Kruispunt Zwarte ring wordt rotonde met vrijliggende fietspaden

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Fluvius en de gemeente Lummen plannen een grondige vernieuwing van het kruispunt van de Grote Baan (N29) met de Meldertsebaan en Blanklaarstraat (N725) in Lummen. Er komt een rotonde met vrijliggende fietspaden en oversteekplaatsen voor een betere verkeersdoorstroming en meer verkeersveiligheid. Dit project is goed voor in totaal 1,2 km fietspaden in de omgeving. Een belangrijke stap is nu de opstart van de grondverwervingen rond het kruispunt. De eigenlijke werken starten ten vroegste in 2021.

Het kruispunt van de Grote Baan (N29) met de Meldertsebaan en Blanklaarstraat (N725) in Lummen staat al jaren gekend als een gevaarlijk kruispunt. Door de specifieke ligging op provincie- en gemeentegrenzen is dit een complex dossier. 

In de plannen voor de vernieuwing worden de huidige verkeerslichten vervangen door een rotonde met vrijliggende fietspaden en oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Op de vier armen komen nieuwe bushavens. De N29 wordt vernieuwd tussen de Baanhuisstraat en de Violetstraat.

Fluvius en de gemeente Lummen stappen mee in het verhaal om meteen ook gescheiden rioleringen en een bufferbekken aan te leggen in enkele zijstraten in de omgeving (Baanhuisstraat, Borgersstraat, Heuvelweg). 

Meer veiligheid en vlotte doorstroming

Met deze ingrepen wil AWV de veiligheid van fietsers en voetgangers verbeteren. Dankzij vrijliggende fietspaden zijn fietsers fysiek gescheiden van het gemotoriseerd verkeer. Op de oversteekplaatsen kunnen ze in twee tijden oversteken. De voetgangersoversteekplaatsen worden dichtbij de bushavens voorzien. 

Een rotonde in de plaats van een kruispunt moet op deze locatie voor een betere verkeersafwikkeling zorgen. Doordat de bussen niet meer op de rijweg stoppen, is er bovendien minder oponthoud voor achterliggend doorgaand verkeer. 

Opstart grondverwervingen

Om de rotonde en bushavens te kunnen aanleggen moet het openbaar domein verbreed worden. De gesprekken voor de verwerving van enkele stukken voortuinstroken werden recent opgestart. Vervolgens kan het dossier voor de aanvraag van de omgevingsvergunning worden voorbereid en ingediend. Dat kan allicht nog deze zomer gebeuren. Ten vroegste in de loop van 2021 zullen de eerste werken kunnen starten.

Geef een reactie