Situatie van de scholen in Scherpenheuvel-Zichem niet langer houdbaar

Het overlegcomité dat morgenochtend plaats vindt gaat blijkbaar alle maatregelen in alle sectoren herbekijken. In het uitgelekte GEMS- verslag wijzen de experten echter vooral in de richting van het onderwijs. Zij pleiten voor een afkoelingsperiode door een tijdelijke sluiting van de scholen.

Burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem Manu Claes spreekt zich ook manifest uit in die richting. Volgens Claes is de situatie in de scholen in zijn stad niet langer houdbaar. Het aantal besmettingen stijgt er explosief. Er zijn ook heel wat leerkrachten en leerlingen in quarantaine omwille van hoogrisicocontacten. Drie van de elf scholen moesten al de deuren sluiten of zullen sluiten en Manu Claes verwacht de komende dagen nog sluitingen.

Drie scholen gesloten, besmettingen in alle andere scholen
  • Een overzicht van de actuele situatie:
    Ons Wereldje Okselaar: Er zijn besmettingen in verschillende klassen. Twee klassen zitten in quarantaine. De school is gesloten tot en met 3 december.
  • SJS Schoonderbuken: Er zijn besmettingen in verschillende klassen en veel leerlingen zijn afwezig. De school is gesloten van 2 tot en met 10 december.
  • Het Klaverblad Scherpenheuvel: Er zijn besmettingen in verschillende klassen. Minder dan de helft van de leerlingen is nog aanwezig op school. De school wordt gesloten van 6 tot en met 10 december.
  • OLV Scherpenheuvel: Vijf klassen zijn gesloten na clusterbesmettingen of contact met een besmette medewerker. De school is voorlopig nog open.
  • SJS Messelbroek: Er zijn besmettingen in verschillende klassen. Eén klas is gesloten tot en met 3 december. De school is open.
  • ’t Stokpaardje Zichem: Er zijn besmettingen in verschillende klassen. Eén klas is gesloten tot en met 7 december. De school is open.
  • De Vlindertuin Averbode: Er zijn besmettingen in verschillende klassen. Eén klas is gesloten tot en met 3 december. Een tweede klas is gesloten van 3 tot en met 9 december. De school is open.
  • Den Hulst en ’t Steltje in Testelt, ’t Belhameltje in Keiberg en ’t Karakolleke in Scherpenheuvel meldden wel enkele besmettingen, maar moesten geen klassen sluiten. Deze scholen blijven open.
Buitenschoolse opvang blijft voorlopig open

De buitenschoolse kinderopvang in Scherpenheuvel-Zichem werd eerder al geconfronteerd met pijlsnel stijgende coronacijfers. De opvanglocaties van de buitenschoolse kinderopvang preventief sluiten is volgens schepen van kinderopvang Marie Jeanne Hendrickx echter geen maatschappelijk verantwoorde keuze. Veel ouders hebben immers geen andere mogelijkheid dan beroep te doen op de dienstverlening van de kinderopvang.
Toch moest de opvanglocatie in Scherpenheuvel vorige week tot en met 3 december dicht omwille van een clusteruitbraak. In de vestigingen van Averbode en Zichem zijn besmettingen gemeld, maar van die aard dat de locaties op dit moment open kunnen blijven. In de vestiging van Testelt is momenteel geen besmetting gemeld, de locatie is geopend.

De dienst buitenschoolse kinderopvang zet maximaal in op een veilige werking. De regels rond afstand houden en mondmaskerplicht blijven strikt van kracht. Alle begeleiders dragen een mondmasker en ook kinderen van het vijfde en zesde leerjaar moeten binnen hun mondmasker dragen. Spelen gebeurt vooral buiten. Alle opvanglocaties werden voorzien van een CO2-meter om de luchtkwaliteit goed te kunnen monitoren en men waakt erover dat de ruimtes goed geventileerd blijven. Er worden zo weinig mogelijk externen toegelaten. Bij het brengen en halen van kinderen dragen ouders altijd een mondmasker.

De suggestie om klassen en scholen te scheiden in de opvang is niet realistisch. Er is een hoge uitval van het personeel. Vrijwilligers zijn enkel inzetbaar wanneer ze gekwalificeerd zijn.

Voorlopig gelden deze regels tot aan de kerstvakantie, tenzij er morgen andere maatregelen worden opgelegd.

Geef een reactie