Komst zwarte ibissen is gevolg van extreme droogte in zuidwesten van Europa

We hebben nogal wat amateurnatuurfotografen in onze regio en dat heeft een zeer belangrijk voordeel. Zij zorgen er onder meer voor dat we evoluties in de aanwezigheid van diersoorten kunnen volgen. Luc Swinnen bijvoorbeeld, kon op 26 mei een groep zwarte ibissen fotografereen boven de Demerbroeken. Pascal Dorny fotografeerde deze mooie watervogel aan het Schulensmeer. Ook uit aangrenzende regio’s kwamen meldingen van zwarte ibissen. In Zonhoven werd een groep van 26 vogels gemeld. Dat was de grootste groep die ooit in België opdook.

De zwarte ibis komt af en toe wel eens overvliegen in onze contreien maar dat is toch eerder uitzonderlijk. De aantallen liggen dit jaar veel hoger. Volgens ornitholoog Koen Devos van het Instituut Natuur- en Bosonderzoek heeft dat alles te maken met de extreme droogte in het zuidwesten van Europa. Ibissen zijn waadvogels die nood hebben aan natte gebieden met veel water. In Spanje, Portugal, Italië en delen van Frankrijk viel dit jaar bijzonder weinig neerslag. Een aantal belangrijke natte leefgebieden van vogels droogde daardoor bijna volledig uit. De omstandigheden zijn daar voor tal van watervogelsoorten ronduit dramatisch. Zij hebben ondiep water nodig om te foerageren en te broeden. Als er geen water meer is, moeten ze wel wegtrekken. In onze regio was het voorjaar bijzonder nat. Dat zorgde voor ideale omstandigheden voor soorten zoals de zwarte ibis. De komst van deze watervogel is overigens geen bedreiging voor de vogelsoorten die hier momenteel al aanwezig zijn.

Geef een reactie