VMM ruimt 6594 m³ slib in de Demer

De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) op 25 januari met de slibruiming van de Oude Demer. Deze sanering zorgt er voor dat de waterloop zich ecologisch kan herstellen en dat is een cruciale zet voor de waterhuishouding van de Deme. Deze slibruiming zorgt er ook voor dat er in de nabije toekomst meer water via de Demer door Diest kan stromen.

6594 m³ slib geruimd

In 2016 werd de Demer opnieuw open gemaakt in het centrum van Diest. Nu wordt 6594 m³ slib geruimd uit het traject van de Zichemse Poort tot het pompstation van Aquafin. Dat traject is 1022 meter lang. Op de site werd zware historische vervuiling vastgesteld. Er zitten onder meer zware metalen en minerale olie in het slib. Dat moet dus bij de ruiming onmiddellijk afgevoerd worden. Na de ruiming krijgt de oude Demer de kans om beter ecologisch te herstellen.

Voor de openlegging vaan de rivier had dit traject geen belangrijke functie meer in de waterhuishouding maar het herstel van de Demer verandert dat. Door dit slib te ruimen krijgt de Demer extra ruimte voor doorstromend water.

Geef een reactie