Diest zoekt regisseur om meer dan 5000 m² ruimte in citadel te beheren

Het stadsbestuur van Diest publiceert vandaag een oproep voor de aanstelling van wat men een regisseur voor de coördinatie van de tijdelijke invulling van de courtines van de citadel noemt. Die oproep gebeurt aan de hand van een selectiedraad van liefst 33 pagina’s waar ook nog eens 11 bijlages bij horen.

Even situeren

Het stadsbestuur van Diest maakte eerder al bekend dat de restauratie van de citadelsite, in de huidige visie, gespreid wordt over vier legislaturen. Dat is dus een periode van 24 jaar. In de eerste fase worden de beschermde courtines, dat zijn de ruimtes die rond het paradeplein staan, van blok I en blok IIA gerestaureerd. In 2023 wordt daarvoor een architect aangesteld. Die blokken hebben al een herbestemming gekregen. Het Pegasusmuseum, dat daar momenteel ook onder gebracht is, zal in dat gedeelte blijven maar de omschrijving op de website van de stad Diest wijst er op dat de functie van het museum open getrokken wordt.  Vandaag is het Pegasusmuseum een bijzonder rijke verzameling van beelden en voorwerpen die de geschiedenis van het eerste bataljon paracommando vast ankert. In de nieuwe omschrijving wordt dat een toeristisch onthaalpunt waar de rijke geschiedenis van de citadel getoond wordt in een gemoderniseerd museum. De huidige collectie van het Pegasusmuseum is veel breder dan enkel het verleden van de citadel.

Naast dat nieuwe onthaalpunt krijgt de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst een plaats in deze eerste fase van de herbestemde courtines. De academie is nu ook al gevestigd in de citadel maar in een gedeelte dat nodig is om de latere fases van de restauratie te kunnen voltooien.

Het gedeelte van de courtines, dat in deze eerste fase niet wordt aangepakt, krijgt een tijdelijke invulling. Verenigingen en lokale ondernemers krijgen de kans om in dat gedeelte een activiteit te ontwikkelen. Het gaat in totaal over 5.914 m² oppervlakte die verspreid is over 79 lokalen in de blokken II B, III A en III B, IV A en IV B en V A en V B.

Uitbesteding aan een regisseur

Dat is uiteraard een stevige klus. Om de commercialisering en de coördinatie van die verhuur en het beheer van de gebouwen te regelen, stelt het stadsbestuur een regisseur aan. Dat kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn. In feite komt het erop neer dat het stadsbestuur een kader definieert waarbinnen de regisseur de volle verantwoordelijkheid van de verhuur krijgt. Dat wil onder meer zeggen dat hij of zij de huurcontracten afsluit en dus de facto ook de huurprijs bepaalt, het sleutelbeheer regelt, de verdeling van de kosten voor de nutsvoorzieningen regelt en het onderhoud en de toegankelijkheid regelt. De duurtijd van die concessie is drie jaar maar de overeenkomst kan verlengd worden.

De regisseur zal onder meer in gesprek moeten gaan met de huidige gebruikers van de gebouwen. Er zijn momenteel 31 verenigingen of organisaties die ruimte gebruiken op de site van de citadel. Het Pegasusmuseum en de HABK krijgen na de eerste fase van de restauratie een ruimte ter beschikking in de blokken I en II A die niet onder de verantwoordelijkheid van de regisseur vallen. Er zijn momenteel gesprekken aan de gang tussen KTSA en het Pegasusmuseum om hun werking op mekaar af te stemmen. Allicht zal KTSA dus ook niet onder de verantwoordelijkheid van de regisseur vallen. Er blijven op die manier 28 gebruikers over die hun ruimte momenteel vaak ter beschikking krijgen onder het systeem van bezetting ter bede. Dat zijn overeenkomsten met een zeer korte opzegtermijn en eventueel een vaak beperkte financiële vergoeding. Twee verenigingen krijgen tijdelijk een bescherming. De ruimtes van BarZON in blok V en het Rode Kruis in blok IV B maken geen deel uit van de concessie tijdens de eerste twee jaar vanaf de aanvang van die concessie. Verder moet de regisseur tijdelijk vier volledige ruimtes, elk van ongeveer ongeveer 120m2 per ruimte voorzien in blok II B, voor het tijdelijk onderbrengen van de collectie van het Pegasusmuseum.

Minstens break-even

De regisseur zal een financieel plan moeten opstellen dat minstens uitgaat van een break-even situatie waarbij de lonen die hij of zij uitbetaalt uiteraard wel ingecalculeerd worden in de kosten. Het stadsbestuur is bereid om de regisseur een lening toe te staan van maximaal 120.000 euro die op drie jaar moet terug betaald worden, inclusief een marktconforme intrest.

Als de regisseur over de periode van drie jaar winst maakt, moet hij of zij zeventig procent van die winst herinvesteren in de concessie. De regisseur mag dus dertig procent aan zichzelf uitkeren. Na de eerste periode van drie jaar, kan die verdeling van 70/30 jaarlijks gebeuren.

Kandidaat?
  • Kandidaten voor de rol van regisseur kunnen moeten uiterlijk op woensdag 8 maart 2023 om 14 uur een dossier indienen via vastgoed@diest.be.
  • De selectieleidraad, die alle informatie bevat, kan je raadplegen op www.diest.be/herbestemmingcitadel.
  • Wie interesse heeft om een tijdelijke ruimte te huren, kan dat laten weten via vastgoed@diest.be.

Op zondag 8 januari organiseerde KTSA de jaarlijkse nieuwjaarsdrink. Dat gebeurde voor de eerste keer op het paradeplein van de citadel. Je kan hieronder een reeks foto’s bekijken. We publiceren later nog een paar filmpjes over die bijeenkomst.

One comment

  • briers ghislain

    En is er niemand bij al het gemeentepersoneel die dit aankan ? Hebben ze geen schepen van ruimtelijke ordening – of moet die recepties afstruinen en lintjes knippen met wat volgzame journalisten in zijn kielzog ?

Geef een reactie