Rotary TW Hageland schenkt laptops aan Huize Levensruimte en aan CKG De Schommel

Rotary TW Hageland schenkt telkens vijf laptops aan CKG De Schommel en aan Huize Levensruimte. Beide instellingen zetten zich in voor kwetsbare jongeren.

Vijf laptops voor CKG De Schommel

CKG De Schommel (Averbode) beschikt over vijf plaatsen voor crisisopvang van kinderen in een moeilijke gezinssituatie. De kinderen verblijven voor een periode van twee weken in de leefgroep. Tijdens deze periode gaan ze niet naar school. Met de schenking van de vijf laptops aan CKG De Schommel wil de serviceclub ervoor zorgen dat ook kinderen in crisisopvang contact kunnen onderhouden met hun school, leerkracht en klasgenoten. Van op afstand kunnen ze ook werken aan taken voor de school zodat ze door de crisisopvang geen extra achterstand oplopen. Kwetsbare kinderen kunnen op die manier de nodige zorg, opvolging en verhoogde betrokkenheid vanuit de school krijgen.

Vijf laptops voor Huize Levensruimte

Huize Levensruimte (Averbode) is een private organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg, voor kinderen en jongeren en hun gezin die kampen met opvoedingsproblemen of die zich in een problematische leefsituatie bevinden. Huize Levensruimte heeft een samenwerkingsverband met Huize Sint-Vincentius in Diest. Zij hebben een ondersteunende module “alternatieve dagbesteding” uitgewerkt voor jongeren die (tijdelijk) moeilijk of geen aansluiting vinden op school. De ondersteunende dagactiviteiten worden aangeboden voor jongeren uit Huize Levensruimte en Huize Sint-Vincentius. De jongeren kunnen aansluiten bij het groepsaanbod, dat bestaat uit verschillende ateliers. Het team “alternatieve dagbesteding” heeft net een eigen plek in Diest gekregen. Op die plek worden laptops voor jongeren voorzien, zodat ze op die manier het contact met de school kunnen onderhouden of op zoek kunnen gaan naar een alternatief individueel leer- of schooltraject. Rotary TW Hageland schenkt ook hier vijf laptops. Daarmee kan de leerplek in Diest ingericht worden zodat jongeren die op dit moment geen onderwijs volgen, begeleid kunnen worden in hun schooltraject.

Geef een reactie