Vanerum ontwikkelt slimme meter voor luchtkwaliteit in scholen en bedrijven

De wetenschappers zijn het er over eens dat covid-19 veel minder gevaarlijk is in open lucht. Voor wie toch met grotere groepen in een gebouw zit lijkt ventilatie cruciaal. Gisteren zijn de scholen weer opgestart. De verluchting van de lokalen is een opvallend belangrijk gegeven in de richtlijnen die tegenwoordig bij zo’n opstart horen.

Ramen en deuren blijven best open maar ook de installatie van een CO2-meter kan helpen. We ademen met zijn allen CO2 uit en als de aanwezigheid daarvan in de lucht stijgt, is dat een teken dat er te weinig verluchting is. Dat kan een aanleiding zijn voor de verspreiding van covid-19.

De Diestse producent van slimme schoolomgevingen Vanerum speelt daar op in. Met de i3CAIR, biedt het bedrijf een slimme maar eenvoudige oplossing aan om de luchtkwaliteit in scholen te meten.

Wanneer bepaalde ruimtes moeten worden geventileerd of wanneer de temperatuur stijgt, geeft het toestel een signaal. De parameters die het toestel meet kan je aflezen op een touchscreen.

Er zijn twee versies van de slimme meter beschikbaar: een stand-alone versie of een integratie met een centrale cloud service.

De stand-alone oplossing biedt real-time informatie over de luchtkwaliteit, bewaart een beperkte historiek en stuurt proactief berichten aan de leerkracht in de klas als er ingegrepen moet worden.

De cloud integratie gaat verder en maakt het mogelijk om meerdere sensoren op verschillende locaties te monitoren en in één dashboard weer te geven. Data en alarmen van alle sensorlocaties worden in één applicatie ontvangen. Een beduidende meerwaarde voor preventieadviseurs, want zij kunnen vanop afstand alle gegevens raadplegen en eventuele actie kan centraal gestuurd worden. Dit biedt ook een enorme hoeveelheid aan data en rapportagemogelijkheden. Rapportage van omgevings- en luchtkwaliteitsdata in combinatie met informatie over bezetting van de lokalen, lesduur, schermgebruik levert interessante inzichten op.

Geef een reactie