Natuurbegraafplaats in citadelbos in Diest

Het stadsbestuur van Diest wil een stukje van het citadelbos inrichten als natuurbegraafplaats. Dat moet duurzaam begraven mogelijk maken. Op de natuurbegraafplaats is het enkel mogelijk om assen te verstrooien of mensen te begraven in biologisch afbreekbare urnen. De administratie gaat eerst een omgevingsvergunning aanvragen.

De natuurbegraafplaats van het citadelbos zal ten vroegste volgend jaar in gebruik kunnen worden genomen.

Een serene rustplaats

Het idee voor een natuurbegraafplaats werd eerder al voorgesteld door Groen Diest. Dat voorstel werd destijds naar een commissie verwezen met de bedoeling om het voorstel ook effectief te verwezenlijken. Schepen van burgerzaken Pascale Vanaudenhove legt het plan nu ook concreet op de werktafel. Zij revalideert van borstkanker. Tijdens een gesprek met een lotgenoot kwam de natuurbegraafplaats aan bod. De vrouw wilde een laatste rustplaats vinden in de natuur. Het liefst in de nabijheid van bomen.

Op zo’n natuurbegraafplaats worden mensen begraven in een urne die biologisch afbreekbaar is of je assen kunnen er verstrooid worden. Zo ben je in harmonie met de natuur. Volgens schepen Vanaudenhove willen steeds meer mensen daar naartoe. Dat heeft volgens haar deels met de pandemie te maken. We hebben volgens haar de natuur opnieuw leren appreciëren en voor nabestaanden is het ook een fijne omgeving om naartoe te trekken.

Het Agentschap Natuur en Bos zocht mee naar een concrete oplossing en het citadelbos werd als meest gunstige locatie aangeduid, De ligging, de toegankelijkheid en de biologische draagkracht van de natuur zijn de overwegingen om voor die site re kiezen.

Er werd een voorkeurzone van ongeveer 9.000 m² gekozen aan de achterzijde van het citadelbos, ter hoogte van de Kanonsbaan. Die zone heeft een hoge biologische draagkracht (350 eenheden / hectare) en biedt voldoende sereniteit, aangezien er geen recreatieve routes doorheen lopen. Het stadsbestuur wil met het Agentschap Natuur en Bos een concessieovereenkomst voor een periode van 30 jaar afsluiten voor het gebruik van dat perceel bos. Die concessieovereenkomst zal in een latere fase ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

One comment

Geef een reactie