Gwendolyn Rutten bijt zich opnieuw vast in de toekomst van onze landbouwers

Agriflanders, de grootste land- en tuinbouwbeurs in Vlaanderen vond vorig weekend plaats in Gent. Dat evenement was dit jaar niet alleen een commercieel- en netwerkgebeuren. De politieke discussie over de toekomst van onze landbouwers werd er opnieuw opvallend scherp aangekaart. Open VLD had zelfs een eigen standje op Agriflanders.

De liberale partij wil zich duidelijk profileren op dit thema. Dat deed burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten eerder ook al. Zowel op lokaal als op regionaal niveau nam ze scherp en duidelijk een standpunt in waarbij ze de belangen van de getroffen landbouwers verdedigde.  Onder meer naar aanleiding van het dossier van de boerderij van abdij Averbode, interpelleerde burgemeester Rutten minister van omgeving Zuhal Demir  een aantal keren in het Vlaams parlement. Gwendolyn Rutten miste de opening van Agriflanders door ziekte en daardoor miste ze de kans om haar positie in dit dossier opnieuw duidelijk te maken. Maar in de loop van het weekend passeerde ze, samen met schepen van landbouw in Aarschot Gerry Vranken, wel nog op de landbouwbeurs. 

Burgemeester Rutten onderstreepte tijdens haar aanwezigheid op Agriflanders onder meer het belang van de korte keten. Ze illustreerde dat door een aantal Hagelandse streekproducten in de spotlight te zetten. Bezoekers konden onder meer proeven van de witte en zwarte pensen van het Hoevezwijntje in Rillaar, de kaas van de abdij van Averbode en de bieren van Druppel, Stanneman, Aarschotse Bruine en Arenberg. 

Op haar Facebookpagina legt burgemeester Rutten nog een tweede accent. Het is voor haar cruciaal dat we voor onze eigen voeding kunnen zorgen. Gwendolyn Rutten beklemtoont dat we wereldleider zijn in sectoren zoals aardappelen en diepvriesgroenten. Dat punt is ook een van de vier ankerpunten waarrond Open VLD het debat over de toekomst van de landbouw wil voeren. Het fel bekritiseerde stikstofakkoord werd door minister-president Jan Jambon voorgesteld in de periode van de inval van de Russen in Oekraïne. Open VLD beklemtoont het belang van wat zij strategische autonomie noemen. Voor onze basisbehoeften mogen we volgens de partij niet afhankelijk worden van het buitenland. Het is trouwens opvallend dat ook minister van landbouw Jo Brouns, weliswaar van de partij CD&V, diezelfde term gebruikte in zijn openingsspeech voor Agriflanders.

Ankerpunten

Het laat zich makkelijk voorspellen dat burgemeester Rutten zich zal blijven engageren om de positie van de getroffen landbouwers te verdedigen. De discussie over het mestactieplan, het stikstofakkoord en de klimaattransitie zullen de volgende maanden ongetwijfeld de headlines opnieuw halen. De boerderij van abdij Averbode is uiteraard een belangrijk symbooldossier maar in het Hageland zijn er nogal wat landbouwers die impact hebben van de voorgestelde maatregelen. In dat opzicht is het nuttig om even te checken welke de andere ankerpunten zijn waarop Open VLD zich zal vastpinnen in dit dossier.

Samen onze botten aan voor meer rechtszekerheid

De partij van Gwendolyn Rutten heeft zelfs een specifieke campagneslogan ontwikkeld voor dit debat: Samen onze botten aan voor meer rechtszekerheid! In een brochure over de toekomst van de landbouw in Vlaanderen, neemt de partij de rode lijst van Zuhal Demir zwaar op de korrel. Burgemeester Rutten deed dat eerder ook al in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft vergunningen afgeleverd aan een aantal bedrijven op die lijst. Al vrij vroeg in de loop van de vergunningsperiode komen ze daar op terug en krijgen een aantal landbouwbedrijven een andere, negatieve inkleuring. Dat kan volgens Open VLD enkel als de landbouwer daar zelf mee akkoord gaat.

De partij wijst er verder op dat de deadlines die Vlaanderen hanteert om bepaalde normen en standaarden te halen, geen Europese verplichting zijn. Boeren willen wel milieugericht investeren maar de termijnen moeten haalbaar zijn en de standaarden waaraan ze moeten voldoen, mogen niet om de haverklap wijzigen.

De partij pleit er tenslotte voor om voldoende ruimte te blijven voorzien voor de landbouwers. Het voortdurend opknippen van landbouwgrond is nefast voor de sector.

Geef een reactie