Tijdelijk zware verkeershinder door aanleg spitsstrook op E 314

Corona en de verplichting om maximaal thuis te werken heeft heel wat impact op de verkeersstromen maar in normale tijden kan je stellen dat er op de E314 hardnekkige fileproblemen blijven tussen Herent en Aarschot. Om dat op te lossen is onder meer een spitsstrook nodig van vóór het viaduct in Herent tot helemaal in Aarschot.

Pechhavens en portieken

Midden maart start Wegen en Verkeer met de eerste werken in het kader van de aanleg van die spitsstrook. Tussen het op- en afrittencomplex van Wilsele/Kessel-Lo (nr. 20) en het complex van Aarschot (nr. 22) worden dan in totaal 34 pechhavens aangelegd, 17 in elke rijrichting. Pechhavens zijn stroken langs de snelweg waar voertuigen met pech kunnen naar uitwijken zonder het verkeer te hinderen. Om de 750 meter komt zo’n pechhaven te liggen. Wanneer de spitsstrook afgewerkt is, wordt met digitale borden op portieken over de snelweg aangegeven of de strook al dan niet toegankelijk is. De portieken zelf worden al in het voorjaar van 2021 geplaatst. Over de totale afstand komen in totaal 17 portieken over de snelweg te staan. Het installeren van de portieken gebeurt ‘s nachts om de hinder voor het verkeer te beperken. 

Gefaseerde aanpak

De werken gebeuren in verschillende fases. De pechhavens worden telkens in reeksen van drie aangelegd. Van maart tot midden juni moet het verkeer ter hoogte van de werfzone over een afstand van zo’n 250 meter over versmalde rijstroken. Dit zal voor weinig hinder op de snelweg zorgen.

In de zomer van 2021 legt Wegen en Verkeer de spitsstrook zelf aan. In de richting van Lummen wordt een extra strook aangelegd. In de richting van Brussel wordt de pechstrook verbreed tot 4 meter. Dat gebeurt om in de toekomst eventueel een extra spitsstrook te kunnen aanleggen, moest dit noodzakelijk zijn. De middenberm wordt ter hoogte van de werf opgebroken en vervangen door tijdelijke betonnen stootbanden (de zogenaamde ‘new jerseys’) met verlichting. Op het einde worden deze stootbanden vervangen door de definitieve, grotere exemplaren. Het asfalt wordt in beide richtingen volledig vernieuwd. 

Grote verkeershinder in de zomer van 2021

Tijdens de zomer van 2021 zal er gedurende twee maanden veel verkeershinder zijn op de E314 tussen Aarschot en Leuven. In beide richtingen rijdt het verkeer dan over de volledige afstand over versmalde rijstroken en geldt er een snelheidsbeperking van 50 km/uur.

Tegelijkertijd werkt Wegen en Verkeer ook op de op- en afrittencomplexen van Holsbeek (nr. 21) en van Aarschot (nr 22) van de E314. De op- en afritten moeten aangepast worden voor de komst van de spitsstrook. Daarom moet gedurende één week het complex worden afgesloten. De concrete timing van die werken is momenteel nog niet bekend.

Volgens de huidige planning kan de spitsstrook opengesteld worden in het najaar van 2021.

Situeringskaart Spitsstrook Herent Aarschot Leuven Noord
Verbreding viaduct Wilsele schematisch - Leuven Noord

Geef een reactie