Herinrichting Demer heeft nu al belangrijk effect voor vissen, vogels en insecten

Wie al eens langs de Demer van Diest naar Zichem wandelt of fietst zal merken dat de oevers op sommige plaatsen worden aangevreten door het water. Dat gebeurt bewust. Het is een natuurlijk proces om natuurvriendelijke oevers te creëren. Waar dat veilig kan gebeuren, laten de beheerders van de rivier het proces van erosie en afzetting zijn gang gaan. De rivier boetseert zo zelf een interessant leefgebied voor soorten zoals de ijsvogel, die graag in steile oeverwanden nestelt. Op strategische plaatsen steken ze een handje toe door bomen met kluit en al in het water te leggen, veilig verankerd met kabels. Insecten, vissen en vogels maken gretig gebruik van de takken onder en boven water om te rusten, te jagen of te schuilen. De eerste bomen komen in de recent aangetakte meander in Aarschot en aan de Leigracht en de Beemdenstraat in Zichem.

Het gaat overigens bijzonder goed met het visbestand in de Demer. De meanders en drempels die hersteld werden, brengen meer beweging in het water en daardoor stijgt het zuurstofgehalte en ontstaan er diepere geulen en ondiepe stroomversnellingen in de bedding van de rivier. Dat is belangrijk voor de typische soorten van de Demer, zoals de serpeling en de kopvoorn. Die leggen hun eieren bij voorkeur in snelstromend water.

De herinrichtingswerken op de Demer zijn overigens nog lang niet beëindigd. Dit jaar zullen er, naast de meander in Aarschot, nog drie rivierbochten aangesloten worden tussen Aarschot en Werchter (zone 6). In de volgende fase worden een tiental meanders hersteld in zone 2, 3 en 6. De Laak wordt opnieuw met de Demer verbonden. Zo komt er opnieuw stroming op de Laak en krijgt die meer capaciteit om overtollig regenwater af te voeren. Er komt ook een vistrap bij ‘s Hertogenmolens in het centrum van Aarschot.

Overzichtskaart DemervalleiOverzichtskaart Demervallei

Geef een reactie