Drie viergeslachten in zelfde familie wonen op amper 1 kilometer van mekaar

Een viergeslacht, het is een fenomeen dat allicht vaker zal voorkomen naarmate de gemiddelde leeftijd van mensen stijgt. In Hoeleden hebben ze zelfs een familie waar al drie vrouwelijke lijnen in een viergeslacht zijn en het speciale daaraan is dat de zeven vrouwen allemaal op een vierkante kilometer van mekaar wonen. Een honkvast viergeslacht dus.

Het begint allemaal bij overgrootmoeder Lucienne Loosen. Die heeft zelf een dochter, Christiane Holsbeeks en zij heeft op haar beurt ook twee dochters. Dat zijn Melissa Roosen en Liesbeth Roosen.

Melissa heeft twee dochters, Merel en Roos Thiry. Zij vormen dus tweemaal een vrouwelijk viergeslacht. Liesbeth heeft één dochtertje. Dat is Ellen Roosen en zij is de jongste telg van het derde viergeslacht in de familie. De zeven vrouwen zijn allemaal in Hoeleden blijven wonen en dat doen ze zelfs op wandelafstand van mekaar. De kopfoto is gemaakt tijdens een familiesamenkomst in augustus 2021.

De drie viergeslachten in de afstammingslijn van overgrootmoeder Lucienne Roosen zijn overigens lang geen uitzondering meer. Uit een studie uit 2019 over 60- tot 69 jarigen in Vlaanderen blijkt dat het aantal viergeslachten steeg van 8% naar 13%. Er komen ondertussen ook steeds meer vijfgeslachten voor. Tegenover die verticale toename van de afstamming staat wel dat er steeds minder kinderen in een gezin voorkomen. De horizontale verwantschap neemt dus af.

One comment

  • Fout in artikel: Elle is niet de jongste telg. Zij is de oudste van de jongste generatie. Elle is 8, Merel ook 8 en Roos is 5 jaar.

Geef een reactie