Averboodse Baan krijgt nieuw fietspad

De Averboodse Baan (N165), dat is de weg die vertrekt vanop de Herseltsebaan en die richting Veerle loopt, wordt erg intensief gebruikt door fietsers. Toch is de fietsinfrastructuur langs de weg niet ideaal. Vanaf de rode lichten aan scholencomplex De Vlindertuin tot aan de kruising met de abdijpoort en de Lekdreef, zijn de fietspaden erg gammel. Na die kruising kan je nauwelijks van een fietspad spreken. Een dun verflijntje wordt verondersteld om de zwakke weggebruiker comfort te geven tegenover de auto’s die passeren.

Vanaf 7 september komt daar verandering in. De weg krijgt vernieuwde fietspaden. Op het eerste gedeelte van de Herseltsebaan tot de Lekdreef blijft er een fietspad aan beide zijden van de rijbaan. Na de Lekdreef verandert dat. Het fietspad wordt dan breder en het krijgt daar een dubbele richting. Dat dubbelrichtingfietspad ligt aan de kant van het Kloosterveld, aan de overzijde van de abdij.

De heraanleg veroorzaakt uiteraard verkeershinder. Er zijn omleidingen voorzien:

  • Verkeer vanaf Averbode richting Laakdal/Geel wordt omgeleid via Herselt – Westerlo
  • Verkeer vanaf Veerle/ Laakdal richting Averbode wordt omgeleid via Diestsebaan (N127) – Hoornblaas – Reppelsebaan

De duur van de werken bedraagt 80 werkdagen, behoudens weersomstandigheden. Gelet op de coronacrisis en de achterstand bij de aannemer is alles nog onder voorbehoud.

Geef een reactie