Zomerschool in Diest

Een groot deel van de leerlingen en studenten hebben een wel zeer vreemd studiejaar achter de rug. Een aantal van hen hebben maandenlang niet of nauwelijks nog een school gezien en afstandsonderwijs dat in sneltempo moet opgezet worden is, ondanks alle erg verdienstelijke inspanningen, geen voldoende performant alternatief.

Welke sporen dat nalaat zal pas later blijken. Om te anticiperen op de potentiële gevolgen worden in veel gemeenten zomerschooltjes ingericht. In Diest gebeurt dat in de week van 17 augustus en de week van 24 augustus. Dat is dus de periode net voor aanvang van het nieuwe schooljaar.

Het zomerschooltje is bedoeld voor de leerlingen van het zesde jaar van alle basisscholen in Diest en deelgemeenten. Er worden klasbubbels gevormd van maximaal 12 kinderen.

In de voormiddag krijgen de leerlingen lessen in rekenen en taal. dat zal in de bibliotheek in Diest gebeuren; In de namiddag trekken de groepen naar de citadel waar sport en spel de focus zijn.

De zomerschool wordt begeleid door de mensen van flankerend onderwijs en door vrijwilligers leerkrachten van de basisscholen.

Geef een reactie