoken over Schoonderbuken”, zegt Eddy Exelmans. “Vooral over schadeaangifte en schadevergoeding maar ook over opeisingen. In het parochiearchief staat een lijst van weggevoerden voor verplichte tewerkstelling in Duitsland. David heeft dat gebundeld en ik heb daar mijn beschrijving van de 6 gesneuvelden uit Schoonderbuken bijgevoegd. Die verscheen eerder in het heemblad van Heemkring Averbode.  De gesneuvelden zijn Frans Frederik Everaerts, Constant Geyskens, Hubert Van Calster, Joannes Augustinus Van Ham, Augustinus Josephus Verhaert en Mathias Verhaert. Al die gegevens leverde voldoende stof op om een boekje samen te stellen.”

Het boekje werd vorige vrijdag voorgesteld in de vergaderzaal van Café Oud Schunnebroeck. Dat zaaltje liep helemaal vol. Eddy Exelmans legde uit hoe men het verhaal van een gesneuvelde of een militair van wereldoorlog I kan wedersamenstellen. Hij overliep de bronnen die hij gewoonlijk raadpleegt zodat iemand die geïnteresseerd is dat zou kunnen doen voor zijn eigen familiegeschiedenis. David Swinnen ging dieper in op de schade, schadevergoeding, opeisingen, en de weggevoerden. Hij las ook de twee brieven voor van zijn overgrootouders

Schoonderbuken – terugblik op het einde van wereldoorlogI  is 82 pagina’s dik (A4). Het boek isgeïllustreerd met enkele kleurfoto’s en kost 11 euro. Het is te verkrijgen bijKrantenwinkel De Noene in Averbode, Krantenwinkel Kurt in Testelt, Dienst toerismeScherpenheuvel of via info@heemkring-averbode.be

Agenda gemeenteraad Scherpenheuvel-Zichem in november

De agenda van de gemeenteraadszitting van 22 november 2018 in Scherpenheuvel-Zichem is vandaag publiek gemaakt. 

Opvallende agendapunten:

 • Goedkeuring van de gebruiksovereenkomst voor de brandweerkazerne.

Bij de start van de brandweerzone was het de bedoeling om de brandweerkazerne over te dragen aan de zone. dat zal uiteindelijk niet gebeuren. De zone blijft de kazerne gebruiken maar de stad blijft eigenaar. Op die manier kunnen de verenigingen ook het vergaderzaaltje verder blijven gebruiken.

 • De goedkeuring van het budget 2019 van het OCMW. 

Het budget van het OCMW is een van de belangrijkste uitgavenposten van de stad. De discussie over die post is niet louter financieel maar houdt ook een visie in op het sociale beleid van het bestuur. 

 • Goedkeuring prijssubsidiereglement AGB Scherpenheuvel-Zichem

De verkoop van tickets voor de voorstellingen in Den Egger volstaan niet om de kosten te dekken. Het bestuur keurt daarom ieder jaar een prijssubsidie goed. Dat is het bedrag dat de stad bijlegt per verkocht ticket. Omdat het budget momenteel voldoende is kan die opleg voor de maanden november en december wegvallen;

 • Goedkeuring van een recht van opstal voor de plaatsing en exploitatie van een photo-voltaïsche installatie op hetd ak van De Hemmekens

Het project om een PV-installatieop het dak van De Hemmekens te plaatsenwerd eerder al goedgekeurd. Dit agendapunt regelt de juridische voorwaarden waaronder de plaatsing ervan zal gebeuren. De stroom van de installatie wordt onder meer gebruikt voor een elektrische deelwagen.

De vergadering van de gemeenteraad vindt plaats op 22.11.2018 om 20 uur. De vergadering is vrij toegankelijk voor het publiek. De agenda en de verslagen van de gfemeenteraad kan je vinden via deze link.

Beklijvende expo over WO I in Den Egger

Een eeuw geleden, op 11 november 1918, zwegen de wapens. De Groote Oorlog was voorbij. Hiermee kwam een einde aan vier jaren vanwapengekletter, maar de ellende was voor velen nog lang niet gedaan. Verscheurde gezinnen rouwden om weggevallen vaders, echtgenotes en zonen. Vluchtelingen en frontsoldaten keerden terug naar hun verwoeste dorpen. Overal werd puin geruimd. Daklozen namen hun toevlucht tot barakken en noodwoningen in afwachting van de wederopbouw. Tot overmaat van ramp bleef de Spaanse griep miljoenen slachtoffers eisen in de nasleep van de oorlog.

Voedselhulp

Het herstel kwam moeizaam op gang. Vanuit Amerika werden al tijdens de oorlog onder meer tonnen graan aangeleverd om door lokalevoedselcomités te worden verdeeld onder de hulpbehoeftigen. De overheid boog zich over oplossingen voor oorlogsslachtoffers, -weduwen en –wezen. Ook wie materiële schade had geleden, kon een aanvraag tot compensatie indienen.

Herdenkingsmonumenten

Naarmate het dagelijkse leven zich opnieuw herstelde, groeide ook de noodzaak om de oorlog en zijn slachtoffers passend te gedenken. Monumenten in allerlei vormen en maten rezen op in elk dorp. Aangemoedigd door kerkelijke en wereldlijke overheden groepeerden oud-strijders en nabestaandenvan slachtoffers zich in diverse verenigingen. Deze bonden zouden voortaan instaan voor de jaarlijkse 11-novembervieringen en andere herdenkingsplechtigheden. Nabij de slagvelden werden de begraafplaatsen heraangelegd. Het amalgaan aan graftekens werd vervangen door uniforme zerken. De herdenkingscultuur hielp ontegensprekelijk bij de verwerking van hetoorlogstrauma. Verhalen werden van generatie op generatie doorverteld en behoren vandaag tot het collectief geheugen.

Expo “Nooit meer oorlog”

De tentoonstelling ‘Nooit meer oorlog’ belicht enkele aspecten uit de nadagen van de Groote Oorlog. Meer nog dan de historie van medailles en monumenten wil ze het verhaal brengen van achtenveertig zonen uit onze stad. Achtenveertig jonge mannen die vol enthousiasme naar het front trokken, maar die de Demervallei nooit meer zouden terugzien. De expo wil hen opnieuw een gezicht geven. Uit hun verhalen spreekt idealisme en heldenmoed, maar ook angst, verdriet én de hoop op nooit meer oorlog.

Schepen van Cultuur Kris Peetermans gidst ons door de expo

 • Tentoonstelling Nooit meer oorlog
 • 10 november 2018 tot 6 januari 2019
 • zaterdag en zondag, telkens van 13u tot 17u
 • Galerij gc den egger | Gratis toegang

Dierenwijding bij Viviane lokt zelfs deelnemers uit West-Vlaanderen

Fotografie | Wim Vanhelmont

Testelt heeft een patent op cafébazen met een jaartje meer op de teller. Viviane van café ter Hoeve staat ondertussen 52 jaar achter de tapkraan maar ze is daarom niet minder actief. Viviane organiseerde vorige zondag al voor de dertigste keer de dierenwijding en het werd dit jaar een spectaculaire beestenboel.

Er kwamen ongeveer 75 paarden, 60 honden een tiental duiven naar de weide naast het café. Viviane zorgde voor gratis boterhammen en een jeneverke. Na de wijding was er een optreden van 3 of us en dat zette het café stevig op stelten.

De faam van de dierenwijding bij Viviane gaat over veel verder dan de regio. Er waren onder meer vijf mensen uit Turnhout en twee uit Wevelgem. Zij boekten meteen een weekendje omdat dergelijke volksfeesten bij hen in de buurt nauwelijks nog plaats vinden.

 

Leerlingen in Zichem huldigen gesneuvelden van Wereldoorlog I

Fotografie | Wim Vanhelmont

We publiceerden eerder al artikels over de herdenkingen voor 100 jaar wapenstilstand in Testelt en Messelbroek. Maar ook in Zichem en op Keiberg organiseerden de leerlingen van de gemeentescholen zo’n evenement. Het concept was vergelijkbaar. In iedere deelgemeente staat een monument dat herinnert aan de dood van de plaatselijke oudstrijders. Daar werden bloemenkransen neergelegd en teksten voorgedragen.

In de buurt van die monumenten staat vaak ook een nieuwe herdenkingsplaat naar aanleiding van de viering van een eeuw wapensilstand. Die borden tonen uitvergrote foto’s die symbool staan voor het einde van de oorlog en de wederopbouw. De oorlog was dan wel officieel gedaan, de tijd om te feesten was nog niet aangebroken. De foto’s tonen de periode van de wederopbouw na 1918. Deze unieke beelden brengen de voorbijganger 100 jaar terug in de tijd. Ze geven inzicht in  de oprichting van oorlogsmonumenten, vredesstoeten, de weggevoerden…

Er staan foto’s in het centrum van Zichem, Okselaar, Keiberg, Messelbroek, Testelt, Schoonderbuken, Scherpenheuvel, aan Huize Ernest Claes in Zichem en aan de bibliotheek in Averbode.

De gratis brochure met meer uitleg over de foto’s is verkrijgbaar bij de dienst toerisme, Basilieklaan 16, Scherpenheuvel.