Waterbeleving en duurzaamheid uitgangspunten voor herinrichting van Vaartkom in Leuven

De Vaartkom in Leuven heeft een stevige metamorfose ondergaan met nieuwe en gerenoveerde gebouwen, met het Sluispark maar ook met het geplande Park Tweewaters. Het sluitstuk van die transformatie van de Vaartkom is de herinrichting van de oevers van de Vaart en het Victor Broosplein tot een aangename en unieke plek om te flaneren, mensen te ontmoeten, te ontspannen en te genieten van groen en water. Twee ontwerpteams zijn klaar met hun schetsontwerpen. Die worden nog verfijnd en verbeterd, met de ideeën en opmerkingen van de Leuvenaars.

Enkele maanden geleden lanceerde de stad een oproep naar ontwerpteams om de oevers van de Vaartkom opnieuw aan te leggen, met aandacht voor het unieke karakter van de buurt, ontmoeting, groen en waterbeleving. Vier teams dienden zich aan, en na beraadslaging van de jury blijven nog twee teams over. Die jury bestaat ook uit gelote Leuvenaars, die zich de voorbije maanden verdiept hebben in de ontwerpen. “Het is de eerste keer dat we met een burgerjury werken, en de ervaring is uitermate positief”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “De gelote Leuvenaars zijn enthousiast en constructief. Het is echt een meerwaarde om tot het beste ontwerp voor de Vaartkomoevers te komen.”

Twee ontwerpen: dezelfde uitgangspunten, andere invulling

De ontwerpteams groeperen een aantal organisaties. WIT architecten werkt samen met atelier horizon, MIDI, Artabel, en Witteveen+Bos. Tractebel werkt samen met Onkruid, ADR/Descombes, Pool is Cool en Waterland. Ze hebben allebei schetsontwerpen klaar, die invulling geven aan de ambities en het kader dat het stadsbestuur vooropstelde. Het zijn nog geen definitieve ontwerpen. De ontwerpteams zullen ze nog verder ontwikkelen en verfijnen op basis van de opmerkingen van de jury én de Leuvenaars.

De ontwerpen bevatten de toekomstschetsen voor 5 zones: het Victor Broosplein, de noordoever, de zuidoever, een zwemzone en de staart van de vaart. De uitgangspunten voor de ontwerpen zijn dezelfde: een duurzame plek, met aandacht voor het bijzondere karakter van de Vaartkom, met ruimte voor voetgangers en fietsers, waar groen, water en ontmoeting centraal staat. De invulling zelf verschilt per ontwerpteam. Zo ziet het team rond WIT architecten het Broosplein als een tuin, terwijl het team rond Tractebel verder bouwt op de huidige situatie en een open plein voorstelt.

Feedback van de Leuvenaars

Op www.leuven.be/vaartkomoevers kunnen alle Leuvenaars hun feedback op de ontwerpen geven, tot en met 4 februari. Op de website staat ook een uitgebreide video waarin de ontwerpteams hun ontwerpen voorstellen en wat extra toelichting geven. Op het Victor Broosplein komen nieuwe infopanelen die beide ontwerpen uitlichten. Daarnaast krijgen de buurt en de ondernemers in de omgeving een nieuwsbrief met de ontwerpen in de bus.

Na de feedbackperiode gaan de ontwerpteams aan de slag om in april hun voorontwerp in te dienen. Op basis van die herwerkte ontwerpen beslist de jury in mei over het definitieve ontwerp. Eind 2021 kan de vergunningsprocedure voor de werken opstarten, zodat die in 2022 van start kunnen.

Je kan hier een filmpje bekijken waarin de doelstellingen van het project duidelijk worden uitgelegd. De twee geselecteerde projecten komen ook uitgebreid aan bod.

Geef een reactie