Basisscholen Knipoog en Dolfijn worden ‘t Dorp

De voormalige gemeentelijke basisschool Knipoog kantelde op 1 september 2020 in bij scholengroep Adite. Rillaar had daardoor twee scholen in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, binnen scholengroep Adite. Directeur van beide basisscholen Lien Dehaene heeft al die tijd een fusie van beide scholen voorbereid. Door corona heeft dat wat meer tijd in beslag genomen dan voorzien. Maar intussen hebben de teams elkaar leren kennen. Ze gingen ook met een delegatie op tweedaagse om een nieuwe toekomst uit te tekenen.

Beide scholen zijn nu klaar om samen één grote school te vormen. Met een pedagogisch concept, dat intussen voorgesteld is aan de ouders. Die hadden volgens Lien Dehaene heel wat vragen en bezorgdheden bij deze ingrijpende verandering. Daarom kwamen er ouderfora waar de ouders hun bezorgheden konden uiten en waar men oplossingen kon aanreiken. Hierdoor is er nu een systeem gecreëerd dat zowel door ouders als door de leerkrachten gedragen is.

Nieuwe naam

De school krijgt vanaf 1 september ook een nieuwe naam die door de leerkrachten, ouders en leerlingen is gekozen. Dat wordt basisschool ’t Dorp. De nieuwe naam drukt de verbondenheid met het dorp Rillaar uit. Volgens directeur Dehaene past de naam ook bij de manier waarop ze de leerlingen benaderen. In een dorp draait het namelijk om mensen, iedereen kent elkaar en voelt er zich thuis.

City-attack door de leerlingen

Op dinsdag 31 januari knutselen de kinderen een kunstwerkje in mekaar. Dat gaan ze op woensdag 1 februari uitdelen bij de inwoners van het dorp? Op die manier promoten de leerlingen de nieuwe naam van hun school.

Geef een reactie