Leuven start ambitieus actieplan tegen dak- en thuisloosheid op

Exact een jaar geleden nam Leuven als eerste Vlaamse stad het initiatief om het aantal dak- en thuisloze personen op haar grondgebied te tellen en een aantal gegevens van deze mensen in kaart te brengen.

Een jaar later ligt er ook een ambitieus actieplan klaar om dak- en thuisloosheid te voorkomen en te bestrijden. Tientallen Leuvense organisaties engageren zich ook om het actieplan samen uit te voeren.

Het kernpunt van dat actieplan is het verwerven en behouden van een woonst. Onder deze strategische doelstelling worden een ganse reeks acties ontwikkeld: de toegang tot betaalbaar wonen vergroten, een betere afstemming realiseren tussen verschillende vormen van woonbegeleiding, een sterke inzet op het voorkomen van uithuiszetting maar ook de oprichting van een ‘woonpunt’ om huurders en verhuurders bij te staan en zo te voorkomen dat problemen escaleren.

De Leuvense telling bracht aan het licht dat 62 personen al meerdere jaren dakloos zijn en daarbovenop ook te kampen hebben met een ernstige verslaving en/of psychische problematiek. Housing First is er specifiek voor hen. Er wordt eerst en vooral een stabiele woonst gezocht, de begeleiding is op maat en wordt opgenomen door een team dat heel divers is samengesteld. In februari tekende de eerste huurder zijn contract.

Woongerichte oplossingen zijn echter geen makkelijke of snelle oplossingen. Het recht op wonen botst op wachtlijsten, voorwaarden, huurprijzen en andere drempels. Daarom blijft tijdelijke opvang nodig.

Schepen van Welzijn Bieke Verlinden benadrukt dat ook tijdelijke opvang meer is dan het bieden van een bed, bad en brood: “We koppelen een divers aanbod van warme bedden aan begeleiding en proberen ook via die weg mensen te laten doorstromen naar duurzame woonoplossingen. Corona bevestigde dat we af moeten van de slaapzalen die lange tijd standaard waren in de daklozenopvang. De acties voor tijdelijke opvang voorzien dan ook een- of tweepersoonskamers.”

Stad Leuven stelt een coördinator aan om het actieplan op te volgen, samenwerking te faciliteren en het netwerk te ondersteunen. Iedere actie wordt bovendien gelinkt aan een ‘aanspreekpunt’ vanuit een stadsdienst of partner binnen groep Leuven. Van de dienst wonen tot de preventiedienst, van het Huis van het Kind tot het buurtwerk. Deze coördinator zal zorgen voor de nodige afstemming en het overzicht behouden in de veelheid aan actielijnen.

De tien strategische doelstellingen van het actieplan:

  • Het Leuvense netwerk zet in op preventieve initiatieven om dak- en thuisloosheid maximaal te voorkomen.                                 
  • Het Leuvense netwerk werkt prioritair aan woongerichte oplossingen.
  • Het biedt voldoende en stabiele hulpverlening en begeleiding op alle levensdomeinen.
  • Het zet in op proactieve rechtenverkenning en op een maximale toekenning van rechten.
  • Het zorgt voor een divers aanbod aan opvang voor tijdelijk verblijf.
  • Het zorgt voor toegang tot basisvoorzieningen voor wie dak- of thuisloos is.
  • Het schenkt bijzondere aandacht aan enkele specifieke doelgroepen, namelijk jongvolwassenen, ouderen, woonwagenbewoners, nieuwkomers, mensen die ziek zijn of een beperking hebben, sofaslapers en kinderen van dak- of thuisloze ouders.
  • Het zet in op participatie van wie dak- of thuisloos is binnen begeleiding en beleid.
  • Het zet in op samenwerking en afstemming.
  • Het werkt aan continue monitoring van en kennisopbouw over dak- en thuisloosheid.

Geef een reactie