Aspiravi heeft de wind in de zeilen

Onderaan het artikel kan je een uitgebreide reeks foto’s bekijken

Aspiravi bouwt momenteel drie nieuwe windturbines op in de buurt van het bestaande windmolenpark langs de E 314. De constructie van de eerste turbine in de Weverstraat in Scherpenheuvel-Zichem is ondertussen afgerond. Het zal nog ongeveer een maand duren om de turbine effectief operationeel te krijgen.

Het energiebedrijf nodigde vandaag een rist politici van de gemeenten Bekkevoort, Scherpenheuvel-Zichem, Diest en de provincie Vlaams-Brabant uit. Na de gebruikelijke toespraken werden de partijkleuren opzij geschoven. Iedereen kreeg een fluogeel hesje aan en moest een witte helm opgespen. Het gezelschap werd in shuttles naar de tweede werf gereden waar de opbouw van een bijkomende windturbine nog deze week begint.

Opbouw kraan is cruciaal

De voorbereidingen voor de bouw startten al in 2017. Er moet een geotechnisch, een milieutechnisch en een archeologisch onderzoek plaats vinden alvorens de werf kan starten. Maar ook de bereikbaarheid van de site vergt heel wat aandacht. Het transport gebeurt met gigantische opleggers en dat vergt op een aantal plaatsen extra ingrepen.

Een van de cruciale componenten in de opbouw is de installatie van de kraan die de onderdelen op hun plaats moet heisen. Die kraan moet een last van 80 ton op meer dan 100 meter hoogte kunnen tillen.

A-typische opbouw

De opbouw zelf van de Aspiravi-windturbine in de Weverstraat in Scherpenheuvel-Zichem gebeurde in amper 1 week. Ondertussen liggen de onderdelen voor de tweede turbine een paar honderd meter verder ook klaar. De voorbereidingen voor de opbouw van een derde turbine in Webbekom zijn begonnen. Op een aantal strategische kruispunten in Diest liggen grote stalen platen die de doortocht van de gigantische opleggers moeten mogelijk maken.

Windmolenproducent Senvion volgt voor de montage een enigszins andere logica dan de meeste concurrenten.  Op Facebook merkten een aantal mensen op dat de onderdelen onlogisch geordend lagen op de werf. Dat heeft te maken met die specifieke aanpak. De firma levert eerst de zogenaamde hub, dat is het onderdeel waar de wieken op komen. Daarna leveren ze de wieken en de torendelen komen als laatste. Die worden onmiddellijk na de levering gemonteerd en ze moeten dus niet op de werf gestapeld worden.

Op de werf in Scherpenheuvel-Zichem kon de constructeur profiteren van de ruimte die ze hebben op de site. De gondel, dat is het onderdeel met de zogenaamde drive train die de energie overbrengt naar de middenstroomleidingen, de hub en de wieken, konden op de grond gemonteerd worden en met een zogenaamde full rotor lift als één geheel naar boven getild worden. Dat leidde vorige maandag tot een paar spectaculaire acties op de werf.

Stugge ijzerzandsteen en zwak energienet

Toch liep alles niet even vlotjes. De ondergrond op de site is in ijzerzandsteen en die kan behoorlijk stug zijn. De turbine rust op palen die in de grond geboord worden. Die boor geraakte wel naar beneden maar ze raakte geklemd als ze terug naar boven moest draaien.

Aspiravi moest ook een technisch probleem oplossen. Het elektriciteitsnet in de regio is relatief zwak maar de turbine die hier geplaatst werd levert 3,4 MW. Dat is erg veel. Bij de opstart zou die plotse toevoer een dip op het net kunnen veroorzaken. Om dat te voorkomen schakelde Aspiravi een Canadees bedrijf in dat een zogenaamde inrush limiter plaatst. Dat is software die de stroom geleidelijk naar het net laat opstromen.

De turbine staat op het grensgebied tussen de zone van Eandis en de zone van Infrax. De aansluiting op het net is uiteraard cruciaal. Beide netbeheerders waren echter snel akkoord om een gemeenschappelijke cabine te gebruiken vanwaar ze hun stroom kunnen aftakken.

Vliegvelden zijn beperkende factor in Vlaams-Brabant

Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant Lodewijk De Witte en gedeputeerde voor Milieu legden zwaar de nadruk op de stevige achterstand die Vlaams-Brabant heeft op het vlak van windturbines. Tijdens de huidige legislatuur werd nochtans een stevige inhaalbeweging geleverd. Het aantal turbines werd opgehoogd van 10 naar 24. De drie turbines die Aspiravi nu bouwt zijn dan ook strategisch belangrijk om de achterstand wat in te perken.

De oorzaak van die achterstand heeft vooral met de hoge dekkingsgraad van burgerlijke en militaire luchthavens te maken. “”Belgocontrol, dat de burgervluchten coördineert, is de laatste jaren wat bereidwilliger geworden”, zegt gouverneur De Witte. “Het is vooral defensie dat zich stug blijft verzetten tegen de inplanting van meer windturbines. Dat is ook de reden waarom er langs de E 40 zo weinig molens staan.”

Draagvlak bij de bevolking moet verbeteren

Volgens gedeputeerde Tie Roefs (Groen) heeft Vlaams-Brabant tegen tegen 2020 40 tot 50 extra windturbines nodig. Om dat te realiseren moet het draagvlak bij de bevolking verbeterd worden. Winstparticipatie is volgens Tie Roefs een van de sleutels om dat te bereiken. De gedeputeerde wees ook op de verbeteringen in het vergunningsbeleid. Projecten met maximaal vier molens kunnen vergund worden door de provincie en hebben geen fiat van Vlaanderen meer nodig. Volgens Roefs zal de verbetering van de technologie ook een aanzet zijn voor bredere acceptatie. Er is software beschikbaar die piloten waarschuwt voor de nabijheid van turbines en het Vlaams technologiebedrijf IMEC ontwikkelt lichtere materialen voor de constructie van windturbines. Roefs wil op de sites waar de turbines staan gewassen aanplanten die akkervogels aantrekken.  Dat kan de biodiversiteit bevorderen.

Je kan verder lezen na deze foto (rechts gedeputeerde Tie Roefs)

DSC_5200

Elke opportuniteit voor bijkomende turbines grijpen

Terwijl Aspiravi  de turbine in de Weverstraat verder in bedrijf stelt, liggen een paar honderd meter verderop de onderdelen klaar voor de opbouw van een tweede gelijkaardige turbine. Als de wind het toelaat kan de constructie daarvan volgende week afgerond zijn. Vooral de wieken moeten in een relatief windarme periode kunnen gebeuren.  Op de vraag of er nog turbines zullen bijkomen was Tie Roefs erg duidelijk.  De provincie zal elke opportuniteit voor de constructie van bijkomende windmolens gebruiken maar enkel als er voldoende draagvlak is bij de bewoners in de regio. De opvulling van de zone tussen het bestaande windmolenpark in Bekkevoort en Diest en de twee molens die nu gebouwd worden in Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort, is alleszins een optie. Burgemeester Claes ziet in het verlengde van dat tracé op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem in de richting van Aarschot geen bijkomende mogelijkheden omdat de dorpskernen te dicht bij liggen. Schepen van Milieu van Bekkevoort Benny Reviers ziet theoretisch nog mogelijkheden om twee extra turbines op het grondgebied van Bekkevoort te plaatsen maar ook hij geeft aan dat dit gevoelig kan liggen bij de omwonenden.

De windturbines technisch bekeken

De drie windturbines die Aspiravi nv langs de E314 bouwt, zijn van het merk Senvion type M114. Dit zijn windturbines met een ashoogte van 119 meter en een vermogen van 3,4 MW. De mast bestaat uit 6 delen die samen 341 ton wegen. De gondel, de machinekamer van de windturbine, weegt 58 ton, is 13 meter lang en iets meer dan 4 meter breed en hoog. De wieken hebben elk een lengte van 57 meter en wegen samen 45 ton. De windturbines worden opgebouwd met een speciale kraan met een gieklengte van 132 meter, die de erg zware onderdelen kan hijsen.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Senvion

De 3 windturbines zullen samen groene stroom produceren voor 6.750 gezinnen en vermijden bovendien een CO2-uitstoot van bijna 11.000 ton per jaar. Indien alles verder volgens planning verloopt, is de indienstneming van de nieuwe windturbines voorzien voor oktober 2018.

Aspiravi produceert momenteel 815 MW windenergie, dat is het equivalent van het gemiddeld jaarlijks verbruik van 710.000 gezinnen. Dankzij de hernieuwbare energieprojecten van de Aspiravi-groep wordt een jaarlijkse CO2-uitstoot van 1.125.000 ton vermeden, dit is gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van bijna 528.000 wagens. Het bedrijf wil die productie tegen einde 2018 ophogen naar meer dan 1.000.000 MW.  Aspiravi heeft meer dan 50 werknemers in dienst in de tak windenergie. Naast windturbines is Aspiravi ook betrokken bij 3 van de 7 offshore windparken. het bedrijf investeert in biomassacentrales en hebben een aantal belangen bij internationale projecten voor windenergie. Aspiravi Energy levert rechtstreeks stroom aan de eindverbruikers. Ondertussen zijn al 74 gemeenten in Vlaanderen klant bij het energiebedrijf. Gespreid over die verschillende dochterondernemingen stelt Aspiravi meer dan 100 mensen te werk.

Aspiravi organiseert op vrijdag 5 oktober een scholenbezoekdag voor de 11 en 12-jarigen van alle lagere scholen van de 3 gemeenten. Op zondag 7 oktober neemt het energiebedrijf  deel aan Open Bedrijvendag. Wie geïnteresseerd is kan een bezoekje brengen aan de nieuwe windturbine in Scherpenheuvel.

Geef een reactie