Provinciale uitleendienst gaat opbouw vaccinatiecentra ondersteunen

In maart openen er twintig vaccinatiecentra in Vlaams-Brabant. De organisatie van zo’n vaccinatiecentrum is een aanzienlijke uitdaging. Daarom zal de uitleendienst van de provincie Vlaams-Brabant materiaal leveren voor de uitbouw van de vaccinatiecentra in Aarschot, Bierbeek/Oud-Heverlee, Diest, Gooik, Holsbeek en Landen. Het gaat om plexi-panelen, afzetpaaltjes en mobiele loketten, waarmee een vaccinatiecentrum coronaveilig mee ingericht kan worden.

Ann Schevenels, gedeputeerde voor de uitleendienst, verduidelijkt dat de uitleendienst een speciaal corona-aanbod heeft ontwikkeld voor deze vaccinatiecentra. De centra maken daar goed gebruik van. In dat aanbod zitten onder meer plexi-panelen, mobiele loketten, dispenserzuilen, banners, afzetpaaltjes, maar ook technisch materiaal zoals streaming-sets en CO2 meters.

De organisatoren van een vaccinatiecentrum kunnen het materiaal raadplegen en reserveren via de website van de uitleendienst: www.vlaamsbrabant.be/uitleendienst

Geef een reactie