Kleine projecten om salamander, vlinder en vleermuizen te helpen in Herselt

In het gebied de Merode werd de laatste jaren heel wat geïnvesteerd, ook in natuur. Eén van die investeringen zijn de Uitvoeringsinitiatieven: kleine, kortlopende, lokale projecten

In de gemeente Herselt werd in januari een oproep gelanceerd voor Uitvoeringsinitiatieven gericht op het creëren van natuurlijke verbindingen. Drie projecten werden onderzocht en uiteindelijk ook goedgekeurd.

Vlaams minister Zuhal Demir, bevoegd voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, maakte  op vrijdag 4 september voor de drie projecten 14.372 euro vrij, zodat ze op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Daarmee staat Vlaanderen in voor de helft van de projectkosten. De overige 50% wordt gefinancierd door de provincie Antwerpen en de initiatiefnemer van het project.

De projecten dragen allen bij tot de verbetering van het leefgebied van de kleine ijsvogelvlinder, kamsalamander en de diverse vleermuissoorten die er aangetroffen worden.

Voor de vleermuizen worden een reeks vleermuiskasten opgehangen, waar ze veilig kunnen schuilen. In een tweede project worden verschillende stukken natuur sterker met elkaar verbonden, waardoor het leefgebied van de soorten vergroot. Langs de verbindingsroutes worden hiervoor heel wat aanplantingen gedaan met bomenrijen en houtkanten. Er wordt zelfs een ‘vleermuisdreef’ aangelegd. In aanvulling op dit project werd ook een derde project goedgekeurd, waarin door Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen (IOK) een oproep wordt gelanceerd naar lokale bewoners. Zij kunnen hun steentje bijdragen aan de natuurverbindingen door zelf aanplantingen te doen. Vanuit de projectoproep worden daarvoor plantpakketten aangeboden, waarvan 75% terugbetaald wordt. Het ideale moment dus om private eigendommen te vergroenen, wat meteen ook ten goede komt van het klimaat. Daarvoor verschijnt in september de oproep, waarop burgers kunnen inschrijven. 

Deze kleinere projecten kaderen allemaal in het grotere landinrichtingsproject Natuur- en landschapsherstel en onthaalvoorzieningen in de Merode.

Geef een reactie