Vooruit Diest met zeer veel ambitie naar lokale verkiezingen 2024

Vooruit Diest trekt in 2024 met heel veel ambitie naar de kiezer. Dat bleek tijdens de nieuwjaarsreceptie vorige zondag in CC Den Amer.
Na de vorige coalitievorming bleef de partij lang zurig gefrustreerd achter. Open Diest werd in 2018 de grootste politieke beweging in de stad. Ze namen die positie over van DDS en daar kozen ze meteen eieren voor hun geld. DDS stapte in een coalitie met Open Diest en brak daarmee de jarenlange samenwerking met het huidige Vooruit op. Bij Vooruit lijken ze dat ondertussen te hebben vertaald in een positieve drang om opnieuw bestuursverantwoordelijkheid op te nemen. Fractieleider Murat Celik was daar zeer duidelijk in. “We hebben een programma klaar waarmee we de kiezer kunnen overtuigen”, zei hij. “Dat moet ons toelaten om verder te bouwen op de positieve vibe van de partij op federaal vlak.”

Duidelijk standpunt over vier gevoelige dossiers

Tijdens de receptie van afgelopen zondag bouwde Vooruit Diest alvast ook verder aan de profilering van de lijsttrekker. Het was Carina Jankowski die de klassiek speech uitsprak en ze deed dat met opvallend veel vertrouwen.

Vooruit Diest startte al heel vroeg met de aanzet van de campagne voor de lokale verkiezingen in 2024. Al in oktober 2022 maakte de partij bekend dat huidig gemeenteraadslid Carina Jankowski de lijst zal trekken. Het is voor de meeste partijen nog een beetje onzeker zoeken naar de juiste aanpak omdat de verkiezingscampagne in een sterk gewijzigde context verloopt. Al is er één zekerheid. Over wie burgemeester wordt kan in principe niet meer onderhandeld worden. De stemmenkampioen van de grootste fractie in de coalitie krijgt de sjerp.

De lijsttrekker blikte in haar openingsspeech van de verkiezingscampagne terug op het jaar 2022. Ze focuste concreet op vier belangrijke dossiers.

Provinciedomein Halve Maan

Dat de Halve Maan het speerpunt was van haar speech zal niet verbazen. ‘We hebben in dat dossier sterk werk verricht”, claimde Carina Jankowski. “We hebben een extra gemeenteraad bijeen geroepen, met de steun van de andere oppositiepartijen. Met onze motie gericht aan het provinciebestuur hebben we over de Diestse partijgrenzen heen de basis gelegd van een gezamenlijke motie. Samen met de Diestse actiegroep en de ochtendzwemmers hebben we de gedeputeerde die bevoegd is voor het dossier, laten plooien. We hebben de sluiting van ons openluchtzwembad kunnen tegen houden.”
Carina Jankowski onthulde nog een apart detail. Blijkbaar is ook Louis Tobback hemzelve in stelling gebracht in dit gevoelige dossier. Tobback senior was vorige zondag aanwezig in Den Amer en hij bevestigde dat verhaal met veel goesting. Op het moment van de gebeurtenissen was hij op vakantie in Nederland maar het belette hem niet om vanop afstand even wat klemtonen te leggen.

Zomerkermis in het stadscentrum

Na de Halve Maan maakte Carina Jankowski ook een strijdpunt van de zomerkermis. Vorige zomer werden de kermisuitbaters in Diest opgedeeld in twee categorieën. Kleinere attracties mochten op de Markt opbouwen maar alles wat te groot was moest naar de parking van Den Amer. Daar kwam echter nauwelijks volk op af en toen een paar vandalen een kermisattractie molesteerden besloten de uitbaters aan Den Amer om hun tenten op te breken.
Carina Jankowski noemde de opdeling een onbegrijpelijke beslissing. Vooruit wil de kermis samenhouden in het centrum van de stad.

Betalend parkeren

De derde werf waar de lijsttrekker het over wilde hebben is het parkeerbeleid. Het huidige stadsbestuur richtte onlangs de straten in de omgeving van het station in, als zones voor betalend parkeren. Op die manier hoopt men te verhinderen dat te veel auto’s die straten als alternatief gebruiken voor de betaalparking van de NMBS. Vooruit vindt het niet kunnen dat de gewestweg aan de bovenkant van het station een zone voor betalend parkeren wordt. Volgens de partij is dat niet het parkeerbeleid dat beloofd werd tijdens de vorige verkiezingen.

Sportbeleid

De laatste werf waar Carina Jankowski op inhakte is het sportbeleid. Ze focuste uiteraard op de invulling van de nieuw te creëren sportsite op de Warande. Dat dossier heeft nogal wat commotie veroorzaakt en het leidde zelfs tot een openlijk conflict tussen de sportraad en de bevoegde schepen. Atletiekvereniging ROBA startte een petitie tegen de plannen en die zijn ondertussen ook bijgesteld. “We horen vaak dat de Diestenaar mondig is “, zei Jankowski in dat kader. “Dat zal wel maar de Diestenaar is het vooral beu.”

Steun vanuit de partij

Carina Jankowski verweet het huidig bestuur nog dat ze de voeling met de inwoners verloren hebben. Dat levert volgens haar winst op voor Vooruit. De partij krijgt steeds meer hulp van sympathisanten en ook het ledenaantal stijgt snel.

De receptie werd bijgewoond door onder meer Vlaams parlementslid Bruno Tobback, federaal parlementslid Karin Jiroflée, afdelingscoach van Vooruit Ine Vanhove, Vlaams parlementslid en senator Katia Segers, provincieraadslid Bertrand Demiddeleer en minister van staat en ere-burgemeester van Leuven Louis Tobback.

Ook Marc Florquin was zeer prominent aanwezig. Het is niet duidelijk welke ambitie hij heeft in 2024. Marc Florquin werd in 1988 voor het eerst verkozen in de gemeenteraad van Diest. Sinds 1994 en tot 2014 was hij onafgebroken schepen. Sinds 2006 is hij ook provincieraadslid. In 2014 werd Marc Florquin door zijn partij gemandateerd als provinciaal gedeputeerde. In 2018 ging hij als lijsttrekker en kandidaat burgemeester naar de verkiezingen. Het toenmalige SP.a werd echter uit de coalitie gelaten. Marc Florquin was daarover bijzonder teleurgesteld en hij nam zelfs ontslag uit de gemeenteraad. Ook op provinciaal vlak werd het toenmalige SP.a uit de bestuursmeerderheid gehouden. Dat kostte Marc Florquin zijn mandaat als gedeputeerde.

Later op de middag was ook voorzitter Conner Rousseau nog aanwezig. Over zijn passage hebben we het in apart artikel.

Geef een reactie