Nieuwe inrichting voor speelbos Weefberg Averbode

Vlaanderen wandelt zich momenteel een kramp. Onder meer in de Merodebossen in Averbode is het vaak opletten om niet in een ongewilde samenscholing terecht te komen. Dat levert af en toe praktische problemen op. Burgemeester Manu Claes wil onder meer dat de wandelaars de parking van Het Moment, die tegenover een van de belangrijkste toegangen van de Averbode Bos en Hei ligt, niet meer zouden gebruiken. Omdat er zoveel wandelaars afzakken naar het gebied, is er op die parking vaak geen plaats meer voor bezoekers aan het kerkhof, voor mensen die hun kinderen brengen of ophalen in kleuter- en lagere school De Vlindertuin, of zelfs voor klanten van de abdijwinkel.

Het grote voordeel is dat toeristen uit gans Vlaanderen de regio leren kennen en allicht ook na corona zullen terug komen.

De Averboodse bossen zijn niet alleen een wandelparadijs, ook voor kinderen zijn er toffe faciliteiten. Er is onder meer een speelbos ingericht waar de speeltuigen zoveel als mogelijk met natuurlijke materialen zijn opgebouwd. Dat speelbos ligt op de Weefberg in een perceel tussen de N212 en de Boonstraat.

De constructies in de speelzone dateren al van 2007 en zijn nu dringend aan vervanging toe. Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem heeft het Regionaal Landschap Noord-Hageland (RLNH) gevraagd om de speelzone te herdenken en opnieuw in te richten.

RLNH gaat later dit jaar aan de slag om een ontwerp uit te tekenen maar ze willen eerst de mening en de voorstellen van de gebruikers van de zone. Onder meer de school, de scouts en een aantal buurtbewoners kunnen ideeën en voorstellen aanreiken. Maar ook passanten en regelmatige gebruikers van de site mogen suggesties insturen.

De online vragenlijst over de speelzone kan je hier aanklikken.

Geef een reactie