Gemeentelijke lijst van juryleden voor Assisen wordt deze maand vernieuwd

Het Hof van Assisen staat in ons land al een tijdje ter discussie. Met het proces van de aanslagen in Brussel wordt die discussie allicht nog sterker op scherp gezet. Naast de vraag of twaalf doodgewone mensen mogen in staat geacht worden om met voldoende nuance te oordelen over bijzonder ernstige feiten, is er ook de impact op de tijd van die mensen. Het proces over de aanslagen bijvoorbeeld, krijgt een omvang die we nooit hebben meegemaakt in België en daardoor zal de duurtijd ervan ook sterk oplopen. In casu zal dat alleszins meerdere maanden tot zelfs een jaar duren.

De lijst van wie in zo’n jury moet zitten, wordt om de vier jaar vernieuwd. De laatste keer gebeurde dat in 2017 en dus moet het dit jaar opnieuw gebeuren, in principe in de maand januari.

De aanduiding van de potentiële juryleden gebeurt in iedere gemeente via een openbare lottrekking. De burgemeester, bijgestaan door twee schepenen, voert die lottrekking uit.

Wie komt in aanmerking

Om eventueel als gezworene te worden aangeduid moet je voldoen aan deze voorwaarden:

  • Je moet ingeschreven zijn op de nationale kieslijst
  • Je moet je burgerlijke en politieke rechten hebben
  • Je bent tussen 28 en 65 jaar bij de opmaak van de lijsten
  • Je moet kunnen lezen en schrijven
  • Je mag geen zware veroordelingen op je strafregister hebben. Meer bepaald: een gevangenisstraf van meer dan 4 maanden; elektronisch toezicht van meer dan 4 maanden; een werkstraf van meer dan 60 uur; een autonome probatiestraf van 1 jaar of meer
  • Je mag geen functie uitoefenen die niet toelaat om in een jury te zetelen. Parlemenstleden, ministers, rechters en militairen bijvoorbeeld, komen niet in aanmerking.
Hoe verloopt de loting

De burgemeester duidt bij lottrekking twee cijfers aan die samen een getal vormen. Personen van wie het rangnummer op de kieslijsten van 2019 op dat getal eindigen, komen op de voorbereidende lijst.

Die voorbereidende lijst wordt gezuiverd op basis van bovenstaande voorwaarden. Daarna gaat de lijst naar de provinciegouverneur. Daar worden alle lijsten uit de provincie samengesteld tot de provinciale lijst. In november van dit jaar wordt die lijst als definitieve lijst beschouwd. De mensen die daar in staan kunnen vanaf januari 2022 opgeroepen worden voor een assisenproces.

Hoe gebeurt de aanduiding van de twaalf juryleden

Als er een assisenproces plaats vindt worden uit de algemene lijst 60 namen getrokken. Dat is de bijzondere lijst. Ook dat gebeurt weer via een lottrekking. Die 60 mensen moeten twee dagen voor de start van het proces naar de rechtbank komen. Het openbaar ministerie en de advocaten van de betrokken partijen duiden de 12 leden van de jury in consensus aan.

In Scherpenheuvel-Zichem gebeurt de openbare lottrekking op maandag 25 januari om 15 uur in het stadhuis. Je kan aanwezig zijn maar je moet wel een afspraak maken.

Geef een reactie