Stasbestuur Aarschot gaat verenigingsleven financieel extra ondersteunen

Het verenigingsleven krijgt momenteel stevige klappen. Covid-19 maakt de werking en de activiteiten bijna helemaal onmogelijk. Om die dynamiek langzaamaan weer op gang te krijgen komen er op verschillende niveau’s steunmaatregelen.

Ook het stadsbestuur van Aarschot heeft vorige donderdag een pakket maatregelen goedgekeurd.

Renteloze leningen

In april 2020 keurde de gemeenteraad het reglement voor renteloze leningen aan verenigingen goed. Het is moeilijk voor verenigingen om bij de banken een lening te bekomen voor de ontwikkeling van hun activiteiten. Daarom voorziet de stad tot en met 2025 elk jaar 100.000 euro voor deze renteloze leningen in haar meerjarenplan.

Heropstart- en schadepremie

Specifiek voor de socio-culturele verenigingen komt er een heropstart- en een schadepremie. De gemeenteraad keurde het reglement voor deze premies goed op 11 februari. Dat moet het voor de verenigingen mogelijk maken om de heropstart goed te kunnen voorbereiden.
De heropstartpremie bedraagt 200 euro.
De schadepremie varieert tussen 500 en 5.000 euro. De grootte van de premie wordt berekend op basis van de schade die meetbaar, tastbaar en aantoonbaar is.

Premie aanvragen

Elke socio-culturele vereniging kan tot 31 maart 2021 een heropstart- en/of schadepremie aanvragen via http://www.aarschot.be of via de dienst Cultuur. Het aanvraagformulier voor de schadepremie moet ook bewijsstukken en betalingsbewijzen bevatten die de schade aantonen. Enkel schade vanaf 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020 komt in aanmerking.

Subsidie onderhoud trage wegen

Trage wegen, het is een heikel thema in Aarschot. De impasse met trage wegen-activist Marc Van Damme kostte de stad ongeveer 1,§ miljoen euro. Reden genoeg om het naar de toekomst toe beter te doen uiteraard.
Op 1 juni 2020 trad het subsidiereglement in voege voor verenigingen en landbouwers die het onderhoud van één of meerdere trage wegen voor hun rekening nemen. Tot en met 2025 kunnen ze een vergoeding per lopende meter ontvangen. Voorwaarde is wel dat het onderhoud op een duurzame manier gebeurt, zonder gebruik te maken van herbiciden. Ook op die manier kunnen verenigingen dus een extraatje verdienen en ze bewijzen de omgeving en de natuur er een dienst mee.
Geef een reactie