Opening stationsplein inspireert actiegroep zwembad Halve Maan

Vorige vrijdag werd de heraangelegde site rond het station van Diest officieel geopend met een buurtfeest. Brenda Jacobs van La Bas en Wim Maes van Wim’s Clubs zorgden voor de hapjes, bezoekers konden vanop een vijftig meter hoog opgetild platform de site bekijken en er was kinderanimatie en muziek!

Bij officiële openingen horen uiteraard ook speeches. Schepen van openbare werken Bart Stals vatte de kernpunten van de heraanleg van de site nog eens samen. Ingroening, ontharding en de creatie van een beleefplein zijn de kernwoorden.

Gedeputeerde An Schevenels beklemtoonde de inbreng van de provincie Vlaams-Brabant in het project. Die inbreng bedroeg 250.000 euro endat budget werd vooral onderbouwd vanuit een verduurzaming van de site.

De aanwezigheid van de gedeputeerde in Diest, zorgde opnieuw voor kritiek op de manier waarop het provinciaal domein Halve Maan al enige tijd wordt gemanaged. Carl Smets, een van de drijvende krachten achter de protestbeweging, postte een bericht op de sociale netwerksite Facebook, waarin hij de eisen van actievoerders samenvat. Zij vragen de optrekking van het maximaal aantal bezoekers, een versoepeling van het reservatiesysteem, en vrije toegang tot het zwembadgedeelte voor abonnees.

De actiegroep kondigt al langer aan dat ze van hun eisenpakket een politiek thema zullen maken bij de verkiezingen in 2024.

Gedeputeerde An Schevenels postte zelf ook een bericht over de opening van het beleefplein op haar Facebookprofiel. Diestenaar Karel Baraitre reageerde daar met de vraag hoe het dan wel met de Halve Maan zat. De gedeputeerde antwoordde met een opsomming van alle realisaties die de laatste jaren gebeurd zijn in het domein. Ze vermeldt onder meer de bouw van een nieuwe accommodatie voor de Badmeester, de aanleg van de nieuwe speellandschappen Ravotburcht, Lommerijck en Kazemat en de bouw van een nieuw hoogteparcours. Gedeputeerde Schevenels kondigt ook aan dat er nog een nieuwe klimtoren komt en dat de studie rond waterrecreatie loopt.

Dat laatste wordt uiteraard cruciaal voor de toekomst van het provinciaal domein. Momenteel is een studiebureau bezig met de uittekening van vier scenario’s voor de provinciedomeinen in Huizingen, Kessel-Lo en Diest. De financiële component is een belangrijk onderdeel van die scenarioplanning. De initieel aangekondigde sluiting van de zwembaden in de drie domeinen werd vooral gemotiveerd op basis van de investeringen die nodig zijn om de baden operationeel te houden en uit te baten. Ondertussen investeerde het provinciebestuur redelijk wat budget in een andere vorm van waterrecreatie. Technisch gezien kan de beslissing over de toekomst van de zwembaden in de provinciale domeinen genomen worden in 2024. Het is echter zeer de vraag of de deputatie zich daar nog aan waagt net voor de belangrijke verkiezingen in oktober van dat jaar. Allicht wordt het dossier over die verkiezingen heen getild.

Geef een reactie