UZ Leuven heeft permanent mobiel testteam voor covid-19 klaar

Bij de uitbraak van covid-19 in Bekkevoort werd vorige week tweemaal een mobiel testteam ingeschakeld. Vanaf vandaag is er in iedere Vlaamse provincie permanent zo’n team ter beschikking.

Bij uitbraken van COVID-19 in organisaties of buurten, al dan niet met een variant van het virus, moet het mogelijk zijn om na een risico-inschatting snel en breed te testen. Mobiele testteams maken dat mogelijk als dat via de gewone testcentra niet georganiseerd kan worden. Vanaf 1 februari zal er in elke Vlaamse provincie zo’n mobiel testteam inzetbaar zijn.   In Vlaams-Brabant organiseert het UZ Leuven zo’n mobiel testteam.

In de huidige epidemiologische situatie leeft het risico op een derde golf, mede door het toenemende aantal besmettingen met varianten van het COVID-19-virus die besmettelijker blijken te zijn. Dat maakt het noodzakelijk om bij besmettingen in bijvoorbeeld scholen, bedrijven, residentiële (zorg)voozieningen of wijken het clusteronderzoek te kunnen doen met snelle en grootschalige testrondes. Zo’n testronde kan een zware belasting beteken voor de medisch verantwoordelijken en de testcentra in de regio. Een mobiel testteam kan dan een oplossing bieden.

Deze testteams kunnen opgeroepen worden door de medisch verantwoordelijke van de organisatie waar de testen moeten gebeuren, na overleg met de medisch verantwoordelijke van de zorgraad en na het maken van een risico-analyse, waarvoor ook het advies van Zorg en Gezondheid gevraagd kan worden.

Deze mobiele testteams worden gefinancierd door de Vlaamse overheid. Al op 11 december keurde de Vlaamse Regering daar een besluit voor goed, dat een subsidie voorziet van 12.210,00 euro voor de uitrusting van een mobiele testtruck en 14.040 euro/maand, met een maximum van 56.160 euro, voor de werking. De afname van de testen zelf (dus in feite de inzet van verpleegkundigen) wordt door het RIZIV gefinancierd, analoog aan de financiering van de gewone test- en triagecentra. De mobiele testteams moeten elk in staat zijn minimum 750 testen per dag af te nemen.

Geef een reactie