Minister Somers cancelt bezoek aan citadel Diest maar toekomst pegasusmuseum gegarandeerd

Vlaams minister van binnenlands bestuur Bart Somers en gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren wilden vorige woensdag een bezoek aan de citadel van Diest brengen. Dat bezoek werd echter in laatste instantie afgezegd omwille van een dringende aanpassing in de agenda van Bart Somers.

Het bezoek had onder meer te maken met de subsidie van 2 miljoen euro die die de Vlaamse regering het stadsbestuur van Diest toestopt. Dat geld komt uit het fonds Stadsvernieuwing. Met dat fonds wil de regering belangrijke hefboomprojecten voor stadsontwikkeling stimuleren. De ontwikkeling van de citadel is van cruciaal belang voor de toekomst van Diest. De site is ongeveer 15% van de totale oppervlakte van de stad en door de ligging ervan domineert de citadel het centrum van de stad.

In een commentaar naar aanleiding van het geplande bezoek van Bart Somers verwees ook burgemeester Christophe De Graef al naar het enorme belang van de verdere ontwikkeling van de citadelsite en de impact die dat zal hebben op de dynamiek van de stad. Christophe De Graef was een week eerder ook aanwezig tijdens de jaarlijkse herdenking van kolonel Blondeel. Hij ging nadrukkelijk in op het bijzondere militaire verleden van de para’s. Dat is momenteel uitvoerig gedocumenteerd in het Pegasusmuseum. Burgemeester De Graef bevestigde nogmaals dat het museum, weliswaar in een gemoderniseerde vorm, een plaats zal hebben in de restauratieplannen van de citadel. Uit een eerdere communicatie bleek al dat het gemoderniseerde museum al in de eerste fase zal opgenomen worden. De volledige restauratie wordt, op basis van de huidige plannen, uitgesmeerd over vier legislaturen. Dat is een termijn van 24 jaar.

Je kan hieronder een reeks foto’s bekijken van de herdenking van kolonel Blondeel.

Je kan die foto’s ook apart bekijken op deze pagina: https://holahageland.net/herdenking-kolonel-blondeel-2023/

One comment

  • briers ghislain

    een gelukkige agendaverandering . zo is Diest ontsnapt aan de oneer van een walgelijke clown als ” geacht bezoeker ” te hebben .

Geef een reactie